måndag 1 november 2010

Olika perspektiv på afghanistan-insaten


Foto: Privat

DN.se ger oss ett antal olika perspektiv på afghanistan-insatsen vilket nyanserar bilden av innebörden av internationell insats.

Dagens Nyheter publicerade igår ett flertal artiklar som belyste afghanistan-insatsen ur flera olika perspektiv:
En sjuksköterska berättar om hennes upplevelser;
En anhörig med egen erfarenhet från internationell tjänst beskriver att det är än värre att vara kvar hemma;
En officer berättar om den ensamhet som en chef kan känna och;
David Ström som sårades under tjänstgöring i Afghanistan är stolt över sin insats men är säker på att han aldrig kommer göra det igen. Han vill inte utsätta sina anhöriga för det ännu en gång.

Reportagen kompletterar bilden av innebörden av internationell tjänst. Det är inte bara Försvarsmakten som genomför den. Det är inte bara politiskt spel. Det är verkliga människor som arbetar hårt i krävande och farlig miljö och där skador och dödsfall är realitet. Det är deras anhöriga som svävar i ovisshet (i bästa fall) och krass tragedi i andra fall. Det handlar också om veteraner som kommer hem efter att ha levt och verkat under enorm stress och som i många fall behöver hjälp och i samtliga fall förståelse från sin omgivning. Förståelse för det de genomgått.

Genom de olika perspektiven kan också presumtiva soldater och anhöriga förberedas på ett bättre sätt, genom att de ges en mer fullödig bild av innebörden av insats. Med bättre underlag blir alla mer förberedda, beslut fattade på bättre grund och förutsättningarna för insats blir bättre. När förväntningarna är realistiska minskar belastningen på både soldat och anhöriga, insatsen blir hanterbar och relationer håller lättare.


Att genomföra internationell insats är väldigt givande och utvecklande för den som får göra det, på många sätt och vis. Jag rekommenderar alla hugade att ta chansen så länge det är görligt ur det sociala perspektivet.


Dagens Nyheters fotograf Anders Hansson har fångat essensen i internationell insats ur trupp-perspektivet i sin bildserie i DN. Det är fantastiska bilder som får igång minnena och lockar fram känslorna från internationell tjänst. Jag minns sandstoftet i munnen, lukten från ökenkängorna, tristess på O-plats, hemlängtan, adrenalin vid stridssituationer, stress vid IED-hot och gemenskap. Bilderna får mig att längta ut igen och jag är stolt över att ha gjort ett antal insatser och jag är stolt över svenska soldater och truppofficerare.
Titta på bilderna och insup atmosfären. Den är genuin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.