lördag 17 september 2011

Expressen sluter upp

Expressen sluter upp på utlandssoldatens sida!
Expressens Sakine Madon skriver idag en ledare om Afghanistan-insatsen och synen på den. Hon är mycket kritisk till hur svenska soldater behandlas och skyller det på att Sverige har haft fred i 200 år.
Sakine har tagit intryck av Johanne Hildebrandts skildringar av insatsen. Johanne hade nyligen ett release-party för sin bok Krigare som hon skrev som inbäddad med FS19.

""Världens bästa jobb, världens sämsta arbetsgivare", säger soldaterna om Försvarsmakten. De svenska Afghanistan-soldaterna har inte bara sämst betalt av alla i Norden; de som riskerar sina liv på mark tjänar sämst i den svenska försvarshierarkin. De får skyddsvästar som är livsfarligt utformade och deras löner utbetalas fel. Kurser om värdegrund erbjuds de, däremot. Jämförelsen med de danska flygplanen, till och från Afghanistan, är träffande. Svenskarna åker i ett osäkert charterplan och packas som sillar; danskarna har tillgång till god mat och rymliga säten."

Det är bra att bilden nyanseras. Soldaterna är bra men behandlingen av dem är undermålig. Det måste kommuniceras. FS19 hade för övrigt återträff den gångna veckan. Nu är den insatsen lagd till handlingarna men en del av arbetet man gjorde består.


Något som däremot inte alls är och som jag vänder mig mot kraftfullt är den polarisering mot Flygvapnet som artikeln innehåller:

"Och vad är tacken för insatsen? Medan Afghanistansoldaterna skälls ut på krogen när de kommer hem, hyllas Jas-piloterna i Libyen som hjältar."

Det här är ingen vi/dem-fråga. JAS-piloterna förtjänar hyllningar precis som knektarna från FS/KS och sjöbusarna i Adenviken gör det. Alla har valt bort familjen för att värna svenska intressen med risk för eget liv. De ska alla ha lön för mödan (i tid) och en god behandling.


Sakine avslutar med att ge Aftonbladet en rejäl känga och jag bedömer att vi snart får se en retur på den. Bra är att fler börjar stå upp för våra soldater och sjömän. Får vi se Försvarsmakten kommentera Expressens artikel?

/Cynisk

13 kommentarer:

 1. Bra tipsat Cynisk och tänkvärt skrivet av Sakine. Dock tycker jag också beskrivningen av skillnaden mellan piloter och markstridssoldater haltar. Hon jämför mellan Libyen och Irak för att försöka få någon poäng att slippa polariseringen men det är inte lätt.

  Afghanistan har varit en grå fläck i många svenskars medvetande. Man kan den sovjetiska invasionen och möjligtvis Afghanistans historia som bricka i det stora spelet men man kan inget om tiden mellan det stora spelet och sovjetunionens inmarsch. Mellan sovjetunionens uttåg och den elfte september 2001 så har man fragment av beskrivningen såsom sprängandet av Buddhastatyerna och beskrivningar av hur man rappade män som rakat skägget, hur man förstörde kassettband med musik.

  Så jag kan mycket väl förstå att vi har svårt att förhålla oss till Afghanistan. Samtidigt med vårt engagemang i Afghanistan så lovade både politiker och försvarsmaktsledning att det inte fanns något hot mot Sverige så vi kunde avveckla fredsförband, vi kunde avveckla mobförråd och krigsaseringar. Vi hade storstilade planer för NBF, vi körde Artdemo, vi testade attackhelikoptrar men vad händer? Vi åker till Kosovo som någon slags trygghet för befolkningen och möter minimalt med konventionellt militärt motstånd. Vi åker också en stund senare till Afghanistan efter att USA genomfört något som liknar en hämndaktion mot den sittande regimen och in i hetluften där Svenska soldater omkommer av fientlig vapenverkan i ett inbördeskrig.

  Inte ens många i försvarsmakten köper att vi nu skall sätta upp krigsplanering, beredskapsplanering, m.m. Vi var lovade en upprustning men vad fick vi? En heltaskig HR-transformation och ett fåtal anställda soldater. Så vad har vi Afghanistan, där man skjuter mot Svenska soldater, att göra?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 2. Alla i FM är inte positiva till Afghanistan-insatsen. Flest negativa hittar man bland dem som inte varit där.
  Det skulle kunna förklaras med att man inte vill att ens insats ska framstå i dålig dager och att man då väljer att ställa sig positiv.
  En annan förklaring är att man faktiskt har bättre underlag och med egna ögon kunnat se både behov och effekt.

  Om man efter flera insatser kan konstatera utveckling så torde det sistnämnda vara applicerbart?

  SvaraRadera
 3. Cynisk, jag är ganska säker på att många inte förstår vad syftet med Afghanistaninsatsen är. Många tror hellre på Loose change än på Al-Quida så ISAF blir ännu märkligare att förstå. Först skulle vi vara där som stöd till den bräckliga regeringen, nu skall vi vara där som stöd att bygga upp en landsända men det ser mer ut som man vattnar ett potatisland med en liten blomkanna. Jag tror inte det har med att försöka förstärka egna insatser utan genuin okunskap.

  Krydda det med vad en viss signatur bland bloggkomentar hade som mantra på MHS: Alla yrkesofficerare skall ha som mål att kunna åka på mission/insats (insats var inte så inarbetat då) som skyttegruppchefer och det verkade som målet för MHS var att skola yrkesofficerare till just det. Jag vet många som p.g.a detta känner en genuin ovilja till det hantverket efter skolan så hur skall vi vilja sätta in oss vad och varför ISAF gör och finns när det inte finns ens ett lättillgängligt budskap i från FML? För övrigt så kände jag mig inte välkommen till MHS därför att jag inte kom i från facket som då var efterfrågad utomlands. Hur har organisationen skolat officerare efter det? Är det på samma sätt så tror jag stödet och förståelsen ligger långt borta.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 4. Att vissa har svårt att förstå Afghanistan-insatsen beror dels på ointresse och dels på bristande förmågor avseende empati och att tillgodogöra sig information.

  Det där om okunskap är kanske tvärtom mot vad du trodde? Din beskrivning av uppdraget lämnar nämligen en del att önska.
  Vi stödjer fortfarande den afghanska regeringen, GIRoA. Det gör vi genom att utbilda och understödja ANSF i RC N.


  Om officerare är bångstyriga för någon lärare på MHS är de synnerligen oprofessionella.

  SvaraRadera
 5. @Cynisk

  " Får vi se Försvarsmakten kommentera Expressens artikel?"

  Det förefaller inte helt orimligt att försvarsledingen inom ramen för rådande mediastrategi, ivrigt påhejade av såväl varumärkesexperter som kommunikationskonsulter, kommer att - i enlighet med Damage Control-konceptet och i syfte att undvika besvärande uppmärksamhet - tiga ihjäl även detta kritiska debattinlägg.

  Den strategiska målsättningen att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare skall uppnås - till varje pris...

  /pseudofagen

  SvaraRadera
 6. Cynisk, jag försökte vara lite raljerande över hur Afghanistaninsatsen beskrivs. Men är vi stödjande i uppbyggnaden genom bedriva den verksamhet du beskriver. Det svenska ISAF bidraget var ju i början små enheter runt Kabul men det har nu växt till att omfatta det stöd du nu beskriver samtidigt som det måste genomföras under både hot om våld och våld. Hur stor yta verkar vi på? Hur mycket personal har vi anställt för ändamålet och hur stort är behovet?

  Jag anser att målet i stort är uppbyggnad av den Afghanska statsmakten men vi har för små resurser så liknelsen med att vattna ett potatisland med en blomkanna är inte helt taget ur luften. Det tar lång tid därför att vi bara kan vara på få ställen samtidigt. Just nu har vi kommit till ett storjordbruk med en liten BM Viktor och en blomkanna när vi skulle behöva en Valtra T-serie och en rejäl tankvagn för att snabbt möta behoven.

  Bara som jämförelse, hur mycket utbildning och stöd skulle man kunna lämna till polismyndigheten i Norrbotten om man hade de personella resurserna vi har för ändamålet i Afghanistan?

  Jag tror jag anar vad du ville ha sagt med den sista meningen men jag fick läsa den några gånger. Jag menar man har en ovilja, inte en bångstyrighet. Vi kan också dra det till diskussionen om obligatoriet för utlandstjänstgöring. Jag vet att många resonerat i termer som att äntligen kan de fåtalet i Armén som hittills slitits på avlastas av officerare i från andra vapenslag och försvarsgrenar som inte tas i anspråk. Slå ihop det med resebyrån MHS mantra om skyldigheten att åka ut som gruppchef man skall vara officer. Det blir ovilja, inte bångstyrighet. Jag kräver inte av andra att förstå vad jag gör, däremot vill jag ha ödmjukhet.

  Men nu när jag varit och ätit och fortsatt att skriva så tror jag du menar att med negativa så menar du aktivt argumenterar emot och förtalar. Jag å min sida menar någon slags ovilja men inte argumenterar emot eller baktalar. Man argumenterar emot vårat engagemang, inte det vanliga sandlådebråket men med nya svingar.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 7. @pseudofagen

  varför inte läsa informationsdirektörens kommentar till Hildebrandts bok. Det verkar som Expressen hämtat en del av tankegodset från det inlägget.

  http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2011/09/14/bokreflektion/

  /Tom

  SvaraRadera
 8. @JK Nilsson
  Om FS21 skulle sättas in i Norrbotten och stödja polismyndigheten där så skulle man nästan få en soldat per polis. Norrbottenspolisen består av 479 poliser.

  Uppgiften i Afghanistan är att stödja ANSF där det behövs. PRT MES behöver inte vara över ytan hela tiden för att lösa den uppgiften.
  Men visst vore det bra med mer trupp för då kunde ANSF få än mer stöd. Och Ja, vi stödjer med det bidrag vi lämnar. OMLT utbildar och mentorerar ANA, P-OMLT gör det samma med ANP och vanlig trupp stödjer ANSF i genomförandet av operationer.

  För att fortsätta med din liknelse:
  Om skörden är dålig, ska man då sluta så eller vattna helt och hållet?

  SvaraRadera
 9. Cynisk, räcker den polistätheten i vårt ansvarsområde då? Nu är det ju inte hela FS21 som är ute och jobbar direkt utan det är en hel del stödfunktioner som även om man skulle tillföra mer folk till OMLT inte skulle svälla proportionerligt. Möjligtvis lite mer represurser, kanske något fler i någon stabsfunktion för att vi kan fler operationer igång men det är mycket långt till ett 1:1 förhållande mellan tillfört OMLT och tillfört stöd. Skall vi nu lämna över ansvaret till Afghanerna så känns det för mig som om vi borde ge dom handlingsfrihet att kunna styra själva och vi bara på något magiskt sätt alltid kunna finnas till hands.

  Om skörden blir dålig för att jag inte kan vattna riktigt så skulle jag aningen satsa på mindre vattenkrävande grödor eller anpassa ytan så att vattenmängden räcker till i förhållande till arbetsinsatsen.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 10. @J.K Nilsson
  Det är Afghan-lead på de flesta operationer. PRT MES och OMLT står för trampningen men det är ANSF som håller i styret. Det är COIN på riktigt.

  Jag skulle påstå att varje tillförd OMLT-resurs ger massor (ibland mer än 1:1) men det skulle ge än bättre effekt med än mer personal. Själv har jag inte varit på OMLT men jag har jobbat med dem och är ganska insatt.


  Med tanke på att du är så emot det svenska bidraget i ISAF: Vad föreslår du i stället? Kom gärna med ett gästinlägg med det förslaget.

  Avseende polistätheten i Norrbotten så tycks den väl räcka? Det är väl inte så stökigt där?
  Det var du som frågade om Norrbotten och jag svarade, trots att det inte är ett dugg relevant för ämnet.
  Det är inte upprorsbekämpning som bedrivs i Norrbotten.

  SvaraRadera
 11. Cynisk, jag är kritisk mot att det skall duttas med resurser, skall vi göra det så skall vi göra det ordentligt och inte bara för att sätta ännu en kartnål på en karta.

  Det jag menade var att om vi lägger till mer OMLT så kommer "inomcampsresurserna" inte att svälla i motsvarande grad. Nästa hela summan för att öka uteffekten kommer också att gå till folk ute bland polisstationer och baseringar. Det blir inte så mycket extra tungt rep, m.m. Det känns som om det nödvändiga stödet har en hel del luft med tanke på så få indianer ute.

  Just nu så lägger vi rätt så mycket resurser på två helikoptrar. Hur mycket OMLT har det kunnat bekosta? Visst det lär flygvapnet och främst helikopterflottiljen massor med den insatsen men då kanske det skall bekostas med TU-pengar?

  Med polistätheten i Norrbotten så var det för att belysa det i mitt tycke absurt små resurser vi lägger på Afghanistan trots de stora kostnader det för med sig här hemma. Lägger vi lite mera personal på att vara ute där det behövs så kommer vi att kunna göra så mycket mer.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 12. Helikopterinsatsen har medfört att FS22 kommer att dra in personalen i Sar-e Pul. Så det blir färre indianer men det är inte OMLT som drabbas. Dock blir det direkta stödet till ANSF sämre. Det är inte bra.

  Jag håller med dig om att duttandet inte är bra. Här har politikerna en stor del av ansvaret. Det är den politiska viljan som satt taket på truppbidragets storlek och som krävt helikoptrar i Afghanistan.

  SvaraRadera
 13. "Danskarna har tillgång till god mat och rymliga säten". Knappast! Jag har åkt med bägge transporter och kan upplysa om att så icke är fallet!

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.