torsdag 28 oktober 2010

Stöd våra soldater

Det finns hopp om framtiden!
Våra soldater och veteraners väl och ve uppmärksammas allt mer och en kadett på Karlberg har tagit initiativ till en manifestation till stöd för de svenska soldaterna i Afghanistan."Det hela är strikt opolitiskt och syftar till att ge organisationer och privatpersoner en möjlighet till att visa sitt stöd för soldaterna och deras anhöriga utan att ta ställning till insatsen."

Hitintills har följande organisationer ställt sig bakom:
Allmänna Försvarsföreningen
Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Fredsbaskrarna
Frivilliga Automobilkåren
Frivilliga Flygkåren
Frivilliga Radioorganisationen
Försvarsförbundet
Försvarsutbildarna
Invidzonen
Officersförbundet
Reservofficerarna
Sjövärnskårernas Riksförbund


Jag uppmanar alla med möjlighet att delta och jag hoppas att manifestationen kan genomföras i samförstånd, att soldatens väl och ve blir det centrala och att inte tillfället missbrukas av extremister.
17:00 den 3 November på Sergels torg.

17 kommentarer:

 1. Fredssoldat? Finns det på wikipedia? Stick inte näsan i sånt som inte angår dig du neutrala land rimmar mer troligt....

  Om inte gå med i NATO

  SvaraRadera
 2. Fredssoldater är ett vedertaget begrepp som säkerligen kommer att finnas på Wikipedia inom kort. Begreppet hänvisar till soldater som deltager i fredsoperationer (Peace Support Operations på engelska), under först och främst FN-mandat.

  Att Sverige ska gå med i NATO finns det olika uppfattningar om. Just nu är vi med i allt som NATO gör utan att vara medlem.

  SvaraRadera
 3. Att hänvisa till just Wikipedia som referens till vad som finns eller inte är väl kanske inte helt relevant.

  /Kriminaliserad

  SvaraRadera
 4. Cynisk:
  Det är ett begrepp för personer som tjänstgör i FN-tjänst.
  Syftet med demonstrationen är dock att smeta över god renommé från FN-tjänster till krigsinsatsen i Afghanistan.
  Det är politiskt så att det skriker om det.

  SvaraRadera
 5. @P_V
  Du måste försöka se bortom färgen på huvudbonaderna. ISAF är en insats med FN-mandat.
  Det goda renommé som du anger är det si och så med egentligen om man ser till insatserna. FN har alldeles för många gånger visat sig vara oförmögna att leda insatser.

  De svenska FN-soldaterna har dock varit väldigt duktiga precis som de är nu, under EU- och NATO-ledning (fortfarande under FN-mandat). Och det är ju det som manifestationen syftar till; att sätta soldaten i fokus. Mandatet och uppgiften för insatsen är inte det viktiga i sammanhanget.

  SvaraRadera
 6. Cynisk:
  Ja det var Koreakriget också.
  Det avgörande är dock om insatsen tar ställning i konflikten eller ej (samt om det är kapitel VI eller VII) och vilka som leder insatsen.

  Att åka ner och slåss för Islamistiska fronten under NATO:s ledning kan aldrig bli en fredsmission.

  Jag skulle förstå om man hade en opolitisk demonstration till stöd för soldaterna (Eller njae, de behöver ju inget stöd egentligen). Det kan man ha helt oberoende av inställning till Islamistiska fronten och deltagandet i kriget.
  Men när man väljer ordet fredssoldater så tar man ställning för Islamistiska fronten och för deltagande i kriget.
  Att skriva enbart soldater hade varit opolitiskt.
  Jag ser inga problem med att stötta soldater som slåss för något orättfärdigt och ett medeltidssamhälle under Islamistiska frontens regim, precis som att jag anser att tyskland borde haft en bättre veteranpolitik efter andra världskriget trots att de soldaterna slagits för en vidrig regim och sak.

  Men man kan inte kalla det för opolitiskt om man tar uppenbar politisk ställning.

  SvaraRadera
 7. Det som är avgörande är om Folkrättens huvudman, dvs FN, ligger bakom insatsen eller ej.
  Manifestationen är en OPOLITISK aktivitet för att stödja svenska soldater i internationell tjänst. Det är DU som försöker göra politik av ett vedertaget begrepp.

  SvaraRadera
 8. Cynisk:
  FN är inte folkrättens huvudman. FN är ca 5000 år yngre än folkrätten.
  FN ligger inte bakom NATO:s krigföring i Afghanistan.

  Den är inte opolitisk eftersom man använder begreppet fredssoldater om kolonialistiska legosoldater. Man kunde lika gärna ha skrivit frihetshjältar eller liknande starkt politiserat begrepp. Det är helt klart att manifestationen syftar till att legalisera kriget och att stödja krigsinsatsen.

  Jag har som sagt inget emot en opolitisk manifestation för att uppmärksamma soldaternas problem (eller för den delen byggnadsarbetarnas eller taliban-soldaternas), men den här är inte opolitisk.

  SvaraRadera
 9. Där har du helt fel på flera punkter, P_V.
  1. FN ÄR Folkrättens huvudman.
  2. FN ligger absolut bakom NATO:s operation i Afghanistan. Jag har skrivit om det i inlägget: http://cynismer.blogspot.com/2010/08/fredsframjande-insatser-inte-bara-fn.html
  FN:s resolutioner rörande ISAF: 1386, 1413, 1444, 1510, 1563, 1623, 1659, 1707, 1746, 1817, 1890 och 1917. Det blir inte tydligare än så.
  3. De svenska soldater som manifestationen är till för är svenska militära tjänstemän, avlönade av den svenska Staten på uppdrag av FN men under ledning av NATO. Du får sluta med fånerier och nedsättande epitet.

  Återigen: Det är DU som gör det här till politik eftersom du inte accepterar ett vedertaget begrepp och politiserar användandet av begreppet.

  SvaraRadera
 10. 1. Nej, och vad fan skulle det betyda?
  2. Nej. Säkerhetsrådet har godkänt krigföringen. Detta betyder inte att FN ligger bakom verksamheten (allra minst på operationell nivå.
  3. Den svenska militären har inget uppdrag av FN, den har sitt uppdrag av NATO. Men skriv det då: "Till stöd för svenska militära tjänstemän som för krig under NATO med godkännande av FN." Istället för "fredssoldater".

  Jag accepterar inte att man glider på betydelsen av vedertagna begrepp i syfte att vinna politiska poänger. Dessutom är det extra fult att göra det under förespeglingen att det skulle vara opolitiskt.

  SvaraRadera
 11. Förenta Nationerna är folkrätten omsatt i ett forum. Det betyder att FN är huvudman för folkrätten idag och dess främste symbol. I förlängningen innebär det att det är FN som har tolkningsföreträde i folkrättsliga ärenden.

  Jo, FN ligger bakom verksamheten. De har däremot delegerat uppgiften att genomföra den till NATO.
  På Operativ nivå (som jag bedömer att du egentligen menar) är det NATO som genomför FN:s delegerade uppgift ja.

  Det allmänt vedertagna begreppet "Fredssoldater" avser personal som genom Försvarsmakten tjänstgör eller har tjänstgjort i internationella fredsstödjande insatser, sk PSO. ISAF är en sådan operation. Det är du som glider på betydelsen, det har du att förhålla dig till, vare sig du vill eller ej.

  SvaraRadera
 12. Cynisk:
  Det är ju även EU, Europadomstolen, Afrikanska Unionen och en massa andra folkrättsliga institutioner. Är de också folkrättens huvudmän?

  Nej, FN styr inte verksamheten för fem öre.

  ISAF är ingen fredsstödjande insats, enligt samtliga deltagande nationer utom Sverige samt motståndarna så är det en krigsinsats. (Om den var fredsstödjande så skulle den dessutom falla under kapitel VI i FN-stadgan, så FN anser inte heller att det är en fredsinsats).

  SvaraRadera
 13. Då tar vi det igen. Du borde känna till det här redan eftersom det är grundläggande kunskaper. Men jag förklarar för dig en sista gång.

  FN kan delegera ner ansvar för fredsoperationer till regionala organisationer såsom EU och Afrikanska Unionen, mfl. NATO är en sån organisation. De genomför således operationen åt FN, då FN sällan har kraft och förmåga att göra det själv.

  Så JO, FN styr verksamheten. Det gör de genom mandat till olika organisationer.

  ISAF är en PSO, Peace Support Operation. Det vet alla som är pålästa. Även så kallade Kapitel VII-operationer är fredsoperationer, eftersom det finns två huvudsakliga typer: Fredsbevarande respektive Fredsframtvingande operationer.

  SvaraRadera
 14. Cynisk:
  Nej, när det gäller fredsinsatser så är det FN som står för verksamheten och man ger uppdrag åt militärmakter att utföra verksamheten, man delegerar inte.

  FN styr inte alls verksamheten, inte på något sätt.

  Det är kapitel VI du tänker på.

  SvaraRadera
 15. Du får ta och läsa på grundläggande statsvetenskap P_V. Du har faktiskt fel.

  Fredsoperationer delas in i fredsbevarande och fredsframtvingande och kan delegeras av FN till regional organisation. Det är fakta.

  Nu får du hålla dig till ämnet som är Stödet till våra soldater.

  SvaraRadera
 16. Cynisk:
  Jag skulle tro att du menar folkrätt, jag vågar också påstår att jag har minst 40 poäng mer sådant än dig.

  Nej de kan inte delegeras, det är fakta.

  Ja om det var vad som var ämnet så skulle det ju inte vara ett politiserat ämne och diskussionen om vilken form av insats det är inte höra hemma här. Men nu rörde det ju stöd till FREDSsoldater.

  SvaraRadera
 17. JA FREDSSOLDATER!
  Acceptera det vanliga språkbruket och allmänt vedertagna begrepp.

  Jo, FN kan delegera och gör så titt som tätt. Det är bara att se på Balkan-insatserna samt ett antal operationer i Afrika.

  Jag gav dig en chans, du tog den inte. Lycka till med din egen blogg.

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.