fredag 8 juli 2011

Skärpning Försäkringskassan!

Aftonbladet skriver idag om att Försäkringskassan krävt att Mikael Thorén, afghanistanveteran, skulle börja jobba tre månader efter hans skada trots att läkare angivit sex månader som rehabiliteringstid.

Thorén bröt armen och fick en fraktur i bäckenet efter en IED-attack i Afghanistan i november 2009, den attack då en lokalanställd tolk dog.

Försäkringskassans agerande visar på hur dåligt Sverige är på att ta hand om soldater (och sjömän) som skadas i tjänsten. Det är bedrövligt och jag skäms för Sveriges och Försvarsmaktens räkning.

Försäkringsläget är vagt och Försäkringskassan kör ett eget race. Det borgar inte för en bra grundtrygghet och är verkligen inte rekryteringsfrämjande. Min uppmaning till HKV: Avbryt all rekrytering tills dess att personalens grundläggande behov kan tillgodoses. Till dessa hör trygghet i händelse av skada.

20 kommentarer:

 1. Ytterligare en sak som blivit hängande och som skall fixas efterhand som problem "upptäcks".

  Nu räcker det i det här fallet med att vara normalbegåvad, för att förstå att något är allvarligt fel.

  Jag misstänker att högen "Upptäckta fel" växer, medan väldigt få förs över till högen "Tillrättade fel". När Chefsingenjören försökte hjälpa Försvarsmakten att tänka fick han lämna och så lär det gå även för den som upphäver sin stämma i detta ärende.

  Vad bryr sig väl stjärnorna, eller för den delen en personaldirektör, om en skadad veteran?

  Kanske kan Allan Widman lyfta denna veteranfråga? Han är svaret på frågan Vem Kan Man Lita På, inom den sfär där beslut beslutas.

  SvaraRadera
 2. Det är inte Försäkringskassans fel utan Regeringens. Sjukförsäkringen är precis som FM. En försäkring när det som inte får hända ändå händer. Båda dessvärre illa skötta, lindrigt sagt, och därmed till olika stor del mist sin funktion. Inte så bra jobbat...

  SvaraRadera
 3. Visst har Försäkringskassan ett ansvar i detta när de skriver ut en person stick i stäv med medicinsk expertis.

  SvaraRadera
 4. @Sumatra:

  Det här är i grunden ingen 'veteranfråga' utan en samhällsfråga. Enligt artikeln i AB så var 25000 personer i samma sits som Thorén i fjol.
  Det som FM skulle kunna göra är att tillhandahålla medicinsk och juridisk hjälp till de anställda och veteraner som tampas med FK, men det grundläggande problemet ligger i den politiska styrning FK fått.

  Sedan så skulle jag inte vara helt bekväm med ett samhälle där soldater och veteraner åtnjuter ett bättre socialt skyddsnät än resten av medborgarna.

  SvaraRadera
 5. Ska väl egentligen inte gå i polemik om detta men reglerna FK har att följa har de inte hittat på själva. Däremot så tolkar de dem. Rätt eller fel - vilket man tycker är uppenbart i det här fallet och allt för många andra, avgör i tur och ordning förvaltningsrätten, kammarrätten och i sista hand Högsta förvaltningsdomstolen.

  Bedrövligt att det ska behöva vara så. Ändra reglerna så att läkarnas intyg verkligen gäller och inte bara är till stöd för FK:s beslut.

  SvaraRadera
 6. @ Per A

  Exakt, du ligger mitt i målet redan med första salvan!

  SvaraRadera
 7. @Per A
  Varför ska inte soldater åtnjuta ett bättre socialt skydd när de har ett sämre allmänt skydd under sin tjänstgöring (både gällande lagar och säkerhet)?

  SvaraRadera
 8. @Cynisk:

  @ Cynisk:
  På vilket vis är det rättsliga skyddet i Sverige för soldater sämre än det för civila medborgare?

  På vilket vis är soldater i utlandstjänstgöring uppenbarligen mer utsatta för risk än exempelvis hjälparbetare eller reportrar i konfliktområden?


  Fallet Thorén ser ut att vara helt uppåt väggarna, men det blir inte mer eller mindre uppåt väggarna för att Thorén är veteran.

  SvaraRadera
 9. @Per A
  Svenska soldater/sjömän/officerare på statlig myndighetsutövning på internationell tjänst omfattas inte av arbetsmiljölag och semesterlag på samma sätt som när de tjänstgör i Sverige.

  Om man tar bort en del av rättigheterna och ökar riksnivån bör detta kompenseras åt andra hållet med ökat trygghet avseende försäkringar och dylikt.

  Svensk trupp väljer inte på samma sätt som exempelvis hjälparbetare eller reportrar vilka uppdrag de ska ta och vilka de ska undvika eftersom de är satta att lyda de ordrar de får. Dessutom ingår det i jobbet att hantera risk på ett annat sätt än hjälparbetare.

  Jo, det blir faktiskt mer uppåt väggarna med myndigheternas hantering av Thorén eftersom han skadats i statlig tjänst.

  SvaraRadera
 10. @ Cynisk:

  Tack för förtydligandet.


  "Svenska soldater/sjömän/officerare på statlig myndighetsutövning på internationell tjänst omfattas inte av arbetsmiljölag och semesterlag på samma sätt som när de tjänstgör i Sverige.

  Om man tar bort en del av rättigheterna och ökar riksnivån bör detta kompenseras åt andra hållet med ökat trygghet avseende försäkringar och dylikt."

  Någon form av kompensation är absolut en rimlig förväntan, men det normala i Sverige är att sådant sköts den fackliga vägen.
  Speciallagstiftning, eller speciella instruktioner till myndigher om hur vissa delar av befolkningen skall behandlas hör till undantagen i Sverige.  "Jo, det blir faktiskt mer uppåt väggarna med myndigheternas hantering av Thorén eftersom han skadats i statlig tjänst."

  Många av oss är i statlig tjänst på ett eller annat sätt. Skall anställda i statliga företag ha en gräddfil för sina privata mellanhavanden med andra myndigheter? Universitetslektorer?

  SvaraRadera
 11. Tja, det finns särreglering av ett antal statliga funktionärer så varför inte soldater?
  Jag ser inga konstigheter med att Staten ger tillbaka när de tagit, som kompensation.

  Polisen är en annan funktion där det finns reglerade krav som inskränker på ledighet som borde kompenseras.
  Där har pendeln slagit helt åt h-vete och RPS kommer att dra förmån för polismännens kängor (enl senaste numret av Polistidningen). RPS och någon handläggare på Skattemyndigheten anser att det är en förmån att få kängor av myndigheten. Att dessa är ordersatta arbetskläder som inte får användas civilt tyckte vare sig RPS eller handläggaren på Skattemyndigheten var relevant. Snart kommer väl det till FM också.

  SvaraRadera
 12. Jag tror nog inte det var "någon handläggare" som på eget bevåg hittat på detta? Bara för att jävlas, liksom. Alla är vi statliga tjänstemän.
  Lite mer respekt, för att få denna respekt du efterlyser, kan vara på sin plats kanske?
  Annars blir det inte så lite glashus över detta.

  SvaraRadera
 13. @Anonym
  Jag tror inte alls att det handlar om att "jävlas" utan att det är brist på kunskap och förståelse.

  SvaraRadera
 14. @Per A.
  "Många av oss är i statlig tjänst på ett eller annat sätt. Skall anställda i statliga företag ha en gräddfil för sina privata mellanhavanden med andra myndigheter? Universitetslektorer? "

  Skilj på pickar och morötter Per, soldater tar en helt annan risk under tjänstgöring än vad t.ex. universitetslektorer gör även om den akademiska miljön kan vara nog så intellektuellt blodig ;-). Det handlar inte alls om en gräddfil utan att skadas man under utlandstjänstgöring så skall man ha ett fullgott skydd. Dagens regelverk tar inte skador för soldater i utlandstjänst i beaktande. Så vitt jag vet har få ärenden hitintills hanterats på ett bra sätt, vare sig av FM eller FK.Till syvende och sist är det en fråga om att behandla skadade soldater på ett anständigt sätt även efter hemkomst.

  Lille Erik

  SvaraRadera
 15. 09:12

  Det var inte riktigt det jag menade. Vad jag menade var att en enskild skattetjänsteman knappast hittat på detta på eget infinitiv eller bevåg (det är den enda rimliga tolkningen av det du skriver, därav "att jävlas").

  Jag kan hålla med om att det är en korkad utveckling. Men ändå. Det är knappast "skattetjänstemannen" som ska lastas?

  Precis som försvarsmakten är skatteverket en statlig kärnverksamhet som styrs av regering och riksdag.

  Så kasta löst med sten i glashus om det är så nödvändigt?

  /Fd. RO och Processförare Skatteverket

  SvaraRadera
 16. @Fd RO mm
  Polisförbundet driver ärendet så det finns många som anser att det är uppåt väggarna. Jag tycker att det är ett rejält felskär och ser inga hinder i att kritisera beslutet, liksom jag anser att andra fel kan kritiseras. Att det ska medföra förmån när man beordrats bära ett par kängor och dessutom inte må bära dem utom tjänsten finns ingen tydlig styrning om utan det är en (konstig) bedömning som någon gjort.

  Självklart är jag inte felfri jag heller men jag anser inte att man ska behöva vara det för att komma med synpunkter. Det vore ganska fattigt om det vore så och därför kommer jag fortsätta att sprätta sand i min kristall-koja.

  Jag tror faktiskt inte att du själv skulle vara beredd att skatta för dina persedlar du beordrats att bära i tjänsten (och som ej må bäras utom tjänst).

  SvaraRadera
 17. Men, återigen, hur svårt kan det vara?, knappast en enskild som driver detta på eget bevåg! Stenarna fullkomlig haglar nu.

  SvaraRadera
 18. Förslag, läs mitt fg. Inlägg?

  SvaraRadera
 19. @anonym
  Du kan sluta med stenkastningstugget nu. I vår blogg tar vi upp saker som vi tycker ska belysas, ibland bra men ofta dåliga. Jag kommer att fortsätta kritisera dåliga myndighetsbeslut, oaktat om det är FM, Försäkringskassan eller Skattemyndigheten eller någon annan som fattat det.

  I just förmånsfrågan kan man jämföra med att FM-anstäälda tidigare inte kunde få fria löparskor eftersom det ansågs att det skulle innebära förmån. Det är nu ändrat varvid prejudikat finnes.

  När det gäller många ärenden så handläggs de av just handläggare varvid utfallet blir till följd av dennes tolkning av regelverk. Det är inte alls konstigt och heller inte att det någon gång blir fel. Försäkringskassan gjorde fel i det här ärendet och kängärendet har vi inte sett det sista av än.

  SvaraRadera
 20. @ Lille Erik
  "Det handlar inte alls om en gräddfil utan att skadas man under utlandstjänstgöring så skall man ha ett fullgott skydd."

  Det som för normala människor skulle vara 'ett fullgott skydd' är, med nuvarande funktionalitet och regelverk på FK, att likställa med 'en gräddfil'

  Jämför med detta 'enskilda fall'
  http://www.alliansfrittsverige.nu/2011/07/gravid-skulle-tvingas-jobba-trots-risk.html


  Samhällets grundläggande skyddsnät är i många fall inte bättre än vad som fallet Thorén visar. Tyvärr. Men att det är som det är beror inte på felfunktioner hos FK, eller enskilda tjänstemäns djävlighet, utan främst på den politiska styrningen FK får.


  Tycker man sedan att man som soldat i utlandstjänst förtjänar ett bättre skydd än vad staten tillhandahåller övriga medborgare, så är detta främst en facklig fråga. Andra grupper i riskutsatta yrken har förhandlat till sig bättre försäkringsskydd och/eller högt risktillägg.

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.