onsdag 28 november 2012

Gästinlägg: Domen mot säkerheten

Vi har tidigare skrivit om ett vådaskott i Försvarsmakten som gått till åtal. Först skrev jag ett inlägg om anmälarkulturen och sedan skrev David Bergman ett gästinlägg om sin syn på saken. Nu har dom fallit och den anställde blev fälld för framkallande av fara för annan med påföljd villkorlig dom och 40 dagsböter. Det innebär att staten frångår gällande praxis och en ny standard satts vilket får konsekvenser. Det redogör skribenten Oldboy för i ett gästinlägg:

/C


DOMEN MOT SÄKERHETEN


Jag har idag tagit del av domen mot den Specialistofficer som skjutit ett vådaskott. Han döms till 40 dagsböter och villkorlig dom. Jag har tack vare vår svenska offentlighetsprincip tidigare läst arbetsmiljöundersökning såväl som åklagarens förundersökningsrapport, den senare grundar sig uteslutande på Miltärpolisens 52-sidiga rapport. Av dessa kan man utläsa att det finns flera bakomliggande orsaker till att skottet avlossas. Men Specialistofficeren får ensam bära hela skulden för det som skett.

Dessutom har jag läst FM Juridiska orientering från 2005 där Chefsjuristen förtydligar hur FPAN ser på vådaskott inomhus. Av den framgår att det medför löneavdrag, inte att det lämnas till åklagare! Jag har eftersökt FPAN:s årliga verksamhetsberättelse som är tänkt att utgöra en erfarenhetsbank på hur FPAN ser på olika förseelser. Den skickas endast i ett handfull ex till varje förband och skola. Söker man på Emil hittar man inget om FPAN. Jag skriver bara ordet, Öppenhet...

Jag har själv genomfört eller varit delaktig i verksamhet som medfört risk för allvarlig personskada. Där har chefer bedömt dessa som arbetsmiljöärenden och inget fall har hanterats av MP eller lämnats till FPAN eller åklagare. Bland dessa ärenden återfinns tillbud som har mycket stora likheter med det som hänt denna gång.

Den slutsats jag nu som anställd drar är att så länge jag har gjort min dokumenterade riskanalys inför övningen och tillbudet bedöms som ett arbetsmiljöärende kommer jag få stöd och känna trygghet i att jag öppet kan delge allt det som hände utan risk för repressalier. Inom ramen för arbetsmiljöundersökningen lyfter man fram alla de bakomliggande orsaker som orsakar tillbudet. Efter undersökningen kommer min chef fatta de nödvändiga besluten för att motverka att tillbudet sker igen. Jag känner mig rättvist behandlad och vet att min chef gör det för att ta ansvar och stötta mig. Jag upplever ett utvecklande ledarskap.

Om MP får kännedom om det som skett riskerar jag att ensam få ta det fulla personliga ansvar för det som skett, trots att andras beslut kan ligga bakom tillbudet, dom kommer aldrig ställas till ansvar. Jag är utkastad i det civila rättssystemets kyla. Min arbetsgivare ser på mig med det "onda ögat", jag får själv söka stöd bäst jag kan.  Jag vet inte om min arbetsgivare känner till alla de bakomliggande orsakerna till att det kunde ske och vad han tänker göra åt det. Allt jag känner är att husbondens piska viner över min rygg och att det gör ont, mycket ont. Jag upplever inget ledarskap, jag känner bara piskan, och vet att jag kommer göra allt för att undvika situationen igen.

Så bli inte förvånad om jag väljer att prata om vädret eller bilen den dagen en MP står i dörren eller kommer ut på skjutbanan för att "prata lite".

Kommer det innebära att det finns risk för att tillbudet återupprepas? Självklart! Men med det ledarskap jag upplever i FM är valet mycket lätt, mitt eget skinn!


Det är nu dags för Försvarsmakten att välja väg, skuldkulturens hårda och kalla rättvisa där individen personligen får bära hela ansvaret eller rättvissekulturens varma skyddsnät där vi öppet och tillsammans hjälps åt för att hitta alla bakomliggande orsaker och göra nåt åt dessa?

Låt mig vara tydlig Gen Sverker Göransson, den första kommer med säkerhet innebära att du kommer besöka skadade på sjukhus och ringa anhöriga när deras nära och kära omkommit i olyckor, den andra kan innebära skador och dödsolyckor. Den mycket stora skillnad i utgångspunkten för dessa samtal är att du i den senare kan känna dig trygg i att vi gjort allt för att motverka den!


/Oldboy

Uppdatering 2012-11-29 kl 21:15
Nu kommenterar Försvarsmaktens chefsjurist domen på Försvarsmakten kommenterar:


"Uppsala tingsrätt har dömt en officer för framkallande av fara för annan till villkorlig dom och dagsböter. Bakgrunden var ett vådaskott i en vapenvårdslokal där officeren innan blindavfyrningen laddade med ett magasin som innehöll skarp ammunition.
I lokalen fanns en soldat närvarande.
Det som brustit i detta ärende inom Försvarsmakten är att militärpolisen gjort anmälan direkt till polis/åklagare utan att gå via aktuell förbandschef. Det är förbandschefens uppgift att besluta om vilka händelser av disciplinär art som ska anmälas till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. Nämnden avgör därefter om man hanterar disciplinärendet själv eller gör en anmälan direkt till polisen.
Chefen för militärpolisen kommer att internt gå ut med styrning av innebörd att MP inte själv agerar utan stödjer förbandschef och håller chefsjuristen underrättad i dessa frågor.
Försvarsmakten har inte möjlighet att kommentera domen som sådan ytterligare.


Stefan Ryding-Berg
Chefsjurist"


Även Officersförbundet kommenterar domen:
"En specialistofficer på Ledningsregementet dömdes igår till 40 dagsböter i Uppsala tingsrätt efter ett vådaskott. Officersförbundet uppfattar att det är olyckligt att Försvarsmakten i detta fall valt att fokusera ensidigt på den enskilde vid händelsen utan att se helheten som föregick skottet."


87 kommentarer:

 1. "Dessutom har jag läst FM Juridiska orientering från 2005 där Chefsjuristen förtydligar hur FPAN ser på vådaskott inomhus. Av den framgår att det medför löneavdrag, inte att det lämnas till åklagare!" - FPAN handlägger ju disciplinärenden som inte är brott, alltså är deras riktlinjer att vådaskott inomhus, som inte faller in under brottet "framkallande av fara för annan", skall/bör medföra löneavdrag. Jag upplever att du blandar ihop brott och icke-brott i ett enda epitet som du kallar "vådaskott". Vådaskott är inte ett brott. Det är ett skeende som i sig ibland kan utgöra brott och ibland disciplinförseelse, men aldrig samtidigt. Sluta röra till det. Ämnet är i sig viktigt, men debatten måste ske på rätt grunder och då är det första man bör göra att hålla koll på begreppen man pratar om.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ju det han gör!
   Ett vådaskott (som detta var) har hanterats enligt vad som anges i FM Juridiska orientering. Nu har det av en enskild MP ansetts vara föremål för åtalsanmälan och sedermera har dom fallit för brottet "framkallande av fara för annan". Det är dock fortfarande samma typ av vådahändelse som Ryding-Berg anser ska rendera i löneavdrag utdelat av FPAN. Det finns inga större skillnader från övriga vådaskott som sker, och de är tämligen vanliga.

   Steget mellan disciplinpåföljd och villkorlig dom är stort och det togs av staten i dag, utan att FM var en del i processen (undantaget anmälan från MP).

   Vad är domen för att ha satt ett flygplan i backen eller en grundstötning?

   Radera
  2. FPAN måste ju även de göra åtalsanmälan om de misstänker brott, alltså kan deras riktlinjer för påföljd inte gälla annat än för disciplinförseelser. Om det här fallt nu utgjorde brott eller borde ha handlagts som disciplinförseelse kan jag knappast svara på utan att ha läst domen, jag försöker inte ens kommentera det enskilda fallet.

   Jag ser inte riktigt hur du menar att det är samma typ av vådahändelse dock. Antingen så når det upp i vad som krävs för att man ska anse att kriterierna för brott är uppfyllt, och då är det ett brott. Eller så gör det inte det, och då är det en förseelse som inte är straffbar, men som arbetsgivaren kan välja att hantera internt. Försvarsmaktens interna skrivelser står ju för den delen inte över lagen heller, och man kan knappast godtyckligt instruera bort oönskade polisanmälningar.

   Sen tycker jag att det kastas väldigt mycket skit på den enskilda mp:n som gjort anmälan i sig. Hade han tagit det hela ur luften ser jag ju knappast att åklagaren hade valt att fortsätta med ärendet eller att rätten hade tagit upp det eller att det hade slutat i en fällande dom. Domen måste ju på sitt sätt ses som att han ändå gjorde rätt i sak, sen får väl folk tycka vad de vill om att han gjorde enligt vad som gäller för hans befattning.

   Radera
  3. Ja FPAN gör åtalsanmälan om de misstänker att ärendet de handlägger är mer än disciplinförseelse. I det här fallet har en MP föregått den beredningen och anmält.


   Eftersom den här typen av händelser sker titt som tätt finns det gott om prejudikat och en praxis som Ryding-Berg har redovisat och som finns distribuerad i Juridisk orientering.
   Den praxisen frångicks nu varvid myndigheten aldrig fick möjligheten att utreda ärendet. Det är kanske så att resultatet hade blivit det samma men då hade det åtminstone varit rätt behandlat.

   Radera
  4. Om någon hade gjort en personlig anmälan hos vanlig polismyndighetm eller om en polisman varit på platsen då? Då hade man ju heller inte följt stefan ryding-bergs orientering. Ska Försvarsmakten i det fallet kräva av polisen att de själva ska få bedriva utredningen först och eventuellt senare själva anmäla om de tycker att händelsen utgör något mer än en vanlig förseelse?

   Radera
  5. "Tänk om om inte fanns", skaldade någon.

   LOA ger myndigheter rätt att hantera ärende gällande disciplinansvar. Det är ganska okontroversiellt faktiskt.

   Radera
  6. Låt mig dra formulera det här i civila termer. Jag upplever det som såhär: Ett bussföretag har en anställd chaufför. Chauffören är inblandad i en olycka med sin buss under tjänstetid. Polisen kommer till platsen, och misstänker att chauffören kan ha somnat under färden (vårdslöshet i trafik). Bussföretaget säger: Nej, vänta stopp. Det här ska först hanteras av våran PAN enligt våran interna juridiska orientering. Om vi misstänker brott har vi instruktioner och rutiner för att anmäla det till polisen i efterhand. Ni får inte gå förbi vårat system, vi måste utreda detta själva och eventuellt utdela löneavdrag om vi ska kunna bedriva ett effektivt säkerhetsarbete.

   Radera
  7. För övrigt så har väl ingen ifrågasatt FMs rätt att hantera disciplinärenden, så jag förstår inte varför du drar in LOA i diskussionen.

   Radera
  8. Försvarsmakten är inget bussföretag utan en myndighet som har både lagrum, erfarenhet och praxis gällande såna här händelser. Liknelsen är inte tillräckligt bra för att vara gällande.

   Det är självklart att jag drar in LOA i diskussionen eftersom det är det lagrum som Försvarsmakten och andra myndigheter använder för disciplinärenden såsom vådaskott. Det är när myndigheten finner att inte lagrummet täcker det inträffade som man lämnar över det till åklagare.

   Är ett tillbud nödvändigtvis ett brott? Nej givetvis inte och därför finns en procedur för att hantera detta. Den proceduren nyttjades inte vid detta tillfälle. TR dom blir, om den inte överklagas, vägvisande framgent och det borgar inte gott för Försvarsmaktens (eller för den delen Polisens) säkerhetsarbete.

   Jag rekommenderar verkligen att folk läser FVI:s inlägg på Flygvapenbloggen.

   Radera
  9. LOA ger inget utrymme för någon myndighet att överskrida en brottsutredning. Skärp dig. Instruktionen för FPAN om att göra en åtalsanmälan finns skriven för de fall då en undersökning av en incident inleds i disciplinspåret men växer till att framkalla misstankar om brott hos de som handlägger ärendet. Instruktionen betyder inte att man kan hänvisa till interna rutiner inom myndigheten för att helt undvika att brottsutredning inleds redan i ett intialt skede. Den finns helt enkelt där för att täcka in de eventuella brott som polisen/åklagarmyndigheten inte på förhand har kännedom om. Får polisen, eller i det här fallet MP, kännedom om brott så kommer de att vara tvungna att utreda, och då är FMs interna reglering subsidierad brottsbalken och rättegångsbalken. Försöker man frångå det så betyder det i realiteten att man försöker ställa sig utanför rättssamhället och i förlängningen bygga en alternativ stat (för att hårddra det ordentligt, jämförelsevis hur man hårdrar det här till att hela FMs säkerhetsarbete nu kommer att haverera).

   Radera
  10. Sluta med att medvetet missförstå och säga åt mig att skärpa mig.

   I en utredning av en vådahändelse/tillbud kan man komma fram till att det KAN föreligga brott. DÅ görs en åtalsanmälan.
   Ett vådaskott i sig är per automatik inget brott.

   Realiteten är att myndigheter har ett eget lagrum för hantering av disciplinärenden och att vådaskott normalt är att betrakta som det. Det finns faktiskt inga särskilda skäl till att betrakta denna händelse som något unikt i det sammanhanget, varför konsekvenserna av detta är intressanta att följa.

   Men återigen; ett vådaskott är inte per automatik ett brott.
   Är det en hund begraven?

   Radera
  11. Vådaskott är inget brott, nej. Specialistofficeren har mig veterligen inte blivit fälld för vådaskott heller, utan för framkallande av fara för annan.

   Det du gör är dock att blanda ihop FMs roll som myndighet och ansvaret som medföljer då och åklagarens/polisens roll under justitiedepardementet.

   För att förtydliga: LOA reglerar hur myndigheten skall agera. Den medför en rättighet för myndigheten att utreda förseelser mot myndighetens egna föreskrifter för verksamheten och att utdela påföljd för dessa. Den medför också ett ansvar och en skyldighet för myndigheten att lämna åtalsanmälan i alla former av mutbrott, tjänstefel och brott mot tydstnadsplikten samt alla andra brott om det kan antas att påföljden blir högre än böter (kan antas är väldigt lågt ställt i dessa sammanhang, jmfr kan misstänkas eller skäligen misstänks etc.). LOA ger inte alls något utrymme för myndigheten att kräva en egen utredning av ansvarsfrågan om händelsen redan är känd av polis eller åklagare och dessa misstänker att brott föreligger och har inlett en förundersökning på de grunderna. Tvärtom så får myndigheten i dessa fall inte utreda ansvarsfrågan om den har tagits upp straffsrättsligt på någon annan grund än att fallet lagts ned pga bristande bevisning. Det står INTE att det är myndigheten i sig som ska ha vidtagit åtgärden om åtalsanmälan. Jag föreslår att du läser igenom LOA 14§-§19.

   Radera
  12. Eftersom detta inte är det första vådaskottet som händer i FM och som jag får ta del av känner jag väl till hur vådaskott hanterats. Med stöd av LOA respektive LDT hanterar FPAN detta för sina tjänstgörande. Om brott misstänks ska det överlämnas. För oaktsamhetsärenden ska det (normalt) föreligga GROV oaktsamhet.
   I de många fall som hanterats tidigare har inte det dragits till åklagare och det finns gott om frågetecken om varför det gjordes nu.

   Jag blandar inte ihop några roller alls utan konstaterar att hanteringen av detta ärende inte följt de normala rutiner som gällt. Det konstaterande har även andra gjort och förhoppningsvis kommer HKV ut med en ny text i ärendet. Ryding-Bergs tidigare kommentar visade på hur det borde ha skötts.

   Följdeffekten av villkorlig dom och dagsböter för ett tillbud riskerar bli farlig för Försvarsmakten. Det är högst osannolikt att rapporteringsviljan för tillbud skulle öka. Mest troligt blir det en ökad del mörkningar. Det är farligt på riktigt.

   Radera
  13. Enkelt uppställt nu: FM hanterar disciplinärenden med stöd av LOA och LDT, korrekt. FM överlämnar de ärenden man misstänker utgör brott till polisen/åklagaren. I de fall där en förundersökning om brott inletts får FM inte driva ärendet vidare om det inte läggs ned på grund av bristande bevisning. Den rutin som du nämner och menar att man har kringgått gäller ju FMs skyldighet att anmäla brott för de fall då man sitter på en information om eventuellt brott där polisen/åklagaren ännu inte känner till ärendet. Hur menar du att man har brutit rutinen när utgångsläget i det här fallet är helt skilt från sådana fall förundersökning INTE är inledd?

   Jag upplever det snarare som att det bloggdrev som varit kring det här ärendet är ett klassiskt exempel på moralpanik i sociologisk teori, och att det, komiskt nog, är detta, snarare än ärendet i sig, som kan medföra en försämrad säkerhetskultur. De flesta vådaskott utgör ju faktiskt, som du även skriver, inte någon brottslig handling. Nu har man dock börjat insinuera att alla vådaskott kommer att behandlas i rätten.

   Radera
  14. Du kan själv ta del av FM:s chefsjurist kommentar på http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2012/11/29/cjur-om-vadaskottsdomen/#more-891

   Radera
 2. Några frågor som dyker upp i mitt huvud:

  1. Har någon ett målnummer?

  2. Var det fråga om ett "rent" vådaskott, eller finns det någon form av försvårande omständigheter kring vådaskottet som gör att domstolen kommer till det slut den gör? (Anledningen till att jag vill läsa domen)

  3. Har det slutligt klarlagts exakt på vilket sätt detta kom till åklagares kännedom? Via enskild persons polisanmälan? Åtalsanmälan från MP? Åtalsanmälan från chef eller liknande?

  4. Alldeles oavsett svaret på fråga 3: vad vore en tänkbar lösning på situationen att fall som dessa även framgent kan komma att hanteras inom det civila rättsväsendet?

  För att utveckla mina tankar kring fråga nummer tre, så blir jag instinktivt skeptisk till alla idéer som kretsar kring tanken på att "sånt här ska vi hantera själva, utan inblandning från civilister". I Sverige har vi av hävd inget separat militärt rättssystem (jfr USA), utan militär personal och militär verksamhet bedöms av samma domstolar och åklagare som gäller för den civila världen. Jag tror att det i grund och botten också är bra.

  Däremot tänker jag mig att det, precis som för mycket annat av det man sysslar med i försvarsmakten, kan behövas särskild reglering. Kanske är det så att man behöver regler om straffrihet i vissa situationer, som gör att man exempelvis bara kan dömas till ansvar för ett vådaskott om vissa särskilt försvårande omständigheter föreligger?

  Jag tänker mig att det absolut även för militär personal kan finnas fall där exempelvis ett vådaskott kan och ska sluta i domstol med efterföljande straffpåföljd, men jag kan också tänka mig att det finns (rätt många) fall där det inte bör leda till någon straffrättslig påföljd. Frågan är var man drar den gränsen, och hur man gör det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 1. B 5785-12
   2. Det skedde inomhus, vilket domstolen verkar ha ansett försvårande, liksom en ny metod för förvaring av vapen (som man ansåg borde ha ökat officerens vaksamhet).
   3. MP anmälde till åklagare. Detta utan att meddela förbandschef.
   4. Med detta prejudikat (om det inte överklagas) tvingas inte bara FM utan även Polisen att åtalsanmäla vådaskott. Man har tidigare inte behövt det utan kunnat sköta det inom myndigheterna med hantering i Personalansvarsnämnd. Det finns ett väl fungerande system för det som utgör en tröskel till åklagare och domstolarna. PAN anmäler till åklagare om de anser att det är påkallat.

   Radera
  2. Tack för målnumret, ska bli spännande läsning! Hoppas också att detta överklagas av någon part (inte för att jag nödvändigtvis anser att TR:n dömt fel, utan för att det alltid är intressant att få ytterligare en domstols bedömning i frågan).

   Jag ställer mig skeptisk till att man "tidigare inte behövt det utan kunnat sköta det inom myndigheterna med hantering i Personalansvarsnämnd." Inte till att det förut fungerat så, men till att det varit helt rätt. Man måste skilja på disciplinfall och brott. Det är två parallella system, snarare än två nivåer inom samma. PAN ska således, som "m.g" påpekat ovan, anmäla till åklagare när de misstänker att brott begåtts, vilket inte utgör ett filter eller tröskel, utan snarare ska ses som en service, att man underrättar en annan myndighet om något den faktiskt borde känna till.

   Alltså: min fråga kvarstår. Hur kan man på ett sätt som medger respekt för allas likhet inför lagen hantera det här på ett sätt som inte heller skapar en osund säkerhetskultur?

   /F d utlandssoldat, numera på juridisk väg.

   Radera
  3. För övrigt inser jag nu att "m.g" säger det mesta jag vill få sagt, men mycket tydligare!

   Radera
  4. Lag (1994:260) om offentlig anställning reglerar disciplinansvar för offentligt anställda. Det är med det lagstödet som FM (och andra myndigheter) hanterar vådahändelser, typ vådaskott.

   Radera
 3. "Polis sköt vådaskott - kan varnas" http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/artikel.aspx?articleid=5922706


  Mars 2012: "En polis i Härnösand som råkade avlossa ett vådaskott inne på stationen får löneavdrag i fem dagar."


  Polis sköt vådaskott när han förvisade sin pistol för skolbarn. Arbetsmiljöverket anmälde tillbud.


  PAN gav löneavdrag för vådaskott http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/polis-far-loneavdrag-for-vadaskott-5958098-artikel.aspx


  En polis som råkade avfyra sitt tjänstevapen under en övning på polisstationen i Varberg straffas med löneavdrag i fem dagar, efter beslut av Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd, uppger Hallands Nyheter på nätet och P 4 Halland.

  Från ifjol: "Fyra meniga rekryter från Stockholms län som skjutit vådaskott straffas med löneavdrag. De hörde alla till Ledningsregementet i Enköping när händelserna inträffade."


  Det finns gott om fall. Ett fall där en polis höll på att träffa en vaktmästare gick till åtal och fällande dom motsvarande det nu aktuella fallet. Där konstaterades bristande mynningsmedvetenhet, något som inte var gällande den här gången. Det är skillnad.

  SvaraRadera
 4. Det måste finnas något annat bakomliggande i detta fall?
  Varför göra en 52 sidor lång utredning mot något som man vet är emot gällande praxis?
  Varför göra det utan att meddela förbandsledningen?

  Ett märkligt och udda beteende som jag inte har fått någon förklaring till! Här krävs en detaljerad och djup analys som verkligen berör allas vår säkerhet.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du skrev en mycket bra kommentar på Wisemans Wisdoms i samma ärende, herr direktör. Lägg gärna upp den här också.

   Radera
  2. Enligt önskemål och lite uppdaterat.

   När säkerheten blir en högriskfaktor!

   För några dagar sedan for en av teaterns medlemmar ut genom kaserngrinden i ett av förbandets fordon.
   Vid den första korsningen gled bilen ner över en cykel och gångbana.
   Föraren skulle starta färden efter ha stoppat, enligt skyltningen, och det hala väglaget gjorde att fordonet gick i sidled istället för rakt fram. Ingen åverkan på vare sig fordon, vägbanan eller annat uppstod och fordonet körde upp på vägen och fortsatte färden utan problem.

   Fordonet är en 13-bil tillverkad 1979 och det nyaste däcket är 19 år gammalt. Konsistensen på däcken kan närmast liknas vid bakelit istället för gummi. Svaret vi fick senast vi försökte få däcken utbytta lät ungefär så här. ”Är du inte klok, vad tror du detta skulle kosta och tänk på hur många andra som då skulle ha samma krav”!
   Fordonstypen har konstaterad bristfällig trafiksäkerhet och får därför endast framföras med begränsad hastighet.

   Nu till kärnfrågan.
   Framkallade fordonet, väglaget, däcken, föraren eller något annat den ”fara för annan” som jag anser att händelsen utgjorde?
   Skall jag eller föraren anmäla händelsen och i så fall till vem? Tillbudsrapportering?
   Vem är ansvarig?
   Det svar vi fått är att föraren är ansvarig. Nu har den ansvarige föraren beslutat att ställa fordonet i garage och tänker inte nyttja det innan ansvarsförhållandet är utrett och nya däck är monterade.

   För de som inte känner till det är detta med dikeskörningar en väldigt vanlig händelse vid övningar med fordon inblandade.

   Den information jag tidigare fått från våra juridiska experter verkar vara ”out of date” och inte spegla verkligheten. Varken rättsprocessen eller påföljdsresonemanget verkar stämma i ärendet vid LedR.

   Det skulle vara trevligt om någon ur vår firmaledning klev ut ur busken och klargjorde hur de ser på händelsen och hur vi skall omhänderta liknande situationer i framtiden. Görs inte detta snabbt riskerar resultatet av denna händelse endast bli en förpassning av vådaskott in i den grå dimman. Vedhuggningen och armhävningarna kommer att öka och vådaskotten minska!

   Skall vi återinföra regementsväbeln, skriva om Säki eller andra åtgärder.
   Tills detta är utklarat i skrift råder jag alla att inte genomföra vapenvård eller annan vapentjänst inomhus.
   Nu gäller det att någon tar tag i de problem som visat sig finnas och inte låter utvecklingen gå bakåt när det gäller säkerheten. FML och representanter ur MP har också ha en del oklarheter att reda ut.

   Vad får någon att göra en 52 sidor lång utredning mot något som han vet är emot gällande praxis? Utan att ens meddela regementsledningen? Finns där ett bakomliggande problem som inte har kommit fram under resans gång?

   Teaterdirektören.

   P.S.
   Kontrollera gärna däcken på våra ”veteranbilar”. Det finns ett gammalt ”påbud” att de inte skall vara äldre än sex år och ett nytt enligt ”Bygdemajoren”(HKV 2012-11-12 14950:66948) som säger att däcken, så länge mönsterdjupet är tillräckligt, får vara, i princip, hur gamla som helst!
   Ja, jag vet att några anser att bara man startar dem så utgör de en ”fara för annan” med sina avgasutsläpp!


   Radera
 5. m.g håller helt med i ditt resonemang. Skilj på diciplinärenden och brott. Det är t om den enskilde polismannens/militärpolisens skyldighet att skriva en anmälan så fort han kan misstänka att ett brott som ligger under allmänt åtal har blivit begånget. Lag går före förordning som går före föreskrift!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och varför skulle just det här vådaskottet vara ett brott när de allra flesta andra vådaskott är disciplinförseelser?`
   Den frågan är det FPAN som reder ut normalt och gränsen går vid grov oaktsamhet eller uppsåt.

   Radera
  2. Nu hann inte FPAN med att göra en bedömning om det utgjorde brott eller ej. Istället landade fallet i TR och där, hör och häpna, bedöms handlingen som brott. Att vi i detta enskilda fall sett en handling som går utanför myndighetens riktlinjer är knappast att ta för intäkt för att en ny praxis tagit form. Att göra det är inget annat än just den moralpanik som m.g talar om ovan. Och jag upprepar med en idiots envishet, hade någon skadats vid vådaskottet så hade i stort sett samtliga som nu fördömer hanteringen inte haft några som helst åsikter om att ärendet landat hos rättsvårdade myndighet.

   Dessutom borde vissa individer här som är rädd för mörkningsrisken kliva in i matchen och inse att det redan mörkas så in i helvete för mycket i vår verksamhet. Det klassiska exemplet är vid internationell verksamhet, då stiger till exempel genast anmälningströskeln betänkligt (den som tvivlar kan ge sig ut och leta skotthål i barackerna på CNL). Ävenledes är det inte ovanligt att man "hjälper" sina vänner och stjälper sina ovänner när någon har klivit i klaveret, detta anser jag är långt farligare än att en person på flera tusen hamnar i tinget.

   Radera
  3. Det lär ju inte mörkas mindre efter den här domen, tvärtom.

   Men ja, det är skillnad om någon hade skadats. Skillnaden är bland annat om oaktsamheten är grov eller inte. Är den grov ska FPAN överlämna det till åklagare. De flesta vådaskott hamnar inte där utan brukar hanteras som disciplinärende.

   Jag har hittat ett fall där en polis höll på att skjuta en vaktmästare i huvudet. Där blev polisen åtalad och fälld. Casen är inte helt identiska dock.

   Radera
  4. Det är intressant att det finns bedömt minst lika allvarliga händelser som bara genererat löneavdrag. Hur mycket av det som FPAN (eller polisens PAN för den delen) bedömer som tjänsteförseelse skulle i domstol leda till fällande dom? Jag tror definitivt att det finns en diskrepans mellan myndigheternas (FM och polisen) syn på diverse saker och hur domstolarna skulle se på samma sak. Vem har rätt? En sann hönan och ägget diskussion.

   För övrigt är det väl skönt att andas ut nu när FM rett ut begreppen kring detta? Vi mer sansade trodde aldrig något annat och hade tänkt fortsätta med vådaverksamheten i gammalt inslaget spår utan att frukta vare sig FPAN eller TR.

   Radera
  5. Cynisk 10:18
   Det kan mycket väl vara så att fall som av FPAN bedömts som diciplinärenden hade bedömts annorlunda av en domstol, allt handlar bara om att just dem ärendena inte fått "löpa linan ut" utan har BEDÖMTS som diciplinärenden och således undandragit sig dels en förundersökning samt prövning av domstol.
   Nu förstår jag att FPAN inte är något kafferepsmöte där man godtyckligt sitter och sorterar bland ärenden, men faktum är att juridik är en bedömningssport. Hela kedjan består ju av olika instanser som prövar en aktuell gärning mot gällande rätt vilket avslutningsvis leder till att åklagaren lägger fram ett gärningspåstående, det är alltid domstolen som avgör och laga kraftvunnen dom som gäller.

   Att man inom FM frångått sina interna rutiner beträffande hur man hanterar liknande händelser må vara en sak. Huruvida MP ska ha kritik för att ha gått händelserna i förväg och på så vis åsidosatt FM:s interna handläggningsrutiner är upp till FM att själva besluta om. Det bör dock anses som klarlagt att specialistofficerens gärning utgjort brottet framkallande av fara för annan. Det är enligt domstolen styrkt att den tilltalade agerat enligt åklagarens gärningspåstående och detta är bevisat bortom rimligt tvivel.

   I teorins värld!
   Vad hade hänt om en polis hade närvarat på platsen? Hade man försökt hindra polisen att inleda förundersökning med motiveringen att detta är FM:s interna angelägenheter och att det först måste gå igenom FPAN som sedan beslutar om ärendet ska anmälas till polis? Det hade ju blivit aningen fel..

   Intressant diskussion
   /pappersvändaren

   Radera
  6. Ett förtydligande
   Enligt min syn,och som tidigare skrivits av "Lars" i kommentarerna så utgör diciplinärenden och brottsutredningar två parallella system och inte två nivåer av samma. FPAN utgör inget filter som ska sitta och bedöma vad som skall komma till polisens kännedom eller inte. Att dem faktiskt anmäler vissa händelser till polis utgör en service bara. Egentligen har dem mig veterligen inte ens någon skyldighet att uppmärksamma polisen om att ett brott eventuellt har blivit begånget. Det handlar nog mer om att det skulle se rätt dumt ut om ena delen av "statsapparatskroppen" inte samarbetade och underlättade för den andra.
   Alla kan förutse dem stora svarta rubrikerna i kvällsposten: STATLIG MYNDIGHET MÖRKADE BROTT BEGÅNGNA AV SIN PERSONAL!!

   /pappersvändaren

   Radera
  7. Tingsrätten i Uppsala har bedömt händelsen som ett brott. De har dragit stora växlar (för stora enligt insatta) på möjliga konsekvenser av hanteringen. Det är inte säkert att FPAN med större vana av såna här händelser hade gjort samma bedömning.

   Självklart hade inte FM hindrat polis att inleda förundersökning. FM hindrade inte åklagare att göra det den här gången heller.

   Diskussionen är handlar inte bara om MP och domstolen utan också om synen på våra gärningar. Vissa misstag renderar i ingenting och andra simplare blir du åtalad för.
   Hur stor konsekvens har det här vådaskottet fått jämfört med felberäkning av datasystemet PRIOs kostnader och införande?

   Radera
 6. Det är min uppfattning att en soldat fick splitter i benet och att mynningen vid själva skottet var väldigt nära dennes huvud? Samt då givetvis att skottet passera väldigt nära soldatens huvud. Hur kan detta ses som god mynningsmedvetenhet? Soldaten måste ju ha bestående men efter det som hände (hörseln, benet).

  Jag undrar varför inte detta nämns i inlägget/inläggen?
  Om detta skedde så måste det ju nämnas då detta förklarar TR:s dom

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är INTE den information som jag tagit del av. Enligt uppgift så var mynningen åt rätt håll och projektilen gick ner genom ett bord. Det ska inte ha varit nära någons huvud.

   Radera
  2. Det var så det gick till. Det var dessutom ett antal soldater i rummet. Skottet gick genom bordet ja, men var endå väldigt nära en soldat som stod framåtböjd och rättade till sin utrustning.
   Allt detta står i MPs rapport.
   Detta förklarar ju hela händelseförloppet och domen.

   Varför nämns det inte på någon av alla de forum som diskuteras detta?

   Radera
  3. Enligt de som jag talat med i ärendet har det inte alls varit så nära som tingsrätten har fått uppfattning om.
   Det ska ha varit en av de bärande faktorerna för att försvaret hävdat att det inte var GROV oaktsamhet; att mynningsmedvetenheten gjorde att det inte blev någon skada (utöver buller).

   Radera
  4. Jag har nu rådgjort med folk som har dokumentationen till anmälan och jag får inte bekräftat att det ska ha varit nära någons huvud. Vilken sida menar ni att det ska stå på?

   Radera
  5. Men kan bullerskadan, närheten till mynningen och splitterskadan vara orsaken till MPs agerande?
   Jag tycker inte att MP har agerat 100% rätt i sitt agerande,även deras rapport var ju väldigt...ja, annorlunda, men orsakerna ovan var kanske anledningen till att händelsen fick den rubriceringen den fick och att den skickades vidare?

   Radera
  6. Vittnesmålen och bilden på soldaten som står framåtlutad

   Radera
 7. Låt inte det här bli en vinklad debatt likt övriga media. Lite märkligt när man får läsa sånt som "officer 04:21" skriver, det ger en annan vinkling på händelsen.

  -Ett vådaskott kan vara disciplinförseelse (slarv utan att det är brott enl brottsbalken men man har inte följt föreskrifterna,ex SÄKI), vilken kan och bör hanteras av FM interna system.
  -Det kan även under andra omständigheter vara olika brott, ex framkallande av fara för annan, vållande av kroppsskada, vållande till annans död,mm mm.
  Skall även de lite allvarligare brotten utredas internt?

  SvaraRadera
 8. ATT vi pratar om detta är positivt! jag tänker på incidenter som jag varit med om under -80 och -90tal som helt enkelt "mörkats" bort. Samma saker hände givetvis igen då ingen pratat eller spridit dessa erfarenheter, även dålig saker / prejudikat som sprids ökar säkerheten!

  Vad är värst? att vi slutar prata, skriv om incidenter eller en "kanske" något felaktigt hanterat ärende, dom.

  Taskigt för den enskilde vid felhantering, men tragiskt om någon omkommer pga tystnad.

  ATT vi pratar och debbaterar är bra, endast då kan förändringar ske!

  LT Furiren

  SvaraRadera
 9. Angiverikulturen är här i FM numera för att stanna. "Ange en kompis - få 200 i RALS!"

  Tänk om man skulle gjort en polisanmälan varje gång man sett något galet istället för att skrivit DA, påpekat vederbörande, varnat...

  Under 22 år har jag varit med om 5 skarp am vådaskott och förmodligen något fler med lös am (som också smäller). Är en tappad lucka på fpl "framkallande av fara"? Sladd med bilen? Vårdslös och ogenomtänkt ordergivning?

  Nu har vi alltså kommit till att:
  1 - Gör inget som inte är beordrat, skriftligt, och som du inte tänkt igenom j-t noga hur det kan ligga dig i fatet innan du genomför.
  2 - Skulle du missa 1:an: MÖRKA - LJUG - SVIMMA
  3 - Polisanmäl alla du tycker illa om och som du vill passera i karriären för allt.

  /Snart muck

  SvaraRadera
 10. En muntlig uppgift låter göra gällande att vid den obligatoriska säkerhetsprövningen vid anställning får jag inte ha blivit LOB:ad (Fyllecell) eller ha kört så pass fort att det innebär att mitt körtkort dras(Vårdslöshet i trafik). Nu skickar FM en anställd officer på utlandstjänstgöring som är dömd till villkorlig dom och 40 dagsböter...

  /Oldboy

  SvaraRadera
 11. Men tänk om man inte upplyser FM om att man blivit LOb-ad? Kan väl lika gärna MÖRKA det med, nu när vi tagit klivet in i FM's MÖRKA-kultur.
  Var kan man läsa MP 52-sidiga rapport?
  Och förresten hur blev det med ANSVAR för de som blåste +100 mille på obefintlig upphandling (bikupan). Dagsböter? Snett uppåt?

  SvaraRadera
 12. Snabbt och bra agerande från FM!

  Herr Ryding-Berg kommenterar vad som har brustit i hanteringen.

  ” Det som brustit i detta ärende inom Försvarsmakten är att militärpolisen gjort anmälan direkt till polis/åklagare utan att gå via aktuell förbandschef.”

  Dessutom vad som skall förhindra liknande fadäser i framtiden.

  ” Chefen för militärpolisen kommer att internt gå ut med styrning av innebörd att MP inte själv agerar utan stödjer förbandschef Chefen för militärpolisen kommer att internt gå ut med styrning av innebörd att MP inte själv agerar utan stödjer förbandschef och håller chefsjuristen underrättad i dessa frågor.
  och håller chefsjuristen underrättad i dessa frågor.”
  Jag måste säga att jag är lite imponerad av FM!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ursäkta hacket med det är ett hårt material och saxen börjar bli slö.

   Teaterdirektören.

   Radera
  2. Förbandschefen leder och fördelar arbetet inom förbandet. Militärpolisen rundade dock förbandschefen och gjorde anmälan direkt till polis/åklagare.

   Detta måste vara ett klockrent tjänstefel ifrån militärpolisens sida! Så vilken instans skall nu döma och straffa militärpolisen med anledning av dennes tjänstefel?

   Flygsoldat 113 Bom

   Radera
 13. Ja, mycket bra av FM:s chefsjurist att visa delaktighet och kommentera detta ärende.

  http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2012/11/29/cjur-om-vadaskottsdomen/#more-891

  SvaraRadera
 14. Officersförbundet kommenterar domen:
  http://www.officersforbundet.se/portal/page/portal/material/Nyhetsarkiv/Nyhet?element_id=6592710&displaypage=TRUE

  SvaraRadera
 15. http://www.dn.se/nyheter/sverige/marinofficer-skot-skarpt-i-somnen

  Vad gillar ni denna då? Frågan är om denne MÖRKADE vådaskottet och sa att han sköt i sömnen och fick därigenom straffrabatt. Eller så kanske MP var sjösjuk och satt på kajen...

  SvaraRadera
 16. Lätt pikant i samanhanget är att när MP på LedR tidigare i år skulle genomföra vapentillsyn med hjälp av vapentekniker från FMLOG, så gick ett skott av på motsvarande sätt i en vapenvårdslokal!

  Detta fall anmäldes inte till åklagare!!
  Men militärpolislagen är väl bara till för andra.....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Aha...
   Pikant? Fler vådaskott på LedR med MP inblandade alltså. Börja ana oråd. Någon som blev trackad lite väl och ger igen med 52 sidor och direktar åklagare då man är VÄL medveten om rutiner att gå linjeorg till reg C.

   Did they ever fit together?

   Någon som sätter en hundring på att det är samma mp? Pkt 3 på 14:03 ovan?

   Skulle något så simpelt (om det nu vore verkligt) kunna skjuta(!) en rättvisekultur i sank?

   Och sista frågan:
   Är detta en armékultur; att nita kollegor eller en FM-kultur?

   Radera
  2. Jag förutsätter att den tidigare så utredningsvilliga militärpolisen orkar en sida till och förklarar varför just detta vådaskott hamnade där det gjorde!
   Jag hoppas inte orsaken till det medvetna misstaget hamnar i närheten av dina spekulationer.

   Skulle så vara fallet är det i.o.f.s. lätt att åtgärda genom insatser från vårdapparaten (efter sedvanlig dragning genom praxis).

   Ännu så länge återfinns väl beteendet endast i detta unika fall och endast hos MP?

   Teaterdirektören.

   Radera
  3. Läste denna skrivelse om tidigare vådaskott vid LedR med vaktpersonal vid grundtillsyn av vapen.

   LedR 2012-02-03 14991.60273 Rapport tillbud, vådaskott i vapenvårdslokalen

   Rapporten anger att en person stod i skottriktningen och att två i lokalen fick splitter i benet. Kan det verkligen vara samma MP som var inblandade i den tidigare händelsen som anmälde det aktuella ärendet?

   Radera
 17. "NN har uppgett att han, om han döms för brottet, inte drabbas av någon arbetsrättslig
  påföljd." står det i domslutet.

  I min värld kan en sån här dom ge problem med placering på säkerhetsklassade tjänster. Man får hoppas att säkerhetstjänsten ser bortom "villkorlig dom" och ser ett vådaskott bland många andra.

  SvaraRadera
 18. Äh, frångå FPAN. Lägg ner eländet och ersätt skiten med kavajhytt eller tinget.

  Mj

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är väl bättre att lägga ned MP. varför behöver vi den enheten/kompetensen inom FM ?. Det finns Civila riktiga poliser.

   Inga andra statliga myndigheter har sin egen "polis"

   Och det finns ju några att välja bland.

   http://www.myndighetsregistret.scb.se/Myndighet.aspx

   Vart ska det sluta?.. "FRA Polis" ( FRA) "Konjuktur Polis" (Konjuturinstitutet) "Konst Polis"(Konstfack)

   Min egen favorit i sammanhanget bli när "NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR" har sin egen polis... det blir ju "Hemslöjdspolis"

   Låt detta utredas av proffs inte de som inte fick bli riktiga poliser utan fick välja MP istället....


   Gardesofficer med insyn i den sk "MP" verksamheten (dvs lekstugan...)

   Radera
  2. Om du inte förstår varför det behövs soldater och officerare med juridisk kompetens inom Försvarsmakten bör du kanske söka den kunskapen. Är bedrövligt om du inte inser värdet av det, om du nu är "gardesofficer".

   Radera
  3. @ Gardesofficer med insyn mm...

   Först och främst: Har kustbevakningen fråntagits sina befogenheter? Eller vad menar du med att Försvarsmakten är den enda myndighet förutom polisen som har polis-befogenheter?

   För det andra: Vill du verkligen ha civila poliser utan förståelse för det militära systemet eller LDT-lagstiftningen med på alla utlandsmissioner? När jag var nere i sandlådan hade vi pinsamt mycket vådaskott (folk blir väl slöa av all värme, eller så är det väl svårare att mörka på en liten camp (CNL)), men alla av dem sköttes i LDT-spåret, trots att det var MP som utredde rutinmässigt.

   Radera
  4. 1.Nej

   2.Nej

   3.Ja, detta eftersom MP valt att "mörka" rapporteringsskyldigheten när våra kollegor blir skjutna av sina egna.


   Gardesofficer med insyn.....

   Radera
  5. @ Gardesofficer...

   Vad menar du skjutna av sina egna?

   Radera
  6. Affe.


   Lg skjutfält "vådaskott" m kroppskada.


   m.m

   Gardesofficer med insyn...

   Radera
  7. Om du inte vill utvecklas så känns det rätt meningslöst att du skriver något öht. Och om du menar vad jag tror att du menar så har du tagit den här debatten till sitt lägsta jävla lågvattenmärke.

   Radera
 19. Den enda karriär som definitivt borde vara begravd är väl denne MPs?
  Frångår praxis, rundar chefen, skriver en 52 sidors rapport, går till civil åklagare utan att ens bry som om FPAN och är dessutom på egen hand ansvarig för att föra in en skjut-, gräv-, tig-mentalitet i hela FM. Bra jobbat. /golfclap.

  SvaraRadera
  Svar
  1. -Denne militärpolis har handlat efter de LAGAR som styr dennes tjänst.
   -Försvarsmaktens interna "praxis" styr inte en POLISMANS(=militärpolis) handlande.
   -Militärpolisen är vad jag vet inte underställd förbandschef när han utövar militärpolistjänst.
   -Det finns bara "civila" åklagare.
   -Och till sist kan inte denna militärpolis lastas för om människor väljer att "mörka" ex vådaskott.

   Radera
  2. Denne militära tjänsteman har skyldighet att även följa FM:s bestämmelser, något han inte gjorde.
   Denne militära tjänstemans (OBS inte polisman) agerande riskerar verkligen säkerhetsarbetet inom FM. Den här typen av hantering är bara kontraproduktiv.

   Radera
  3. Jag håller med att man måste ta samtliga lagar, förordningar,författningar och interna bestämmelser i beaktande.
   Dock när en Lag säger A medans förordning/författning/intern bestämmelse säger B, C eller D, så har alltid Lag företräde före förording, förodning före intern bestämmelse osv.
   Därför går polismans(=militärpolismans) skyldigheter före försvarsmakten när det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har begåtts.

   Sen har jag själv inte läst förundersökning eller domen och kan då inte uttala mig om vad jag anser i just detta fall. Tydligen har i alla fall kedjan militärpolis, åklagare och tingsrätt ansett att det varit fråga om brottet framkallande av fara för annan.

   Alla vådaskott är inte likadana. Hade det varit på skjutbana, rakt in i vall/plank whatever och MPnärvarande hade säkerligen denne inte haft "anledning att anta".

   Radera
  4. Lag är lag och lämplighet och sans är något annat. Det är ju faktiskt så att rent juridiskt skulle man kunna genomföra ett envarsgripande på ett enkelt vådaskott men det gör man ju inte.

   Rent juridiskt så finns det en massa saker som man får respektive måste göra. Rätt är inte alltid rätt, om jag uttrycker mig fyndigt.

   Tittar man på det där med befogenheter i Förordning med reglemente för militärpolisen så finns nyckelfrasen "tillämpliga delar" avseende jämförelsen med vanlig polis.
   Men mer därtill kan man ifrågasätta om förordningens första § uppfylls med detta agerande:
   "...
   Därvid har militärpolisen till uppgift särskilt att
   1. förebygga brott samt hindra att ordningen och säkerheten störs genom brott eller på annat sätt,
   ..."

   MEN: Rent juridiskt KANSKE inte militärpolisen har gjort fel, men det vet vi inte eftersom det inte prövats, eller hur?
   Och om vådaskottet överklagas och åtalet i högre instans ogillas så hade militärpolisen fel, eller hur?
   Om om inte fanns...

   Radera
  5. Juridik och sunt förnuft går inte alltid hand i hand. Så är det.

   Sen om vi ska citera lagtexter så innebär det att om militärpolis är att anse som polis så gäller då POLISLAGEN. Alltså en LAg inte förordning.

   9 § När en polisman får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal, skall han lämna rapport om det till sin förman så snart det kan ske.
   En polisman får lämna rapporteftergift om brottet med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter. Lag (1998:27).

   Sen går man i Rättegångsbalken där det står blabla anledning anta, brott blabla förundersökning inledas osv.

   Rent juridiskt har militärpolisen gjort RÄTT. Militärpolisen dömer ingen. Han rapportera och utreder enbart ut efter förundersökningsledarens direktiv. I detta fall är det åklagaren som är förundersökningsledare.
   Åklagaren samlar på sig bevis genom militärpolisen och anser han att de information/bevis han har ger en trolig prognos för fällande dom så kör han vidare. visar det sig att det ej går att styrka att gärningen varit genom GROV oaktsamhet utsätta annan för LIVSFARA eller fara för SVÅR kroppsskada, så läggs förundersökningen ner. Brott går ej att styrka..

   Jag tycker personligen att ärendet borde överklagas. Det är alla individers rätt att göra.

   I allt detta finns det något som kallas objektivitetsprincipen. Den innebär att du inte bara skall utreda det som är till nackdel för den misstänkte, utan även det som talar till dennes fördel. Samtliga utredningar av polis/militärpolis skall bedrivas på detta sätt.

   Radera
  6. Sen för att kommentera det första du skrev om envarsgripande.
   Envarsgripande är inte heller en lag som har SKALL utan där står det FÅR. Det är skillnaden mot polis/militärpolis skyldigheter att dom SKALL rapportera. Förundersökning SKALL inledas om det finns ANLEDNING ATT ANTA(lägsta misstankegraden) att brott som här under allmänt åtal har begåtts.

   Radera
  7. Var någonstans i Polislagen definieras MILITÄRPOLISENS skyldigheter och befogenheter?
   I MP-förordningen står det "tillämpliga delar" och vilka avses då? Min uppfattning är att det sliras på den punkten.
   Ska även MP börja med "pinnjakt" nu också?


   Återigen så KAN MP:n ha gjort fel men det kommer inte att prövas och tills dess får man anse att han rent juridiskt har gjort rätt. Vad som inte framkommit i dokumentationen är varför han ansåg att just detta vådaskott skulle hanteras på något annat sätt en det gängse, varför det hanterades som ett möjligt brott och inte tillbud.
   Varför är ett vådaskott i vaktlokalen så mycket annorlunda än ett vådaskott i vapenvårdslokalen på samma förband?


   Det viktiga i sammanhanget är att inte de verktyg som finns används på avsett sätt och att det kan få konsekvenser som motverkar syftet med arbetet; säkerheten. Utgår man ifrån perspektivet grov oaktsamhet så faller många misstag under det epitetet och kön till tingsrätten blir då lång. Det medför en ovilja att rapportera tillbud och organisationen kan då inte lära sig av sina misstag. Om detta skriver bland annat Wiseman om.

   Radera
 20. I polislagen? Eftersom MP=polisman har MP samma befogenheter och skyldigheter som polisman. Polismans skyldigheter och befogenheter finns i polislagen.
  §4 3st i Polisförordning (1998:1558)
  11§, 1-2§ Förordning (1980:123) med reglemente för militärpolisen

  Pinnjakt, är du allvarlig?

  Enligt min uppfattning kan INTE MP gjort fel i detta fall eller alla andra där han har anledning att anta. MP har rapporterat vad han har anledning att anta är brott som hör under allmänt åtal till åklagare. Åklagaren säger förundersökning inledd, utred detta efter xy direktiv. Det har sen gått till TR och där en fällande dom. Skulle det prövas av Hovrätten och det är en friande dom har MP fortfarande agerat rätt.

  Varför ett vådaskott är annorlunda ett annat beror ju om det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts. Ta oaktsamhetsbrottet framkallande av fara för annan. Där krävs det att det inträffade inneburit en LIVSFARA för ANNAN eller fara för SVÅR KROPPSSKADA för ANNAN och så klart skall hans oaktsamhet varit att anse som GROV.

  Det har alltså inte bara med oaktsamhet att göra, utan oaktsamheten skall resultera i något konkret som exempelvis LIVSFARA.

  OM du skulle utsättas för livsfara eller fara för svår kroppsskada av ANNANS grova oaktsamhet, vad hade du velat?

  Det viktiga i sammanhanget är att det förs en diskussion och att alla får föra fram sin åsikt. Sen tycker jag nivån på vissa inlägg eller delar av inlägg är låg till mycket låg.

  Lika viktigt som du tycker det är att skydda den nu dömde, tycker jag att det är för den/de militärpoliser som handlat efter deras regler. Kritisera inte dem, utan systemet som de arbetar i.
  Försvarsmakten är liten. Det skall man alltid ta i beaktande.

  De flesta vådaskott brukar väl inte utsätt någon för livsfara eller fara för svår kroppsskada? Eller?  SvaraRadera
  Svar
  1. Du glömde "tillämpliga delar", en strof i "MP-förordningen" som visar att MP alls inte har polismans befogenheter rakt av.
   OM denne MP hade varit riktig polis hade ärendet säkerligen blivit ett disciplinärende för FPAN att hantera. Det visar historien på.

   MP KAN ha gjort fel men det vet vi ju inte eftersom det inte prövats. Först när ett agerande har prövats så vet vi om det är fel. Det är ju så juridiken fungerar.

   Om denna dom överklagas och åtalet där ogillas så kommer hela processen i annan dager och MP:ns agerande inte alls så självklart som vissa tycker. Han har ju ansett att GROV oaktsamhet har förelegat och därmed ansett att det måste anmälas (trots att den uppsatte målsägaren initialt inte hade intresse av det). Det är hans bedömning något som är anmärkningsvärt med tanke på alla de vådaskott som förekommer (tom bland hans närmaste kollegor) men som behandlas som tillbud och disciplinärende.

   Det kan inte uteslutas att det finns något mer bakom (tex amm-förvaring) som också verkar ha fallerat vid tillfället, och som har fått honom att anse att ärendet var GROV oaktsamhet.

   Radera
  2. "tillämpliga delar" är i princip de delar som går att tillämpa, får tillämpas.
   Tittar vi exempelvis på polisförordningen så har vi i 4 kap 11§ en punkt som ej är tillämpar för militärpolis. "11 § När polismän börjar semester eller annan ledighet, skall de lämna uppgift till polismyndigheten om var de tänker vistas under ledigheten, om inte polismyndigheten bestämmer något annat". Eftersom militärpolisen inte ligger under POLISMYNDIGHETEN så är den punkten ej tillämpar.

   Som upprepning har en militärpolis/polis får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal har han rapporteringsskyldighet(polislagen 9§) sen enligt Rättegånngsbalken 23kap 1 § "Förundersökning skall inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats".
   Därför kan inte militärpolis ha agerat felaktigt.

   Militärpolisen har haft anledning att anta att det kan röra sig om en händelse där en grov oaktsamhet resulterat i livsfara för annan eller fara för svår kroppsskada för annan. Förundersökningen inleds sen av åklagare. Hade Åklagaren ansett att efter genomförd förundersökning det inte finns tillräckligt med bevis för exempelvis den grova oaktsamheten eller att det var fråga om exempelvis livsfara hade förundersökningen lagts ner. Men oavsett har militärpolisen agerat rätt då han haft anledning att anta och Åklagare inlett förundersökning och "hela processen" kommer inte i "annan dager".

   Som följer av brottsbalken kap 3 12§ är inte framkallande av fara för annan ett brott som kräver angivelse av målsägare för att det skall utredas.

   Jag har ingen aning om det nu aktuella ärendets förundersökning eller andra vådaskott som inträffat. Jag redogör enbart hur rättssystemet fungerar när det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats och polisman/militärpolisman får kännedom om det.
   Att spekulera om varför olika vådaskott 1-14 handlades så ger inte mycket. Har du något konkret i något fall och du anser att någon "uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften", så anmäl personen för tjänstefel då.   Radera
  3. Det är uppskattat att du med ditt juridiska kunnande berikar bloggen med kommentarer och det med ett bra språk. Tänk om alla kunde föra sig lika bra.
   Du får gärna visa på var de "tillämpliga delarna" regleras. Det finns bedömt fler områden där MP inte har samma rättighet/skyldighet.


   Nej, jag tror inte på att anmäla folk. De ansvariga i spåret är enligt uppgift inte helt nöjda med agerandet så berörd får nog sina fiskar varma ändå och ingen bjudöl på lillejul.
   Formellt kan han visst ha gjort fel då han inte följt de bestämmelser som gäller. Min poäng är att det inte prövats och därför kan det inte avgöras.   Du bör grotta ner dig i tillämpningen av juridiken när det gäller vådaskott. I de allra flesta fall har vådaskott hanterats som disciplinärende både inom polisen och Försvarsmakten. Detta eftersom man inte ansett att det varit så grovt att det måste åtalsanmälas. Av vad jag har läst och hört (av försvaret) så förelåg inga särskilda skäl att detta ärende skulle hanteras på annorlunda sätt just när det gäller själva tillbudet. Dock kan händelser runt omkring (avvikelser från förvaringsbestämmelser?) fått MP:n att trycka extra hårt, trots att det inte ryms inom själva anmälan.

   Där det har gått till åklagare är fall där kroppsskada (annat än bullerskada) uppstått och ett fall där en polis sköt rätt in i ett annat rum där en person höll på att få projen i huvudet. I det sista fallet konstaterades flera brister i vapenhanteringen varvid polisen fälldes. Bristerna var betydligt allvarligare än i det nu aktuella fallet.

   Radera
 21. Ett vådaskott vid blindavfyring kan om det utförs korrekt inte utgöra dara för någon. Detta då det sista momentet innefattar "blindavfyring i OFARLIG riktning. Anledningen till att detta görs är som de flesta vet just för att utesluta olycksrisk vid ev. "hjärnsläpp" alt.felfunktion.

  Johnny Ringo

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tingsrätten gjorde en annan bedömning. Eftersom det var inomhus och att då prj kunnat rikochettera och då bli en fara för annan.

   Det är den springande punkten i målet. Försvaret menade (precis som du) att mynningen var riktad så att ingen skulle träffas, precis som sig bör, och att det därför inte rörde sig om GROV oaktsamhet.

   Radera
  2. Säki ehv/pv 2010

   "25. Blindavfyring vid patron ur. Vid blindavfyring ska det säkerställas
   att personal inte befinner sig OMEDELBART framför vapnet.

   Vid blindavfyring ska vapen vara riktade i ofarlig riktning. Ofarlig riktning anges av övningsledare.

   Följande alternativ bör tillämpas

   a vapnet riktas mot skjutområdet alternativt mot mål som får beskjutas

   b vapnet riktas mot kulfång

   c i särskild konstruerad "patron ur" box.

   Kan inte ovanstående genomföras görs blindavfyring i den riktning där ett eventuellt vådaskott orsakar minst skada."


   Och eftersom ingen blev skadad så gäller väl sista stycket?

   Gäller inte SÄKI längre?? har MP återigen hittat på en "egen" tolkning av best.?


   Gardesofficer m insyn...

   Radera
  3. Ja MP har tyckt att det inte var ofarlig riktning och fått tingsrätten att köpa det.

   Radera
 22. Hur och var kan man få ut anmälan, förundersökning och dom?

  Om någon har "skrivelsenummer" (motsv) och datum på dessa mottages detta tacksamt så möjlighet finns att få bilda sig en egen uppfattning om en del detaljer i ärendet.

  Tack på förhand!

  (Finns de redan uthämtade kanske någon kan dela dem via Dropbox eller liknande.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vänd dig till tingsrätten i Uppsala.

   Radera
 23. http://www.expressen.se/gt/skott-gick-av-nar-polis-guidade-klass/

  Utan att veta vad som föranledde just detta vådaskott så låter fallen lika varandra.. Inomhus med studsande kula. Borde också vara grov oakstamhet, rent teoretiskt..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utan att veta någonting om brottet framkallande av fara för annan menar du? Nej, att det är inomhus med studsande kula betyder ju att skottet kunde ha varit farligt. Det säger ju ingenting öht om vilket uppsåt skytten hade (oaktsam, grovt oaktsam, uppsåtligen/medveten handling, likgiltig etc.). Brottet i sig kräver ju båda delarna, d v s framkallande av en direkt livsfarlig situation och att det har skett genom grov oaktsamhet. Men det står ju iofs redan hundra gånger i den här debatten, du kanske skulle ta och läsa lite innan du droppar sådana uppenbart oigenomtänkta kommentarer...

   Radera
 24. För att slippa spekulera om hur POLISEN hanterar vådaskott som görs av deras egen personal, ställde jag följande frågor till Rikspolisstyrelsen@polisen.se(Frågeställningen är inte optimal medger jag)

  "Hej.
  Jag har en fråga som rör vådaskott som sker inom polismyndigheten dvs inte ute
  i samhället. Exempelvis polisman vid vapenhantering inomhus skjuter ett
  vådaskott i lokal där andra är närvarande.

  Inleds det alltid en förundersökning om exempelvis brottet framkallande av fara
  för annan vid vådaskott där andra personer finns i rum/utrymme eller dylikt?
  Eller finns det styrningar att PAN alltid handhar liknande ärenden för att
  sedan gå till förundersökning om oaktsamheten tyder på att den är GROV?

  Kontentan av vad jag efterfrågar är om Polismyndigheten har något slag praxis
  vid situationer där egen personal gör ett vådaskott i främst ett rum/slutet
  utrymme och annan person finns närvarande.

  Hälsningar
  Kluddande Kluddarn"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag fick följande svar 2012-12-14:

   "Hej

   Min bedömning är följande:

   Vid anmälningar som rör polisanställda är det alltid en åklagare som fattar beslut om förundersökning ska inledas eller inte.

   Något förenklat kan man säga att PAN är avgörande instans i ett arbetsrättsligt förfarande. Ett sådant kan inledas av den berörda polismyndigheten efter åklagarens beslut i den straffrättsliga delen.

   Äger ett vådaskott rum i ett utrymme där det ska göras patron ur, tror jag inte åklagaren inleder förundersökning även om någon annan är närvarande.

   Avlossas ett vådaskott på ett sådant sätt att någon utsatts för fara, bedömer jag att förundersökning inleds.

   När det gäller polismyndighetens uppfattning hänvisar jag till den myndighet som berörs.

   Vill du ha en åklagarens uppfattning kan du t.ex. prata med chefsåklagare Kay Engfeldt vid Riksenheten för polismål i Stockholm.

   Med vänlig hälsning

   Lars Göran Carlsson
   Chefen avd för interna utredningar vid Rikspolisstyrelsen"

   Radera
 25. Annat exempel på "management by court"

  “It seems a little bit harsh externally, but as a matter of deterrence, sending a message to other pilots that ultimately it’s their mission, they are the flight commander and if the regulations say don’t do it, you don’t do it — you can’t trump those regulations by looking at other factors,”

  http://www.airforcetimes.com/news/2012/12/air-force-c17-pilot-cleared-jblm-training-death-121412w/

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.