lördag 30 oktober 2010

Stridsvästar och regelbrott

Den illa omtyckta Stridsväst 2000 som få vill ha men som påtvingas svenska soldater. Västen är öppen framtill där man vill ha fickor, den är sladdrig i väst-delen och den bygger alldeles för mycket på bredden för att fungera bra i de fordon som används i dagens försvarsmakt. Dessutom är fickorna dåliga för snabba magasinsbyten.Foto: Soldf.com

Soldatens liv och lem och väl och ve verkar stå i andra rummet hos Försvarsmakten just nu. Införskaffandet av ny och bättre personlig utrustning drar ut på tiden och när soldaterna själva ordnar för sig blir det ramaskrin från ledningen; endast utrustning med BOA får användas!

Detta BOA betyder Beslut Om Användning är ett beslut som tas av ansvarig befattningshavare i materielprocessen. Beslutet ska vara grundat på saklighet och behov så att utrustningen möter de krav som ställs på den. Tyvärr är mången av den nuvarnande utrustningen kravställd med andra krav än de som gäller idag. Att utrustningen ska kunna fältrepas och lagerhållas i tio år i kallförråd är knappast så starkt motiverande att man måste göra avkall på andra viktiga saker som vikt, form och annan funktion (som exempelvis fuktgenomsläpp) eller ergonomi.
BOA är ett inomverks-ärende och Försvarsmakten har eget mandat att ändra det,hur enkelt som helst.

I många år har det förts en debatt på förbandsnivå om brukandet av personlig utrustning. I Utlandsstyrkan har det varit en illa dold hemlighet att soldater (och officerare) burit alternativa utrustningsdetaljer för att optimera förutsättningarna för att lösa sin tjänst. Det är många överstar som tvingats se mellan fingrarna när deras underställda tagit initiativ. Nästan alla dessa överstar har innan rotation till utlandet sagt att "endast Försvarsmaktsmateriel får användas" och nästan alla har sedan i det tysta tillåtit att annan materiel använts. Så var det även för FS19, den nuvarande styrkan i Afghanistan.

FS19:s situation beskrivs i dagens Expressen som skriver att "de bryter mot reglerna - för säkerhets skull".
Soldater som uttalar sig vill vara anonyma och bedömt är det inte för att skydda sig mot internetsurfande talibaner utan det är för att slippa represalier från Försvarsmakten:

"De svenska soldaterna ska bära försvarsmaktens stridsväst.
Men bland soldaterna i Afghanistan har många ignorerat reglerna och köpt en egen väst.
- Försvarets väst är inte bra här nere, då får man använda tejp och plastsnören. När det gäller mitt liv struntar jag i försvarsmaktens reglemente, säger en av soldaterna som Expressen träffar."Man ska inte lura sig att tro att detta är något nytt för det har pågått länge.
För några år sedan förbjöds ett förband som skulle till Afghanistan att bära en väst som används bla av US ARMY, med hänvisningen att den skulle avge farliga gaser när det brinner. Alla förstår ju att om man brinner så är det inte gaserna man bekymrar sig om. Urfånigt argument alltså.

Många officerare har hävdat att soldatens försäkring inte gäller om icke-BOA:d utrustning bärs men det avvärdade en av Högkvarterets jurister när jag ställde frågan till honom. En soldat är försäkrad i tjänsten, oavsett utrustning.
Man kan dock bli pålagd med disciplinpåföljd om man inte följer instruktioner och order och det är varje officers arbetsgivaransvar att säkerställa att soldaterna bär rätt utrustning. Haken är att definiera vad som är "rätt utrustning". Är det den som HKV ansåg att man skulle bära för 15 år sedan eller är det en utrustning som bevisligen fungerar men som inte beslutats av HKV?


Det finns en hel del folk som anser att soldaternas fix med utrustningen är ett uttryck för att vilja ha mer eller se annorlunda ut. Visst finns det några sådana också men jag vet att majoriteten i den svenska styrkan i Afghanistan har sakliga argument för sin ståndpunkt. Deras "regelbrott" är motiverat. Riktig säkerhet är viktigare än Försvarsmaktens byråkrati.


Det är hög tid för Försvarsmakten att ta tag i det här. Om huvuddel av Utlandsstyrkans personal upplever problem med materielen är det fel på den samma, materielen alltså.
Enligt uppgift har det pågått prov och försök på stridsvästar ett tag och det lär visst finnas ett BOA på en bra stridsväst. Det BOA:t gäller försöksverksamheten men kan med en handvändning göras att omfatta hela FM. Västen kostar 1400 SEK om enskild köper den från tillverkaren men jag bedömer att Försvarsmakten skulle kunna få viss rabatt. Det är således inga hutlösa summor det rör sig om och vad är egentligen ett liv värt?
Västen används av andra nationer och den har visat sig fungera bra i strid. Huruvida den avger farliga gaser när den brinner vet jag dock inte. De svenska soldaterna vill gärna ha den. Jag väntar på beslut om användning!


Uppdatering 2010-11-01:
Jag har nu läst ordern avseende reglementerad utrustning som nyligen gavs ut av Högkvarteret. Den kom till efter tillsyn av FS18 då HKV fann att alternativa stridsvästar användes (föga förvånande).

Innehållet kan kokas ner till:

"En sammanfattning av de beslut Arméinspektören fattade är:

• Utbildning av chefer avseende attityder samt kunskap om och hur nuvarande soldatutrustning fungerar och bäst används.
• Översyn av möjligheter till snabbare leverans avseende handgranats- och dumpfickor.
• Nytt möte syftande till lägesuppföljning skall genomföras innan FS20 roterar ner.

FS19 hemställan om snabbanskaffning av ny stridsväst av typen Warrior kommer inte att beviljas.

I samband med ordergivning till FS20 har ovanstående påtalats och diskuterats med förbandet."


Här anser HKV att soldaterna inte kan med Stridsväst 2000 och därför ska cheferna utbildas. Dessa chefer har levt med Stridsväst 2000 i många år och vet därför om alla de brister som den har. Det är pga empiri som bland andra Warrior-västen används!

I ordern skriver man bekymrat:

"Användandet av icke reglementerad utrustning innebär bland annat att FM inte längre har någon kontroll på vilken ballistisk skyddsnivå som erhålls, särskilt avseende s.k. Back ForceSignature (BFS), d.v.s. skador på kroppen bakom västen efter träff av en projektil/splitter."

Man ojar sig alltså över det ballistiska skyddet när det är stridvästen och inte kroppskyddet som ärendet egentligen gäller. De flesta jag känner som använder Warrior-stridsvästen använder ändå Kroppskydd 94 med BOA under stridsvästen för att bibehålla det ballistiska skyddet. Här är det tydligt att det är byråkratisk säkerhet som är viktigast, inte reell säkerhet för soldaten. Skärpning HKV!

Det börjar nu bland vissa personalkategorier snackas om att kasta in handduken och inte åka iväg igen. Kropparna börjar ta för mycket stryk och när HKV nekar nyttjande av utrustning med bättre ergonomi tar lojaliteten slut.

fredag 29 oktober 2010

Bloggtips: En doktorand funderar


Cynismer vill tipsa om en helt ny blogg; En doktorand funderar.
Webadressen skyttedoktoranden.blogspot.com avslöjar lite av profilen bakom bloggen men jag törs lova att de debatterade ämnena kommer att vara höjda över skyttegravsnivån. Det kommer säkerligen vara hög saklighet och vid ämnesspridning.

Jag ser verkligen framemot kommande inlägg, även om jag inte håller med Doktoranden i allt han har skrivit hittills.

torsdag 28 oktober 2010

Stöd våra soldater

Det finns hopp om framtiden!
Våra soldater och veteraners väl och ve uppmärksammas allt mer och en kadett på Karlberg har tagit initiativ till en manifestation till stöd för de svenska soldaterna i Afghanistan."Det hela är strikt opolitiskt och syftar till att ge organisationer och privatpersoner en möjlighet till att visa sitt stöd för soldaterna och deras anhöriga utan att ta ställning till insatsen."

Hitintills har följande organisationer ställt sig bakom:
Allmänna Försvarsföreningen
Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Fredsbaskrarna
Frivilliga Automobilkåren
Frivilliga Flygkåren
Frivilliga Radioorganisationen
Försvarsförbundet
Försvarsutbildarna
Invidzonen
Officersförbundet
Reservofficerarna
Sjövärnskårernas Riksförbund


Jag uppmanar alla med möjlighet att delta och jag hoppas att manifestationen kan genomföras i samförstånd, att soldatens väl och ve blir det centrala och att inte tillfället missbrukas av extremister.
17:00 den 3 November på Sergels torg.

Artikeltips om Afghanistan

Svenska Dagbladet har en artikel som på ett bra sätt belyser afghanistan-insatsens många facetteringar.
Den beskriver sk Social patrols med låg skyddsnivå där syftet är att skapa förtroende genom möte samt att skapa en uppfattning om läget. Men den beskriver också vad Mentoring innebär, dvs den förmågeuppbyggnad av Afghan National Army ANA som genomförs.

Värt att notera är att det delar av staben som i artikeln är ute på patrull. Det är bra eftersom det dels ger bättre lägesbild inför beslut och dels innebär föregångsmannaskap.

söndag 17 oktober 2010

Sorg


Sverige, Försvarsmakten, förbandet i Afghanistan och framförallt anhöriga har förlorat en kamrat.

Vagnchefen Kenneth Wallin avled efter att hans vagn åkt på en IED (Improvised Explosive Device) under ett uppdrag i det oroliga området väster om staden Mazar-e Sharif. Trots att han tämligen snabbt kom till sjukhus stod inte hans liv att rädda.

Detta var inte oväntat. Förbandet FS19 har jobbat väldigt aktivt i oroliga områden och det har varit nära ett antal gånger. Den här gången var turen inte med dem.

Mina tankar är hos anhöriga och plutonen.

söndag 10 oktober 2010

Major Valhall talar ut


Ett kompani ur norska Försvarets Telemarksbataljon har kritiserats hårt för sina uttalanden under intervjuer. Soldaterna har uttryckt sina känslor och jämfört strid med sex, bland annat. Norska försvarsledningen har reagerat eftersom man uppfattat att uppförandet inte överstämmer med deras värdegrund, Respekt - Ansvar - Mod.

Nu låter Skavlan kompanichefen Major Rune Wenneberg komma till tals. I TV-programmet berättar Major Valhall, som han kallats, hur det egentligen ligger till och hur det är att vara soldat.
Jag rekommenderar verkligen alla att lyssna till vad han har att säga. Cirka 34:45 in i filmklippet på SVT-play börjar det.


Dessutom: Wenneberg i Aftenposten.

torsdag 7 oktober 2010

Nytt ljus på läget (Uppdaterad 10/10)

Jag har tidigare varit kritisk till hur situationen i Afghanistan beskrivits och att behovet av säkerhetsarbete negiligerats i debatt-Sverige. Detta har ju varit en politisk handelsvara dessutom. Nu kommer information som nog gått många förbi även om information funnits tillgänglig.

Dagens SVD skriver om att den svenska styrkan varit i allt svårare strider och berättar om amerikansk flygunderstöd.
"Läget för den svenska truppen i Afghanistan är så tufft att stridsflyg från USA öppnat eld för att undsätta soldaterna. Flygattackerna har inte offentliggjorts. Sedan maj har svenskarna varit med om över 30 eldstrider och 15 bombangrepp. Orsaken är en ny taktik där truppen stannar kvar i talibanernas fästen."

Försvarsmaktens Högkvarter har reagerat och har enligt tidningen genomfört krismöte med anledning av detta. Informationsdirektör Lagersten verkar inte vara helt nöjd med att en annan bild än tidigare nu presenteras. "Vår rapportering har varit sporadisk", konstaterar han.
Högkvarteret har haft all information eftersom det är rutin att skicka hem lägesrapporter men inte gått ut med den. Att inte Lagersten kännt till stridigheterna borde rendera i en utredning om han verkligen sköter sitt jobb.

Även försvarsminister Sten Tolgfors intervjuas och han är nöjd med SVD:s artikel och säger att "artikeln ger en bra bild av läget".
Tolgfors delger också sin syn på det på sin egen blogg där han skriver att svensk närvaro är nödvändig.


Överste Gustaf Fahl citeras i SVD:s artikel:
"Talibanfästen finns i alla de fyra provinserna som FS 19 och Sverige ansvarar för. Det är också där striderna blossar upp.

–Vi kan inte lämna människor som lever där under talibanterror i sticket. Vi måste försöka bryta utvecklingen även där. Ger vi oss inte på de områdena är de som cancersvulster, då växer problemen. Andra områden är relativt sett säkra, förklarar Gustaf Fahl."
Det är det som deta handlar om. Man måste ta itu med problem. Då uppstår farliga situationer men det är därför som truppbidraget finns där. Det är därför det inte fungerar med endast civilt bistånd. Det är farligt där ute. Det svensk-finska Provincial Reconstruction Team, PRT Mazar-e Sharif tar itu med problemen. Det är bra för det behövs.


Min bittre blogg-kollega Morgonsur har i ett debattinlägg på svd.se beskrivit sin bild av internationella insatser. Även om jag inte håller med om hans syn på den säkerhetspolitiska effekten av internationella åtaganden så tycker jag att han beskriver hur det fungerar där ute på ett bra sätt:
"Svenska utlandsstyrkor genomför inte sitt uppdrag genom att gå omkring i blå basker och diskutera demokratifrågor och mänskliga rättigheter. Man hindrar tyvärr inte våldsamheter från att blossa upp med sin blotta uppenbarelse.

Vi använde vapen för att nå våra mål. Vi hotade, besköts och vi sköt tillbaka. Med automatkarbiner, kulsprutor, automatkanoner och stridsvagnseld. Vi till och med dödade för att nå våra mål. Tyvärr kan jag inte ens utesluta att även någon enstaka helt oskyldig människa kan ha skadats eller dödats. "


Det är väldigt befriande avskalat jämfört med de reklamkampanjer som utgjort den distribuerade bilden av våra svenska utlandstrupper. Det är på allvar.


Uppdatering:
Jag har fått från flera källor att något krismöte inte genomförts på HKV utan att det ska vara en felrapportering. Det hedrar knappast Holmström på SVD.
Idag kommenterar Johanne Hildebrandt både situationen i Afghanistan och rapporteringen. Hennes grundsyn är att även medierna har ett ansvar och hon konstaterar att det är brist på svensk krigskorrespondenter.


Lästips:
FS19:s egna blogg fs19.se
Chefsingenjören.
Morgonsur