tisdag 18 mars 2014

Gästinlägg: Inspektören - Ombordläggning

Här kommer ett tredje inlägg från den kontroversielle debattören Inspektören. Jag tror att det kommer skingra molnen för en del.
Metoden har varit oortodox, något som tycks behövas i en tid då få debatterar för marinens överlevnad. Debatten är alldeles för ensidig. Vi behöver en debatt som omfattar alla arenor.

Ombordläggning betyder kollision mellan fartyg och titeln är vald av Inspektören för att den symboliserar första inläggets mottagande i den marina debattmiljön.
Det var från vissa håll en ganska kraftig salva mot budbäraren, något som dessvärre är alldeles för vanligt i både debatten och politiken. Glädjande är att vissa debattörer tidigt tog upp tråden och började debattera sakligt.
 
Tror någon att det hade diskuterats så mycket om jag hade publicerat ett vanligt pro-marinen-inlägg från Inspektören? Det tror inte jag.
 
/C

________________________________________________________________________________


Debattmässig ombordläggning

 
Det finns i politikens värld två sätt att skapa stor uppmärksamhet. Antingen göra skandal eller komma med ett väldigt kontroversiellt förslag. I detta fallet valde jag det senare.
Att skriva ett sådant inlägg som jag inledde min serie inlägg här på Cynismers blogg var svårt på så sätt att det gällde att försöka framställa sig så svepande och raljerande som möjligt. Detta i syfte att försöka likna något som en folkvald skulle kunna skriva som riksdagsmotion.

 
Jag tror nämligen inte att ett dylikt förslag är helt osannolikt om 5-8 år när det börjar gå upp för våra folkvalda vilket enormt investeringsberg inte bara FM i allmänhet har utan Marinen i synnerhet.
Då är risken extremt stor att ”listiga idéer” som den jag lade upp blir verklighet i form av riksdagsmotioner och använder man dessutom värdeorden besparing och sammanslagning då pekar kursen rakt upp på grund för en redan mycket liten marin med stort omsättnings och underhållsbehov.

Vi har under detta år sett exempel på hur riksdagsmän från ett visst parti med stort inflytande uttryckt sig med stor okunnighet om FM och dess realiteter och jag tror som sagt att det kan komma mera och värre saker.


Politisk okunnighet rörande marina frågor har drabbat oss hårt och kommer att fortsätta drabba oss.

Här tänker jag t.ex på stoppad anskaffning av Lvrb och utveckling av ubj-torped även om den senare kanske kommer att påbörjas igen. Beslutet att flytta Säkkomp Sjö från Karlskrona till Göteborg 2003. Ett beslut som drevs igenom av Fömin Leni Björklund. Samma person som ledde utredningen som slutade i en försvarsmaktsgemensam helikopterflottilj med bekant katastrofalt resultat för sjöoperativ förmåga. Till sist vill jag ta upp den av centerpartisten Gunnar Björk ledda utredningen i mitten av 1990-talet som mynnade ut i avskaffandet av de försvarsgrensspecifika officersskolorna och inrättandet av de gemensamma Militärhögskolorna. Här blev resultatet att de marina eleverna har fått gedigna kunskaper i marktaktik och markteknik men rudimentär utbildning i det dom behöver. Detta är fortfarande aktuellt för GMU och OP/TA-elever. Intressant detalj är att eleverna på OP/TA-naut läser en kurs i asymmetrisk krigföring och givetvis med tyngdpunkt på markoperationer.

 

Även inom FM råder oerhörd brist på förståelse.

Detta tar sig b.l.a. uttryck i 2013 års Perspektivrapport från FM till regeringen där alla tre föreslagna alternativ på försvarskoncept innehåller en reduktion av Marinen. En marin som redan idag är för liten i förhållande till uppgifter och möjligheter till att öva i större och sammansatta förband.
 
Jag har ingen lösning av den gordiska knuten genom ett Alexander-hugg men jag tror på ett långsiktigt opinionsarbete både mot folkvalda, andra myndigheter och inom FM.
 

Man måste förstå den marina krigförings särart och behovet av att i stort sett omedelbart påbörja eller planera in ett antal anskaffningsprocesser av marin materiel. Detta givetvis efter i försvarsbudgeten markant höjda materielanslag avsedda för marinen. nnars står vi där 2030 med användningsförbud på alla vapen och slagvatten ända upp till gunrummet på kvarvarande enheter

Jag har inga färdiga förslag på numerär men en målbild kan vara den numerär som beskrivs i artikeln Därför behövs en Marin i Tidskrift i Sjöväsendet nr 4 2013.Ett Marint manifest
 
För att skapa opinion behövs ett upplysande och någorlunda kortfattat budskap om behovet av en stark svensk sjömakt (ej på bekostnad av andra försvarsgrenar), något i stil med ett ”Marint manifest”
För att få ordentlig trovärdighet borde detta skapas av Kungl. Örlogsmannasällskapet och spridas m.h.a försvarsbloggare m.fl. till beslutsfattare på olika nivåer under en längre tid så att budskapet tränger in. Detta enligt principen ”Tjat lönar sig”

 
Avslutningsvis så vill jag tacka Cynismer för möjligheten att lägga upp gästinläggen här och vederbörandes förståelse för mitt val av en något provokativ metod. Det är alltså inte bloggägaren själv som skrivit detta i syfte att få mer besökare till bloggen, något som har insinuerats på sociala media.

 
Inspektören

8 kommentarer:

 1. Kunde han inte åtminstone väntat till den 1:e april?

  SvaraRadera
 2. http://commanderslog.blogspot.se/2014/03/inspektorens-forklaring-och-forslag.html

  SvaraRadera
 3. Inspektör´n,

  Kanske inte så bra metod för att skapa en debatt, vilket kanske framgår av kommentarsfältet ovan. Själv anpassade jag mina kommentarer i tidigare inlägg efter nivån på Inspektörens gästinlägg. Jag trodde att det var ännu en stolle som ville ha ett ord med i laget och jag är fortfarande inte övertygad om att jag hade fel.

  Jag förstår fortfarande inte vad som skiljer Inspektörens syn på marinens och hela Försvarsmaktens framtid från den syn vi andra har, om det fortsätter som tidigare på den politiska nivån.

  Det finns inget som hindrar att KÖMS skapa ett marint manifest eller att skaffa en egen blogg. Dock vore det önskvärt med högre kvalitet på inläggen. De tre kommentarerna ovan talar sitt tydliga språk när det gäller den provokativa metodens effektivitet.

  SvaraRadera
 4. @ Sumatra. Att det inte är någon skillnad i syn på framtiden mellan mina inlägg och andras håller jag inte alls med om. Att det drivs debatt för att få regeringsbeslut på budgeterad HTM/ombyggnad av befintlig materiel tycker jag är utmärkt men i det längre perspektivet är jag inte road av vad jag läser i t.ex PERP. ÖB tar inte ett uttalande om försvarsgrensnedläggning ur luften.Tankar hade tänkts innan. Inga nya fartyg är beställda och amfibiekårens materiel modifieras bara till del. Hur kommer detta att sluta?
  Här saknar jag debatt om långsiktigheten och olika alternativ att utöva sjömakt.

  Om jag är alarmistisk lär historien utvisa men man kan avundsjuk på FV som har 39E som ett system att hänga upp verksamheten kring de närmaste 30 åren. Det har inte Marinen. Jag tror att Marinen väger lätt när det gäller satsningar på Armé och flyg.
  För övrigt vill jag tacka dig för inlägget GAZ på Skipper. Mycket bra skrivet

  SvaraRadera
 5. @ Inspektören. Nu råder samsyn, till skillnad mot inlägget Avveckla marinen. Jag tror inte att den marinjär eller sjöbroder finns som inte skriver under på din senaste kommentar. Resonemanget om försvarsgrensnedläggning har säkert varit i säck innan det kom i påse. Diskuterar man en prolongerad ekonomi, så lär det säkert vara en realistisk konsekvens. Det är också detta som diskuteras och i detta finns det inte någon större åsiktsskillnad som jag har uppfattat. It´s the economy, stupid - som president Clinton anförde i sina presidentvalskampanjer.

  Jag tror att sjökrigets natur är lite som Aries siderala timvinkel, d.v.s. lite svårt för många att ta till sig.

  Oavsett vilken försvarsgren som diskuteras, så finns det all anledning till alarmism. Hela Försvarsmakten lider av existentiell ångest och det med all rätt och full täckning i verkligheten. Någon långsiktighet blir det inte, så länge det inte händer något på den politiska nivån eller en rejäl ruptur inträffar i vår absoluta närhet, läs Baltikum.

  Som sagt, vi är till 100 % överens i det du skrev. Nu är frågan hur man kommer vidare och hur man uppnår målsättningen att sätta marinens framtid på agendan i en vidare krets än KÖMS och försvarsbloggarna. Om detta skall vi diskutera och också sträva efter.

  Liten efterskrift: Tack för dina vänliga ord om GAZ. Det är alltid svårt att sia om mottagandet i läsekretsen när själva anslaget avviker från normen och blir lite personligt.

  Intressant är vidare det senaste amerikanska utspelet om ökad amerikansk närvaro i Baltikum, med anledning av kalabaliken på Krim. Det borde kunna vara ett giltigt argument i den pågående diskussionen om en eventuell NATO-anslutning. Kanske kan det även bli en del av lösningen på den Gotländska Jungfruns bön? Det skulle kunna lösa en del för oss, för balterna och för NATO vad gäller östersjöproblematiken.


  SvaraRadera
 6. Jag tror jag förstår poängen,,,kanske,,,men att blanda in att sjökomp säk flyttades till Göteborg och att OP eleverna läser assymetrisk krigföring som en delkurs på 3 år och att GMU soldater lär sig att marschera och skjuta förefaller att vara halmstrån.

  SvaraRadera
 7. @ Sumatra. Håller helt med dig. Aries siderala timvinkel gissar jag är astronomisk navigation och var en riktigt rolig liknelse. Som tekniker så skämtade man mer om Buffrad C-MOS(Bufflig C MOHS) Med tanke på ditt inlägg GAZ. Skulle det finnas möjlighet om du har kunskap i ämnet att skriva om varuflödena till sjöss och deras sårbarhet? Ägnar mig mest åt teknik och har mycket liten kunskap om handelssjöfarten fungerar operativt.

  SvaraRadera
 8. Inspektören, du stavar och skriver så väl att det är svårt att ta till sig att du är tekniker ;-)

  Jag vet nog inte mycket mer om varuflöden till sjöss och deras sårbarhet än vad folk vet mest. Däremot förstår jag värdet av varuflödet, men det behöver man ju inte vara raketforskare för att förstå.

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.