onsdag 15 februari 2012

Laglig diskriminering?

I Försvarsmaktens antagninsordning för Reservofficersutbildning (ROK 12-13) anges villkoren för antagning. Under rubriken Positiv särbehandling hittar man följande:

"I enlighet med Diskrimineringslagen (2008: 567) och FM Jämställdhetsplan (2009-2011) ska
urvalet göras enligt följande:

Om sökande från underrepresenterat kön, efter en helhetsbedömning av samtliga sökande, är behörig till utbildning och godkänd avseende krav enligt kravprofil till specifikt arbetsområde/inriktning ska denne/denna äga förtur före andra sökande från icke underrepresenterade kön."


Följdaktligen räcker det för kvinnliga sökanden att uppnå godkänt-gräns. Manliga sökanden värderas utifrån en sammanvägd bedömning och där antas de bästa. Det är alltså betydligt lättare att antas som kvinna än det är för män.
Tidigare har Försvarsmakten valt kvinnor före män där värderingsresultatet varit likvärdiga. Det är mer sunt än det man nu har satt upp.

SLU fick svidande kritik för sin antagning som inte var lika dålig utifrån ett diskrimineringsperspektiv som denna antagningsordning. Karlstads universitet har fällts i Tingsrätten att betala skadestånd till kvinnor som negativt särbehandlats i antagningen till sjuksköterskeutbildningen.

Karlstads universitet har vid antagningen till sjuksköterskeprogrammet behandlat kärandena sämre än universitetet har behandlat andra sökande i jämförbar situation (män). Missgynnandet har enbart med kärandenas könstillhörighet. Härigenom har kärandena blivit föremål för en otillåten diskriminering jämlikt 7 § likabehandlingslagen.


Jag hoppas att FM synas också. I fallet ovan fick de kärandena 75000 kr i skadestånd.
Det får vara slut med trixandet nu. Förbanden vill rekrytera sin personal och vill inte ha konstigheter från Stockholm. Decentralisera rekrytering och antagning och sätt upp regler som är värdiga 2010-talets Sverige.


/C

3 kommentarer:

 1. En förutsättning för att positiv särbehandling ska få användas som urvalsinstrument är att man i sin jämställdhetsplan beskriver formerna för det.
  Utan att ha läst in mig på KU-fallet kan jag tänka mig att det var där det brast. Det räcker inte med att föreskriva positiv särbehandling i antagningsreglerna. Man måste dessutom förklara varför man gör det i sin jämställdhetsplan. Där måste man även göra en analys av hur åtgärden kommer att fylla sitt syfte...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nix pix!De som förfäktar "postiv" (=finns bara neg) särbehandling vid högskoleutbildning lutar sig mot likabehandlingslagen 7 § andra stycke som anger att diskrimineringsförbudet inte gäller om behandlingen är berättigad av ett särskilt intresse som uppenbarligen är viktigare än intresset av att förhindra diskriminering i högskolan. Förarbetena till likabehandlingslagen, diskrimineringskommitténs slutbetänkande/regeringens prop, anger att positiv särbehandling i högskolan inte har fog för sig. EG-direktiv och sedermera EG-domstolens synsätt är att kön som urvalsfaktor endast får användas när alla andra urvalskriterier har "förbrukats", dvs när kandidater är precis lika "bra". Så går det nu inte till enligt FM:s antagningsordning och det är skit och olagligt och det borde vara en behaglig resa för Centrum för rättvisa att köra en grupptalan.

   Lt Koskela

   Radera
 2. Mitt arbetslag JO anmälde försvarsmakten för detta för några år sedan. Fallet togs inte upp så jag antar att FM har torrt på fötterna. Sjukt, men så är det.

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.