lördag 30 oktober 2010

Stridsvästar och regelbrott

Den illa omtyckta Stridsväst 2000 som få vill ha men som påtvingas svenska soldater. Västen är öppen framtill där man vill ha fickor, den är sladdrig i väst-delen och den bygger alldeles för mycket på bredden för att fungera bra i de fordon som används i dagens försvarsmakt. Dessutom är fickorna dåliga för snabba magasinsbyten.Foto: Soldf.com

Soldatens liv och lem och väl och ve verkar stå i andra rummet hos Försvarsmakten just nu. Införskaffandet av ny och bättre personlig utrustning drar ut på tiden och när soldaterna själva ordnar för sig blir det ramaskrin från ledningen; endast utrustning med BOA får användas!

Detta BOA betyder Beslut Om Användning är ett beslut som tas av ansvarig befattningshavare i materielprocessen. Beslutet ska vara grundat på saklighet och behov så att utrustningen möter de krav som ställs på den. Tyvärr är mången av den nuvarnande utrustningen kravställd med andra krav än de som gäller idag. Att utrustningen ska kunna fältrepas och lagerhållas i tio år i kallförråd är knappast så starkt motiverande att man måste göra avkall på andra viktiga saker som vikt, form och annan funktion (som exempelvis fuktgenomsläpp) eller ergonomi.
BOA är ett inomverks-ärende och Försvarsmakten har eget mandat att ändra det,hur enkelt som helst.

I många år har det förts en debatt på förbandsnivå om brukandet av personlig utrustning. I Utlandsstyrkan har det varit en illa dold hemlighet att soldater (och officerare) burit alternativa utrustningsdetaljer för att optimera förutsättningarna för att lösa sin tjänst. Det är många överstar som tvingats se mellan fingrarna när deras underställda tagit initiativ. Nästan alla dessa överstar har innan rotation till utlandet sagt att "endast Försvarsmaktsmateriel får användas" och nästan alla har sedan i det tysta tillåtit att annan materiel använts. Så var det även för FS19, den nuvarande styrkan i Afghanistan.

FS19:s situation beskrivs i dagens Expressen som skriver att "de bryter mot reglerna - för säkerhets skull".
Soldater som uttalar sig vill vara anonyma och bedömt är det inte för att skydda sig mot internetsurfande talibaner utan det är för att slippa represalier från Försvarsmakten:

"De svenska soldaterna ska bära försvarsmaktens stridsväst.
Men bland soldaterna i Afghanistan har många ignorerat reglerna och köpt en egen väst.
- Försvarets väst är inte bra här nere, då får man använda tejp och plastsnören. När det gäller mitt liv struntar jag i försvarsmaktens reglemente, säger en av soldaterna som Expressen träffar."Man ska inte lura sig att tro att detta är något nytt för det har pågått länge.
För några år sedan förbjöds ett förband som skulle till Afghanistan att bära en väst som används bla av US ARMY, med hänvisningen att den skulle avge farliga gaser när det brinner. Alla förstår ju att om man brinner så är det inte gaserna man bekymrar sig om. Urfånigt argument alltså.

Många officerare har hävdat att soldatens försäkring inte gäller om icke-BOA:d utrustning bärs men det avvärdade en av Högkvarterets jurister när jag ställde frågan till honom. En soldat är försäkrad i tjänsten, oavsett utrustning.
Man kan dock bli pålagd med disciplinpåföljd om man inte följer instruktioner och order och det är varje officers arbetsgivaransvar att säkerställa att soldaterna bär rätt utrustning. Haken är att definiera vad som är "rätt utrustning". Är det den som HKV ansåg att man skulle bära för 15 år sedan eller är det en utrustning som bevisligen fungerar men som inte beslutats av HKV?


Det finns en hel del folk som anser att soldaternas fix med utrustningen är ett uttryck för att vilja ha mer eller se annorlunda ut. Visst finns det några sådana också men jag vet att majoriteten i den svenska styrkan i Afghanistan har sakliga argument för sin ståndpunkt. Deras "regelbrott" är motiverat. Riktig säkerhet är viktigare än Försvarsmaktens byråkrati.


Det är hög tid för Försvarsmakten att ta tag i det här. Om huvuddel av Utlandsstyrkans personal upplever problem med materielen är det fel på den samma, materielen alltså.
Enligt uppgift har det pågått prov och försök på stridsvästar ett tag och det lär visst finnas ett BOA på en bra stridsväst. Det BOA:t gäller försöksverksamheten men kan med en handvändning göras att omfatta hela FM. Västen kostar 1400 SEK om enskild köper den från tillverkaren men jag bedömer att Försvarsmakten skulle kunna få viss rabatt. Det är således inga hutlösa summor det rör sig om och vad är egentligen ett liv värt?
Västen används av andra nationer och den har visat sig fungera bra i strid. Huruvida den avger farliga gaser när den brinner vet jag dock inte. De svenska soldaterna vill gärna ha den. Jag väntar på beslut om användning!


Uppdatering 2010-11-01:
Jag har nu läst ordern avseende reglementerad utrustning som nyligen gavs ut av Högkvarteret. Den kom till efter tillsyn av FS18 då HKV fann att alternativa stridsvästar användes (föga förvånande).

Innehållet kan kokas ner till:

"En sammanfattning av de beslut Arméinspektören fattade är:

• Utbildning av chefer avseende attityder samt kunskap om och hur nuvarande soldatutrustning fungerar och bäst används.
• Översyn av möjligheter till snabbare leverans avseende handgranats- och dumpfickor.
• Nytt möte syftande till lägesuppföljning skall genomföras innan FS20 roterar ner.

FS19 hemställan om snabbanskaffning av ny stridsväst av typen Warrior kommer inte att beviljas.

I samband med ordergivning till FS20 har ovanstående påtalats och diskuterats med förbandet."


Här anser HKV att soldaterna inte kan med Stridsväst 2000 och därför ska cheferna utbildas. Dessa chefer har levt med Stridsväst 2000 i många år och vet därför om alla de brister som den har. Det är pga empiri som bland andra Warrior-västen används!

I ordern skriver man bekymrat:

"Användandet av icke reglementerad utrustning innebär bland annat att FM inte längre har någon kontroll på vilken ballistisk skyddsnivå som erhålls, särskilt avseende s.k. Back ForceSignature (BFS), d.v.s. skador på kroppen bakom västen efter träff av en projektil/splitter."

Man ojar sig alltså över det ballistiska skyddet när det är stridvästen och inte kroppskyddet som ärendet egentligen gäller. De flesta jag känner som använder Warrior-stridsvästen använder ändå Kroppskydd 94 med BOA under stridsvästen för att bibehålla det ballistiska skyddet. Här är det tydligt att det är byråkratisk säkerhet som är viktigast, inte reell säkerhet för soldaten. Skärpning HKV!

Det börjar nu bland vissa personalkategorier snackas om att kasta in handduken och inte åka iväg igen. Kropparna börjar ta för mycket stryk och när HKV nekar nyttjande av utrustning med bättre ergonomi tar lojaliteten slut.

37 kommentarer:

 1. Officeren som visste för mycket för sitt eget bästa.30 oktober 2010 kl. 22:04

  Jag är helt enig.

  Jag är så trött på detta skit rent ut sagt.

  Anledningen att det är så här beror till stor del på prestige och inget annat.

  AI gav 2007 ut ett direktiv som var väldigt tydligt. Ingen egen utrustning.

  Att han gjorde det var väldigt olyckligt, och berodde till stor del på hur de Svenska förbanden under hans tid som COM MNTF(C) valde att utrusta sig och se ut.

  Både KS 13 och KS 14 kunde ha valt att se en hel del proffsigare ut enligt min personliga mening. SOm vanligt i FM när pendeln slår tillbaka, så slår den alldeles för långt. Istället för att hantera såna här disciplinära frågor på den låga nivå dom bör hanteras, dvs pluton-kompani, så valde AI att göra en stor sak av det och detaljstyra.

  Som sakkunniga i ärendet använde han MSS utvecklingsavdelning, personlig utrustning.

  Förutom att vara sakkunniga i ärenden kring vilka tyger som avger vilka gaser när dom brinner, så är det ju faktiskt den sektionen som en gång i tiden har fastställt vad som är reglementerad utrustning.
  Därmed ligger det prestige även för deras del i att driva igenom att tilldelad reglementerad utrustning är tillräcklig utrustning. Hade dom sagt att det INTE var så, då hade dom ju underkänt sitt eget arbete och dessutom indirekt skickat budskapet att deras sektion är onödig. Om man bara kan anta materiel hux flux så finns det ju inget behov av en sektion vars uppgift är att prova, testa, tycka och föreslå.
  Prestige även där alltså.

  Sen gick tiden, och förband på förband började luckra upp innebörden av AI:s direktiv från 2007. Det gick hela vägen fram till FS 19, sen fick AI nog. Har man en gång fattat ett beslut, så måste man ju driva igenom det som chef.
  Annars tappar man ju prestige..


  I FM råder det just nu en kultur, bland karriärsmedvetna officerare på väg upp, att det är inte OK att klanka ner på den personliga utrustningen. AI har satt agendan, och den karriärsmedvetne majoren är listig och anpassar sig.
  Därför är det OERHÖRT ovanligt att slutrapporterna från FS-missionerna innehåller kritik mot exempelvis Stridsväst 2000.
  Plutonchefen läser synpunkterna från plutonens timme, sållar bort det värsta och skickar det vidare till Kompanichefen.
  Kompanichefen läser plutonens erfarenhetsrapporter, snyggar till dom till något han själv kan stå för, och skickar den vidare till Stabschefen.
  Stabschefen snyggar till kompaniernas erfarenhetsrapporter innan han skickar dom samlat till CO, som sedan snyggar till ytterligare innan han skickar den till Afghanistandesken på HKV.
  Deskofficeren i sin tur snyggar till...osv osv

  Till slut har den nått AI, och då har den blivit en slutrapport och det står ingenstans att läsa att Stridsvästen är dålig.
  AI är glad och allas karriärer gynnas.

  fortsätter ovan..

  SvaraRadera
 2. Officeren som visste för mycket för sitt eget bästa.30 oktober 2010 kl. 22:05

  fortsatt...


  Läser man dock rådatan i form av bloggar, íntervjuer med soldater, mailväxling med förbandet på plats, samtal med plutonchefer osv, vilket jag har haft tillfälle att göra, så framstår verkligheten som något annorlunda.
  Det är STORA problem med stridsvästen.

  Den är för det första GRÖN i ett ÖKENLANDSKAP.
  Det KVITTAR om den fyller systemsäkerhetskraven som FMV har ställt och att den dämpar IR-strålning eller avger små rosa moln när den brinner.
  Träffområdet är markerat med en avvikande färg som är väldigt tydlig för alla de motståndare som har fungerande ögon, vilket borde vara runt 100% av dom som väljer att bruka vapen mot oss. Antalet bildförstärkare i fiendens händer i vårt AOO skall kanske inte underskattas, men det är kanske inte heller ett jätteproblem om vi skall vara ärliga?

  Dessutom så räcker det att titta på västen för att förstå att den inte är gjord för att bäras i trånga fordon. Den yta som lämpligen används för att fästa utrustning för en soldat i den situationen, framsidan av bröstkorgen, är i västens standardutförande oanvändbar. Där sitter två bröstremmar. Inte så konstigt egentligen, eftersom västen är gjord för att fylla behoven hos en avsutten infanterist av den typen vi hade i slutet av 90-talet hemma i Sveriges invasionsförsvar. Det var aldrig tal om att sitta i några trånga fordon i en öken med bylsiga traumaplattor under sitt kroppsskydd 94 (som för övrigt är framtaget för stridsfordonbesättningar, inte skyttesoldater).

  För att kunna använda stridsväst 2000 till någon reda så måste man modifiera den kraftfullt. Tejp, buntband, remmar, hakar, krokar, helikoptersnören osv krävs och ingen väst är den andra lik.


  C Säkinsp, som är en utomordentligt klok officer, har tyvärr även han gått i MSS fälla.
  MSS hävdar att det finns stora säkerhetsrisker med att tillåta soldater att bära sk. Chestrigs, eftersom dom då kan lockas att plocka ut traumaplattorna från sina kroppsskydd 94 och stoppa ner i själva chestriggen.
  Eftersom traumaplattorna inte är av stand alone-typ så skulle det vara förenat med livsfara, eftersom back face-effekten Googla det) skulle bli livsfarlig om inte ett skyddande aramidlager finns på plats.

  Man underkänner alltså alla former av ledarskap och sunt förnuft från alla chefsnivåer. Det är klart att soldaten kommer att modifiera sin skyddsutrustning om han får en bra stridsväst, på samma sätt som att han såklart kommer att blindavfyra i sin egen mun om han får en pistol!

  Tyvärr har som sagt Öv. Emanuelson köpt detta och även han motarbetar nu detta med nya stridsvästar väldigt hårt. Tyvärr.

  När man lägger till det senaste FMV-NFM-debaclet och i och med det lägger på ytterligare 5-6 år tills vi har en ny stridsväst så inser alla att det ser mörkt ut.


  Jag förutspår att i och med rotation FS 19/20 kommer hårt sättas mot hårt.
  HKV kommer att ha utsända på plats för att visitera pågående styrkas utrustning och även deras packningar för att säkerställa att inget otillbörligt medförs till landet.
  Samtidigt kommer det ner ett stort antal yrkessoldater som är mer än lovligt trötta på detta.

  Jag tror att vi kommer att få se situationer där hela förband vägrar att arbeta i området om dom inte får använda för uppgiften lämpad utrustning. Jag tror även att media kommer att utnyttjas mycket mer än innan.

  Jag tror samtidigt även att vi kommer att få se ett vredgat HKV "ta i med hårdhandskarna" mot detta, allt enligt den nya ledarstil som gäller i FM:s högre nivåer för tillfället.

  Båda sidorna i saken menar BLODIGT allvar, och det skall bli MYCKET intressant att se vem som fortfarande står upp när krutröken lättar.

  SvaraRadera
 3. Förtroendet tryter när man får splitternya Skyddsväst 94 till NBG08. Tillverkade 2007... (Långt bättre västar hade kunnat köpas vid denna tid!) Då hade man irriterat sig röd i ansiktet av denna Skitväst 2000 som är väldigt dåligt anpassad för strid i andra hand, tillsammans med 94 och 90 är den ju helt horribel. Med fickor som skyddar
  magasinen som om de vore en värdefull släktklenod eller kanske en kattunge.

  En duell magasins ficka vars syfte är att ge snabba magasinbyten borde inte alla magasinbyten vara snabba? Men vänta nu ja dessa fungerar ju inte ens med det nya vapensystemet AK5C för dessa togs ju fram till AK5 och fungerar således inte med plastmagasinen som ingår i AK5C.

  Magasinen ska vid strid slängas innanför västen eller jackan eller på något annat skitställe som gör att man tappar dem. Istället för något så vettigt som en dumpficka används, som finns att köpa och som fungerar ypperligt. Ja man kan klaga och klaga men tror inte det blir någon skillnad.

  Förhoppningsvis kommer något system som lämpas sig framöver och anledningen till att systemet är 2-delat är väl att både Jägare utan skyddsväst och infanterister med skyddsväst ska använda samma saker?

  SvaraRadera
 4. Bäste Cynismer

  Jag tror inte du anar hur väl du träffar en öm punkt hos AI mfl.Det är ju självklart att detta vansinne handlar om ren prestige.
  Så länge soldater har funnits så har soldaten ALLTID försökt att optimera sin utrustning, sitt sätt att agera osv...allt för att lösa sin uppgift och ÖVERLEVA. Nu säger man åt soldaten att han skall absolut inte anpassa sin utrustning och optimera denna, för passade den för MSS utvecklingsenhet när dem gick från och till mässen...så passar den sannerligen soldaten som tjänstgör i Afghanistan eller ligger i en trång oplats någonstans i Sverige.

  Det är sorgligt när MSS och vissa RegOff tar sin tillflykt till synnerligen idiotiska argument såsom i inlägget. Återigen Cynismer...du träffar rätt vad gällande prestige.

  Nej mitt konkreta förslag är enligt följande:
  FM säger åt den enskilde soldaten/officeren att FM tillhandahåller Stridsväst 2000/Stridsgördel 2000, MEN godkänner även ett X antal andra västar som uppnår de krav som FM har ställt på Stridsväst 2000. De sistnämnda västarna får dock den enskilde själv köpa för hans/hennes fantastiska lön.

  Förresten...kroppsskydd 94, har vi fått BOA på det ännu?? Vet att vi saknade det för bara något år sedan...

  Provade våran härliga (nya) stridsgördel för ett tag sen, det tog mig (och mina sex kollegor) i många minuter att inse att gördeln är KASS efter som den bygger på stridsväst 2000...helt otroligt med tanke på hur lång tid det har tagit MSS att testa och ta fram den. Men jag är inte bitter...;)
  Mvh Bosse

  SvaraRadera
 5. En sak som visar på galenskaperna kring detta:

  Nyligen har det köpts in nya plattor till kroppsskydd 94.

  Hade vi valt att köpa plattor med modern teknologi så hade vi kunnat spara in 5-6 kg på ett kroppsskydd med bibehållen skyddsnivå.

  Istället valde vi att köpa plattor enligt den gamla kravspecen som gällde sist vi köpte.
  Billigare, ja, men samtidigt tyngre.


  Samtidigt står deskofficeren för FS och har spydiga synpunkter på att soldaten bär för mycket onödig skit pga ballfaktorn och därigenom drar på sig belastningsskador som FM sen blir ansvariga för att rehabilitera.

  6 kg innebär 10 magasin...
  Hålla rent framför egen dörr först?

  SvaraRadera
 6. Kn Schwinpältz, de soldater jag har jobbat med så har det snarare varit frågan om att optimera packningen och dra ner på vikt istället för att lägga till vikt. Ja menar ingen är motiverad att bära mera än behövligt. Det finns en person som bär din utrustning som soldat och det är du själv. Så det känns för mig väldigt främmande för att soldater skulle köpa på sig onödig utrustning och bära denna och därmed skaffa sig belastningsskador. Det låter som ren och skär fantasi från den officeren i fråga.

  Självklart ska man köpa det fanimej senaste vi har inte ens 1000 soldater som behöver utrustningen resten kan träna med den 5kg tyngre va i helvete försigår i skallarna på dessa tokstollar? Men de vet nog inte att det ens finns ny modern utrustning för de har för länge sen slutat sköta sitt arbete.

  SvaraRadera
 7. Ännu ett bevis på hur högre ledning inte tar tag i sina egna problem utan sparkar neråt.

  Personlig utrustning och Relementerad Utrustning.
  Upplösande av spaningspluton efter problem som orsakats på högre nivå.
  BOA som ges och sedan återtas när högre ort får höra om det.
  FMLOG som delar ut undermålig och trasig materiel.

  Listan går säkert att göra hur lång som helst.

  Grundproblemen pekar alltid åt ett fåtal håll, främst högre positioner.
  När kommer någon börja lösa grundproblemen?

  SvaraRadera
 8. Nu har jag läst igenom de flesta kommentarerna på Expressen och det är två saker som slår mig:
  Först nicket Capt som sågar ledarskapet på FS19 med hänvisning till att cheferna låtit soldater bära den utrustning som gjort att de bäst löst uppgift. Personen bakom nicket säger sig ha gjort mission men jag bedömer att han inte har faktagrund för att döma ut FS19:s ledarskap.

  Sedan den som utgör sig för att vara TC FS20 som säger "jag hävdar att vi har den bästa materielen som går att uppbringa på marknaden. Reportaget ser jag som en miss av Christiansson, läs på fakta!"
  Det skulle kunna ses som självmål från halva plan. Hur han/hon kan skriva något sådant går över mitt förstånd?! Det finns otroligt mycket bättre kroppskydd och stridsvästar än de som tilldelas gemene soldat i Utlandsstyrkan. Det VET alla insatta om och det bör en TC på väg ut i insats också göra. Kroppskydd med halva vikten och stridsvästar som sitter bra och med fickor som möjliggör snabbare magasinsbyten. Läs på fakta!

  SvaraRadera
 9. TC FS20= en Major bedömt?

  En Major som offentligt hyllar utrustningen och tar parti för högre makter..

  Vad var det nu den där officeren som visste för mycket skrev här ovan om kulturer bland karriärister i FM?
  Det verkar nästan som om han kanske har en liten poäng trots allt..

  SvaraRadera
 10. Det är synd med Emma. Han har alltid förespråkat sunt förnuft.
  Jag känner inte igen honom här..

  SvaraRadera
 11. Officeren som visste för mycket för sitt eget bästa.31 oktober 2010 kl. 08:34

  Jag måste rätta mig själv lite, jag läste igenom igen och en mening blev inte bra.

  Öv. Emanuelson motarbetar INTE en ny väst, utan bruket att köpa och använda EGNA västar.
  Han är väldigt angelägen att det snarast köps in en ny och bättre väst till FM.

  Rätt skall vara rätt.

  Och jag håller med dig Anonymm 02:17, jag känner inte heller riktigt igenom honom här.
  Sunt förnuft har alltid varit hans ledstjärna, men här verkar det inte vara sunt förnuft som styr i första rummet längre.

  SvaraRadera
 12. Eller kanske är det sunt förnuft? Kan det vara så att Emma vet eller förstår något som ni inte har tänkt på?

  Men det är klart, om jag inte förstår så måste det ju vara den andra parten som är en idiot!

  Eftersom ingen tydligen förstår några majorer heller, så är självklart också alla majorer idioter. Tänka sig, man kan inte begripa hur de en gång i tiden kunde ha klarat sig på trupp. De måste magiskt ha uppstått ur tomma intet, färdigpaketerade som ärkepuckon.

  Det är betryggande att se att nästa generation majorer och överstar är av en helt annan kaliber. När de har blivit befordrade så kommer de kommer minsann att begripa mycket bättre hur det är i verkligheten och fatta mycket bättre beslut! Hur svårt kan det vara?

  Lojalitet, respekt och förtroende är tydligen en relik från en Försvarsmakt som gick i graven för minst 20 år sedan. Lycka till grabbar, jag är glad att inte tillhöra er skara!

  SvaraRadera
 13. Jag skulle vilja beteckna det som att gamla sanningar just är gamla. Klassar man den befintliga utrustningen som den bästa på marknaden så har man uppenbarligen inte koll. Experterna finns där ute, inte hemma på kontoren.

  Vad och vem ska man vara lojal mot; manskapet och uppgiften eller byråkratin?
  Respekt och förtroende är något man förtjänar och det ger lojalitet. Materielförsörjningen visar inte på respekt och lojalitet mot arbetarna och processen ingjuter knappast något förtroende.

  SvaraRadera
 14. @Anonym 10:07

  Jag tycker att du gör det lite väl enkelt för dig med lite väl svepande generaliseringar nu.

  "....så är självklart också alla majorer idioter. Tänka sig, man kan inte begripa hur de en gång i tiden kunde ha klarat sig på trupp. De måste magiskt ha uppstått ur tomma intet, färdigpaketerade som ärkepuckon."

  ...Är det faktiskt ingen i den här debatten som har antytt eller påstått.

  Om det nu är så att C Säkinsp vet och har insett saker som Cynisk och andra inte har insett, vad ÄR det då han vet och har insett?

  Slå hål på argumenten med logik och sunt förnuft och inte generaliseringar.
  Har du rätt så lär det ju visa sig genom logiska argument, inte sant?

  SvaraRadera
 15. Jag är officer och jag ser det fanimej som tjänstefel att inte låta soldaterna använda bättre västar än stridsväst2000 i Afghanistan. Det är fullkomligt ointressant vad en skrivbordsofficer i Sverige tycker om detta.

  Var har ledarskapet tagit vägen i försvarsmakten?

  Att hänga upp sig på detta som högtravande officer i Sverige är ju fullkomligt obegripligt!!! Har ni inte läst om feedbacktrappan? Inse istället att ni är en idiot och gör om, gör rätt!

  Jag kommer inte använda stridsväst 2000 när jag åker, kalla det ordervägran eller vad ni vill, det skiter jag i!!!

  SvaraRadera
 16. när vi ändå pratar om skitutrustning så måste jag ta upp rödpunktssiktet som numer sitter på AK5C och AK4.

  Har inte själv använt AK4 så där kan jag inte uttala mig. Men siktet är införskaffat för AK4 INTE AK5.

  Dessutom blir det inte alltför sällan eldavbrott pga av att hylsorna kastas ut precis vid siktet som där gärna stoppar hylsorna.

  Det ställer om sig självt oerhört enkelt via ratten på sidan vilket jag tycker i sig är själ nog för att införskaffa ett nytt sikte.

  Detta är en OERHÖRT VIKTIG utrustningsdetalj. att inte kunna vara säker på att siktet inte ställt om sig när man hamnar i strid i Afghanistan är helt sjukt underkänt!!!
  Att siktet fungerar som det ska är helt vitalt!

  SvaraRadera
 17. Det är oerhört trist med västen. Minns med vilken glädje den hälsades när den kom.

  Har oerhört svårt att förstå varför man inte tillåter BOA på andra utprovade saker när man borde konstatera följande faktorer;
  1. SV2K är designad för att bäras tillsammans med Kroppsskydd 90, inte ovanpå 94 (som för övrigt är ett provisorium i sig).
  2. SV2K är designad utifrån 4-6, möjligtvis, i undantagsfall, 8 magasin.
  3. Magasinen skall vara metallmagasinen till AK5.
  4. Kvalitén är inte bra nog (dessa underbara spännen).
  5. Designen är bristfällig i sig.
  6. Varför finns västdelen bara i en storlek?

  Med ett modulärt system så är det fruktansvärt pinsamt att ingen del av FM numera kan använda magasinfickorna korrekt (synen av en hemvärnssoldat som försöker få in AK4 magasinen är underbar). Hur svårt skulle det vara att köpa in 80 000 fickor i rätt dimension för AK5 C/F magasin?

  Varför ansåg man det nödvändigt att skapa eget system? I ett nytt system kommer jag i vart fall att hävda att det är tjänstefel att inte ha specat ett PALS kompatibelt system.

  Men eftersom nya kroppsskyddet ska vara kompatiblekt med SV2K så måste ju ett nytt bärsystem vara kompatiblet med fickor som används på PBSUS, och så är vi kvar i soöitärlösnings träsket.

  I och för sig, som redig REMF så läser jag att PBSUS ska medge att följande monteras;
  • 3 Magazine pouches (M7390-307188)
  • 2 Single magazine pouches (M7390-307198)
  • 1 Multi function pouch large (M7390-307118)
  Och faställer att det räcker för mig.

  Sen ska det bli roligt att se om man kan ha nackskyddet på PBSUS och inta liggande skjutställning emd hjälm på, eller om vi nu kommer behöva en ny hjälm också...

  SvaraRadera
 18. Märkligt om de förbjuder Warrior-västen eftersom man i FOM-A Gemensam kan hitta följande under Klädsel och annan personlig utrustning:

  1.5.3.7 UAV
  Stridsväst
  Efter beslut av DC används ”Warrior Centurion combo Mk1” vid flygning

  Det är ju märkligt om den är reglementerad utrustning för viss personal, men absolut förbjuden för andra, särskilt som alla befinner sig på marken och i samma miljö.

  SvaraRadera
 19. @Anonym 22:42

  Ja, det är märkligt. Vad kan det bero på?

  SvaraRadera
 20. För att UAV-människorna hävdar att dem behöver en annan stridsväst som "inte är i vägen" vid flygning med UAV...så länge man kan härleda allting till flygsäkerhet så kan man tydligen få dra vilka lögner som helst och komma undan med det.
  Nej HKV se nu till att soldaterna/officerarna får använda den utrustning som dem själva anser fungerar bäst...nu börjar den här kalkonfarsen spåra ur i en enda lång prestigekamp där den enda riktiga förloraren är soldaten längs ut på linan...som alltid:(
  Mvh Bosse

  SvaraRadera
 21. För övrigt finns det inget BOA på kroppskydd -94!
  Mvh 1:e Serg

  SvaraRadera
 22. Jag var med när västarna provades ut och alla fortfarande hade stridsbältet (som är en sele). Ingen väst fick bättre betyg än stridsbältet och den sydafrikanska som fick bäst betyg var för dyr.

  Tyvärr följer ju FM numera modet istället för funktionen, västar såg tuffare ut än selar så man körde på en billig väst.

  När man brinner inne i ett stridsfordon så är det ganska intressant att folk kan hjälpa en utan att förlora medvetandet.

  SvaraRadera
 23. Stridssele 304K och föregående Stridsbälte är inte bättre än Stridsväst 2000, enligt mina erfarenheter.

  Tyvärr är det så att FM inte följer någonting, annat än sin egen byråkratiska ordning och enskilda projekts prestige.

  Om du brinner i ett stridsfordon så är det inte västens avgivande gaser som är avgörande. Däremot kan västens utformning vara det som avgör om du kan dras ut ur fordonet smidigt eller ej.

  SvaraRadera
 24. Cynisk:
  Både stridsbälte 304K och stridssele m/59 är stridsselar (stridsbältet fick sitt namn innan man la dit oket).
  De är mycket bättre än västen, men de ser inte lika balla ut för ungdomar som tittar mycket på amerikansk film.

  Det kan mycket väl vara avgörande, sedan är såklart utformningen också viktig. Där slår vilken sele som helst vilken väst som helst vilken dag i veckan som helst.

  SvaraRadera
 25. Profanum_Vulgus
  Du har uppenbarligen inte hängt med i den militära utvecklingen de senaste decennierna. Din syn på stridssele 304K och stridsbältet kontra väst är helt barock.

  Din syn på soldater gör att du snart inte publiceras alls.

  SvaraRadera
 26. Cynisk:
  Jo det har jag, och jag var även en del av utvärderingen av västarna när selen skulle bort. (och en del av utvärderingen när AK3 skulle bort och FM valde en medioker AK istället för den svenska som fick högsta betyg).
  Västarna är skit jämfört med selarna. Väst är heller inget som är särskilt nytt, Sydafrika använde västar redan i Angola.

  Folk som blir ägda i debatten brukar vilja censurera.

  SvaraRadera
 27. Störtlöjligt P_V, störtlöjligt.

  Där du försöker peta finns ingen dörr och det har aldrig funnits någon heller.
  Västarna är ljusår mycket bättre än de gamla selarna. Du verkar inte ha varit "i selen" på bra länge.

  Du ska ta min sista rad i förra inlägget som en varning. Jag har läst många av dina verk på internet och vill inte se påhopp, osakligheter, provokationer och smutskastning här. Det får du göra på flashback (motsv).

  SvaraRadera
 28. Cynisk:
  Jag har en 304K hemma som jag använder ganska frekvent.

  Berätta gärna hur selarna skulle vara sämre än västarna.

  SvaraRadera
 29. 304K medger inte tillräckligt med fickor och väskor och bältet fungerar inte så bra med PALS/MOLLE-system.

  Där har du de två viktigaste bristerna.

  SvaraRadera
 30. Plattfotsindianen4 november 2010 kl. 13:44

  Vilka är dessa systemsäkerhetskrav som FMV/MSS/Säkinsp hänvisar till?

  Är det öppen info?

  Från min lilla lekmannahorisont så låter det konstigt att en väst som avviker i färg från omgivningen och sätts ihop med kattstrypare och eltejp kan uppfylla systemsäkerhetskrav med att en väst som är gjord för uppgiften inte uppfyller systemsäkerhetskraven?

  Jag hade gärna lärt mig mer om detta om nån kan visa mig vägen till en länk eller annat..

  SvaraRadera
 31. Det borde vara självklart att de soldater som åker utomlands ska få den bästa utrustning som går att få. Självklart finns det brister med västen och det är ju naturligt att dessa kommer fram när den används i skarptläge. Det är ju ändå så att det är ett tag sen den kom nu och sen dess har mycket hänt med den svenska armen. Många av erfarenheter man har fått och det gäller ju inte bara västen utan allt från skjutställningar till taktik kommer från Afghanistan. Dessa sipprar så sakta neråt i organisationen och kommer till slut även ner till hemvärnet. Vad gällande att ordna nya stridvästar till utlandstyrkorna och även till NBG borde ju det inte vara något större problem. Det är ju inte så att vi längre har en stående styrka på flera hundratusen man. Det borde inte krävas mer än ca 5000 för att lösa det absolut skriande behovet. Och det är ju inga mängder. Många i hemvärnet hade blivit väldigt glada över att får byta ut den gamla 304K mot stridsvästar. Västarna täcker mer än väl de behov som vi har.
  Att jämföra västen med det gamla stridbältet är en rätt löjlig jämförelse. Västen är många gånger bättre eftersom om den är rätt monterade slipper de hoppande väskorna som flyger och far. Utrustningen kommer mycket närmare kroppen och det är mycket lättare att röra sig. Du kan även fästa mycket mer fiffiga saker på den. Vätskesystemet gör ju också att stridsvärdet höjs rejält.

  Som jag ser det är problemet med västarna ett arbetsmiljöproblem. Ni ska ha utrustning som gör att ni på ett säkert sätt kan utföra ert jobb. Kan man inte få arbetsgivaren att fatta detta får man lyfta frågan, och nästa steg är ju våra kära politiker. Kämpa på bara.

  SvaraRadera
 32. Titta här vad FMV vill titta närmare på... Finns kanske hopp om vissa förändringar i alla fall.

  http://www.fmv.se/upload/AI816230.pdf

  SvaraRadera
 33. Det enklaste är väl att INTE åka!

  Jävla oggande, jämför med andra nationer! Skall vi inte köpa lite G36 lokalt, AK5 är ju kass!

  SvaraRadera
 34. Konstruktivt Anonym 22:21, konstruktivt. Det finns bra stridsvästar hos andra nationer, så visst ska vi jämföra med andra nationer.

  SvaraRadera
 35. Propanum vulvus påstår att Stridsbälte 304K skulle vara bra och användbart. Skrattretande! Precis som han skriver är det ett bälte, och trots oket som har lagts till nu på senare tid har det aldrig blivit en riktig stridssele, och har aldrig kunnat jämföras med den riktiga stridsselen i fråga om passform och funktionalitet. Vi var många som protesterade när den där nymodigheten skulle införas. Fickornas stängningssystem är ju helt undermåligt. Det riskerar att öppnas när som helst! Tacka vet jag det riktiga systemet som verkligen förblir stängt. För att inte tala om packvolymen, som är betydligt bättre. Nej, de som använder Stridsbälte 304K gör det bara för att se häftiga och moderna ut.

  SvaraRadera
 36. Lämnade in min 304K för en 2K i vintras och måste säga att den som försöker få den tidigare att vara en bra produkt behöver sluta röka träd, gräs och stenar. Inte nog med att den faktiskt var byggd av ståltråd ("stoppgemen" till bältesändarna), maken till värdelös avlastning har jag aldrig haft. Axelremmarna var ju för fanken tunnare än lättmjölk och det fanns inte en snöbolls chans i världen att meja ner ordentliga mängder amm/hgr.

  Med detta inte sagt att 2k är underbar (den är de facto rätt kass). En sak som jag dock saknar från 304K är ett bältesspänne som inte spänner upp sig själv när jag tar två steg. Det är nog det ända.

  Vidare kan jag rapportera att NSS i dagsläget precis fått ut nya 40mm-fickor till GRT. Dessa består av en rem-ögla gjord på överbliven Sv2k-hälla som någon käck FMV'ares arbetslösa grabb sytt ihop. Samtidigt i resten av världen säljer bland andra TT förträffliga 40mm-fickor. I grönt. Som med MALICE-clips passar på allt (inklusive Sv2k).

  SvaraRadera
 37. Bumpar. Att skaffa ett tvådelat system (kroppsskydd samt stridsväst) för att Jägare ska kunna använda enbart stridsväst är ren idioti. Varken Jägare eller specialförband åker någonstans på utlandstjänst utan att bära ett kroppskydd under. I stort sett alla andra NATO/-västländer har ett en-väst-system ->ett lätt smidigt kroppsskydd med MOLLE/PALS färstband så att fickor fästs direkt på detta. Dessutom har många av dessa västar en quick-release-funktion. Tittar man på utvecklingen (inom NATO) kom dessa västar först runt år 2000, först till div elitförband och sedan till övriga. Till en början var dessa västar ganska stora med högt ballistiskt skydd. (googla på MARCIRAS tillverkad av Eagle industries). Runt år 2007 klagade måna soldater på att det var för varmt/otympligt och det blev sedan allt vanligare att man bara en s.k. plate-carrier. Dvs en väst utan mjukpaneler men med stand-alone-plattor fram och bak (och ibland på sidorna). Dessutom har måna nya västar också integrerade duellfickor. (googla på LBT 6094a). Detta är en förhållandevis billig och enkel väst som har använts flitigt av amerikanske trupper sedan 2008-snåret. Ett sätt att å runt hela problematiken och som delvis redan nämnts är att skippa alla stora inköp med upphandlingar, prover, tester, överklagan av upphandling etc. Låt varje pluton/kompani köpa sina egna västar. Då blir det hela i så små kvantiteter att det lätt går att beställa direkt från tillverkaren. Sedan kan FMV testa de västar som finns på marknaden (ca ett hundratal) för att varna för de som ej håller nivå...

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.