söndag 16 mars 2014

Gästinlägg: Inspektören - Marin sotdöd

Häromdagen publicerade vi ett gästinlägg från Inspektören. Det var ett järvt inlägg som väckt upprördhet och ilska på sociala media och bloggar. Det är förståeligt då idén som presenterades var helt utanför den vanliga boxen, vilket säkert hade sitt syfte.
Här kommer Inspektörens uppföljning:

/C


__________________________________________________________________________


Marin sotdöd, upprustning eller något helt annat

Jag skall i detta inlägg fortsätta att utveckla mina tankar om den svenska Marinens kommande utmaningar och på detta sätt inbjuda till debatt i ämnet.
Påpekar att min utgångspunkt inte är dagens läge utan en möjlig situation bortom 2024.

Det finns enl. mig 3 st scenarion för den svenska Marinens vidare öden. Dessa är:

 1. Fortsatt brist på medel för omsättning av fartyg och utrustning hos Flottan och Amfibiekåren. Jämfört med den omsättning som rådde på 1980 och 1990-talen är den nuvarande situationen mycket oroväckande med ett flertal stridsfartyg som sjösatts mellan 1981-97(ej Visby) och där man är i skriande behov av att påbörja omsättning. Amfibiekårens båtar modifieras till del men detta är inte tillräckligt. Robotarna 15 och 17 börjar få ett antal år på nacken och ingen omsättning i sikte. Utan att veta så mycket om indirekt eld så säger mina obsoleta kunskaper från värnplikten att understöd med något grövre än 81 mm granatkastare är att föredra vid amfibiestrid i skärgården. Sålunda ytterligare ett område som kräver resurser. Här är frågan när blir Marinen bara en dyr båtklubb med ringa stridsvärde? ÖB sade i Almedalen 2012 att det kan bli frågan om att ta bort försvarsgrenar och jag tror knappast att det var Armén han avsåg.
Ett ytterligare hot i detta scenario är de av politikerna omhuldade tidvis tjänstgörande samt personal ur frivilligorganisationer. Ingen skugga över dessa men i min värld så är sjöfolket på marinens stridsfartyg professionella individer som inte kan ersättas med ovan nämnda kategorier men i tider av anslag på fortsatt låg nivå kan idéerna om sådan bemanning av stridsfartygen komma upp vilket knappast gagnar fartygens effektivitet.


 1. Marinen tillförs omedelbart kraftfulla medel för omsättning och modifiering av i stort sett det mesta av materielen. Detta känns som ren utopi ur en politisk synvinkel men är med tanke på ledtiderna för projektering, beställning, tillverkning, leverans och driftsättning en nödvändighet om vi skall ha en fungerande marin år 2025. Tyvärr kommer debaclet med varvet nere i Karlskrona kommer ju inte att skynda på nybyggnationen direkt även om jag håller med FMV i sitt agerande. Dessutom måste Marinens numerär i kölar räknat kraftfullt ökas. Som jag skrev i tidigare inlägg tror jag inte på Marinen som invasionsförsvar primärt utan med sjöfartsskydd som huvuduppgift. Denna uppgift tarvar betydligt fler kölar än invasionsförsvar. 

 1. Att resurser tas från en marin i skick enl. punkt ett och förs över till Kustbevakningen som i praktiken får nya uppgifter och materiel. Här handlar det om ett mycket stort förändringsarbete för att skapa en ”Kustbevakning med extra allt” Fram till 1994 ingick Kustbevakningen i Marinens krigsorganisation (Minkrigsavdelningen) och vissa kustbevakningsfartyg var utrustade med militära sjökort, militär radio och kryptoutrustning, uv-robotar och skrovfasta sonarer samt att man övade tillsammans.
Den kraftfulla ryska upprustningen talar emot detta alternativ men då måste den mötas med alternativ två.Självklart vore alternativ två det allra bästa men samtidigt det minst troliga.
Återkommer till frågan var går smärtgränsen då det är rent slöseri att ha kvar Marinen?
Vilken verkan vill statsmakten ha till sjöss både ur militär såväl som brottsbekämpande synvinkel? 
Skall en organisation eller stat som vill sätta press på Sverige verkligen ges möjligheten att skapa svårigheter för landets försörjning genom att relativt riskfritt kunna agera mot vår handelssjöfart eller skall vi skapa verktyg i form av effektiva sjö, flyg och landresurser för att kunna försvåra detta.


Mig ter sig en återgång till förhållandet mellan Marinen och Kustbevakningen som det var innan 1994 som det naturliga med då kräver det en rejäl upprustning av Marinen annars måste man hitta på något helt nytt när det gäller statens våldsutövande på havet bortom 2025.
Vi måste ta denna debatten nu och inte om 10 år när vi om inget görs nu står inför fullbordat faktum och våra sjöoperativa förmågor är det som nuvarande Kustbevakningen och det marina hemvärnet kan leverera.

Inspektören.15 kommentarer:

 1. På vilket sätt särskiljer det anförda marinen från övriga försvarsmakten?

  SvaraRadera
 2. Kustbevakningen är kanske den mest onödiga myndigheten i hela den statliga myndighetsfloran och man SÄGER och TROR att man sysslar med GROV brottsbekämpning, men det gör man givetvis inte. Ja, om inte att terrorisera semesterfirare och fiskare är attt betrakta som grov brottslighet förstås.

  Det finns bara en rätt väg att gå. Det är att dela upp Kustbevakningens uppgifter, personal och båtar på följande sätt:

  Miljöuppgiften = Kombinations+Miljöfartyg > Sjöfartsverket
  Polisiära uppgifter = Övervakningsfartyg > Polisen (Sjöpolisen)
  Sjöbevakningsuppgifter = KBV 181 + 312-315 > Marinen

  Sjöräddning bedrivs redan i dag av samtliga ovanstående samt SSRS så den kommer inte att bli lidande.

  Så har man vips tagit bort en myndighet och flyttat verksamheten dit den hör hemma.


  SvaraRadera
  Svar
  1. Kanske bra att återbörda större delen av myndigheten till fadershuset, d.v.s Tullverket. Det är väl där den grova brottsligheten främst bekämpas. I övrigt enligt Anonym 19:00.

   Radera
 3. @Sumatra. Inget alls men jag anser att Marinen lidit nog så svåra skador av "Joint-förbannelsen" Med det menar jag den s.k försvarsgrensgemensamheten som i praktiken är liktydigt med armén.
  De gemensamma staberna ser definivt inte till de sjöoperativa realiteterna när man skapar betingelserna för Marinens operativa existens.
  Nu måste Marinen slåss för sin överlevnad själv. Jag ser ingen annan än en enstaka hedervärd folkvald som gör det(Peter Jeppson, Socialdemokraterna)

  SvaraRadera
 4. ... de sjöoperativa realiteterna när man skapar betingelserna för Marinens operativa existens?

  Jag tycker genuint illa om när andra delar av FM pekas ut so oder so, så det avstår jag från men nog finns det gott om förmågor som kommer att hänga på fallrepet om tio år... om inget ändras avseende finansieringen. Detta är inget problem som skapas eller löses på operativ nivå. Inte ens på högkvartersnivå. Eller ens av Peter Jeppson.

  SvaraRadera
 5. Från mitt perspektiv så har och tar Marinen tagit alldeles för mycket stryk sedan försvarsbeslutet 1958. Marinen är den enda försvarsgren som kan skydda vår sjöfart i ofred. Ingen sjöfart- inget bränsle- svår livsmedelsbrist. Att ingen i FM kan göra något åt den kommande Marina skrotgården tror jag inte på. Varför måste alltid Marinen vika sig för Armén och FV. Ingen satsar samma summa på fartyg som Gripen. Opinionen för Marinen måste bli betydligt starkare annars blir det jobbigt vid insatser år 2025 och framåt

  SvaraRadera
 6. Okej Inspektören... Du har just bevisat att du agerar på emotionella infall angående marinens överlevnad. Det finns absolut skäl till oro över marinens framtida verksamhet. Men att peka finger på Gripen eller att komma med befängda förslag som att lägga flottan under KBV bevisar att du inte har förståelse för hur Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska situation ser ut, eller hur den uppstått.
  Snälla sluta skriv inlägg och kommentarer som inte tillför något positivt till debatten.

  SvaraRadera
 7. Tidvis tjänstgörande soldater (och officerare) passar väl alldeles utmärkt i Marinen. På vintern sköter verkstadspersonalen om båtarna och kladdar lite färg på rosten så att den inte syns. På sommaren kallar man in personalen och övar ett par veckor. Precis som i stora delar av armén. Några dagar på skjutbanan, några enkla stridsmoment med en pytteliten motståndare och avslutningsvis en vecka i vårdhallen. Kvalitet? Nej, men personalkostnaderna blir låga.  /M

  SvaraRadera
 8. Kanske en fartygsorkester på varje båt? Det är väl få saker som får politikerna från alla partier på blekingebänken att gå i spinn som nerläggning av en marin musikkår...

  SvaraRadera
 9. @trident Hur blev det med det där egentligen? Bidde det nån musikår? eller lyckades Annica E skrika så rutorna sprack...

  SvaraRadera
 10. @Kalle Anka. Varför skall jag inte oroa mig? Bristen på materielanskaffning och texten om FMs framtida utformning i PERP-rapporten anser jag skvallrar om motsatsen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du ska som oss övriga självklart oroa dig. Har inte påstått något annat. Ta upp konstruktiva förslag, inte peka finger på Gripen och gnälla över hur medel fördelas.

   /K. Anka

   Radera
 11. Sannolikhetsfunktion för ovanstående alternativ:
  p(1)=0,80
  p(2)=0,01
  p(3)=0,19

  //ZK

  SvaraRadera
 12. Bara en fråga. Är Inspektörn Nymoderat?

  Om svaret är Ja så förväntar jag mig inget svar. Om svaret är Nej så har Inspektörn allt att tjäna på att besvara min fråga.

  Anledningen till att jag frågar är givetvis att det förefaller som att Inspektörn försöker få till en nedläggning av marinen (den svenska alltså).

  Roger Klang

  SvaraRadera
 13. @ZK. Med största sannolikhet ja. Vad jag vill belysa är vad som händer när den nuv. materielen passerar ålderstrecket i alternativ ett. Skall Marinen ha bra utrustning och plattformar operativa 2030 måste den anskaffningsprocesen börja nu eller så kommer någon annan att lösa problemet åt oss på ett förmodligen ofördelaktigt sätt.

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.