söndag 17 juni 2012

Krångla inte till det!

Det talas mycket om attraktionskraft för Försvarsmakten. Tydligen har insikten att det är svårt med personalförsörjningen spridit sig och nu tar politikerna ton. Försvarsmakten åläggs att komma med förslag för hur man ska kunna bli mer attraktiv. Några saker som kommit upp:

Samverkan med kommuner för att hitta möjligheter till boende (bland annat)
Det är en mycket bra åtgärd. Kommunala bolag kan anpassa sitt bostadsbestånd på information från Försvarsmakten och tillhandahålla lämpliga bostäder för personalen. En dialog är en bra grund. Den grunden är dock inte så mycket värd om inte den motsvaras av en stabilitet i försvarspolitiken. En minskning av FM:s personal får ju konsekvenser för bostadsbehovet på garnisonsorter.

Civilt meritvärde
Att ge en bra utbildning så att den kan användas utanför Försvarsmakten är bra. Att den kommuniceras så att den förstås av civila arbetsgivare är då ett måste. Det kommer säkert att locka en del till Försvarsmakten och garanterat öka utströmmen efter genomförd utbildning. En omsättningsökning är vad jag förutspår.

Individuell karriärutveckling
Att varje person utvecklas individuellt är en bra tanke. Det är inte säkert att det är görligt men det bör vara varje chefs vilja att utveckla sin personal på grundval av den enskildes vilja i kombination med förbandets behov. Det är inget nytt men lyfts fram i debatten som något nytt som FM ska ta tag i. Det genomförs hela tiden.

Premier
Det diskuteras om premier för kontrakt ska betalas ut. Det är nog ingen dum idé men hur ska det finansieras? Förbanden är idag ålagda att hålla nere lönekostnaderna med följd att folk väljer bort Försvarsmakten som arbetsgivare. Premier i slutet av kontraktsperioden kan underlätta men jag tror att det är bättre med en högre lön.


Jag tycker att det är bra att det diskuteras hur Försvarsmakten ska kunna attrahera och behålla personalen. Det är väldigt viktigt just nu i det kritiska läge som vi befinner oss i med en personalförsörjning i obalans. Man skjuter dock bredvid målet när man på politisk nivå diskuterar vad Försvarsmakten ska göra. Politikerna måste vara beredda att agera på den politiska nivån.

Vad jag tycker är mindre bra... nej, jag ska tala klarspråk: Jag tycker att det är uruselt att politikerna inte är beredda att stödja med något så enkelt som skattelättnader för soldater och sjömän. Det har moderata försvarspolitiker gjort klart: Det är inte aktuellt!
Soldaterna behöver mer pengar i fickan, förbanden är fattiga och staten är inte beredd att höja anslaget. Nettoersättningen skulle kunna regleras genom en skattelättnad med bibehållet anslag och det skulle bedömt vara en åtgärd som är politiskt lättare att få igenom än höjt anslag.

Mer pengar i fickan behöver dock kompletteras med en faktor för att öka attraktionskraften: En trovärdig försvarspolitik.
Det är länge sedan försvarspolitiken var trovärdig och det genomsyrar arbetet i Försvarsmakten. Det finns ingen långsiktighet och försvarsorganisationerna används till att driva marknads- och regionalpolitik. Även den menige soldaten ser igenom det, trots att chefer på alla nivåer ovanför försöker mörka sanningen för att soldaten ska slippa veta hur det är ställt. Soldaten blir direkt drabbad av konsekvenserna för den kortsiktiga politiken genom tex inställda övningar pga underfinansiering eller extrauppgifter som ska tas inom ram. De inställda övningarna innebär mindre lön och mindre kompensationsledighet utöver det att soldaten inte får öva upp sig till den nivå som planerat. Det innebär både yrkesmässig och privat missräkning som mildras föga av civila meritvärden.
Långsiktighet och en tydlig grund för säkerhetspolitiken som givetvis kommuniceras samt en sund finansiering av verksamheten skapar den trovärdighet som behövs för att personalförsörja försvaret.

Det behöver inte krånglas till så mycket. Keep it simple uppmanar Tyktikern försvarspolitiker på Twitter och jag håller med honom:

 • Se till att det går att leva på anställningen, antingen genom att skjuta till pengar eller genom reduktioner av kostnader. Det är politiska beslut.
 • Finansiera försvaret i stället för att låta det vara en budgetregulator. Sverige har råd att ha ett försvar men har inte råd att inte ha det. Det är ett politiskt beslut.
 • Gör försvarspolitiken tydlig och trovärdig. Det är en politisk skyldighet.


Försvaret är en allmän angelägenhet och politikerna måste vara beredda att gå från ord till handling och inte bara lasta över allt på Försvarsmakten. Men snacka går ju...


/C

25 kommentarer:

 1. När nu Försvarsmakten har fått som den velat med yrkessoldater i stället för dyra värnpliktiga så borde väl allt vara frid och fröjd. Visar det sig i stället att underlaget för övergången till den nya personalförsörjningen var ofullständigt, eller kanske vilseledande, och att det inte alls blir billigare med anställda så borde hela reformen, fel - revolutionen, ifrågasättas!

  Konstruktionen med skattelättnader gör dessutom att man gömmer delar av försvarskostanderna i andra delar av budgeten.

  SvaraRadera
 2. Eller varför inte göra det enklare för den nya generationen av "har du det som krävs"-soldater att få det dom i slutändan lägger sina pengar på.
  Öppna en tatueringsstudio på varje regemente!
  Fria ink-jobs till alla!
  Frågan är ju bara hur detta skall förmånsbeskattas...per kvadratmeter??...

  Blå - Burk

  SvaraRadera
 3. Vad då "inte ha"? Vad är det för fel på dagens försvar? Vi betalar 40 miljarder per år. Jag har sett både en ÖB och soldater på TV. De verkar sysselsatta med något viktigt. Har sett att vi har både flygplan och stridsvagar. Det verkar väl som att vi har ett försvar, så vad är problemet?
  /En typisk svensson och riksdagsman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du kan omöjligt vara riksdagsman, och om du nu är det är det inte märkligt att det ser ut som det gör idag! Okunnigheten flödar och bristen på klara direktiv från våra politiker sätter försvarsmakten i undergång. Vi har ett försvar, men inte så långe till då utrustning föråldras, mtrl måste uppgraderas, köpas nytt och att följa med i teknikens utveckling. Detta för att ens ha ett användbart försvar. Utan utveckling och tillförsel är försvarsmakten bara en budgetregulator, vilket är ett hån mot skattebetalarna. Att i fred rusta för krig skulle i sin tur ses som en lärdom av historien. Tyvärr verkar beslutsfattarna ibland ha för lite beslutsunderlag för att ta någon form av vettigt beslut.

   Radera
  2. Det kallas "ironi". Kanske "sarkasm". Nä, det är nog riktigt att skribenten inte är riktig riksdagsman.

   Radera
 4. Att införa en specialskattelagstiftning för ett specifikt yrke är verkligen att krångla till saker.
  Specialavtal mellan kommunala bostadsbolag och vissa utvalda arbetsgivare bär inte heller enkelhetens prägel, och skulle kunna vara direkt olagligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är förhållandevis enklare att få igenom en lagändring än att få till en höjning av anslaget. Det är min fasta övertygelse.
   Det finns gott om lagar och förordningar som bara gäller FM:s personal så staten har visat sig villig att lagstifta för specifikt yrke.

   Det är bara det att folk gör det till ett större problem än det egentligen är.

   Radera
  2. Vad då krångla till det? Värnpliktig lön och förmåner var skattefritt.

   Man hade de jävligt bra som värnpliktig... Skattfri lön till våra soldater och de gröna härrrliga kortet ska tillbaka plus med de är att dom åker då kommunalt win win (miljömålen)... Lr åter inför värnplikten så slipper vi de KRÅNGLIGA med lagen

   Radera
 5. Att vår hästsvansbeprydde finansminister skulle medverka till särbeskattning av försvarsanställda får väl anses lika sannolikt som att han kommer höja försvarsanslaget...

  /pseudonomen

  SvaraRadera
 6. Många debattörer hävdar att än det ena och än det andra skulle vara "omöjligt" respektive "olagligt". I vissa fall stämmer det säkert men i många fall handlar det om ren ovilja att ta tag i det.
  Det är faktiskt inte omöjligt att stifta lagar, det görs varje år. Det är inte omöjligt med lagar som gäller en viss kategori människor, det finns det gott om.
  Det är inte olagligt om staten ger sitt godkännande i form av lagar eller förordningar. Inom EU ges staterna en viss frihet (stick i stäv med de generella reglerna) avseende hanteringen av sitt försvar.

  Rent juridiskt kan man se att försvaret av Sverige har en särställning genom de lagrum med undantag från generella lagar som har stiftats för att möjliggöra verksamheten.

  Det finns alltså en vedertagen praxis, behov och förutsättningar för lagstiftning till förmån för bättre villkor för Försvarsmaktens personal. Det enda som saknas då är viljan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. JAg har svårt att se varför det skule vara enklare att få igenom en lagändring som ändrade hur personalen inom FM beskattas istället för en anslagshöjning för att höja lönen för de anstälda soldaterna.
   Oavsett vilket så skall beslutet tas i Sveriges riksdag, och förmodligen så har de föregående utredningarna klargjort kostnaderna för staten i termer som en genomsnittlig riksdagsman eller internet-debattör begriper.
   Argumentet för en specialskattelagstiftning i stället för en anslagsökning är alltså att riksdagen skall försöka finta sig själv...

   Hmmm...

   Radera
  2. Nej, inte finta sig själv utan jag bedömer det som mer politiskt genomförbart för samtliga partier. Till och med de mest försvarsovänliga partierna skulle kunna köpa en sån lösning eftersom de då kan stå fast vid sin förda politik att försvaret inte ska ha mer pengar.

   Radera
 7. Att införa ett soldatavdrag i deklarationen skulle innebära att kommuner med förband i praktiken skulle betala en del av försvarets lönekostnader, jag ser inte riktigt logiken i det.

  Ett bättre förslag är att göra om försvaret till en fas 3 anordnare. Om försvaret får "första tjing" på de som placeras i fas 3 så bör de kunna få tusentals dugliga soldater och sjömän som inte kostar nånting alls för försvaret. De kommer också att vara motiverade, ordervägran innebär indraget försörjningsstöd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En kommun som har ett förband får intäkter tack vare förbandet, om vi använder samma logik. Varför ska kommuner med förband få intäkter som finansieras med skattemedel (försvarsanslaget)?
   När det gäller skattefinansierad verksamhet är inte omsättningen det viktiga. Den är snarast missvisande.

   Problem och lösningar.

   Radera
  2. Nepp. se till exempel Livgardet som ligger i upplands-bro. det är inte många av de som arbetar på LG som bor där. de flesta bor i sundbyberg/solna/Sthlm dvs platser där skatten är betydligt lägre.

   Livgardist och Stockholmare.

   Radera
  3. Finns redan.
   Heter "öppen dörr".

   Radera
  4. Men det är väl inte några som vill bosätta sig i typ kungsängen 3 mil utanför sthlm.

   Dessutom betalar man högre skatt där än i sthlm.

   Betydligt mer.

   Ska man få skattelättnad där man bor? eller där man arbetar?

   Hur har "ngn" tänkt?.. just det inte var det rätta svaret.

   Radera
 8. Ibland så upphör jag inte att förvånas. Soldaterna visste ju om vilka förmåner/löner de skulle få när de sökte jobbet? eller hur?

  Vill man ha 16900 före skatt i grundlön samt eventuellt lite äventyr.. ja då blir man soldat.

  Om man vill betala sina räkningar /spara lite /bilda familj/ha ett eget boende, ja då söker man ngt annat arbete.

  Men att komma EFTER att man accepterat sina anställningsförmåner och säga "jag vill ha gratis bostad/mat/tvätt/ m.m" för att vi har ett så "farligt" arbete är ju bara fånigt.

  Sveriges farligast arbete är ju att vara byggnadsarbetare. inte soldat.

  Hur många soldater ( meniga ) har dött i afganistan?

  Officer Stockholm

  SvaraRadera
 9. Försvinner en del inlägg?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Av någon anledning hamnade några kommentarer i skräpfiltret men de är nu publicerade. Jag har ingen aning om varför.

   Radera
 10. Tycker att Soldaterna verkar mer än lovligt korkade då de upptäcker att de har låg lön efter några månader!!.. Hallå?. tog man inte reda på det innan man anställdes?

  Vill man försörja en familj/ha ett boende/ betala sina räkningar då blir man inte soldat.

  Så länge som Försvarsmakten får tillräckligt med sökande så kommer inte lönerna att höjas.

  Vilken arbetsgivare gör det? typ ingen

  Lönerna kommer först höjas när det inte finns några sökande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Försvarsmakten (och politiker) hävdar att tilläggen gör att det går att leva på lönen. Vad de undanhåller är att det inte alls är säkert att det kommer några tillägg eftersom de beror på aktiviteten på förbandet och därför ekonomin.

   De har blivit lurade helt enkelt.

   Radera
  2. Jo att soldaterna blivit delvis lurade håller jag med om. men de är myndiga personer som sökt en anställning . Och då borde man faktiskt som enskild kontrollera förutsättningarna lite bättre.

   Jag som officer har aldrig planerat min ekonomi efter mina eventuella tillägg. utan efter min grundlön.

   men det är väl det som skiljer officeren ifrån soldaten. Förmågan att planera och se framåt, och inte bara leva i nuet.

   Officer och stockholmare.

   Radera
  3. @Officer och Stockholmare:
   Eller kan det vara så att soldaten fått ingångsvärden innan inryck som sedan ändrats under anställningen såsom boendemöjligheter (logement eller inte, ökad kostnad för detta) eller utnyttjandet av tariffsystemet (antal steg begränsades)?

   Förmågan att planera och se framåt är inte någon egenskap enbart förbehållen officer, i s f hade inte hela den här röran med villkor för anställda soldater uppkommit... :P

   Mvh,
   GSS/K, ej tillhörande LG

   Radera
  4. Förtydligande sista stycket:
   D v s bara för att någon är officer så innebär det inte att den personen nödvändigtvis kan se framåt och planera!

   Tillägg:
   Framförhållning och omfall verkar vara något som FM har fallerat totalt med på högre nivå än kompani. Eller så vågar ingen framföra sådant som kan uppfattas gå emot den officiella målbilden/lägesuppfattningen om ett gripbart insatsförsvar med ekonomin i balans.

   Mvh,
   GSS/K, ej tillhörande LG

   Radera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.