söndag 28 mars 2010

PRIO - En ny gökunge?


Försvarsmakten har införskaffat ett nytt system för att hantera logistik, ekonomi och personal, PRIO. Det tror jag undgått få.
PRIO kostar i sitt införande lika mycket som två och ett halvt års insats i Afghanistan men har ändå såna funktionsbrister att man får magsår. Försvarsmaktens organisation ändras nu för att det ska passa det kommersiella systemet, inte tvärtom.

Tidigare har olika projekt kallats för gökunge, tex JAS 39 Gripen men jag undrar om inte det här är än värre.

Jag är mycket skeptisk till hur det här gått till och jag spår många turer i ämnet. Mina blogg-bröder har redan börjat:
Morgonsur - Försvarets IT-äventyr del 1
Chefsingenjören - Titanic II
Väpnaren - Försvarsmaktens datoriserade stödsystem
Wisemans Wisdoms - Fyrkant i runt hål

Vad är det de säger i filmerna? Read it and weep!

Foto: Tero Niemi

lördag 27 mars 2010

Medaljutdelning på Livgardet


Idag fick några personer mottaga välförtjänta utmärkelser av Fredsbaskrarna, på Fredsbaskrarnas årsmöte på Livgardet. Dessa har på olika sätt bidragit till att förbättra för veteraners väl och ve. Det är kul att dessa uppmärksammas. Utan att för den skull förbise de övriga medaljörerna vill jag peka på två:

En av medaljörerna är Johanne Hildebrandt som varit väldigt aktiv i olika media för att lyfta fram verkligheten kring våra insatser och som genom informationspridning verkat för att hanteringen av soldater lyfts högre upp på agendan. Vi har inte sett det sista av Johanne i de här sammanhangen och jag hoppas att hon känner att vi veteraner uppskattar henne.

En annan, och kanske mer oväntad, medaljör är Henrik Svensk, mannen bakom websiten Soldf.com. SoldF Forum har under flera år tjänat som en informell informationskanal mellan soldater (blivande, varande och föredetta) och anhöriga med funderingar. Henrik (som även själv varit ute i internationell tjänst)har genom sitt arbete mycket bidragit till ett bättre informationsläge och ökad trygghet för många.

Det finns många sätt att stödja våra soldater och jag uppmanar alla att fundera till på om du kan bidra på något sätt? Ditt stöd behövs.

Kul var att nästa Afghanistan-kontingent FS19 hade anhörigdag samtidigt som Fredsbaskrarna hade sitt årsmöte. På plats fanns alltså soldater med erfarenhet från i princip alla insatsområden från UNEF1 och framåt, samtidigt som de allra färskaste stod inför sina anhöriga i nya fina ökenuniformer. Lycka till FS19.


Jag gratulerar samtliga dagens medaljörer och hoppas att ni värdesätter den tacksamhet som medaljen är en symbol för, precis som vi värdesätter det arbete som ni gjort för oss veteraner.

söndag 21 mars 2010

Arbete

Just nu är arbetsbelastningen för hög för att jag ska kunna leverera någonting på den här bloggen. Jobbet tar alldeles för mycket energi för att jag ska vilja diskutera det på fritiden också. Det brukar vara så på vårarna men i år är det värre än någonsin tidigare.
Jag har öppnat upp för gästinlägg och vi får se vad som sker på den fronten.

Tills nästa gång vill jag tipsa om:
Danska veteraner tog sitt liv (DN)
Jag känner många som mår och har mått dåligt och som behövt hjälp. Det är hög tid att Sverige får en vettig veteranhantering.

söndag 14 mars 2010

Pengar finns eller?

Försvarsmakten dras med dålig ekonomi. Det har vi hört till leda i många år. Därför kom det som en chock för alla att FM gjorde ett budgetunderskridande 2009. Det har det talats om i diverse inlägg här och hos andra.

Vad som inte har dryftats alls är att FMV lagt en order på 2 miljarder kronor för vidareutveckling av JAS 39 Gripen. Hur kommer det sig att det är så tyst om det?

Jag motsätter mig inte alls en fortsatt satsning på flygförmågan men anser att det måste finnas en motsvarande satsning inom de övriga försvarsgrenarna. Marinen måste få nya större fartyg och markförbanden nya uniformer, mer mörkerutrustning och flera förband saknar kritisk utrustning numerärt och kvalitetsmässigt.

Folk som åker på internationell insats kvitterar ut gamla kängor och kroppsskydd på Livgardets förråd. Soldater under GU får endast ut en enda fältuniform. Ska det vara så?

Fram med fakta FMUK

Nu är det igång igen, mediadrevet. Än så länge så är det Aftonbladet som är drivande i smutskastningskampanjen men det står väl inte på förrän övriga media hakar på. Expressen tycks dock vara mer FM-vänligt än tidigare.
Ja, jag skriver "drevet" och "smutskastningskampanjen" för det är så jag uppfattar situationen utifrån den information som jag fått och utifrån hur Försvarsmakten meddelar sig.
Aftonbladet lägger fram en tes om att de svenska officerarna och tolken skjutits ihjäl av egen trupp, något som inte stämmer med FM:s bild. Försvarsmakten har skickat sin Undersökningskommission (FMUK) till Afghanistan. De har gjort sitt jobb och alla väntar nu på deras rapport.

Försvarsmakten står inför en grannlaga uppgift att rekrytera tusentals soldater och sjömän. FM måste då framstå som en attraktiv arbetsgivare och ju mer skit som kommer ut i media desto svårare blir det. För att skydda den militära förmågan behövs åtgärder för att höja statusen på det militära yrket och Försvarsmakten som arbetsgivare. Ett sånt sätt är att lägga korten på borden.

Jag vill att resultatet av FMUK:s arbete med dödskjutningarna i Afghanistan läggs på bordet. Försvarsmakten har i dialog med åklagare valt att hålla inne med resultatet för att inte påverka förundersökningen. Det var säkert en god tanke när det begav sig men nu när Försvarsmaktens agerande återigen sågas och organisationen svärtas så är det läge att ompröva det beslutet.
Ut med faktan FMUK! Tala om för Sverige vad som egentligen hände. Därigenom kan trovärdigheten upprätthållas och rekryteringen och därigenom den väpnade förmågan säkerställas.

Det juridiska får köra sitt spår och ska givetvis stöttas med information och utrustning. Det som har hänt har hänt och det är dags att värna om organisationen Försvarsmakten och dess förutsättningar. Låt inte slaskmedia göra vårt jobb ännu svårare. Stå upp för oss på golvet. Lägg fram faktan FMUK!

onsdag 10 mars 2010

Hur ska det gå?


Jag har flera gånger den senaste tiden fått frågor om det kommande personalförsörjningssystemet. Det är seriösa försvarsintresserade som frågat av pur nyfikenhet. De har i många avseenden inte förstått hur Försvarsmakten ska lösa personalhanteringen:
-Hur ska FM rekrytera soldater och sjömän?
-Hur ska villkor och avtal se ut?
-Hur ska man kompetensutveckla dem?
-Hur ser vardagen ut?
-Hur ska man gå till väga om man är intresserad?
-Hur länge ska man jobba?
-Hur många internationella insatser ska man göra?
-Hur funkar det med familj?
-Hur gammal får man vara?
-Hur ska FM kunna behålla folk?
-Hur kan FM vilja ha de som kan tänkas vara intresserade?
-Hur ska FM kunna framställa sig själv som en attraktiv arbetsgivare nu när det återigen talas nedläggningar?
-Hur...?
-Hur...?

Jag har bemött alla frågor med glad artighet och svarat så gott som jag kan; 42

lördag 6 mars 2010

Sluta nu, Allan!

Sluta nu, är rubriken på Allan Widmans blog.
Allan Widman kritiserar Försvarsmaktens ledning FML för deras senaste utspel som varnar för nedläggning av en flottilj och ett regemente. Han skriver: "Jag tror inte längre att förbandsnedläggningar ger besparingar som uppväger alla de skador som uppstår. Folkpartiet Liberalerna kommer att avvisa förslagen om de förverkligas."

FML som sitter med kunskaper med högre detaljupplösning än vad Allan Widman har har länge angivit att de är i behov att reducera kostnader för infrastruktur på flera håll. Pengarna som Staten skjuter till räcker helt enkelt inte. Allan Widman representerar faktiskt Staten.

Jag tycker att det är riktigt illa när en Riksdagsledamot och ledamot i Försvarsutskottet agerar på det här sättet. Jag uppmanar Allan att ta dialog med FML i stället för att skapa opposition mot dem. Det är kanske så att FML faktiskt vet bäst i den här frågan? Det är kanske så att Allan kan få information som gör att han bättre löser sin uppgift som ledamot i Försvarutskottet?
Han har tidigare gått emot FM:s bättre vetande och kört ett eget race med HKP4-upprop på nätet. Säkert var det med en god vilja i botten men genomförandet lämnade övrigt att önska och som det ser ut så gav det inget.

Allan anbringar ett personalmässigt perspektiv och funderar över personalproblem och det är bra men problemen är större än så: Medel och uppgifter är i obalans. Det måste hanteras för innan det är personalproblem i marginalen.

Jag efterlyser mer ledarskap och mindre populism. Allan Widman har alla förutsättningar att bli den politiske ledaren av försvaret men han behöver kanalisera sina ansträningar på ett mer precist sätt. Mer pang för pengarna, det behöver Sverige. Vägen dit är ett justerat anslag, en reformerat ekonomistyrning och ökade personalramar samt politiker som är nyanserade och sakliga.