torsdag 1 augusti 2013

PTSD-Gate utredd och lagd till handlingarna

Efter de senaste dagarnas debatt i sociala medier kring Oberoende Veteraners utspel har vi nu kommit fram till vad som verkar vara sanningen och då kan vi förhoppningsvis lägga denna affär bakom oss.

Upplyft från en kommentar till David Bergmans gästinlägg:


Jag kontaktade Studio Etts reporter och frågade henne varifrån siffran 20-25% kom ifrån. Detta är hennes svar:

"Hej,
Tack för ditt mail. Jag beklagar om det blev otydligt med siffrorna. Uppgiften 20-25% är Peter Zimmermanns och bygger på en studie som har gjorts i samarbete mellan Bundeswehrkrankenhaus, där han leder traumacentret, och universitetet i Dresden (Institutet för klinisk psykologi och psykoterapi).

Han talar om psykiska problem och psykiska störningar som samlingsbegrepp för samtliga störningar – lättare som svårare. Enligt Zimmermann drabbar renodlad PTSD betydligt färre, omkring 3%. Men antalet stiger och fallen blir svårare.
I artikeln du länkar till tycker jag inte att det helt klart framgår om de tyska uppgifterna handlar om PTSD specifikt eller psykiska störningar mer generellt. Jag ser att PTSD ofta används som samlingsbegrepp.
Här är mer underlag till den undersökning Dr Zimmermann arbetar med. http://www.aerzteblatt.de/archiv/129367/Einsatzbedingte-Belastungen-bei-Soldaten-der-Bundeswehr-Inanspruchnahme-psychiatrisch-psychotherapeutischer-Behandlung

Med vänlig hälsning,
Daniela Marquardt"Då är det vår förhoppning att den här historien nu kan läggas till handlingarna och att det oerhört viktiga arbete som alla veteranförbund och föreningar bedriver kommer att få fortsätta präglas av den professionalism och vilja till samförstånd som den hittills har gjort.

Är du veteran och behöver hjälp? Se nedanstående länkar.
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Infomation-till-veteraner/Behover-du-hjalp-eller-stod/
http://www.sverigesveteranforbund.se/kamratstod
Telefonnummer till SVF kamratstödjare: 020-666 333
Email till SVF Kamratstödjare: 020666333@fredsbaskrarna.se

/Parabellum


9 kommentarer:

 1. Tycker att det verkar som att "vi" kommit fram till vad som är FM´s "sanning". Var det egentligen inte så att FM för det första var så att deras representant INTE ville ställas mot Lennart Hultkrantz (vilket studio ett gick med på), för det andra skyllde på att man inte fått hela materialet och därför ändrade på programmet och för det tredje var så att OBVET talade om ett OHÄLSOTAL på 22,36% ? Det är i alla fall vad jag har hört. Men man kan ju tolka så kallade sanningar lite som man vill, beroende på vad man har för dold agenda eller uppdragsgivare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, det låter som en tillrättalagd version för att det bättre ska passa Oberoende veteraner.

   Oberoende Veteraner har beskyllt FM för att påverka SR och SR för att inte stå för den opartiskhet de ska göra. INGET har styrkts i detta, vare sig från veteranhåll, från FM eller SR. Jag bedömer det som en överdrift och smutskastning.

   Det samma gäller siffrorna som Oberoende veteraner framhöll. De talade inte om ohälsotal (som faktiskt är än större om man är generell och då även ska ta med fysisk ohälsa) utan om PTSD. Citat ur GP-inlägget: "Under 2012 hade Bundeswehr 4 239 personer stationerade i Afghanistan och av dessa diagnostiserades 948 personer för PTSD (22,36 procent)."
   Med hänvisning till en egen tolkning av den tyska forskningen hävdade man att FM mörkar. FM själva påvisar statistik som i stort motsvarar den tyska men med en rätt uträknad sådan och får då fram 5% PTSD.

   Det är viktigt att psykisk ohälsa uppmärksammas för att rätt åtgärder ska kunna vidtas. Det är i det sammanhanget oerhört viktigt att rättvisande uppgifter används och att alla är sakliga i sin debatt.

   Aktiva i sammanslutningen Oberoende veteraner har använt siffrorna fel och har använt osakliga utsagor mot både Försvarsmakten, Svenska Veteranförbundet och Sveriges Radio. Det gynnar inte veteranfrågan överhuvudtaget utan effekten blir att veteraner som företeelse misskrediterats och lättare viftas bort.

   Radera
  2. @Anonym 09:46
   Det är oerhört intressant att vi beskylls för att gå Försvarsmaktens ärenden. Läs bakåt i den här bloggen och du kommer att finna att det isåfall är första gången sen bloggen startades som det i så fall skulle förhålla sig på det sättet.

   Ju mer ni Oberoende Veteraner framhärdar i denna fråga och vägrar erkänna ert fel, desto mer minskar er trovärdighet i debatten och desto mer framstår ni som desperata rättshaverister.
   Ingen lyssnar på en rättshaverist, därav haveriet.

   Erkänn era fel och be FM och SR om ursäkt för era felaktiga anklagelser och FORTSÄTT sedan denna viktiga debatt med att bibehålla er nyvunna trovärdighet genom att hålla er till sanningen och inte kasta skit omkring er.

   /Parabellum

   Radera
 2. Jag träffade nyligen en person som var polis i en tjugo år och som var tvungen att skjuta en människa och inte orkade med att vara polis längre.

  Det fick mig att börja förstå problemen som veteraner kan ha. Lägg till det en dålig organisation för behandling, en dålig förståelse bland allmänheten för utlandsstyrkans uppgifter.

  Fundersam

  SvaraRadera
 3. Istället för polemik om siffror bort och fram, tuppfäktning samt egocentriska utspel borde ni vara stolta över att veteraner arbetar för att hjälpa andra veteraner? Trots allt belyser ju denna förträffliga artikel de problem som faktiskt finns och vad jag förstått så ändrade trots allt FM sitt ohälsotal tre veckor efter att artikeln publicerades i maj 2013 från ca 5% till 15% för innevarande ISAF missioner enligt Anders Stach. Se Sydsvenskan.

  I övrigt om man läser de tyska underlagen (på tyska) så ser det korrekt ut med det dom rapporterat i sin debattartikel. Och det svenska ohälsotalet är ju ett ohälsotal och inte unikt PTSD, men det står det ju inte heller i GP?
  Fast det är ju lätt att man översätter fel om man använder något digitalt lexikon, speciellt mellan Tyska och Svenska som har helt olika satsbyggnad och helt olika betydelser, varför ert resonemang troligen bygger på ett universellt missförstånd vilket sakligt skulle kunna förklara upprördheten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oberoende veteraner har medgivit att de misstagit sig i översättningen så det stämmer.

   Jag är inte alls imponerad över vissa veterangruppers sätt att "hjälpa". Med osakligheter och dåligt uppförande stjälper man mer än hjälper.
   Vissa av dessa "hjälpande veteraner" har betett sig så illa mot engagerade att de har fått dessa engagerade att sluta helt enkelt.
   Själv försöker jag numera mestadels mörka min veteranstatus, då jag inte vill förknippas med sånt otyg som förekommer i veteranleden.

   Radera
 4. Så vitt jag kan se har inte Oberoende Veteraner medgivit något. Det man talar om är "ohälsatal" och om Ni inte kan hantera google-translate korrekt kanske det är bättre ni vänder er till någon som faktiskt kan tyska?

  Det ni egentligen vänder er emot är det pressmeddelande som skickade ut i samband med SR/P1 Studio Ett från Oberoende Veteraner och har inte alls något att göra med att reala ohälsotal i Tyskland eller övriga NATO. Ni hade över två månader på er att agera innan ni valde att göra det och om informationen vore fel hade Ni sagt det lång tidigare.
  Men det var när det direkta angreppet på Försvarsmakten kom som Ni agerade. Helt ärligt så krävs inget Nobelsnille för att inse varifrån SR/P1 Studio Ett fått för sig att åka till Tyskland och prata med exakt samma läkare som Oberoende Veteraner gjort tre månader tidigare. Det krävs heller ingen större intelligens för att inse Ert eget intresse i denna fråga, ett intresse av att utmärka Er själv och det på bekostnad av dom som faktiskt mår dåligt till följd av olika handlingar under sin tjänstgöring, dvs Veteraner. Ohälsotalet var 15,5% efter FS19 och från Danmark vet man att i dessa självskattningsenkäter som fylls i av hemvändare felar på upp till 20% när man överskattar sin egen förmåga jämfört med faktiska förhållanden (uppgiften finns i Berlingske på nätet).
  Nu är detta dock ju Danmark och som dina hejdukar faktiskt påstod så var tydligen varken Danskar eller Tyskar utanför baserna under sin tid i Tallebanien, varför det helt klart kan vara helt fel på vad danska hjärnskrynklare anser genom sin proffession.

  I övrigt noterar jag att det är en debattartikel och att Oberoende Veteraner redovisat sina källor är faktiskt långt mer än någon annan svenska eller internationellt debattör gör. Men det visste Ni naturligtvis redan.

  Dåligt uppförande är det ju tyvärr inte begränsat till en part utan har ju faktiskt varit från fler håll. Eller är era hejdukar undantagna från socialt uppförande?

  PS: det är korrekt att veteranstatus inte är något att framhålla i ljuset. Varken i veteranled eller i det vardagliga samhället. Tvärtom är det i det närmaste en belastning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Företrädare för Oberoende veteraner har visst medgivit att de tagit miste. Det var stort av dem och visar ju på att de är för en rättvisande bild.

   Vilka våra "hejdukar" är skulle vara intressant att veta. Ett dåligt uppförande ursäktar inte ett annat.

   På bloggen Cynismer är vi för en sund debatt utan för stora överdrifter och utan pajkastning. Vi har inget intresse av att framhäva oss själva, vårt intresse sammanfaller i mångt och mycket med tex Oberoende veteraner. Vi har i vissa avseenden en bättre informationsgrund än de tycks ha. Bland annat därför har vi en annan approach än vad de har.

   Radera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.