måndag 29 juli 2013

Veteraner: "FM utför påtryckningar på P1"

Saxat från Facebook:


"Pressmeddelande från Oberoende veteraner 2013-07-29

Sveriges Radio viker sig för påtryckningar

Sveriges Radios Prisbelönta samhällsprogram Studio Ett avser att sända ett program om Svenska Krigsveteraners ohälsa den 30/7 2013. I programmet ska man ta upp den artikel som startade hela debatten ”Svenska Krigsveteraner stupar i det tysta” och som publicerades den 25/5 2013 i Göteborgs Posten.

Men vad artikelförfattarna erfar viker sig nu Sveriges Radio för påtryckningar från Försvarsmakten och väljer nu att selektera ut delar av det källmaterial som artikeln bygger på och ta bort andra viktigare frågor. En sån fråga är att man ifrågasätter faktabaserade evidenser från Tyska försvarsmakten Bundeswehrs armesjukhus som rapporterade 22,36% avseende diagnostisering för PTSD bland de ca 4200 soldater som under 2012 vid ISAF insatsen i Afghanistan. Sveriges Radio har till Oberoende Veteraner gjort klart att denna evidens inte kommer att diskuteras utan en fråga om den Tyska utbildning, nämligen om att det saknas utbildning för stresshantering bland tyska soldater i utlandstjänst. Frågan är helt irrelevant då det är samma utbildningsfel i den svenska Försvarsmakten.

Oberoende Veteraner kan inte se detta annat än att Sveriges Radio har gått med på alltför långtgående krav från Försvarsmakten och väljer därmed att avsiktligt publicera subjektiva åsikter framför kritisk granskande journalistik. Inför denna situation väljer Oberoende Veteraner att lämna Studio Ett och överväger att anmäla redaktionen för bristande objektivitet.

Lennart Hultkrantz – Krigsveteran Joakim Bom – Krigsveteran
lennart.hultkrantzoberoendeveteraner.se joakim.bom@oberoendeveteraner.se
[Telefonnummer borttagna]"Bakom denna text står Oberoende Veteraner, en nystartad sammanslutning som säger sig arbeta för en bättre vardag för Sveriges krigsveteraner. Den ursprungliga texten som publicerades på en veteransida var än fränare i tonen.

Personerna bakom Oberoende Veteraner har sina skäl till sin syn på Försvarsmakten. De har alla råkat illa ut i internationell tjänst och det under en tid då Sverige var uselt på att ta hand om veteraner. Deras kamp är för att förbättra för veteraner och man har valt att göra det utan samarbete med vare sig Försvarsmakten eller Sveriges Veteranförbund.


Det är en mycket allvarlig anklagelse man kommer med när man påstår att Försvarsmakten utövar påtryckningar på public service. "Orimligt", är informationsdirektör Lagerstens reaktion på min fråga om detta. 

Diskussionen om statistiken om svenska soldaters psykiska hälsa har förts i omgångar och även jag har haft synpunkter på den, något man kan läsa om här: Dubbelfel FM.
En förklaring till skillnaderna mellan olika länders statistiska utfall är att man har olika benämningar på stressymptomen. Sverige har en snäv definition på PTSD medan andra länder har en vidare. Sålunda blir utfallet olika då man mäter på olika sätt.
På det stora hela så bedömer jag att det är sannolikt att det finns fler veteraner med stressrelaterade problem än vad den officiella svenska statistiken anger.

Det är ganska långt mellan att misstro statistiken och att hävda påtryckningar. Min bedömning är att detta inte gynnar Oberoende Veteraner. I stället för att jobba med FM mot gemensamma mål blir det aggressiva förhållningssättet en hämsko för syftet: att värna om veteraners intresse. Det kan ju vara så att FM har tillhandahållit information som gjort att P1 valt att ändra vinkel på programmet, att man ansåg att grundidén inte höll?

Vi väntar med spänning på fortsättningen av detta. Om anklagelserna stämmer är det illa, om inte så är åtminstone jag förväntansfull inför den pudel som bör komma från veteranerna.


Uppdatering 2013-07-30 kl 22:52
Det tycks som att den tyska statistiken feltolkats och att siffran 948 omfattar samtliga tyska ISAF-veteraner som sökt vård för PTSD under året 2012 och inte bara de som tjänstgjorde det året. Det rör sig alltså om veteraner som var ute 2001-2012. 194 st nya PTSD-diagnoser utfördes 2012 och det omfattade även veteraner från andra insatsområden, tex KFOR. Det tycks alltså som att den tyska statistiken ger att drygt 4,5% drabbades av PTSD och inte dryga 22% som hävdas i ovan nämnda artikel.

Angående uppgifterna om påtryckning från Försvarsmakten för att få SR att ändra har jag inte hört något nytt.

/C

11 kommentarer:

 1. 22,36% faller på sin egen orimlighet. har man varit i ISAF och har insikt i hur tyskarna är organiserade och hur de uppträder så ger en enkel matematik vid handen att huvuddelen av personalen främst verkar på större baser. Procentsatsen 22.36 skulle då påvisa att av de som uppträder i kontakt med befolkningen eller uppträder i en hög hotmiljö så skulle större delen av dessa ha PTSD,

  Om definitionen är bredare än så bör man istället använda relaterade begrepp som att tysk personal har hemlängtan, icke stimulerande arbetsbeskrivningar eller till och med oro för framtiden med anledning av nedskärningar av tyska försvarsmakten,

  Oberoende veteraner gör ett bra arbete för att höja medvetandet om veteranernas situation men om man använder för högljudda argument i dagens mediabrus så kommer man att höras inledningsvis men att på sikt försvinna som företrädare för osakligheter.

  SvaraRadera
 2. Det är självklart oerhört tråkigt att veteraner mår dåligt, men de siffror som nämns verkar orimliga. Att föra en diskussion om psykisk ohälsa är livsviktigt men att dra slutsatser utifrån resultat som brister i validitet kan i värsta fall motverka syftet.

  Precis som Cynisk skriver råder ibland en begreppsförvirring och PTSD används stundtals felaktigt som samlingsbegrepp för flera symptom relaterade till stridsstress. Som vi vet kommer striden ofrånkomligen leda till stressreaktioner. Detta är fullt naturligt och även nödvändigt för att vi skall kunna hantera en situation som vi uppfattat som hotfull. Många människor, inte bara soldater, utsätts även för en allvarligare traumatisk stress av enskilda händelser eller långvarig exponering för samma stressor. Men bara en liten del av de som utsätts för trauma utvecklar senare PTSD.

  Livstidsprevalensen, alltså andelen av en population som någon gång får PTSD, brukar ligga i snitt runt 6-8% i undersökningar av militära målgrupper enligt kriterierna i diagnostiseringsverktyget DSM-IV, det finns även undersökningar med så lågt som 1,9%. Eftersom PTSD utvecklas först efter 6-12 månader om man inte bearbetar händelsen är litteraturen i traumatologi tämligen överens om att fokus bör ligga på kamratstöd och metoder för att hjälpa individen att bearbeta händelsen, och inte vänta på att PTSD utvecklas och diagnostiseras för att sedan behandla det.

  Det vore synnerligen intressant att de del av den tyska undersökning som de refererar till, både för att se vilka kriterier som kommit fram till resultatet 22,36% men även vad de rekommenderar avseende behandling och förebyggande.

  Har någon mer information om undersökningen de hänvisar till så länka gärna!

  /David Bergman

  SvaraRadera
 3. Länk till artikel! http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/FccxDoNADETRs3ABu0-XW4Q0q1kYgcXiINmAxOkD-nrF16_eOQ6bkPZzNP1oP9irnlLPkULzAPOibFmjPJvGSSLhY9lvKyIc80oXLLmzNZYLc6Prtry7P2PdVdY!/

  SvaraRadera
 4. Här är det artikel i GP som drog igång hela den här debatten: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1690373-svenska-krigsveteraner-stupar-i-det-tysta

  SvaraRadera
 5. Alltså, HUR tränar du in rädslan att bli av med livet? Ska några skjuta på dig under pågående utbildning eller??? Min högst personliga åsikt att mental träning fungerar upp till en viss nivå, sedan går det inte mer. Då är det individuellt. Vilken människa blir helt utan påverkan från yttre omständigheter i ett missionsområde??? Svar: ingen! När ska FM inse det och stå för sitt personella uppdrag ända in i kaklet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Anonym 10.41
   De flesta blir påverkade. Det kan vara att man förändrar sin världsbild. man kan bli cynisk. Man kan se nya värden i livet som tex familj etc. Att då därifrån hävda att allting är PTSD är en väldigt långt gången slutsats.
   Att sedan avsluta med att i allmänna termer och med ett väldigt vidlyftigt och onyanserat sätt beskylla FM är osakligt och på gränsen till stupidt. Sakliga fakta tack med lite mera precision och förslag.

   Radera
 6. @ Anonym30 juli 2013 09:40

  Tack för länken! Har tittat igenom hemsidan men skulle gärna vilja titta på den forskningsrapport eller vetenskapliga artikel som dessa siffror kommer ifrån. Saknar källhänvisning på hemsidan och undrar om du har länk eller referens till tidskriften där de finns publicerade?
  /David Bergman

  SvaraRadera
 7. Hur kan Sverige ha en snävare syn på PTSD än andra länder när alla använder sig utav DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)? För jag har då aldrig sett att Sverige har en egen manual förutom de som är översatta. Detta får du mer än gärna förklara.

  SvaraRadera
 8. Den finns med länkar och källor på newsmill :-D

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan du inte ge oss den exakta länken då?

   Radera
  2. Hittade den själv. Författaren behöver lära sig hur man skriver källförteckningar - samt vad som är relevant att hänvisa till.
   Länken: http://www.newsmill.se/artikel/2013/05/26/soldater-m-ste-f-hj-lp-med-psykisk-oh-lsa

   Radera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.