söndag 26 augusti 2012

Stort litet steg

Alliansen tillkännagav nyligen att man avser köpa in 40-60 nya JAS 39 och att de därför vill öka försvarsanslaget med 300 miljoner.
300 miljoner räcker inte på långa vägar utan är kaffepengar i sammanhanget. Behovet är betydligt större än så då hela Försvarsmakten är underfinansierad och flera materielprojekt är uppskjutna.
Det finns ganska mycket läsning på grannbloggarna (länkar till höger på sidan) i ämnet och jag håller mig därför kort.

Min syn är att höjningens storlek är för dålig men att den politiska viljan att faktiskt höja anslaget är ett viktigt trendbrott. Det har varit tvärstopp på anslagsökning tidigare. Har vi just sett en bräschladdning öppna en ny ingång i Borgs kassavalv?

/Cynisk

7 kommentarer:

 1. Analyserat de politiska uttalandena noga, och det jag kommer fram till är att det handlar om en höjning av försvarsanslaget enligt en trappstegsmodell. Alltså: 300 miljoner 2013, 600 miljoner 2014, 800 miljoner 2015, 1 miljard 2016, 1,2 miljarder 2017 osv...
  Och detta förefaller helt logiskt då de stora kostnaderna ligger i perioden 2018 och framåt då de nya flygplanen börjar levereras. Det är ju så att säga inte 2013 som de stora kostnaderna kommer, så det vore ju märkligt att sänka försvarsanslaget igen efter 2014..

  /H

  SvaraRadera
 2. Jag tolkar också utspelet såsom H gjort. Frågan är bara om detta är en höjning enbart för Gripens skull och det därutöver kommer något för resten. I annat fall är det illa.

  Det är långt ifrån tillräckligt om man tittar på den rapport som Officersförbundet la fram i januari. Där pekas det på att det krävs en ökning på drygt en miljard årligen för att vi inte ska tvingas att börja kapa i truppslag, vapensystem och utbildningsförband m.m.

  SvaraRadera
 3. @ H,Cs

  Läser man pressmeddelandet från försvarsdepartementet blir den sammanlagda summan av höjningen på tio år drygt två miljader!

  "I budgetpropositionen för 2013 kommer regeringen att föreslå att Försvarsmaktens anslag ökar med 300 miljoner kronor 2013 och 2014 och därefter 200 miljoner kronor årligen. Sammanlagt ger det en ökning av Försvarsmaktens anslag med drygt 2 miljarder över tio-årsperioden."

  Ett snabbt överslag ger vid handen att en höjning med 300 miljoner 2013 och 2014 samt därefter under åtta år ett årligt tillägg på 200 miljoner blir "drygt två mdr".
  Något tillägg efter dessa tio år kan jag inte se i nuvarande skrivning!

  Tanken är istället att utvecklingskostnaderna för det nya planet och övriga kostnader för nuvarande Gripensystem, trettio år framåt, skall tas inom ram. Priset är enligt försvarsdepartementet 90 mdr fördelade på ca tre mdr per år.
  Inköpspriset, och vad som skall ingå i det, är ännu ej färdigförhandlat men tros ligga på runt femton mdr för 40 plan. Var dessa pengar skall tas kan jag inte se i nuläget.
  De delar som eventuellt inte kommer att ingå i prisbilden tillkommer självfallet senare. (utbildning, underhåll, reservdelar m.m.)

  Sedan tillkommer en väldigt stor summa när man skall hitta något att hänga på alla de nya balkarna. Då är vi nog framme kring 2025 eller senare. Vissa uträkningar gör gällande att priset vida kommer att överstiga inköpspriset för planen!!
  Vi får väl se vad luftförsvarsutredningen analyserar för behov!!!

  Tittar man rent ekonomiskt på vilken vapengren ÖB skulle spara mest pengar på att avveckla blir det ett lätt beslut!
  Dock har dessa "tillskott" en inte obetydlig del av industristöd inbyggda som komplicerar det hela. Detta påpekade också alliansen vid tillkännagivandet.

  Påminner också om att inga av dessa "löften och utfästelser" är beslutade eller politiskt färdigbehandlade rent formellt.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 4. @Teaterdirektören
  Då torde den ackumelerade summan bli enligt följande om jag förstått rätt.
  Tillskott i miljoner räknat:
  2013 +300
  2014 +600
  2015 +800
  2016 +1000
  2017 +1200
  2018 +1400
  2019 +1600
  2020 +1800
  2021 +2000
  2022 +2200

  Totalt 12,9 miljarder under en tioårsperiod i dagens penningvärde. Alltså inte alls tillräckligt för att finansiera köpet. Men det som är värre är alltså om detta är den enda planerade höjningen av försvarsanlaget eftersom det motsvarar en höjning på betydligt mindre än 1% årligen. Den äts upp av inflation och kostnadsfördyringar även utan ett JAS-köp.

  SvaraRadera
 5. @ Cs

  Det sammanlagda anslagstillägget är under en tioårsperiod drygt två miljarder.

  Så här är uppgörelsen tolkad, enligt mail, från flera oberoende politiker på riksnivå!

  2013+300
  2014+300
  2015+200
  2016+200
  2017+200
  2018+200
  2019+200
  2020+200
  2021+200
  2022+200

  Summa 2,2 mdr eller som man uttrycker sig från politiskt håll "drygt två mdr".

  Enligt mig, kaffepengar som förmodligen inte ens täcker inflationen!

  Jag hoppas de har fel!
  Din tolkning är bättre men givetvis helt otillräcklig. Jag tror inte man från politiskt håll vill inse vad som behövs eller krävs för att rätta till de besparingar som de själva gjort under de senaste 10-15 åren.

  Vi får nog vänta ett tag och se vad de i verkligheten menar med sifferexecisen. Det verkar dessutom råda en viss förvirring bland politikerna om vilket flygplan det gäller och om det är en uppgradering av nuvarande plan eller ett helt nytt plan?

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 6. Jag hoppas verkligen du har fel. Framstår i så fall som rena skämtet, ett riktigt dåligt sådant.

  SvaraRadera
 7. Efter ha lyssnat och läst igenom dagens debatter och uttalande kan jag konstatera att alla varianter av siffror och deras betydelse i sammanhanget är uppe på bordet!

  Årliga tillägg i olika valörer.
  Årligt ökande tillägg i olika valörer.
  Kostnaden för de nya planen liggger redan inom ramen för försvarsbudgeten!
  Livscykelskostnaden för nuvarande och kommande system ligger med i försvarsbudgeten trettio år framåt!
  Utvecklingskostnaden för det nya planet finns också i nuvarande och kommande försvarsbudgetar??
  Den ej färdigförhandlade inköpskostnaden är 90 mdr?
  Det nya planets utvecklingskostnader, inköpspris, kringutrustning o.s.v. är redan planerad och ligger i försvarsbudgeten!
  Listan kan göras längre!
  Experter, journalister, reportrar och politiker blandar och ger friskt bland siffrorna.
  Uttalande från en politiker som borde ha insyn; 300 miljoner 2013 i tillägg anser försvaret själva är tillräckligt och resten av kostnaderna finns redan inom ram.

  Debatten tappar sin kontur när olika siffror betyder olika saker för debattörerna!

  Konstaterar också att vissa talar om en ombyggnad av nuvarande flygplan andra om en diffus uppgradering och ytterligare några talar om ett helt nytt ännu ej utvecklat plan.
  En fjärde variant talar om ett nytt "Gripensystem" utan att riktigt kunna förklara vad de menar.


  Just nu verkar det inte riktigt som de vet vad de föreslagit!!
  På direkta frågor spretar svaren åt alla håll!
  Socialdemokraterna verkar inte så eniga om uppgörelsen längre.
  Verkligheten kommer att utvisa vad som egentligen gäller.
  Är det bara ett politiskt utspel för att hjälpa tilltänkta köpare på traven?


  Suck, går det till så här i fler frågor inom regeringen. Tröttheten och slarvet börjar göra sig gällande allt mer inom alliansen.
  Läs gärna den nya "soldatlagen". En jurists mardröm!


  Det skulle vara klädsamt om vår försvarsminister gjorde ett av sina sällsynta framträdande och redde ut begreppen.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.