fredag 7 september 2012

”Det viktiga är inte målet, det är resan.” -Uppdaterat

(eller -Det finns inget slut på karusellen, bara mer åksjuka)


Hur slog omorganisationen mot dig och din organisation? Kontakta oss så kan du komma till tals! Kontaktuppgifter hittar du till höger.


Få med det minsta intresse för försvarspolitik och Försvarsmakten kan ha missat den turbulens som har drabbat organisationen och framförallt dess personal de senaste åren.
Efter ett par års lugn och ro (även om vi tyckte att det var jävligt då med) sen FB 00 hände något efter FB04 men kanske framförallt sedan Alliansens valseger och specifikt sedan Försvarsminister Odenbergs avgång. Organisationen omstöptes och omstrukturerades och personalen fick mer och mer åksjuka försöka hålla sig kvar i båten, samtidigt som attityden mot personalen gick från helt OK till likgiltig till direkt fientlig.
Någonstans kring 2010 började vi få ”sommarhälsningar” av ÖB som inte var så muntra som det lät. Sommaren 2010 handlade det om att alla som var antagna till och skulle gå nivåhöjande utbildning fick ett brev från FM, mitt under semestern, med ett ultimatum. 
”Gå med på att skriva om ditt anställningsavtal till ett med internationell arbetsplikt, annars får du inte gå nivåhöjande utbildning!” Svaret skulle vara inlämnat innan semesterns slut, vilket inte kunde tolkas som något annat än att FM inte ville att de man hotade skulle kunna ventilera frågan med sina kollegor och med sitt fack, utan tvingas av trycket från familjen att skriva på.
En ganska stor ilska och upprördhet blåste med all rätt upp och Officersförbundet gick till FM med krav på reson och samarbetsvilja. FM gjorde....ingenting. Sket fullständigt i ATO och sina anställda. ”Nåja, nu kan det väl ändå inte bli mycket värre!” - var det säkert ett par som tänkte.
Jo du gosse! Det kunde det! Året efter fick som ni känner till SAMTLIGA anställda en sommarhälsning av FM. Den saknade dock signatur och den var oerhört illa stavad och skriven vilket fick till följd att många trodde att det var ett skämt. Det var det inte.
”Skriv på för internationell arbetsplikt eller få SPARKEN!” var hotet den gången. ATO blåste nu upp till full storm, mobiliserade och drog till skogs med högrepar och facklor. Enskilda officerare tog strid mot bjässen FM.
FM gjorde.....ingenting. Om man sket i arbetstagarna förra året så kan man väl likna det här vid att bygga den största trekammarbrunnen som går att konstruera, låta deltagarna på Roskildefestivalen fylla den i en vecka och sedan kasta ner alla anställda i brunnen och hånle åt dom.
”NU KAN det inte bli värre!” - sade många efter den resan. Inlägg på den här bloggen beskrev avståndet mellan HKV och förbanden som oerhört stort och svåröverbryggt och lustiga filmer gjordes när det var storm kring logementssängar på Livgardet.

Och så kom vi då till gårdagens delgivning av nya befattningar efter FM omstrukturering.

Jag kunde då bekräfta att det inte finns nån ände på hur konstigt det kan bli för de anställda i FM. Det värsta som kunde hända var naturligtvis att bli av med jobbet vilket en del tyvärr blev. Exempelvis drabbades i många fall fälthantverkare på skjutfälten eftersom de ansågs som överflödiga. Överflödiga för sådana människor som anser att soldaterna själva kan utföra det arbete som fälthantverkarna utför. För oss som verkligen förstår skillnaden på vad fälthantverkarna kan och gör och vad soldaterna kan och gör så är det naturligtvis inget annat än löjeväckande dumt.

Men som sagt, det finns ingen ände på hur KONSTIGT det kan bli för oss som faktiskt fick behålla jobben.

Jag själv till exempel har nu samma samma befattning i PRIO som jag hade när jag var värnpliktig på 90-talet. Jag har dessutom fått en ny chef, nämligen en av de kadetter jag själv utbildade när jag jobbade som lärare på skola för ett litet tag sedan. Då ansågs jag lämplig för att handleda honom i hans väg till en karriär i FM, men nu är det tydligen han som skall handleda mig i rollen som chef. Konstigt, inte sant!
Nu är det iofs inget större problem eftersom det är en bra pojk och jag bara är parkerad på den platsen i PRIO, jag löser helt andra uppgifter dagligen.
Då har desto värre och konstigare öden har drabbat andra kollegor.
Jag känner till en kollega, en driven Kapten, som precis har rekryterat klart sin pluton och fått en ung Fänrik som ställföreträdare. Båda är sugna på att komma igång och Fänriken som verkar lovande har precis börjat lära sig grunderna i hantverket. Han kommer ju i den nya Officersutbildningens anda från en helt annan försvarsgren än den han nu arbetar i och har aldrig haft kontakt med den här typen av förband tidigare. Lovande konfiguration, inte sant? Nåja, det löser sig med en rutinerad chef som kan handleda honom.
Nej nej nej, eftersom ingen förväntar sig den Spanska Inkvisitionen! Pang Bom, vift med trollspöet och vips så är Fänriken nu plutonchef och Kaptenen är ställföreträdare med graden OR-7. Alla kliar sig i huvudet och tänker -”Hur fan gick det här till?”

Hade någon berättat detta för mig för fem år sedan, att det skulle gå till så här i FM i framtiden, så hade jag skrattat rått åt vederbörande eftersom alla med rudimentär insikt i förbandstypen vet att instegsbefattningen och lärlingsplatsen för en Fänrik på den typen av förband är Vagnchef (3:a på plutonen). Stf plutonchef är en rutinerad specialistofficer (instegsbefattning som gruppchef) och plutonchefen är Löjtnant/Kapten med god vana av både truppföring, trupputbildning, livserfarenhet och självkännedom.

Men ack så fel jag hade. I FM skrivelse ”PM Instegsbefattningar för OF 1 i insatsorganisationen (IO 14) 2012-09-03” kan man bland annat läsa följande passage:

Placera nyexaminerade officerare på instegsbefattning som plutonchef.

För att klara den långsiktiga försörjningen av officerare på högre nivåer måste
nyexaminerade officerare placeras på en instegsbefattning och ges erfarenhet och
utveckling i enlighet med fattade beslut. Rutinerade ”plutonchefer” (ur OF-
kategorin) behöver placeras på specialistofficersbefattningar som stf plutonchef
och i kompaniledningar för att plutonerna ska fungera väl. Detta är också en
konsekvens av att det inte finns färdigutbildade och tillräckligt rutinerade
specialistofficerare att placera på dessa befattningar.

Aha! PlutonCHEF är instegsbefattningen! Man hamnar alltså DÄR först för att kunna lära sig yrket. Analogin är väl kanske nästanpå att instegsbefattningen för en ung sjöofficer på ett örlogsfartyg vore fartygschef eller att instegsbefattningen för den unge flygföraren som precis med darrande manschetter genomfört sin första ensamflygning vore divisionschef (Nej, jag VET att det är några nivåer upp, men jämförelsen är inte helt off).
Men vad gör vi med alla de nuvarande plutonchefer (”Plutonchefer” inom citattecken enligt HKV alltså) som har arbetat i många år för att skaffa sig erfarenhet den hårda vägen, genom chefsbefattning i värnplikten, YOP och sedan vidare till plutonchefsnivå både i GU-förband och utlandstjänst och som nu verkligen har ångan uppe?
Jamen dom gör vi såklart till Stf Plutonchefer och OR-7! Herregud NÅN måste ju kunna hjälpa och coacha alla dessa nyutexaminerade plutonchefer med brokiga och i många fall tveksamma militära bakgrunder så att de kan lösa sin uppgift som plutonchef! De nuvarande har ju varit plutonchefer sedan 90-talet, så vilka är bättre lämpade än de?
Tja, det skulle väl kanske kunna vara de facto rekryterade och utbildade specialistofficerare, men eftersom FM FORTFARANDE inte, sedan 2008, har kunnat komma fram till hur karriärvägarna för dessa skall se ut, så är ju dessa inget alternativ.
Bättre då att ta de från YOP-kullarna som alltså sedan sekelskiftet någonstans har fått vara chefer på plutonsnivå utan nån egentlig möjlighet att avancera i karriären pga gradinflationen samt utbildningsstoppet 05-09. Bättre att de får klä skott för det totala misslyckande som tvåbefälssystemet hittills har varit.

Om detta kan man även läsa i en annan passage i PM:et:
En viktig utgångspunkt är att tvåbefälssystemet inte infördes för att
Försvarsmakten hade dåliga plutonchefer. Faktum är att det är svårt att finna
bättre i världen eftersom det tidigare personalförsörjningssystemet hade utvecklat
mycket kunniga och ytterst lämpliga plutonchefer. Förändringen kommer ur ett
annat problem nämligen bristen på officerare i trupptjänst och övertaligheten av
(äldre) officerare i stabsbefattningar.

Precis. Eftersom vi hade världens bästa plutonchefer så skall vi belöna dom med degradering så att de efter en karriär på över ett decennium återfår den befattning de flesta hade under sin GU. Logiken i detta är helt klar och tydlig, åtminstone om det vore manuset till en Monty Pythonsketch.
De nya fänrikarna, som alltså endast undantagsvis har ”rätt bakgrund” utan oftare varit exempelvis ubåtskockar eller radaroperatörer eller bara gjort GMU skall nu gå rakt in på befattningen skytteplutonchef och handledas av de dom precis petat. Utbildningen till plutonchef är alltså INTE på något sätt färdig när dom tagit examen utan budskapet de har fått är att de kommer att få tid på lämpliga instegsbefattningar innan det blir dags att bli plutonchefer. Så blev det alltså inte. De skall hem och hantera soldater som i många fall är ärrade veteraner och flera år äldre än de är. Sannolikheten för fler GRG-skjutningar på logement och skadliga informella ledarstrukturer har väl inte direkt minskat iom detta.


Jag vet inte om någon ansvarig kunnat sätta sig in i konsekvenserna av beslutet innan det fattades, men oavsett så är det anmärkningsvärt. Jag vet inte vilket som är värst: Om man HAR satt sig in i konsekvenserna och ändå fattat beslutet eller om man INTE har satt sig in i konsekvenserna men ändå fattat det.

Som sagt, ingen kan rimligtvis längre bli förvånad över NÅGOT som händer i FM eller i Försvarspolitiken.
Jag tror inte alls att det här är slutet eller botten utan resan fortsätter. Man kan exempelvis spekulera i vem nästa försvarsminister blir efter Anders Borg. Jag skulle vilja säga att Terry Gilliam ligger väldigt bra till. Men vänta nu, säger ni. Han är ju död! Spelar ingen roll säger jag. Kan Nordkorea ha ett balsamerat lik som statschef så kan vi ha en död Monty Python-medlem vid rodret! Han hade även ett bra sinne för skruvade saker och en stor kreativitet! Han blir säkert en stor tillgång för ett Försvar med en ekonomi i balans.
Vi kanske skall utrustas med överblivna växelspakar från SAAB Automobile som vapen istället för AK 6? Dom finns i stor mängd i konkurslagret, har god verkan på nära håll och Svenska arbetstillfällen har skapat dom. Helt rimligt! Som resultat av bindande motköp i Schweiz-affären så skall ärtsoppan på torsdagar ersättas med ostfondue och raclette och alla soldater SKALL bära runt på ett gökur till sin uniform för att kunna se och höra när det är dags att stämpla ut i PRIO. Helt rimligt!

Fast det bästa exemplet jag har hört på galenskaperna igår måste jag spara till sist.
Jag hoppas verkligen att detta inte stämmer, men jag har tyvärr alldeles för säkra källor för att våga tro det.

En driven och intelligent ung Kapten i karriären med goda vitsord och missioner i tre världsdelar på skyttepluton, i kompaniledning och i brigadstab som just nu löser ett mycket kvalificerat bemanningsuppdrag åt sitt förband fick sin placering som alla vi andra. 
Nej, det blev inte en befattning som rimligtvis leder till stabsutbildningen på FHS och sedan tjänst som sektionschef eller stabschef i bataljonsstab, som man verkligen skulle kunna tro.

Han är nu skyttegruppchef (OR-6). Hans chef är en nyutnämnd Fänrik.

Jag skulle inte alls bli förvånad om Fänriken heter John Cleese.

Allt detta är så galet att man helst hade velat kunna skratta hjärtligt åt alltihopa och minnas det på återträffar om många år och nostalgiskt prata om tiden när det var sådär knäppt i FM. 
Men det är rikets försvar det handlar om, i en säkerhetspolitisk omvärld som snart är åter i ett kallt krig. Skrattet fastnar i halsen och jag känner mig faktiskt orolig för mina barns framtid. 
Vad kommer det av bli av det här samhället, som uppenbart styrs av galna personer?


Vilka erfarenheter har ni från era förband? Vilka galenskaper har uppstått?

Dela med dig i kommentarsfältet!


Uppdatering: Hur slog omorganisationen mot dig och din organisation? Kontakta oss så kan du komma till tals! Kontaktuppgifter hittar du till höger.


150 kommentarer:

 1. Det här har alltså skett precis nu när ni anställda fått era befattningar? Först tänker man ju att det är ett misstag men sen läser man ju skriftselen som du citerar och då är det ju solklart hur det ska vara.

  Är det verkligen så på alla plutoner?? HUR kom man fram till det här? Du måste försöka få kontakt med Lagersten på twitter för en kommentar. Låter sjukt rubbat. Vet inte om man ska skratta eller gråta...

  SvaraRadera
 2. Situationen är likadan på Skaraborgs regemente.

  Som lök på laxen så har tydligen har Prod och FM OL också olika uppfattningar vad som gäller de som tog examen 2009. På P4 räknas deras "U4" inte, utan dessa löjtnanter har fått kliva av...
  Hur har andra OrgE tolkat detta?

  / K Anka

  SvaraRadera
  Svar
  1. I Pg BOK-arbetet var det glasklart uttryckt i instruktionerna till förbanden att officersutbildning mot OF var U4 medan specialistofficersutbildning var U3. Det finns dokumenterat.
   De flesta förband borde ha löst uppgiften i enlighet med Pg BOKs instruktioner.

   Radera
  2. Vad säger Pg Bok om det här?
   Löjtnant examen 2009 (U4) blir ersatt av löjtnant examen 2010 (U4)?


   /K Anka

   Radera
  3. Pg BOK sa inget om att ersätta någon 09-Lt med en 10-Lt. Det finns andra krafter i FM som verkat för den saken men det torde ändå vara ett chefsbeslut. Krigsförbandschef placerar sin personal.

   Jag rekommenderar den där promemorian som Parabellum citerar. Den är ingen vacker läsning och jag undrar om resonemanget håller för syn.

   Radera
  4. Var hittar jag den promemorian?

   Radera
  5. Den finns i dokumentationen om omstruktureringen. På eMil eller på nätverket.

   Radera
  6. @K Anka

   Vid mitt förband var inte 06-09 garanterade någon OF-plats. Endast årgångarna därefter. Om 06-09, enligt central styrning, skulle vara garanterade eller ej vet jag inte men solklart är i alla fall att även deras examen räknas som akademisk examen (U4).

   Radera
  7. @K Anka, CS

   Det stod som en grundförutsättning inför omstruktureringen att de tre senaste kullarna från OP skulle tilldelas/bestrida OF1-befattningar.
   En snabb baklängesmatematik ger vid handen att YOP 06/09 är den "fjärde" kullen.

   //Lt 06/09 (som erhöll planerad OF2-befattning)

   Radera
  8. Tack för svaret. Grattis förresten!

   Radera
 3. Sluta aldrig skriva!
  Trevlig helg,
  Lars

  SvaraRadera
 4. I am out of words. What is going on in Sweden... Strenght & take care, colleagues!! En finne.

  SvaraRadera
 5. Än är inte den siste idioten född (eller kommenderad till HKV)...

  SvaraRadera
 6. Det börjar kännas som att det är dags för våra officerare att stå upp för sin egen stolthet och värde som människa och helt enkelt genomföra massuppsägningar. Alla >OR5 samt OF 1-2 borde säga upp sig för att visa att missnöjet är på riktigt.
  Detta är inte genomförbart, det är jag medveten om. Men det skulle vara intressant att se den efterföljande debatten.

  SvaraRadera
 7. Jag har inte helt hunnit få bilden klar för mig efter torsdagen men några reflektioner och iaktagelser har jag så så här långt, både på inlägget och på omstruktureringen.

  Jag tycker egentligen mycket väl att en nyutnämnd fänrik kan ha plutonchef som instegsbefattning. Men då bör det vara begränsat till de enklare plutonerna. Det bör inte ske på specialplutonerna där kapten normalt är chefsgraden. Detta fungerar i andra länder och måste kunna göra det här med. Men det kräver minst två saker från omgivningen. Vi måste ha erfarna specialistofficerare som ställföreträdare och vi måste odla en kultur där vi tillåter att fel begås och hellre hjälper än stjälper. Därtill kommer det krävas att de nyutexaminerade cheferna har en god portion ödmjukhet inför uppgiften.

  En annan reflektion eller snarare iaktagelse är att man trots tydliga direktiv om att prioritera insatsförbanden, fortfande, i alla fall på några förband, ska tillsätta en mängd internrörliga befattningar. Med andra ord kommer basorganisationen fortsatt vara stor och insatsförbanden är dränerade och kan inte verka. Jag hoppades att det var just detta omstruktureringen skulle råda bot på men jag kommer nog bli besviken. Min målbild - att samtliga står uppställda på flaggplan 1/1 2013 och därefter direkt börjar arbeta i den nya organisationen - verkar tyvärr aldrig ske. Jag hoppas dock fortfarande. Det är bara då vi kan veta om det fungerar eller inte.

  En sista iaktagelse är att omstruktureringen verkar ha gått till på väldigt olika sätt vid förbanden. På vissa förband har alla fått möjlighet att söka den nya organisationens befattningar medan det på andra varit helt styrt uppifrån, utan möjlighet att påverka. Det föregående alternativet torde ha varit lämpligast om man nu vill ha personer med rätt kompetens på rätt plats och med ambition att göra ett bra jobb.

  Tyvärr kan jag förresten bekräfta det tragiska exemplet du nämnde sist i inlägget. Det kanske till och med finns flera sådana?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Definiera "enklare" plutoner?

   Jag håller inte med dig som du säkert förstår.
   Den dagen vi har en Officersutbildning värd namnet, som ger officerarna en robust militär kompetens EFTER att de har tagit en civil examen i något relevant ämne, då kan jag överväga att ändra mig. Men så länge som vi fortsätter med det missfoster till Officersutbildning som vi står med idag så kommer det här aldrig att fungera. Då kommer vi att stå där med 22-åringar utan livserfarenhet och med sämre militär kompetensnivå än en nymuckad F-soldat.

   I övrigt håller jag med dig om att vi måste ha erfarna specialistofficerare, vilket vi hade kunnat ha vid det här laget om bara de ansvariga hade kunnat skita ur sig en plan för hur vi skall använda specialistofficerarna. Nu har 90% av specialistofficerarna inte haft en klar karriärväg som hade kunnat förbereda dom för Stf Plutonchef utan de flesta gör exakt samma sak som omedelbart efter examen.

   Det var tråkigt att höra att du kunde bekräfta det tragiska exemplet. Jag är övertygad om att det finns fler sådana.

   Radera
  2. Definitionen i det här fallet är de plutoner som ska ha OF-1 som chef till skillnad från de som ska ha OF-2. Möjligen skulle man kunna begränsa det ytterligare genom att säga att plutonerna med i huvudsak tidvis tjänstgörande kan vara enklare jämfört med de med en majoritet kontinuerligt tjänstörande.

   Bakgrunden till röran är ju en kraftigt krympt organisation samtidigt som vi har en kraftig överrepresentation av vissa grader, bl.a. kaptener och majorer. Under flera år har det därför varit nästintill omöjligt att slå sig in underifrån oavsett om man ansetts som lämplig. Väldigt många som tog examen under 00-talet har fortfarande inte fått en plutonchefsbefattning eftersom dessa har varit blockerade av äldre personal. Därav har flera yngre tröttnat och slutat. Detta kommer leda till att vi saknar personal för högre chefstjänster på sikt.

   Själv förespråkar jag någon form av "up or out"-system för att kunna ha ett friskt personalflöde. Förmodligen kommer det aldrig ske m.h.t. svensk arbetsrätt. Omstruktureringen har dock gett en liknande effekt, "up or down". Det som tyvärr verkar ha gått käpprätt åt helvete är att alltför många som faktiskt hade ambition och kapacitet mot högre grader har tvingats neråt, trots att de gjort karriär relativt snabbt. Kaptenen i ditt inlägg är ett sådant exempel.

   Gällande officersutbildningen är vi helt överens. Jag tror inte att den i sin nuvarande form producerar plutonchefer.

   Radera
  3. CS, förlåt mig men jag blir bara så frustrerad över fokuseringen på insatsförbanden. På mitt förband skulle våra insatsförband vara tvungna att gå ned i beredskap efter någon vecka om du och dina gelikar får råda. Efter ytterligare någon vecka sprider detta sig till andra insatsförband som är beroende av vår basorganisation. Efter en månad kommer PersQ att ha sjunkit rejält då materielen inte alls är funktionsduglig. Efter drygt en månad så kommer vi att vara Försvarsmaktens elitsatsning i innebandy....

   Vad är problemet? Vi ser att vägen vi kör på slutar rakt in i Matterhorns, likt den norska C-130J som i vintras/våras flög in i bergssidan har vi samma höjd och kurs mot Kebenekaise. Vi i kompaniledningarna sitter som besättningsmedlemmar i kabinen på varsitt flygplan och tittar rakt mot fjällsidan. Skall vi fortsätta på den här kursen och höjden så vill då jag kliva av men det är en klen tröst för ett tigerhjärta att då se flygplan efter flygplan smälla in sidan. Låt oss styra undan för hindret.

   Du vill ha dugliga insatsförband men att slå undan basorganisationen genererar inga dugliga insatsförband. På måndag fortsätter arbetet med att skapa internrörliga rader för att vi efter 13-01-02 kunna fortsätta att skapa de insatsförband som efterfrågas.

   Men det är klart är poängen att visa på omöjligheten så att något vettigt beslut kan tas till 13-02-01 kanske jag kan hålla med dig men frågan är om vi har råd? Tänk på att skit oftast rinner ner. Varför sätta personalen i en ohållbar situation?

   J.K Nilsson

   Radera
  4. J.K Nilsson
   Du missförstår mig. Ja, jag vill att fokus ska ligga på krigsförbanden och att uppfyllnad av dessa ska prioriteras. Ingen ska där sedan syssla med annat än sin krigsbefattning. Därmed inte sagt att basorganisationen inte behövs. Den är kraftigt underdimensionerad i nuvarande förslag. Det saknas t.ex. resurser för att utbilda krigsförbanden. Plutonchef och dennes ställföreträdare kan inte lösa all utbildning själva.

   Dock är det nödvändigt att vi är lojala mot högre chefs beslut, endast då inser de att detta inte kommer fungera. Titta bara på hur många chefer som haft kontinuerligt anställda senare åren som är utbrända (ett begrepp som jag tidigare inte trodde på). Det kommer bli fler.

   Radera
  5. CS, jag har själv suttit med beredskapsplanering, jag har suttit med de mest orimliga order som dykt upp ifrån lokal bataljonsledning till propåer om anskaffning av materiel som varit mer anpassad för en TOLO-grupp i skogen än min tjänst. Vi har kunnat styra undan det mesta genom att i förväg sitta ned och skriva riktiga konsekvensbeskrivningar där vi förutspår vad som händer vissa tidpuntker fram till det den stora systemkraschen.

   Det första det går ut över är beredskapen, därefter kompaniets förmåga. När kompanichefen "Sätter rött" på kompaniet i enlighet med konsekvensbeskrivningen så brukar det hända grejor. Helt magiskt frigörs resurser och omplaneringar sker. Gradvis har vi ökat vår trovärdighet och när konsekvensbeskrivningar kommer in så brukar idiotin mildras till bördor.

   I det här arbetet nu så kommer kompaniet att komma in med en konsekvensbeskrivning med olika förslag på handlingsalternativ där vi visar på hur illa nuvarande lösning slår.

   Med det här arbetssättet upprätthåller vi FM BerO, vi fortsätter att producera krigsförband med de begränsningar som infinner sig vid vissa bördor. Först när vi säger att "Nästa vecka klarar vi inte av att möta FM BerO" så kommer en lösning. När kompanichefen säger att vi upprätthåller FM BerO men vi producerar inte dugligt krigsförband så händer grejor.

   Jag har bättre samvete över den här lösningen än "Gå-åt-skogen" attityden men det kräver en kompanichef som vågar att låta baken hänga löst.

   J.K Nilsson

   Radera
  6. Ett påhak på det där med officersutbildning. Jag har ingen detaljkunskap om hur den är upplagd mer än det jag fått mig till livs av de som kommit hem de senaste åren. Som jag har förstått det hela så är det väl inget större fel på själva utbildningen. Jag tror det handlar i större utsräckning om de som rekryteras. Jag har många gånger pushat för VPL som jag följt i 11 månader bara för att få se en antagningsnämd styrd av HRC (De ska enligt uppgift ha sista ordet) bildat sig en bättre uppfattning på 2 timmar om en soldat än jag lyckades göra under 11 månader. Vid ett tillfälle vet jag att jag ringde upp de som höll i det och ställde en rak fråga. - Hur fan kunde ni anta X som fått 10-6-6 av mig och neka Y som fått 10-8-9 när båda hade gjort värnplikten inom samma skrå. Svaret jag fick var att X gjort vääääldigt bra ifrån sig på intervjun...

   Jag ser en broschyr framför mig som delas ut hos syo-konsulenten i högstadiet. Där skulle kunna stå nånting i stil med (obs notera att jag inte har koll på gymnaisebetyg mm men principiellt):
   Vill du arbeta i försvarsmakten?
   Då kan du bli Soldat, Specialistofficer eller taktisk officer.

   För att bli soldat krävs:
   Godkända betyg från högstadiet, god fysik och genomförd GMU

   För att bli specialistofficer krävs:
   Godkända betyg i svenska, engelska, samhälle och matematik på gymnasienivå. Du SKALL ha arbetat som soldat i minst 3 år och blivit uttagen av ditt FÖRBAND till specialistofficersutbildning.


   För att bli taktiskt officer krävs:
   Godkända betyg från samhälle eller naturteknisk linje på gymnasiet. Du SKALL ha arbetat som soldat i minst 2 år och blivit uttagen av ditt FÖRBAND till officersutbildning.

   HRC skall inte ha något med rekrytering av soldater, specoff. eller taktiska officerare att göra överhuvudtaget utan detta skall skötas av förbandet helt och hållet punkt slut.

   MVH
   KN Andreas Jönsson
   P7 Revingehed

   Radera
 8. Ja vad säger man, jag är på bem uppdrag och har inte fått annat besked än att jag har en plats på LSS. Kanske dags att söka sig ifrån firman?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ganska typiskt LSS. Tyvärr blir det så när en utbildningsplattform ska leda insats förband. LSS saknar incitament för förbandsledning. Det enda rätta är att återbörda insatsdelarna till insatsförband. T ex F17 och F21. Hoppas du får ett positivt besked trots allt. / Gyllenhjälm

   Radera
  2. En stilla undran, på vilket sätt är F17 och F21 mer insatsförband än LSS? I min värld så är de alla OrgE med produktionsansvar för insatsförband...

   Är det det korsvisa ägandet du har synpunkter på så håller jag med dig. Det inte optimalt att samtliga insatsförband i FV är utspridda som de nu är.

   Radera
 9. Har du examen 2010, 11, 12 skall du vara på en OF1 befattning, så blev det. /P7 beffet

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så är det sagt ja, men så blev det inte överallt. Jag tog examen 11 men sitter på en gruppchefsbefattning OR i nya org. Vet andra kursare till mig som också hamnat på OR befattningar.. Jag klagar inte, jag anser att jag som fänrik borde vara stf PlutC och löjtnant/kapten PlutC. Däremot finns annat man kan reagera på vad gäller OF1. Jag har kursare som gick direkt från värnplikt till OP och är nu efter ett år som fänrik plutonchef. Medan jag och andra med mig hunnit med både NBG och utlandstjänst före OP och nu är över 30 år men ändå hamnar som gruppchefer med motiveringen att vi har samma kompetens och dom yngre kollegerna som inte gjort något mellan vpl och OP har större chans till karriär eftersom dom fortfarande är unga.. Alltså gäller enbart den kompetens som man får på skolan inte den erfarenhet man får genom att jobba inom försvaret före skolan..

   Men jag är inte bitter.. Det går bara utför med försvaret, frågan är när det tar slut och vänder uppåt igen..

   Radera
  2. Till Anonym8 september 2012 01:27 :

   Ja, i allra högsta grad verkar det stämma på P 7. Med vissa undantag då jag vet vissa nyexade som ej tilldelats OF1-plats då dessa verkar ha tagit slut.

   Radera
 10. Ja, vi gnäller på politikerna, men FM verkar inte ha (kvar?) de vassaste knivarna i ledning längre... Sysslar för mycket med frågor man inte behärskar, t.ex. organisation, management, verksamhetsledning, personalhantering och annat som inte är militär kärnverksamhet. Outsourca så löser sig säkert allt!

  Jag är glad att jag gjorde en korrekt bedömning och bytte jobb, men önskar fortfarande att det hade varit fel. Tyvärr ingår absurditeterna i yrkesvalet och det kan knappast längre vara okänt för någon som väljer yrket. Det finns en annan, mindre absurd, värld och vardag att välja för den som önskar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo men även om man lämnar FM kommer ju Sverige inte att få en bättre Försvarsmakt och säkerherspolitik för det, vilket ju i högsta grad är viktigt. Full förståelse för att lämna vansinnet dock och funderar själv.
   /Johan

   Radera
  2. Notera att Folkpartiets gamle officer Jan Björklund är ansvarig för utbildning i Sverige, och tycker inte akademisk utbildning är lösningen på allt, utan det skall finnas lärlings utbildningar som är mer anpassade för de jobb som behövs i framtiden. Nu går ju FM åt andra hållet självfallet, och tycker att akademisk utbildning är lösningen på det mesta. Att jobba i FM är inte som vilket vanligt jobb som helst utan väpnad strid kräver helt andra saker än en akademisk utbildning.

   Radera
 11. Har rekryterat mina chefer och besättningar, sista soldaterna kommer i januari men ska rekryteras i höst... när det är dags för den sista landslagsamlingen så blir jag petad som lagkapten o satt som mtrl förvaltare... samma sak som i inlägget, skönt att någon kan klä in mina tankar i ord... //snart tjf plutonchef på min gamla pluton! Galenskap är vad det är.

  SvaraRadera
 12. …..” jag bara är parkerad på den platsen i PRIO, jag löser helt andra uppgifter dagligen.”

  Här på teatern blev det mer regel än undantag att bli placerad/parkerad på en plats/befattning som man absolut inte har sysslat med eller innehaft sedan tidigare. De flesta av oss löser, precis som tidigare, dagligen helt andra uppgifter än våra befattningar i PRIO. Jag trodde att andemeningen med omstruktureringen var att få ordning på personalen och deras befattningar!
  Resultatet blev mer förvirrat än det var tidigare!

  Vårt fack säger sig ha varit med hela resan och haft full insyn!
  Man kan ju undra om de är helt överens med arbetsgivaren i dessa frågor?
  Det känns som om de är skyldiga oss medlemmar lite förklaringar och betydligt mer kött på benen om hur de resonerat?

  Jag har länge varnat unga dugliga män för arbete i brigadstab. I vår försvarsmakt leder det inte någonstans och är mer att betrakta som gubbdagis och är en återvändsgränd i karriären. Se, hur rätt jag har haft!

  Glöm inte de bevingade (ursäkta, kunde inte låta bli) orden.

  This parrot is not dead, it`s just resting!


  Det värsta är att vi har inte sett slutet än på dumheterna. Det kommer mera. Var så säker!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Min befattning är en som inte finns i ett krigsförband men som är obligatorisk på alla förband som bedriver utbildning och träning. Eftersom omstruktureringen skall leda in i en krigsplacerad insatsorganisation så hamnar ju såna befattningar (trafiklärare, marsäkoff, simulatoroff, vapenoff etc) mellan stolarna och man måste parkeras på nån påhittad befattning i
   PRIO. ALternativen är att 1. ta bort befattningarna eftersom de inte finns i PRIO eller 2. Inse att man inte BARA kan stå med krigsförband, det måste finnas en utbildningsstruktur eller slutligen 3. Skita i det och kräva att alla skall bemanna en placering i insatsorganisationen men sen förvänta sig att dom skall utföra samma arbete som tidigare.
   Man väljer i FM såklart alternativ 3.

   Nej vi har absolut inte sett slutet. De senaste tre åren har det som sagt kommit en galenskap per år så trenden är tydlig. Vad kommer nästa år?

   Radera
  2. Flera av de exemplen på befattningar du nämner finns väl i basorganisationen? Marksäkoff är väl en tillikabefattning i regementsstaben och simulatorofficer finns väl fortfarande, om än färre än tidigare.

   Tycker inte man ska välja alternativ tre. Jag tycker att vi ska välja alternativ två. Jag delar uppfattningen att alla förband måste ha en utbildningsstruktur, vilket nu saknas, men är vi inte lojala mot högre chefers beslut så kommer de aldrig inse att de gjort fel. Vi måste sluta lappa och laga idioti.

   Radera
  3. Det finns fler exempel på befattningar som inte återfinns i basorganisationen..

   Radera
 13. Med förfäran har jag läst dessa inlägg. Och jag tackar min skapare för att jag hann gå i pension från HKV så jag slipper känna medansvar till dessa stolligheter.

  Lennart Elborgh fd controller HKV

  SvaraRadera
 14. Ledningen kommer säkert stolt presentera att merparten tackat ja till sin nya tjänst. Avhoppen kommer ju inte nu utan gradvis över ett par år. Tyvärr kommer det inte uppmärksammas...

  Vem vill växla till OR från OF när det inte presenterats någon plan för den kategorin på flera år!

  / civil 2013?

  SvaraRadera
 15. Löjtnant, YOP06/09.

  Nu är jag stf. plutonchef. Mitt nya jobb är vagnchef Strf 90. Jag ryckte in på samma befattning i juni 2002.

  Över mig kommer jag ha min nuvarande plutonchef, fast som stf. Och en färnik som chef.

  Jag och chefen har jobbat ihop sedan 2010 med ett värnpliktsår och en utlandsmission. Vi har viss stridserfarenehet, vi har hanterat sårade i strid.

  Under oss i vår GSS/T-pluton har vi samlat våra vänner, lumparkompisar, missionskamrater, före detta värnpliktiga.

  Jag har yngrekursare som är lika gamla eller äldre än jag, med mindre erfarenhet som tar ett steg framåt till plutonchefer, när jag tar ett tillbaka till där jag var för tio år sedan. Jag kan köpa att unga kanske måste ha instegsbeffattningar, kanske. Men då måste de ju vara unga också.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 29 år med examen 2010? - Du har framtiden för dig grabben! Lycka till, välkommen till Lidingövägen nästa höst!

   29 år med examen 2009? - Dags att kliva åt sidan gamling.

   Jag påminns om scenen i Forrest Gump:
   -"Done Drill Sergeant!"
   -"Gump! Why did you put that weapon together so quickly, Gump?
   -"You told me to drill sergeant!"
   -"Jesus H. Christ, this is a new company record! If it wouldn't be a waste of such a DAMN fine enlisted man I'd recommend you for O.C.S. Private Gump! You are gonna be a general someday Gump! Now Dissaseble your weapon and continue!"

   Radera
 16. Med tre (3) rösters övervikt fattade riksdagen beslut om det vi ser nu!
  Exemplen är många och likartade på förband över hela Sverige.

  16000 anställda skulle matchas mot kompetens, varje OF 3 ( major( skulle upp på bordet och jämföra sin kompetens mot befattningar i insats, numera krigsförbandet samt prod/stödorganisationen. Detta visar sig i exempel efter exempel inte stämma. HKV och förbanden har fört oss bakom ljuset. Hur kan en major efter 5 insatser utomlands, högskolestudier i militärspecifika ämnen tex folkrätt, varit insatsbataljonschef, kompanichef i grundorg, chef officerskolor/program bli placerad som OR-7???

  Välkommen till vår verklighet!!!!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför har en så duktig major inte blivit placerad på som OF 4 ?????

   Radera
  2. Jag är den majoren.... Intressant utveckling... Förra veckan diskuterade jag med Statedep. USA. 1 jan får jag bläddra i ett reglemente och tömma papperskorgar ... Skall lägga mina 16 medaljer i den korgen den 2 jan när jag är tillbaka efter jul

   Radera
  3. Som lök på laxen hade ju dessutom din enhetschef tagit ledigt för att gå på kennelklubbens årsmöte istället för att se dig och övriga i ögonen vid delgivningen. Så hur kan du vara förvånad?

   Radera
  4. Har inte sagt att jag är förvånad! Är inte förvånad för något längre. Skutan sjunker vilket jag tycker är synd

   Radera
  5. Vi får väl se var det hela slutar.
   Har hittills hört fyra uppe i by-88 som uttalat att de tänker kryssa nej.

   Fast det kanske var det som var syftet med hela cirkusen...

   Radera
 17. Hur resonerar man när man sätter en orutinerad officer som plutc och en rutinerad under för att stötta den orutinerade?
  Tänk om det civila hade resonerat likadant. Obskyrt är vad det är!
  Snacka om att underminera plutonchefens ställning dessutom. Vi kommer få en formell chef och en informell ledare på plutonerna.

  Dessutom snackas det nu i termer om att vad man har för befattning i PRIO inte spelar så stor roll, bara man har en rad.
  Man kommer ändå att kunna lösa andra uppgifter. Förbandschef har full frihet att placera medarbetare var "hen" vill.
  Då är vi alltså tillbaka i invasionsförsvaret (då det mesta fungerade ljusår bättre) där man var krigad på ett krigsförband och hade en befattning i prod dessutom.

  Enligt uppgift så har FM blivit av med mängder av pendlingsersättningar. Detta har skett genom att placer veckopendlare på fasta anställningar där de nu jobbar. En veckopendlare kostar kanske runt 300.000 om året.
  Marinen kommer ha kanske dussintalet pendlare framöver, och armén likaså. FV vet jag inte.

  OBS: rykte, ej bekräftat!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Förbandschef har full frihet att placera medarbetare var "hen" vill."

   Enligt omstruktureringsdirektiven har förbandschefen mycket starka begränsningar att placera medarbetare var han vill. Ett fåtal exempel på internrörliga befattningar medges. Försvarshälsan och eventuell lokal stridsskola är sådana. Allt ska dock vara restriktivt maa att krigsförbandens organisation ska prioriteras.

   Radera
  2. Levde i den tron också och som du säger, så är det på mitt förband.
   Pratade med en kollega på ett annat förband igår. Denne sa att deras förband har meddelat att det är som jag beskrev i mitt första inlägg, dvs frihet att personalen jobbar med annat än vad som raden i PRIO anger...

   Radera
  3. Förvånar mig inte. Det här med att följa order är ju inte FM starkaste signum...

   Radera
 18. De nya akademiska officerarna kommer minsann att hamna i en situation som inte saknar utmaningar. Under min GU i Flottan träffade vi på ett antal unga fänrikar utan större ledarskapserfarenhet (det fick man inte som befälsvärnpliktig i Flottan) som hanterade sin osäkerhet på helt fel sätt med en överlägsen attityd.

  Vissa nya plutonchefer kommer säkert att ta sig an utmaningarna med rätt attityd och klara av chefskapet för att sedan fortsätta vägen som leder mot Högkvarteret. Samtidigt kan man väl inte utesluta möjligheten att några kommer att vara lika osäkra som våra fänrikar var och ändå känna att det är de, och ingen annan, som ska fatta beslut. Hur många plutoner kommer att sluta att fungera som dugliga krigsförband med anledning av detta?

  Om omorganisationen leder till att några väljer att kliva av så är ni välkomna till Hemvärnet.

  SvaraRadera
 19. Är innebörden i PM:t att Försvarsmaktens alla plutoners främste uppgift är att vara grund för rekrytering av högre chefer (till Högkvarteret).

  SvaraRadera
 20. Jag tog examen 04 och har själv varit plutonchef sedan 06. 110101 blev jag chef över 2:a pluton som är en GSS/K pluton, men som inte anställs förrän tidigast 140101. Av den anledningen så sökte jag tjänstledigt för studier from 110901 för att under 2 år studera civilt. Detta då jag ansåg att det passade bra i tiden och inte skulle störa med min militära karriär. 120101 så blir jag av med min plats som plutonchef på min GSS/K pluton och blir satt som chef över den 3:e plutonen som är en GSS/T. Denna befattning är avsedd för en RO i OF1. I augusti genomförde jag en KFÖ med just nämnda GSS/T pluton som plutonchef. I fredags får jag meddelandet att jag numera är vagnchef på fjärdegrupp i 1 pluton.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bör väl kanske även tillägga att jag är äldst i tjänst på 1 pluton

   Radera
  2. Mitt råd är: fortsätt plugga!

   Radera
 21. Och så har vi enhetschefen som tog ledigt för att gå på kennelklubbens årsmöte istället för att se sin personal i ögonen vid delgivningen i torsdags.

  Det sägs förresten att det bara blev två övlt i hela FM som placerades på OR-befattning.

  SvaraRadera
 22. Hörde om en mycket duglig officer som nyligen fått transport till annan ort pga sociala skäl. Nu, kort efter, är denne återplacerad på föregående ort. På en OR- eller OF-befattning är oklart...

  Själv har man degraderats från nuvarande befattning till en helt annan, dock på samma förband, en befattning som jag var placerad på för många, många, många år sedan i ungdomens dagar. Då som plutchef, nu som stf plutchef, en OR-7 befattning.

  Jag känner bara avsky och äckel mot FM, FML och HKV. Har ingen som helst lust eller motivation att ställa mig och göra det jag gjorde för mer än 15 år sedan.

  Jag kommer aldrig mera att rekomendera någon till FM, varken till GMU eller som officer eller specofficer eller civilt jobb.

  Sämre arbetsgivare än Försvarsmakten går inte att hitta i detta land.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bör tillägga att sökning för annat jobb utanför FM genomförs med kraft. Och så fort nytt jobb är funnet så lämnar jag det förlista skeppet FM.

   Många lär troligen följa, för ingen vill väl drunkna i ett förlist vrak...

   Radera
 23. Handlar det inte om att få högre betalda/erfarna personer att säga upp sig och därmed minska kostnaderna för det "billigare" yrkesförsvaret?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Snart kommer säkert konspirationsteorierna om att det är hemvärnsfanatiker som ligger bakom: att syftet är att hemvärnet ska vara den enda fungerande delen av armén.

   Jfr "Skjut fiendens chefer först!" (SoldF)

   Radera
  2. Påläst Miljöartist! Har du någon aning om hur stor del av de omedelbart gripbara markförbanden som kommer från Hv?

   Radera
 24. Vad jag förstår har den svenska officerskåren inte tidigare anpassats till att en fredstida utbildningsorganisation omställs till en komplett beredskapsorganisation.

  Då man tidigare hade en skild krigsorganisation med reservister som fyllde leden och officerarna fick chefsplatser i krigsorganisationen, vilka platser så klart var mer ansvarsfulla och "högre" än de hade i fredsorganisationen.

  Det enklaste sättet att anpassa officersöverutbudet skulle ju ha varit att helt enkelt inventera vilka resurser man behöver i dag och hur personalstrukturen skall se ut för att organisationen även ska kunna fungera i framtiden och därefter uppsäga de som inte får plats. Massuppsägningens effekter kunde ju lindras genom att arbetsgivaren erbjuder om- och tilllägsskolning för de uppsagda. Detta alternativ skulle först ha förorsakat skrik och bråk, känslor av besvikelse, men skulle ha varit en ny början och de som fått vara kvar, skulle ha kännt att de blivit valda till sin tjänst pga sin kompetens.

  En stor del av uppsägningarna skulle i detta fall ha riktats till, överstar, överstelöjtnanter, majorer, men även kaptener och lägre befäl. Ett antal generaler torde även få avtackas, då det nu ser ut att gå ca. 4 generaler på varje tunga svenska artillerirör. För en försvarsmakt som IO14, behövs inte nästan hundra generaler.

  Omstruktureringen genomfördes ju inte på detta "brutala" vis, utan man hittade bara ett par hundra "överflödiga" civilanställda. Var det svensk arbetsrätt, politiska orsaker, svensk konfliktaversibilitet, officerskårens kollegialitet eller en kombination av dessa och andra eventuella orsaker som ledde till att man nu dels vill bygga upp en ny organisation, men samtidigt håller man kvar även den gamla, dock genom att demotera ett erfaret skikt av officerare, vilka nog dels kommer att lösa problemet, genom att en del av dem lämnar organisationen inom de närmaste åren. Men det vet ju ledningen. Tala om att försöka äta kakan och ha kvar den.

  Hur länge tar det att utbildningsorganisationens officerare pensioneras?

  Skulle det inte ha varit bättre att ta till den "brutala" metoden?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visa på var de överflödiga finns är ni snälla.

   J.K Nilsson

   Radera
  2. Överflödiga finns det nog inte särskilt många. Det som saknas är en sund åldersfördelning. Tycker du själv att det är rimligt att en större del av pluton- och kompanicheferna är över 40år?

   Radera
  3. Ja om de har kompetens och förutsättningar för att utöva yrket så ser inte jag något problem. Men det är ju något som uppstått genom att reträttvägar såsom skjutfältspersonal, bastroppar, m.m. försvunnit. Något som måste finnas för ett rationellt utbildande av soldater.

   Arbeta och argumentera för att förbättra det istället för att insinuera att arbetskamrater har "Osund" ålder.

   J.K Nilsson

   Radera
  4. Jag sa inte att en kompanichef eller plutonchef över fyrtio är dåliga på sitt arbete. Snarare är de betydligt bättre. Problemet är att det blir ett organisationsproblem eftersom det stoppar inflödet av personal underifrån vilket på sikt leder till att det inte heller finns någon personal i toppen.

   Vi behöver ett system där man helt enkelt får lämna efter ett visst antal år om man i konkurrens med övriga inte nått nästa grad. Det måste dock ske med god kompensation likt USA där man har 50% av sin pension efter tjugo års tjänstgöring. Det kommer att kosta och tyvärr är jag tveksam till om det finns tillräckliga krafter i Sverige för att driva igenom det.

   Radera
  5. Jag tror det räcker med att arbetsleda dessa indvider till "tråkigare" uppgifter, det finns riktigt många tjänster som måste genomföras men som inte finns kvar 2013-01-01, samt ställa reella fyskrav. Jag har inget emot goda kompensationer men nog fasen har vi kunnat bemanna högre tjänster samtidigt som vi haft ett inflöde.

   Jag tror det räcker att vi tar en högre kostnad för personal nu i en fem till tio år. Låter oss jobba med arbetsro och för att realisera Försvarsmaktens utvecklingsplan. Därefter tror jag att det här sjabblandet med personal inte längre är nödvändigt.

   J.K Nilsson

   Radera
 25. Delar helt din reflektion. Nu gjordes en halvdan omstrukturering som egentligen mest drabbar den yngre officerskåren som tog examen under 00-talet och faktiskt hade både kapacitet och ambition att ta sig till de högre chefsskikten. Kvar sitter vi med en fortsatt skev åldersstruktur och en bitterhet som genomsyrar hela organisationen.

  SvaraRadera
 26. Hej

  Kan konstatera att FM som arbetsgivare har totalt misslyckats med att matcha kompetens mot befattning .
  Om någon omomstånde tittar så framkommer det på alla OrgE mkt uppseendeväckande saker.
  Jag kan själv peka på saker som är näst intill kriminella för att ge vissa personer en möjlighet att välja att tacka nej med anledning av oskälig pendling men det finns befattningar på aktuell OrgE. Skandal.
  I övrigt allt om OF 1 stämmer, stackars dom hoppas deras kolleger förstår att det inte är deras fel och stödjer dom på bästa sätt ändå. Och att C OrgE hanterar löne frågan klokt, begär inte att något klokt ska komma ut från HKV.
  Uppdragstaktik borde gälla och HKV handsoff....så kanske skutan seglar trots HKV tappra frsök att sänk allt.

  Markstridare

  SvaraRadera
 27. Om en inre eller yttre fiende VILLE orsaka systemkollaps hade de inte kunnat göra ett bättre jobb. Herregud alltså.

  SvaraRadera
 28. Nästa kontrollstation är 2017. Då kommer officerare på OR Rader att tvingas att inta de grader som deras rad anger.
  2019 när vi slutligen går in i Org, då får man den lön som befattning/rad anger.
  Då har vi 50-55 åriga OR, som förnedrats av arbetsgivaren med degradering och lönesänkning.
  2019 kommer FM inte besväras av fullmakter längre.
  Den Försvarsmakten vill jag jobba i!!
  /Gravgrävaren

  SvaraRadera
 29. I resten av världen är plutonchef instegsbefattning för arméofficer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilket man i Sverige fram tills akademiseringen av Officersutbildningen framhöll som ett avskräckande exempel i ledarskapsutbildningen. I ledarskapsutbildningen tog man upp skillnaderna mellan angloamerikanska officerare och svenska, och att det ansågs att vårt system var mycket bättre -där officerarna under sin utbildning lärde sig hantverket underifrån. först som soldater, gruppchefer och plutonchefer under GU och därefter vidareutbildning under OHS. Det stod till och med om begreppet "fragging" i böckerna om ledarskap, och det var ett begrepp från vietnamtiden där soldater, missnöjda med sina chefer, kastade in handgranater i chefens barack för att göra sig av med honom. Detta skulle aldrig kunna hända här, menade man, eftersom vår ledarskapsutbildning och syn på chefer var så annorlunda.

   Så var det alltså fram tills akademiseringen och framförallt fram tills i torsdags, när FM slutligen slutförde lappkastet till ett bastardiserat utbildningssystem. Vi har infört de dåliga sidorna av det Angloamerikanska men struntat i att införa de faktorer som är helt kritiska för att systemet skall lyckas, så som en ändamålsenlig officersutbildning som leder till goda militära kunskaper.

   Se även bla. http://cynismer.blogspot.se/2011/12/nya-fm-nu-utan-sjalvfortroende.html

   Radera
  2. Må så vara, men då finns det en fungerande underofficerskår som kan stötta en ny fänrik som ska truppföra men våran specialistofficerskår är endast 4 år gammal, ett fåtal av dem har upplevt ett bataljonsanfall och hittils så har man inte lyckats skapa en fungerande karrärväg för dem. OM Plutonerna-bataljonerna hade vart uppfyllda och färdigutbildade så skulle det kanske fungera. Men så är inte fallet just nu! Nu om nåt krävs det erfarne plutonchefer för att bygga de kommande insattsförbanden! Om 5 år skulle dagens FMorg 13 KANSKE fungera/ En snart fd Plutch

   Radera
 30. Med mindre än ett år kvar till examen som fänrik så blir man bara mer och mer orolig inför att börja jobba. Utbildningen består av två års högst tveksamma teoretiska studier och ett års praktik, där man ska lära sig leda grupp och pluton, skytteplutonens materiel och vapen, ledarskap, instruktörstjänst och att leda SUSA. Jag kommer nästan kunna räkna på mina fingrar hur många timmar jag fått truppföra en pluton när jag tar examen.

  Ingen kadett på OP vill mig veterligen bli plutonchef, utan ställföreträdare eller till och med gruppchef, för att kunna lära sig jobbet, eftersom utbildningen är väldigt bristfällig. Vi blir inte färdigutbildade på långa vägar. Jag själv är placerad på ett helt mekaniserat förband, men får endast lätt skytteutbildning. Jag är väldigt orolig för att något så idiotiskt som att bli chef för en Strf90-pluton utan att ens ha åkt i ett stridsfordon faktiskt kan hända.

  Vem är det som egentligen som tyckt att det här var en bra idé? Jag hoppas att man på förbanden inte kommer hysa agg mot oss nya officerare pga organisationens brister.

  Kadett på OP 10-13

  SvaraRadera
  Svar
  1. Enligt Överste "allå allå emliga armén" så är du en av få i FM som har "rätt" utbildning, så det löser sig nog.

   Radera
  2. Förbandet jag jobbar på hade ett bra tänk där nya OF1 fick chansen att skolas in på en gruppchefsbefattning eller motsv för att därefter kunna axla mer kvalificerade uppgifter efterhand. Men det sköts i sank i torsdags, rätt kompetens på rätt plats? Skulle inte tro det.

   //OF1 som gått OP

   Radera
 31. Efter att i 13 år som anställd skaffat mig en gedigen erfarenhet på ett materielsystem och är den med mest erfarenhet i FM på ett av delsystemen så blev man nu placerad i en hemvärnsgrupp för att sköta deras fordonspark, och ersättaren på min befattning har ingen erfarenhet av delsystemet i fråga. Snacka om att bli pissad i ansiktet...Tackat ja pga av det är för bökigt för oss att flytta just nu, men kommer att göra allt för att hitta en vettigare sysselsättning utanför grindarna!

  SvaraRadera
 32. Ja vad ska man säga.... Det blir bara värre och värre i FM. Ang instegsbefattning för OF1 så är det dåligt på kort sikt för insatsförbandens förmåga (hade kunnat fungera om OP gav adekvat utbildning för den befattningen) och det är dåligt på lång sikt eftersom de nya OF1 inte kommer att få rätt förutsättningar för att lära sig jobbet (icke-existerande utborg mm, räddningen här kan vara de erfarna ställföreträdarna om de är kvar..).
  Det jag absolut inte kan förstå är att förbanden (trots vetskap om detta i flera år) fortsatt skicka lika många på nivåhöjande utb, detta borde avbrutits omedelbart (å andra sidan spelar detta ingen roll nu eftersom det är OP som gäller...).

  Avslutningsvis vill jag säga att de som gått OP nyligen säkert är dugliga människor men ingen kan få mig att tro att en högst teoretisk utbildning slår flerårig praktisk erfarenhet!
  /i gröna kläder sedan -93

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är det någon som kan ge ett relevant svar på varför utbildningen på OP ser ut som den gör?
   Hur kan uppfattningen om vad en OP-fänrik vara så olika hos officerare på trupp kontra dom som bestämmt i dessa frågor? Känns som en upplysningskampanj hos beslutsfattarna angående OP vore välbehövligt.

   MikeNovember

   Radera
  2. Tanken med akademiseringen är att officerare ska kunna kritiskt granska verksamheten och utveckla den på ett vetenskapligt sätt. Genom våra högskolepoäng så kommer vi på ett magiskt sätt kunna utveckla Försvarsmakten och driva den framåt. Man har tänkt att eftersom utbildningen är kvalitetssäkrad så kommer kadetten bara att lära sig bra saker.
   Man har sagt oss att vi ska kunna bli majorer utan att vidareutbilda oss på någon skola, eftersom vi lär oss allt vi behöver nu, erfarenheten sköter resten.

   Bland kadetterna däremot är förtroendet för utbildningen låg, men att förändra högskolans kursplaner och hela OP är inte något vi elever kan göra. Däremot är man från skolan öppen med att det krävs minst ett år på förband innan vi är användbara i vår befattning, med stöd av en erfaren handledare. Att det skulle ske på det sättet det blivit är ren dårskap.

   Samma kadett OP 10-13 som ovan

   Radera
 33. Jag blir väldigt, väldigt bekymrad när jag läser vad Parabellum och ni andra vittnar om. FM behöver vara varsam om sin personal i den här processen. Alltför stor personalomsättning leder inte bara till kompetensförlust, utan också till att förbanden, för att upprätthålla insatsförmågan, får ägna sig mer åt utbildningverksamhet än t.o.m under vpl-tiden. Tyvärr verkar situationen redan vara så på vissa förband, särskilt i special- och insatsförband. Jag är generellt vän av befattningsbeskrivningar, men det är olyckligt om bedömningskriterier är hindrande faktorer i tillvaratagandet av personalens kompetens. Framför allt om de är för trubbiga.

  Några frågor: Finns det flexibilitet i beslutet om placeringar? Kan ni påverka? Har ni medverkat i dialog med förbandet innan beslut?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, "erbjudandet kan ej överklagas" detta klarades ut av RegCh.
   Nej.
   Nej, sk förhandlingssekretess har rått under förarbetet.

   Och ja, pga omsättningen på soldaterna numera så når vi aldrig upp i den förmåga som vpl-förbanden hade.

   Radera
  2. Hej Annicka! Jag måste få ställa en motfråga till dig. Den politiska ledningen har den ingen aning om hur det står till med sin försvarsmakt som skall freda rikets gränser och genomföra insatser utomlands som defacto NI belutar om? För det som hände i torsdags är nog det som tillslut fick bägaren att rinna över på allvar för de flesta. Jag kvarstannar endast på grund av att jag ska betala räntor på huslån och få mat på bordet för familjen... välkommen till min verklighet, men du kanske inte bryr dig?

   Radera
  3. Trevligt med en politiker som faktiskt verkar ha fått upp ögonen för att allt kanske inte står rätt till inom FM.

   Dock blir jag väldigt, väldigt bekymrad då politikerna är oroliga för de konsekvenser som denna ”bemanning med rätt kompetens” innebär. Har inte Försvarsmaktsledningen återrapporterat hur de avser att genomföra denna synnerligen omfattande process inom myndigheten? Har de inte gjort de så måste sannolikt den politiska ledningen ta ett nytt grepp i sin strategiska ledning och kontroll av myndigheten (politiska ledningen har alltså i så fall brustit i sin uppföljning av vad FM genomför). Eller, ännu värre, FML har återrapporterat men varken politikerna eller FML har den analytiska förmågan, eller viljan, att kunna bedöma vilka konsekvenser besluten får!

   Du skriver att FM i denna process behöver vara varsam om sin personal i den här processen. Det är sannolikt därför FML valde att genomföra en central bemanningsprocess med maximalt avstånd mellan verklighet och plan. Själv fick jag ny befattning i torsdags, jag har innan den dagen ej fått någon som helst indikation på att jag skulle flyttas på i organisationen. Den nya befattningen innebär ett rejält kliv nedåt i systemet och bemanning av en OR7 befattning trotts att jag är kapten (OF2). Denna situation hade kanske inte hade behövt innebära att jag i fredags lämnade in diverse tjänstledighetsansökningar för att ta mig ut detta Dantes inferno om det varit en öppen process med respekt för individen och individens situation. Jag tror personligen att många av de intressekonflikter som nu uppstått hade kunnat hanteras redan innan de uppstod genom att följa värdeorden öppenhet, resultat och ansvar.

   Till sist en uppmaning: Sätt dig in i vad den samlade bilden av PRIO införandet, förändrat personalförsörjningssystem, utlandsobligatoriet, ”kompetensbemanningen” samt en negativ prognos för hur verksamheten skall finansieras påverkar personalen inom Försvarsmakten. Prata med det som benämns ”truppbefälen” utan massa chefer närvarande så kommer du sannolikt kunna få en hel lista över vad politikerna måste rätta till, eller se till att FML genomför, om man vill ha ett fungerande försvar av riket (av vissa kommentarer ovan verkar det dock finnas de som tror att det är just en dysfunktionell FM som är målsättningen, men så illa är det väl ändå inte?).

   En som tröttnat!


   Radera
  4. @En som tröttnat - Mycket väl formulerat! Instämmer till fullo!

   /I gröna kläder sedan -93

   Radera
 34. Läser med förvåning och näst intill chock om vad ni skriver. Har ni inget militärfack som kan agera? Grundläggande svensk arbetsrätt föreskriver att vid tillsättande av tjänster inom staten gäller "förtjänst och skicklighet". Härav att det borde vara omöjligt att en officer med 10 års tjänst kan ersättas av en med 1 års tjänst. Ert ev. fack borde och kan agera. Låter minst sagt sinnesjukt hur ni behandlas inom det militära.

  /KB-elev vid A8 85/86

  SvaraRadera
  Svar
  1. Facket sitter i många fall i knäet på de lokala cheferna. Man biter ju inte den hand som föder en.

   Radera
 35. Jag kan inte låta bli att sarkastiskt låta mig förvånas över dina frågor... NEJ det finns ingen flexibilitet i placeringarna. Dialog innan varierar kraftigt och det besked som kom i torsdags är ett ensidigt arbetsgivarbeslut som man skall ta ställning till... NEJ = uppsägning, JA = allt frid och fröjd för Ag... Väldigt många är dock förvånade(lindrigt sagt) beträffande det besked de fått. Dialog saknas helt. Ag har på ett mycket effektivt sätt slagit sönder många väl fungerande organisationer, många singelkompetenser har flyttas till helt ovidkommande befattningar. Ja det är på många håll ren katastrof. Du är politiker och det är DITT och DINA KOLLEGORS ansvar att det är så här, så nu gäller det för dig att börja jobba...

  SvaraRadera
 36. Så vad kan vi göra?
  Politikerna bryr sig ju uppenbarligen inte...
  Vår militära ledning bryr sig inte...
  Svenska folket bryr sig inte...
  Vad kan vi göra?

  /REevolv

  SvaraRadera
 37. Jag vill börja med att berätta att jag "bara" är en soldat, jag jobbar på F21, där jag jobbar vid FBS, jag har ett fantastiskt befälslag, med drivna och engagerade officerare, eller nej jag menar hade.
  tydligen kommer min pluton få ett helt nytt befälslag, min Kapten som har mycket erfarenhet av precis de saker som vi gör på FBS, han kommer hamna i kanslihuset, kaptenen i fråga är ungefär 30 år, han har utlandsmissioner i bagaget, han har även jobbat med personskydd och så vidare, hur som helst, saken jag vill komma fram till, är att vårat befälslag är perfekt för vår typ av tjänst, och jag förstår inte hur man kan ta bort ett helt befälslag som jobbat med plutonen i stort i ungefär ett år. hur tänker man då egentligen? jag vet att de flesta av de i min pluton kommer att säga upp sig eller byta tjänst, de i vår systerpluton kommer förlora ungefär 60-70% av soldaterna på grund av att de också förlorar sina befäl.

  Jag vet att jag kommer inte jobba kvar på FBS länge till, och det är synd för jag trivdes väldigt bra, med världens bästa kollegor och befäl.
  Jag har en kollega som alltid varit väldigt driven och alltid älskat jobba i FM, han kommer att börja jobba vid vården så fort han får jobb, en annan kommer söka ny tjänst vid I 19, och jag, jag funderar på vad man kan hitta för annat jobb, jag har likt så många andra, tappat all lust att tillhöra detta nu sjunkna skepp.

  / sorgsen över hur det blivit med vår en gång så stolta försvarsmakt.

  SvaraRadera
 38. Vore intressant att höra vilka regementen som valt att ersätta erfarna plutonchefer med nya fänrikar. Vad jag vet efter att ha pratat med kamrater så har man inte gjort så på inf-kompanierna på LG i alla fall. Det leder ju till frågan om vilken valfrihet regementschefen har haft. Kan inte ni som skriver här berätta vilka regementen som bytt plutch till nya fk och vilka som inte gjort det? Vore intressant att veta.

  Peter Almström

  SvaraRadera
 39. @Peter Almström........

  Synd att du inte förstått...Vidden av problemet
  Alla har detta problem minst i hela armen

  Med vänlig hälsning,
  Markstridare

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vv Utveckla. Jag förstod inte riktigt.

   Peter Almström

   Radera
 40. Skaraborgs regemente, P4. Har genomfört bytet på befattningar som man kunde göra det på.

  SvaraRadera
 41. På F21 finns minst 1 från OP som blivit placerad på OR-befattning. Så förbanden verkar ha haft en viss handlingsfrihet. Förresten är det väl till syvende och sist inte resp förband som fastställt bemanningen. Eller?

  SvaraRadera
 42. "Vad kommer det av bli av det här samhället, som uppenbart styrs av galna personer?"

  Detta är inget nytt på denna jord och för att få till förändring krävs det tydligen ett kaos. I kaos kommer ännu mer galningar fram och då behöver vi skydd/ försvar. Tror dock att många i ledande positioner har en stor skruv lös och just därför har de sökt sig dit, till toppen. Bara ett egentligen behöva ha ett försvar bevisar att människan är galen.

  Fd. anställd Lt

  SvaraRadera
 43. @peter almström
  Alla armeförband..har satt OP nya Fk på plutch befattningar. ENLIGT ORDER FRÅN HKV.
  Armen följer ju order.
  Effekt....kn o lt som är plut nu får en annan befattning, gruppchef eller STF plutonchef

  Välkommen till armens verklighet

  Hoppas det blev tydligt

  Markstridare

  SvaraRadera
  Svar
  1. Markstridare! Jag skrev att på LG har man inte gjort så. Åtminstone inte på två av infkompanierna. Jag frågade hur man gjort på andra regementen. Av svaren verkar det som att man även på LedR behållit de gamla plutoncheferna. Däremot har P4 satt nybakade fänrikar som plutch och gjort de gamla till grpch och stf plutch. Det verkar som om regch gjort olika på olika förband. Nu är jag intresserad att höra fler förband berätta hur de gjort där.
   Med vänlig hälsning,
   Peter Almström

   Radera
  2. De är kvar som PlutC tillsvidare till det kommer en ersättare, men PRIO gäller och deras framtid är fortfarande dyster. När vär en OF1 kliver in så skall han läras upp därefter är det tack för 10 fantastiska år för den gamle löjtnanten eller kaptenen och han förpassas till StfplutC....det finns ingen skola eller ny karriär för den gamle,

   Radera
 44. Vansinne!!
  Själv hade jag tänkt börja engagera mig som gss/t, men tror jag får fundera ett varv till efter dessa återkommande vansinnesbeskrivningar om hur verksamheten bedrivs.

  Detta är inte den försvarsmakt jag lärde känna!!

  SvaraRadera
 45. Många synpunkter blir det.

  Till de som är kvar på insidan i uniform och som har sin huvudsakliga fackliga tillhörighet inom OFR/O rekommenderas läsning enl. nedan:

  http://www.officersforbundet.se/portal/page/portal/material/Nyhetsarkiv/Nyhet?element_id=5388699&displaypage=TRUE

  Efter att ha varit väl representerade i all täter och deltagit i alla beslutmöten konkluderar OF:s förhandlingschef:

  "– Officersförbundet anser att processen fungerat bra och följt det direktiv som förbundet samverkade i enighet. Utgångspunkten har hela tiden varit att inte flytta på någon som inte behöver flyttas. De beslut som innebär byte av arbetsort har varit välmotiverade och syftat till att få rätt kompetens på rätt plats, säger Maria von Below, vice ordförande."

  De av oss som varit med på Karlberg kan inte annat än instämma. Att resultatet sedan inte är det förväntade eller önskade för alla är inte särskilt förvånande.

  SvaraRadera
 46. Nu förstår jag inte riktigt här...

  Enligt trygghetsstiftelsens hemsida:
  "Trygghetsavtalet omfattar alla anställda inom det statliga avtalsområdet som:
  - är tillsvidareanställda och uppsagda på grund av arbetsbrist och som har haft en eller flera anställningar under sammanlagt minst ett år
  - är tillsvidareanställda och väljer att inte följa med vid en omlokalisering av verksamheten till en annan ort och som har haft en eller flera anställningar under sammanlagt minst ett år
  - är tidsbegränsat anställda och som har haft en eller flera anställningar under sammanlagt minst tre år under de senaste fyra åren."

  Och officersförbundets sida:
  "Observera dock att för att få stöd av Trygghetsstiftelsen och Trygghetsavtalet gäller att man inte får ha tackat nej till ett så kallat. skäligt erbjudande, d.v.s. ett erbjudande om ny befattning som inte ligger längre bort från nuvarande arbetsort och bostadsort än att det faktiskt är skäligt att kräva att den enskilde dagpendlar till den nya arbetsorten"

  Ska jag tolka det som att vårt stolta fackförbund sålt bort möjligheten till stöd från trygghetsstiftelsen för de som säger nej till ny placering på samma förband som tidigare?

  Undrar också lite varför man valt 31:a oktober som datum för uppsägning när 130101 är det datum som nya befattningar gäller ifrån. Med lite mer tid på mina händer skulle jag inte tacka ja men mena nej, som jag antagligen tvingas till nu.

  Någon som kan upplysa i frågan?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vadå sålt bort möjligheten? Fanns möjligheten till stöd i samma situation tidigare? Jag är förvånad över att man överhuvudtaget skickar ut ett "erbjudande". Befattningsbyten genom arbetsledning har ju skett massor av gånger förr utan att man fått tacka ja eller nej.

   Radera
  2. Jag vet inte vad som erbjöds tidigare, därav frågan, eftersom jag inte blir klok på hur texterna ovan skall tolkas. Kul för dem som fick ett erbjudande, själv fick jag ett hästhuvud i sängen.

   Radera
  3. Fick i fredags följande information efter att ha pratat med förbandets konsulent vid Trygghetsstiftelsen: Om man har blivit erbjuden en befattning på samma ort, oavsett vilken, så anses man ha fått ett ”skäligt erbjudande” och skall därmed i grunden ej ha rätt till de ersättningar man kan få via Trygghetsstiftelsen. Men under samma samtal lite senare avseende förhållandet mellan arbetsgivaren, som anmäler personal som blivit uppsagd pga arbetsbrist till stiftelsen/avtalet, och trygghetsstiftelsen framkom det att det är arbetsgivaren som fastställer om man blivit om man blivit uppsagd på grund av arbetsbrist (vilket vi ju blir enligt vad som stod på det sk erbjudandet). Har man väl blivit anmäld brukar stiftelsen normalt inte ifrågasätta anmälan. Dvs anmäler Försvarsmakten en person som blivit uppsagd pga arbetsbrist så går den igenom förutsatt att myndigheten ej följt bestämmelserna, men så bra visade sig det INTE vara. Min fråga till konsulenten blev då om jag som i mitt fall blivit erbjuden en tjänst på samma ort som jag jobbar nu och tackar nej till den därmed kommer få ingå i trygghetsavtalet. Svaret var: sannolikt NEJ. Jag har fått ett skäligt erbjudande av arbetsgivaren och avtalet är till för att trygga en anställning inte en viss befattning, så om FM hade anmält mig hade den sannolikt inte gått igenom pga att FM ej följt bestämmelserna.

   Så helt klart är det inte vad som gäller och klara besked är nog svårt att få innan man faktiskt är anmäld.

   Hade man däremot blivit erbjuden en befattning utanför dagspendlingsavstånd då var saken troligtvis en annan.

   Viktigt att beakta är dock att konsulenten sade att alla beslut är individuella och att det är svårt att ge generella råd. Jag fick bra svar på min specifika situation och jag kan rekommendera alla som är osäkra att ringa till Trygghetsstiftelsen, de hade lite kö men det är kanske att vänta dagen efter att bomben släppts med befattningarna i FM.

   Själv lämnade jag in ansökan om tjänstledighets för studier tillsammans med ett ja till erbjudandet, dvs jag svarar ja men menar nej (kommer aldrig att bemanna befattningen jag blivit ”erbjuden”).

   Radera
  4. Gick lite fort vid förhandsgranskningen. Det står i min kommentar ovan "Dvs anmäler Försvarsmakten en person som blivit uppsagd pga arbetsbrist så går den igenom förutsatt att myndigheten ej följt bestämmelserna". Det skall naturligtvis inte stå EJ förljt utan bara följt bestämmelserna!!

   Radera
 47. Själv drog jag väl en vinstlott.

  Går ifrån en "gammal nivå 6" befattning dvs Lt till en OR8

  Eftersom Arbetsgivaren nu har mätt och bedömt min kompetens i samråd med facket och ger mig ett erbjudande på en OR 8 befattning så innebär det väl att jag den 1/1 är Förvaltare och inte Löjtnant ?

  eller hur kommer det att fungera tror ni?

  SvaraRadera
 48. Lite petigt, men... Det var sommaren 2010 ALL personal fick den käcka sommarhälsningen.

  SvaraRadera
 49. Oro, irritation, frustration genomsyrar denna diskussion, med all rätt!
  Misshandel av personal, svek mot alla år av lojalitet, där föregångsmannaskap, uppdragstaktik och ett föredömligt ledarskap, har format officerskåren och insatsförbanden. Nu är allt utraderat.

  NCO systemet, eller OR som vi säger är aldrig trovärdig så länge som inte en överste eller general tar befattningen som sgmajor of the army.
  DEn nivån är en generalsnivå, särskilt en general fostrad ur NBO systemet.Så min fråga till er överstar och generaler är: Vem vill bli befodrad till OR med sergmajors grad och bli utbildningsansvarig för armén? För ni tror väl på systemet ? eller är det bara vi majorer och nedåt som skall jubla över " befodran"?Ta nu ansvaret, visa att systemet är trovärdigt, visa ledarskap, föregångsmannaskap och axla denna roll som Grundevik kämpar för. Eller är det someone else som skall ta den?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Grundevik som under en personalorientering på lv6 kallade omgaloneringen för "att byta ner sig".
   Nej, du får nog ta en general med lite mer trovärdighet i så fall...fast det är klart, vem skulle det vara?

   Radera
  2. Jag menar inte att Grundevik skall ta den, han är den som driver frågan om tillsättandet av befattningen. Faktum kvarstår, vem är beredd att vis att systemet är trovärdigt?

   Radera
  3. Intressant tanke och något jag hittills inte tänkt på. Men visst borde vi ju ha Arme-, Marin- och Flygvapenförvaltare som högsta OR-befattningar och dessa skall naturligtvis bemannas med omgalonerade generaler.

   Radera
 50. Försvarsmakten kan inte lösa uppgiften att försvara Sverige. Denna information måste fram till svenska folket.Ja jag vet uppgiften med brigstrigrupp mm men inga förband övar sammansatt, inga övningar i brigadstruktur där friktioner uppstår, inga situationer där chefer får öva annat än i simulerad miljö. För 5 års sedan kunde vi systemen och för 10 år sedan övade vi det som kallades slutövningar, ett nytt begrepp för de nyanställda Fänrikarna. Hur och var skall det här sluta? För att kunna få någon reda i detta måste vi först förstå att uppgiften vi är satt att genomföra inte går, vi är helt enkelt för dåliga och oprofessionella.Det är inte vårat fel, det är politikernas och våran försvarsmaktsledning.Vi ser nu ett trendbrott att unga människor söker inte våra fasta K befattningar längre.Vi har inte soldater och förband som är samövade!! Idag måste vi marknadsföra och skapa attraktion genom annonser, radio etc. Bara det kostar mellan 115-250 miljoner per år!! Hur många lärarlöner kan vi höja, hur många sjuksköterskor kan anställas till högre lön? JÖSSES! Hur kunde det bli så här?

  SvaraRadera
 51. Min militärstory: Jag gjorde 15 månader som vagnchef på en stri/90a 2003-2004 på P10. Tänkte att det här med armén det var verkligen min grej. Sökte till YOP, gjorde alla testerna, proven, fysiken, psykologsamtalet. Allt som var kvar var förbandssamtalet. Jag kände mig väldigt säker på att få en plats så jag var fullt fokuserad på att en vecka efter muck börja på FOKen. När Kaptenen och Löjtnanten kl 03.00 en vecka in på slutövningen samlade alla oss som sökt YOP/ROP och berättade att den var inställd för samtliga tyckte jag att det var förjävligt- vad skulle jag göra nu? Så här 8 år, en sväng i Afghanistan och ett par år som stf PC i Hemvärnet och en 5årig ekonomutbilding senare, så är det bara att konstatera att det där beslutet som andra fattade åt mig nog vara bland det bättre som hänt mig.

  Tiden i Afghanistan cementerade bilden av ett försvar i fritt fall där alla högre befattningstillsättningar uppenbarligen baserades på alla andra faktorer än kompetens. Där ansvar och lojalitet mot uppdraget bara var något som förväntades av Kalle Karlsson och Sven Svensson längst ner i ledet. Där det för övriga inblandade var en välbetald semester i tryggt förvar på en solig camp i exotiska Afghanistan. (Men jag är inte bitter)

  Tiden i Hemvärnet har inneburit så många vansinnesbeslut att jag och många med mig börjat att helt ge upp hoppet. Det är tur att det fortfarande sker övningar helt inom plutons ram...

  Av alla de personer jag genom åren lärt känna inom FM är det inte många som är kvar på heltid inom FM.
  Siste man släcker lampan.

  För övrigt anser jag att Gotland måste försvaras.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Stefan
   Din och min story är väldigt lika, slående lika. Efter 15 mån som VC CV90 på P10 under och ca 5 år i tjänst varav 3 som yoff och en runda till Affelandet på skytte, sitter jag nu som tjänstledig vid sidlinjerna med en snart avklarad civil master utbildnig på universitetet och bevittnar vansinnet. Känner igen flera av skribenternas namn här ovan innan och vet att det är väldigt duglig personal som blir överkörd.

   Jag är väldigt glad över den tiden som FM gett mig, men att fostras in i en organisation som från dag ett mestadels handlar om besparingar och nerdragningar så tappar man någonstans förtroendet på organisationen och vår möjlighet att lösa ut uppgifter.

   Känner med all kollegor som behandlas illa för tillfället, men jag är sjuk tacksam över att kunna lämna organisationen, någorlunda ung och med möjligheter.

   För att citera Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten:
   "2 § Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och främja svensk säkerhet genom insatser nationellt och internationellt. Försvarsmakten ska kunna upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet samt värna Sveriges suveräna rättigheter och nationella intressen utanför det svenska territoriet."

   Är detta något vi löser ut i dagens läge? ens på lite sikt? ens har en realistisk ambition att göra från högre ort?

   Kämpa på alla ni som måste sitta kvar!

   /Guderian

   Radera
 52. Jag tycker följande:
  A. Antingen reagerar ni med kraft och säger upp er, alla ni som kommenterar här.
  B. Kraftsamla. Samla ihop alla era frågor, bearbeta och analysera och bjud upp till dans med HKV. De är också människor och kan säkert förklara sig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finns ju varianter på alt A: Föräldraledighet eller tjänstledighet för studier.

   Radera
 53. Fick precis höra att HKV inte omfattats av denna lilla övning som nu bedrivs inom FM. Är detta sant?

  Om det är det så måste man väl ändå säga att botten är nära när det gäller ledarskapet inom FM!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inte vad jag har hört.

   J.K Nilsson

   Radera
  2. Enligt vad jag hört så stämmer det. HKV och externa bemanningsuppdrag ska överses och hanteras i "särskild ordning".

   Radera
 54. Varför stannar ni och låter er bli förnedrade gång på gång? När ska ni se FM och dess perstjänst för vad den är? Du är en nyttig idiot så länge du behövs och ställer upp för minimiersättning. Sedan blir du en belastning utan värde som ska bort med minsta möjliga krusiduller. Och ni ställer lojalt upp...suck.... Det finns ett liv utanför FM. Ett tämligen normalt, utan extrema absurditeter. Kanske tråkigt dock?

  SvaraRadera
  Svar
  1. @ Anonym 18:14

   Exakt! I stället för att vara lojala och lyda order från HKV (= Helidioter, Klantskallar och Vettvillingar) borde ni söka meningsfulla sysselsättningar utanför FM.

   Vilket civilt skitjobb som helst borde vara bättre än att att vistas på Moderaternas dårhus. Lycka till med era civila platsansökningar!

   Radera
 55. Alla ni som blir nedflyttade: Stick från den sjunkande skutan! Er kompetens är säkert välkommen på andra håll i samhället. T ex är sista dagen för att söka till Polishögskola nu den 15 september. Ni kan bli säkerhetschefer, utbildare (en bekant till mig slutade som K/kn och blev utbildare av bensinstationschefer och kom snabbt upp i lön motsv övlt),körskollärare, väktare m m

  Kn Godzilla, f d RO7kn

  SvaraRadera
 56. Någon som har ett jobb till en ung kapten?
  Lagt ner svett, tårar och blod för att komma dit jag är idag, läs var i onsdags.
  Sen blev jag pissad på av min arbetsgivare. De säger att jag har en viktig roll att fylla framöver. Men det har ju en cykelsadel också...

  SvaraRadera
 57. Skrämmande utveckling. Nästan mer skrämmande hur dålig syn gemene man har på underofficerssystemet, specialistofficerssystemet.

  Anonym

  SvaraRadera
 58. En fråga:

  Om jag blivit erbjuden en tjänst i IO13 som anses av FM vara skälig och jag tackar nej.

  Om jag förstår det rätt så sägs jag då upp av arbetsbrist av mitt förband.

  Frågan lyder:
  Har jag då rätt till trygghetsavtalet!?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej.

   Det är arbetsgivaren som anmäler uppsagda till trygghetsstiftelsen. De kommer inte att anmäla anställda som erbjudits en skälig tjänst. Det är dessutom arbetsgivaren som avgör vad som är skälig tjänst och icke skälig tjänst.

   Radera
  2. Det där är en luddig gränsdragning. Kort svar på din fråga, nej!

   Radera
 59. Är ni medvetna att alla ni som nu erhållit en OR befattning from 1 jan måste ha en 3-årig akademisk OP-utbildning för att kunna söka en OF befattning? Tyvärr gäller inte den gamla utbildningen oavsett antal år11 Snacka om att sk..a i det blå skåpet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ställde denna fråga till vår perschef idag. Enligt honom stämmer detta, men bara om du söker en OF 1 befattning.

   Radera
 60. Ett tankvärt citat för de chefer som oreflekterat följde HKV dekret om att byta ut rutinerade plutonchefer mot orutinerade.

  Citatet är taget ur den israeliska moralfilosofen Joachim Israel bok ”Ett upproriskt liv”:

  ”Blind auktoritetstro , för att inte tala om kadaverlydnad, hindrar en person från att över huvud taget få moraliska skrupler. Detta i sin tur gör att hon till slut går miste om det som är mest karakteristiskt mänskligt: inlevelsen i andra människors situation och medkänslan.”

  Tankvärt….

  SvaraRadera
 61. Resan tillbaka efter 30 år10 september 2012 kl. 21:21

  Parabellum och alla andra arga och ledsna kollegor:

  Jag är själv NBO:are (kapten) med snart 25 år på nacken och befinner mig som många av er i den del av yrkeslivet när vi, med vår erfarenhet och innan vi blir för gamla och trötta, har som mest att ge vår organisation.
  Jag lider med er.

  Men inse en sak:
  Det som händer just nu är exakt vad som hände för dryga trettio år sedan när vi övergick från GBO till NBO.
  Då var det de gamla erfarna underofficerarna som grät och svor när de befordrades till officerare och såg sig omkörda och statusmässigt degraderade av unga NBO-officerare.

  Nu gör vi resan tillbaka fast åt andra hållet.
  Och det är lika smärtsamt för oss som fötts upp, lärt oss och trott på ETT system och nu kastas in i ett ANNAT (nygammalt) system som vänder alla våra föreställningar upp och ned.
  Skillnaden är att den här gången är OR- och OF-personalen "vinnarna" och NBO-officerarna "förlorarna".
  Kom också ihåg att de som leder denna process i de flesta fall själva är NBO-officerare eller har haft NBO-systemet på näthinnan som enda sanning de senaste 32 åren.

  Eftersom en av bristerna med NBO-systemet var att de högre officerarna inte lärde sig något annat än vad som gavs på de "nivåhöjande" skolorna (läs träförädlingsfabriker) är det inte så konstigt att det fattas märkliga beslut så här i reformeringens första tid.
  På de nivåhöjande utbildningarna fick man framförallt lära sig att tänka som chefen eller att följa grupptrycket och hur man bäst gör egen karriär.
  Riktiga kunskaper hämtat från något annat än dokument producerade av äldre kollegor och träning i kritiskt tänkande lyste med sin frånvaro.
  Personer som avvek från den normen, tex Ulf Henricsson, betraktades som något mycket ovanligt och inte karriärfrämjande.
  Att Ulf Henricsson ses som så speciell säger mycket om vad som i stället är normalt bland svenska högre officerare.

  För att därför uttrycka nuläget bryskt:
  En blind leder en döv som leder massorna.

  På sikt (många år) kommer tvåbefälssystemet att i högre grad ge organisationen duktiga "hantverkare" på de lägre nivåerna och mer välutbildade generalister på de högre nivåerna.
  Fram tills dess kommer "hantverkare" med mycket guld på axlarna (NBO-officerare på högre nivåer) att valhänt försöka administrera systemet rätt med varierad framgång.
  Gissa varför det krävs 912 officerare i humorkuben för att leda de övriga 8776 officerarna (en leder nio!?) i FM.
  Svaret heter: Kompetensbrist.

  Med tiden kommer individuella dumheter att rättas till av den kollektiva erfarenheten.
  Att vi äntligen efter ett trettioårigt kostsamt försök lämnar den socialistiska NBO-illusionen om att alla ska vara lika är ett exempel på detta.
  Om trettio år till kommer våra unga kollegor att målande kunna berätta om berg-och-dalbanan under det andra decenniet av 2000-talet för de då unga och förundrade officerarna och specialisterna.

  Slutsatser:
  1) NBO-officerare lever i fel tid av försvarets historia. Det suger. Lev med det eller försök lämna försvaret.

  2) Ha tålamod och fortsätt vara kritiska mot korkade beslut som att plutonchef skall vara instegsbefattning. Systembeskrivnings-dokumentet av OR- och OF-systemet säger dock något annat om den saken.

  3) Vänd blicken mot hur andra länder under lång tid fått tvåbefälssystem att fungera. Vi måste inte alltid hitta på en egen lösning i det här landet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det vi bråkiga NBO-vänder oss emot är hur man sköter övergången. Som jag beskriver här: http://insatsen.blogspot.se/2012/09/officerare-vs-specialistofficerare-i.html är det SO och NBO-officerarna som har hamnat i kläm. Allra värst är det faktiskt för de nyanställda SO som hamnar helt efter i löneutvecklingen.

   Att påstå tvåbefälslösning är bra för att man tycker att implementeringen av NBO varit dålig är naivt. Varför kunde man inte kräva att införandet av t.ex. skolbeslutet vid Fb00 de fakto införs i stället för att börja med att använda specialistkurserna och fackprogramen som budgetregulator.

   Införandet av tvåbefälssystemet är ungefär lika intelligent som att byta ifrån mm-mått på axelhylsans streck till tummåt och halvera ett strecks tjocklek och kalla det "interoperabilitet"...

   J.K Nilsson

   Radera
 62. Bemanningsbeslutet/erbjudandet är en slutlig konsekvens av införandet av 2-befälssystemet vars utbildning började med YOP 06/09 och Spoecoffutb 07/08 men som slog igenom fullt ut i torsdags ute på förbanden. Det är politiska beslut som nu realiseras.

  Problemet är att ÖB/FML/HKV driver på "fort och fel" som i så många andra frågor de senaste åren. Personalhantering har blivit ett skämt. Formell utbildning före gedigen erfarenhet, 2 veckors betänke-tid, svara JA eller du blir uppsagd osv

  Det handlar i slutändan om att få ner de totala lönekostnaderna
  därav 1/3 OF och 2/3 Specoff(lägre löner på sikt). En trolig utveckling är även att det inom ett par år kommer att bli ännu fler GSS/T på bekostnad av GSS/K samt naturligtvis förbandsnedläggningar och avveckling av hela materielsystem. Det blir annars inga pengar över att köpa nya prylar för. Det fattas ju 2 -3 miljarder per år från 2015....  Kn

  SvaraRadera
 63. FM storhetstid som arbetsgivare är härmed slut. Förtroendet är i botten, personalen förnedrad och förödmjukad. Processen att finna rätt man/ kvinna med rätt kompetens har skett , främst lokalt, på ett helt undermåligt sätt. Dugliga officerare tvingas sluta då det inte funnits en dialog om tjänsteplacering. Jag skäms över att vara svensk officer idag. Hur skall FM kunna rekrytera och behålla sin personal?

  När pekar ÖB på en general att bli högste OR officeren för att detta skall vara trovärdigt? Var är alla överstar och Övlt i OR organisationen ? Det ör väldigt lätt att banta när man är mätt..... Fy f- n vilka dåliga föredömen ni är.

  SvaraRadera
 64. Detta är inte endast ett symptom på hur illa det är inom försvaret. Det ligger djupare än så. Det är symptom på samhällsproblem som växt fram under minst ett kvartssekel om inte det dubbla.

  SvaraRadera
 65. Klockrent, ca 50 år gammal kn med ca 30 år i rikets tjänst med otaliga gkö, kfö som kkc i bagaget har man erbjudit sitt liv till försvarsmakten. Minnen som hostande av blod för att finnas på plats för att truppen skall övas. Slitandes i saab-mål långt innan arbetstiden började för att erbjuda truppen ett adekvat målspel. Planering av övningar hemma efter att ungarna lagt sig för egen tillfredställelse att göra ett bra jobb. Medverkat/ arbetslett grupper inom nypublikationer av reglementen/handböcker. Då ansedd som duktig/duglig! Då skrattade vi på arbetsplatsen. Då var vi som ville likatänkande. Då var det jävligt men ändå kul på jobbet.
  Nu?
  Framtid??
  Citat Väinö Linna "- det blir att blanda mera bark i brödet!"

  SvaraRadera
 66. Kan bara säga att vi är lurade allihopa. Lämna detta brinnande skepp medans tid är. De här galenskaperna har iaf. fått mig att tänka på ett liv utanför grindarna, det är inte roligt eller motiverande längre.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kanske är dags att avbryta världsmästerskapet i åsikter och rätta in sig i ledet?

   Detta är faktiskt inget nytt. Det började 2008 när första kullen specialistofficerare tog examen och officersprogrammet blev en treårig akademisk utbildning.

   Vi måste slute se fänriken som inkompetent och specialistofficeren som ett nödvändigt ont. Erfarenheterna försvinner inte för att man som chef blir ställföreträdare, den bibehålls genom en förhoppningsvis driven specialistofficer som står för fackkompetensen, utbildningen och framför allt just erfarenheten.

   Tycker att vi ska fortsätta med det vi är bra på, att utbilda och truppföra soldater.

   Radera
  2. Follow me, i'm right behind you!12 september 2012 kl. 22:07

   Åsikter är ett sätt att få ur sig sin egen känsla, så detta privilegium må väl ändå den enskilde för sin egen skull ha. Alla är vi oss själv närmast. Avsatt som chef = mindre löneutveckling. Limpa på bordet är till syven och sist det som gäller, förutom att få vara frisk. Frisk kan man vara fysiskt men det vi ser i skrift är en psykisk ohälsa, (även för mig) just detta vad kommer att ske härnäst? Kommer ytterligare en pråpå nästa höst? Kommer vi att "tvingas" skriva fast oss i en ny befattning där befattningen redan är lönesatt med lönesänkning som följd? För bövelen, vi vet ju ingenting i den av överordnade bestämda processen. Är arbetsgivaren mån om att behålla oss alla, eller är vi ett köttberg.
   En fråga till dig, -"vilket led tycker du vi skall ställa in oss i?", för mig verkar det som ledet just nu är en svärm där vi irrar i ovetskap om framtidens försvar. Just nu måste du samt beslutsfattare inse att den absolut trognaste yrkeskåren som finns att uppvisa i Svea rikes avlånga land mår dåligt, det krävs åtskilliga åtgärder ledarskapsmässigt från ledningen för att få tillbaka ett någorlunda förtroende!

   Radera
 67. mest pengar sparar man om man omplaserar hkv-personal runt landet. med uppsägning som en dold agenda

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bara för att sedan kommendera in folk från förbanden för att täcka de uppkomna luckorna på HKV? Nej tack!

   Radera
 68. FM's struktur är en uppochnervänd pyramid. Ett jä**a huvud och inga som gör jobbet. Lägg där till politisk fjäsk och korrekthet. Då kan ni räkna ut med ars**t och en bit krita vad som vi får ut av FM budget.

  SvaraRadera
 69. Jag vägrar än så länge lämna över ansvaret för allas vår säkerhet helt i händerna på "helidioterna".
  Jag må vara bitter, arg och besviken på min arbetsgivare, men nu är det som viktigast att inte vika och falla till reträtt.
  Försvarsmaktens arbete är såpass viktigt att jag fortfarande anser det värt att riskera fysisk och mental hälsa för att garantera svensk suveränitet. Däremot har jag full förståelse för gränsen för vad som är rimligt i uppoffringar för länge sen har passerats för många. Själv ser jag den gränsen väl hitom horisonten, närmandes i allt raskare takt.

  Det enda jag begär är stöd under tiden samt förståelse när jag i någon slags framtid inte längre mäktar med och tvingas svika min plikt.

  SvaraRadera
 70. För en stund sedan sa en av mina äldsta kamrater nej till erbjudandet han fick. Han kan inte bosätta sig och arbeta i Skövde, det är för lång hemifrån. 25 år på olika befattningar betydde ingenting, samtidigt som vi set att det finns befattningar lediga vid hemförbandet.
  Att agera och fatta beslut på vaga grunder är vi utbildade på, då antager vi och genomdriver beslutet ändå, men nu är det är en placering som är långvarig, som påverkar familj och inte minst en själv, borde urvalsfaktorerna vara kända. Varför får inte min kamrat reda på hur mycket tid han skall vara i Skövde? 10. 20. 60 eller 100%?? Nu fattar han beslut vad som står på ett papper, och han skall svara senast fredag,en tråkig och oproffsig situation, när tjänstgöringsgraden kunde framgå.

  SvaraRadera
 71. Det extremt dåliga ledarskap som våra högt utbildade, högt betalda chefer uppvisat i samband med denna "ostrukturering" är en ynkedom för militärt ledarskap! Många av mina (tidigare?) högt uppskattade kollegor sedan många år tillbaka förvandlades genom en papperslapp en torsdag förmiddag i en filmsal till någonting helt annat...
  Besvikelse, personliga våndor, chefers tystnad, kamraternas medlidande och stöttande blandades med käcka hurrarop om att detta är nödvändigt för att matcha kompetenser. De senaste veckorna har varit en orgie i strutsmentalitet, undvikande svar och en allmän syn om att: du ska vara glad att du har kvar ditt jobb...
  Nu kommer vi att tappa kompetent personal, den personalen som är kvar är uppgiven och bitter och de yngre samt soldater slutar efter några års tjänst. Går detta bra, eller...?

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.