onsdag 9 november 2011

Dubbelfel FM

Med anledning av de senaste dagarnas mediarapportering om svenska veteraner och hur de mår efter hemkomst väljer Försvarsmakten att gå i svaromål. Man anser att media har fått det hela om bakfoten: Svensk trupp mår inte så dåligt som statistiken visar:

Fel i medierapporteringen om veteraner
"En jämförelse gjordes mellan två förband som tjänstgjort i Afghanistan, FS 17 och FS 19. Aktuellt redovisade absoluta tal vilka inte tog hänsyn till antalet undersökta individer. Vid FS 17 var det sju procent som visade milda symptom på ångest vid hemkomsten. Motsvarande tal för FS 19 var 8,4 procent. Vid FS 17 var det två procent som angav måttliga besvär av ångest och vid FS 19 var siffran 1,5 procent. Sammantaget finns det inga tecken på en statistiskt säkerställd ökad förekomst av ångest mellan de två angivna förbanden."

Det kan vara så. Vad jag vet är att det var en hel del folk som for illa under FS17 och en hel del som for illa under FS19. FS19 var i fler strider och drabbades även av dödsfall. Det var inga större skillnader på det psykosociala omhändertagandet vid rotation utan det var det vanliga. Det finns fler stressorer som påverkar men det är ingen skräll om FS19 har medfört mer problem än de tidigare FS-förbanden.
Man borde också jämföra antalet repatrierade (hemskickade) pga psykisk ohälsa mellan förbanden för att få rättvisande siffror.


Vidare skriver man:

"I jämförelse med svensk normalpopulation har hemvändande soldater från internationella militära insatser en betydligt lägre nivå av ångest än den genomsnittlige svensken. Ungefär 15 procent av svenska män och 25 procent av svenska kvinnor lider av oro eller ångest enligt Folkhälsorapport 2009."

Det är verkligen en dålig jämförelse. Ansvarig på HKV nästintill dumförklarar läsaren med den jämförelsen!
Det är INTE genomsnittlige svensken som åker på internationell insats. Därför är inte den jämförelsen relevant. De som tas ut för att åka har alla genomgått en rekryterings- och selekteringsprocess som sållar bort de som drar ner snittet för mycket. De som inte har psykisk profil att genomföra tjänsten får inte plats.

En riktigare jämförelse vore att mäta ett motsvarande klientel som INTE genomfört internationell tjänst och jämföra med våra veteraner.

"Som grupp mår svenska hemvändande soldater och sjömän bra men Försvarsmakten kan inte bortse från att enskilda individer mår dåligt. Därför satsar nu Försvarsmakten på att stärka stödet till veteranerna genom att tillföra ytterligare 60 personer till veteranstödet. Cirka 60 miljoner kronor satsas på rekrytering, veteranstöd, stöd till ideella organisationer och på forskning inom området."

Tidigare undersökningar har kommit fram till att dryga 10% har sviter efter internationell insats. Om det innebär att "gruppen mår bra" är väl en fråga om toleransnivå men jag tycker att andelen med problem är för hög för att det ska betecknas som "bra".
Man ska komma ihåg att det är fullständigt naturligt att ha lindriga stressymtom efter hemkomst. Det är kroppens och sinnenas sätt att bearbeta månader av förhöjd stress. Det är när man inte kan hantera det som det blir allvarligt och man ska ta hjälp.


Det är viktigt att detta tas på allvar och jag välkomnar Försvarsmaktens satsning. Det är inte en dag för tidigt. Jag välkomnar dock inte Försvarsmaktens företrädares laborering med statistiken. Att med ett sånt debattinlägg beskylla media för att ha fel blir ett dubbelfel. Lek med siffror flyttar fokus och det är bättre att konstatera att veteranstödet varit bristfälligt men att det nu tas tag i det.

6 kommentarer:

 1. Som man frågar får man svar...

  I en studie i ämnet från 2008 utförd av RAND Corporation (ISBN 978-0-8330-4454-9) anges att sedan oktober 2001 har ca 1.64 miljoner amerikanska trupper deltagit i Operation Enduring Freedom (OEF) och Operation Iraqi Freedom (OIF).

  Av dessa beräknas ca 300,000 personer (14 %) ha drabbats av Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Ungefär lika många beräknas ha drabbats av svår depression. Därtill beräknas ca 320,000 personer (19 %) ha drabbats av Traumatic Brain Injury (TBI).

  Dessa sjukdomstillstånd anses kopplade till stridsrelaterade händelser och leder inte sällan till självmord. Siffrorna uppges kunna vara behäftade med ett mörkertal då det antas att inte alla söker vård för sina besvär.

  Studien har dessutom beräknat de merkostnader denna form av ohälsa medför för det amerikanska samhället. Sett över en tvåårsperiod efter hemkomst anges totalkostnaden till ca 4.5 – 7 miljarder USD i 2007 års penningvärde.

  Om vi överför amerikanska förhållanden till en svensk kontext har vi rent statistiskt, givet att vi roterar ca 1000 personer per år i Afghanistan, ett årligt utfall på ca 140 fall vardera av PTSD och svår depression samt ca 190 fall av TBI.

  Dessa nivåer kan möjligen justeras ner något med hänsyn till att amerikanska trupper utsatts för mer frekventa och intensiva stridskontakter än vad fallet är för svenska trupper.

  Icke desto mindre; riskerna för försvarets personal att drabbas av allvarlig och livshotande ohälsa vid internationella militära insatser är ytterst påtagliga.

  /pseudopaten

  SvaraRadera
 2. Det som är största stressorn är inte striderna man varit i utan skit organisation man måste jobba i när man är tillbaka.
  Officer

  SvaraRadera
 3. Skrämmande hur svenska soldater tas emot när de kommer hem. Var på jfk när ett amerikanskt soldatplan landade...detta annonserades i högtalarsystemet och amerikanska flaggor delades ut för att viftas med.
  De hyllades som hjältar!

  Hur tas våra svenska soldater emot?? Inte med viftande flaggor och stående ovationer iaf. Dags att visa stolthet över våra soldater medans vi har några.

  SvaraRadera
 4. Om mannen på gatan inte känner stolthet för att vi har trupp i Afghanistan så är det lite svårt att motivera sig till ovationer och flaggviftning.
  I synnnerhet då vi inte har någon tradition som samhälle och stat att ha trupp insatt på det här sättet.

  SvaraRadera
 5. Det handlar inte om Afghanistan, Per A. Det har varit likadant i minst två decennium.

  SvaraRadera
 6. Då är det förmodligen avsaknaden av en tradition som är huvudorsaken.

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.