söndag 2 mars 2014

Veteranen med PTSD

Jag bryter bevakningen av utvecklingen i Ukraina för ett tips.

Sveriges radio har gjort en intervju med soldaten Kongo Magneli som lider svårt av kronisk PTSD efter sin insats i Afghanistan. Intervjun bör lyssnas på av alla som har intresse av eller anser sig kunna något om strid, internationella insatser och soldater. Det är en skrämmande historia.


FS19 som Kongo genomförde var en på många sätt tuff och jobbig insats som skördade liv både under och efter insatsen. Undrar hur stort ohälsotalet egentligen är?

/C

3 kommentarer:

 1. Det faktiska ohälsotalet är troligen ytterst osäkert. Orsaken vet vi från P1:s Studio Ett i augusti 2013, där FMs stf personaldirektör ganska tydligt redogjorde för situationen som råder. I korthet är den så att FM i stora drag tappar kontakten med veteranen efter slutförd mission varför det faktiska ohälsotalet endast kan uppskattas t.ex. i jmfr med övriga kontigenter i samma missionsområde och tidpunkt.
  I Sverige, som står utan löpande sjukhuskapcitet direkt inom FM, så har det blivit så att skadorna hamnar på den offentliga svenska sjukvården, där militära skador alltså blir civila. Omvänt har detta heller då inte ställt dom krav på FM att tidigare axla det ansvar som övriga arbetsgivare gör för sin personal också en situation som kommer av det tidigare vpl-systemet där "ansvaret" tog slut vid muck.
  I detta blir då internationell jämförelse viktig utifrån att kunna uppskatta realistiska skadetal och då dimensionera en hjälp/stödorganisation inte bara numerärt utan även organisatoriskt - hur man agerar/hjälper.

  Det är därför troligen så att det reala skade/ohälsotalet är högre än det som FM själva har kunskap om och därmed även kompetens att uttala sig om, vilket i korthet är det stf personaldirektören redogjorde för i inslaget.
  Tar man i beaktning att utslaget av den sjävuppskattningsenkät som FM själva hänvisar till från FS19 vilken meddelade ett ohälsotal om ca 15% och därtill lägger till de internationella erfarenheterna av självskattningsenkäter, bl.a. från Danmark vilka visar på att man överskattar sig själv med upp till 25% i dessa, dvs att man är 25% bättre än i realiteten så stämmer detta ganska bra med dom internationella jämförelsetal som finns i ämnet.

  Ett problem med att jämföra svenska soldater med övriga internationella förband från ex. ISAF är att Sverige inte mäter mTBI-skadorna då det inte är en militär diagnos i Sverige. Däremot är det en civil diagnos för verksamheten inom ramen av landstingen, men där finns ingen samlad statistik iom att det då är på individnivå.
  Återigen får man jämföra med andra länder och där har man en ca15% skadenivå, men detta dubblar då inte ohälsotalen då diagnoser som PTSD och TBI oftast går in i varandra.

  Därför är det du kallar "PTSD-gate" troligen en vidare militärmedicinsk diagnosbild och efter stämt av med Oberoende Veteraner så känner ingen där till att dom skulle medgivit något. Tvärtom är deras bild av den internationella jämförelsen troligen i de flesta avseenden överförbar på Svenska förhållanden, såvida inte du menar att de svenska soldater och officerare som tjänstgjort i området ägnat sig åt att hålla sig undan från strider och därmed överfört skador på sina kamrater från andra nationer inom ramen för ISAF insatsen.
  Oberoende Veteraner har inte den medicinska kompetensen att uttala sig om innehållet i PTSD, men de neurologer, neurokirurger och psykiatriker de samarbetar med har både den civila-, militär-medicinska kompetens för att med säkerhet fastställa det aktuella läget.
  Även det tyska veteranförbundet ställer sig mycket frågande till din ställning i denna fråga och undrar varför du vill svartmåla deras medlemmar och påstå att deras PTSD samt andra krigsskador inte ska vara reala och varför deras militärmedicinska kompetens inom ramen för deras egna militärsjukhus skulle vara sämre än den svenska icke existerande motparten?

  Det är nog klokt att följa stf Personaldirektörens råd om den faktiska situationen och förstå hur det faktiska läget ligger till och att det kan vara klokt att inte uttala sig alltför kategoriskt om du inte också då ska ställa till det för dom svenska krigsveteraner som likt Kongo Magneli behöver hjälp att återupprätta en livskvalité och hälsa efter tjänstgjort för freden.

  SvaraRadera
 2. Nu är det inte jag som skrivit inläggen om PTSD-gate men jag kan svara ändå.

  Företrädare för Oberoende Veteraner har medgivit att de har gjort fel i översättningen av de tyska uppgifterna. Det har de gjort i kommunikation med oss som ligger bakom bloggen.
  Jag är helt säker på att tyskarna inte har några problem med att vi har ifrågasatt de felaktiga uppgifter som Oberoende veteraner gick ut med.

  Det är skillnad på psykisk ohälsa och PTSD. I Sverige gör vi distinktionsskillnader och det är i det ljuset man ska förstå FM:s siffror OCH de tyska. Man ska alltså inte jämföra äpplen med päron, även om bägge behövs för en kompott.


  När det gäller hjälp till behövande veteraner så är min rekommendation att vända sig till Försvarshälsan på respektive förband. Där kan man tex få hänvisning till mottagningar med kompetens inom området så att man lättare kan få adekvat hjälp.

  SvaraRadera
 3. Har inte sett så här mycket kärlek, sedan narcissus såg sej själv i spegeln ;-)

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.