söndag 14 februari 2010

PROD för lång och trogen tjänst?

Försvarsmakten går in i en ny organisation där Insatsorganisationen är i centrum. Med Insatsorganisationen (IO) avses förband som är mer eller mindre gripbara för att nyttjas till vad man nu avser att nyttja dem till, exempelvis internationella insatser.

För många är det ganska klart hur det kommer att bli men på många förband är osäkerheten stor. Vad kommer det att innebära personalen?
Klart är att det kommer att finnas tre stycken kategorier bland de militära befattningarna:
1. Fast tjänst i Insatsorganisationen. Den anställde har sitt huvudsakliga dagliga värv i den befattning som han eller hon är tänkt att strida i.

2. Rörlig tjänst i Produktionsorganisationen (PROD). Den anställde har sitt dagliga värv i PROD men tillhör ett förband i IO och avses åka på insats med sitt förband.

3. Fast tjänst i PROD. Den anställde har sitt dagliga värv i stödfunktioner som inte är förbandsanknutna, exempelvis på någon av Försvarsmaktens skolor.

Kategori 1 och 2 är tänkta att använda i insatser. För Arméns personal så innebär det internationella insatser med en frekvens på ett halvår borta och två år hemma, för vissa ännu tätare.
Kategori 3 förväntas inte ianspråktas för insats överhuvudtaget.

Tanken är att det är i IO som lejonparten av personalen ska finnas och det är där man gör "karriär", dvs befordras och erhåller högre lön allt eftersom. PROD ska ses som ett nödvändigt ont för att ge IO nödvändigt stöd.
En tjänst i IO ska premieras men hur bra är Försvarsmakten på att belöna folk?

Hur många av dagens officerare skiter i karriären och vill i stället ha en mer normal tillvaro med familjeliv, söndagspromenader och kvällar hemma? Jag tror att det är ganska många.

Jag tror att det kan komma att bli så att man kommer att belöna folk som gjort sina hundår i IO med en PROD-befattning. Lite som en halv pension kanske: "Efter hemkomst från din femte internationella insats så får du en tjänst i PROD så får du lite lugn och ro och kan skaffa ny familj".
Det kanske är rätt och bra? Men får vi rätt personal i PROD då?

Snart kommer "hälla i-övningen"...

8 kommentarer:

 1. Jaja, organisationen kommer bara att hålla en par år till. Det är valår i år och vi håller som bäst på att krypa in i IO12. Försvarsbeslut skulle tas 2008 men det blev tidigt 2009. Fyra års cykeln mellan beslut och organisation är ungefär intakt.

  Vågar jag gissa på nytt beslut vid 2012 tidigt 2013 om det blir regimsskifte?

  Och naturligtvis kommer det att komma som en blixt ifrån klar himmel att man inte får ihop organisationen.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 2. Det finns förbandschefer som vet att kalkylen inte håller men frågan är om kunskapen stannar på förbandschefsnivå?

  Och kommer PROD bli en belöning?

  SvaraRadera
 3. Prod som belöning? Om du är sjuksköterska, läkare, biblotekarie eller utbildad sekreterare så...

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 4. Hittills har jag inte träffat någon som tror på kalkylen. Det känns inte så lovande när t o m personer på Prod HKV är mycket skeptiska. Alla vet hur det se ur när man snärtar till i ett rep. Amplituden längst ut blir enormt mycket större. Så även i det här fallet.

  SvaraRadera
 5. @ Cynisk 22.04

  Ja, kunskapen stannar på förbands-/avdelningsnivå. Detta p.g.a. att nivån ovanför inte är mottaglig för de fakta som säger att deras dåliga analyser inte håller i verkligheten. Då det inte är karriärsbefrämjande att upplysa ledningsnivån om deras tillkortakommanden så tigs det & lids nerströms.

  ÖRA - jag är skeptisk...

  SvaraRadera
 6. @JK Nilsson
  Det behövs andra PROD-befattningar och jag tror att det kan bli huggsexa om dem. Hur ska man välja ut de som ska bemanna dessa? Ska man ta de som inte duger till insats eller ge de som gjort sina insatser en förlängning av sitt yrkesliv i FM?

  SvaraRadera
 7. Det är med skräckblandad förtjusning jag ser fram emot när organisationens detaljutformning och bemanning ska spikas och folk ska petas in på sin lilla plats i verkligheten.
  Jag hör redan folk som har funderingar som "Hmm, då skulle man kanske försöka få den eller den befattningen, för då lär risken att behöva åka ut vara minimal".
  Vi kommer få en uppdelning mellan prod och insats, men jag tror också att det kommer utkristallisera sig en "dold" prod-organisation, där det finns både befattningar och enheter i insatsförbanden som inte kommer att vara aktuella för insats. Detta kanske kommer vara tydligast på en del funktionsförband där man organiseras i bataljoner eller kompanier, men det som skickas ut är kompanier, plutoner, troppar eller grupper.
  Dessutom kommer nog funktionsföreträdarsysslor göra att det kommer skapas en osynlig, men nödvändig overhead.
  Vad vill jag komma fram till egentligen? Jag vet inte. Frågan är om det verkligen kommer bli så annorlunda. Jag är skeptisk till det i alla högsta grad. Största kommer nog vara att vi har anställda soldater och kan komma längre i vår profession. Hoppas bara prod-delarna taktar med detta och chefer och annat befäl i insatsförbanden kommer kunna "gå i befattning" dvs göra sina tänkta jobb och inte behöva stödja prod med administrationen ...

  SvaraRadera
 8. Jaha, då börjar det dra ihop sig.
  I Försvarsmakten sprids nu information om uppsägningar och annat.
  Läs på http://www.officersforbundet.se/Nyhetsarkiv-2008/Obligatoriet/

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.