fredag 14 mars 2014

Gästinlägg: Avveckla marinen

Det här gästinlägget kan förhoppningsvis väcka lite tankar och idéer, spektakulärt som det är. Fritt tänkande är fräscht och mitt budskap är: Fundera på det som Inspektören skriver, ge honom en chans. Det finns saker som går att göra bättre än idag.

/C
_______________________________________________________________________________


Avveckla Marinen - en sjöfartsmässig vinst?

Att den Svenska Marinen befinner sig i ett minst sagt prekärt läge ur ekonomisk synvinkel är tämligen uppenbart för alla som följer Marinens verksamhet på hemsidor och bloggar.
Jag vill med denna artikel lyfta frågan om det finns något bättre sätt att hantera de ca 7 miljarder som är Marinens totala årsbudget.

Den svenska Marinen och då främst det som tidigare benämndes Flottan har som huvudsaklig uppgift att utöva väpnad strid till sjöss. I fred skall Marinen leverera sjöläget till Kustbevakningen som har ansvaret för att samordna den civila sjöläges informationen och fördela sjöläget till civila myndigheter för deras behov.

Sjöläget fås från Marinens två sjöbevakningscentraler(Göteborg och Muskö) och hanteras i Kustbevakningens två regionala ledningar(Göteborg och Stockholm)
Här kan man fråga sig vad som skiljer militär och civil sjölägesinformation?
Förmodligen inget eftersom kravet på den civila sjölägesinformationen styrs av krav genom Schengen-överenskommelsen och sätter sålunda de grundläggande kravet för all sjöövervakning av svenskt territorium.


Här kan jag skönja en samordningsvinst. Slå ihop dessa centraler under Kustbevakningen eftersom samordningsansvaret redan ligger på denna myndighet.
Att en betydande del av informationen till de militära centralerna levereras av kustbevakningsflyget gör en sådan samordning än mer aktuell.

Beträffande fartygsbeståndet är det betydligt bättre ställt i Kustbevakningen än i Marinen. Om jag räknat rätt så är med inneliggande beställningar modernaste stridsfartygen(Visby-klassen) år 2024 18-22 år gamla.

Är det då nog idé att satsa de enorma summor det krävs på att skapa i princip en helt ny flotta?
Nej anser jag då Marinen i sin helhet är ett begränsat verktyg för den som vill ha kontroll på sjöfarten kring landets kuster. Mitt förslag är att avveckla Marinen och lägga del av resurserna på Kustbevakningen istället. Vi behöver minska antalet myndigheter på sjön och detta anser jag vara det naturligast sättet och det är nu rätt tidpunkt.

Kustbevakningen utför idag bekämpning av kriminalitet till sjöss, gränskontroll och skulle även med tillförsel av små medel kunna hantera hävdandet av territoriet. Att lägga resurser på en utarmad marin som bara skall användas för militärt våld förutom hävdandet av territoriell integritet när detta behov är tämligen litet då våra omgivande farvatten i huvudsak innehas av nationer anslutna till NATO.


En kustbevakning med något utökade uppgifter som minröjning och aggressiv bordning torde kunna lösa ett avsevärt bredare spektrum av uppgifter till lägre kostnad än vad Marinen och Kustbevakningen kostar tillsammans idag.
De internationella insatserna som efterfrågas till sjöss är brottsbekämpning och uppbyggnad av lokal kustbevakning i likhet med EUROCAP NESTOR-programet
De insatser som Marinen gjort i Adenviken skulle lika gärna kunna gjorts med kustbevakningsfartyg samt att med ett bättre nyttjande av statens resurser hade Kustbevakningen kunnat anskaffa fler flygplan och på så vis kunnat göra ännu mer nytta i Indiska Oceanen och i Medelhavet.
  

Våra erfarenheter från världskrigen visar att vad som behövs är sjötrafikkontroll, hävdandet av territoriet och minröjning. Dessa uppgifter i neutralitet eller kris kan lika gärna utföras av en myndighet som i sitt dagliga arbete har att hantera tillträde till sjöterritoriet, sjöövervakning och bekämpandet av grov kriminalitet.

Till detta kan läggas skillnaden i attraktionskraft mellan Marinen och Kustbevakningen som arbetsgivare. 2011 sökte 717 personer till kustbevakningsaspirantutbildningens 28 platser.  25% av de antagna var kvinnor Dessa är resultat jag tror Marinen svårligen kan nå upp till och är en bra indikator på att Kustbevakningen långsiktigt kan försörjas med personal av mycket hög kvalitet.

/Inspektören51 kommentarer:

 1. Det här gästinlägget är så dåligt faktaunderbyggt och avsaknaden av sakkunskap inom ämnet är så uppenbart att det inte ens är värt mödan att bemöta inlägget sakligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag förstår att du reagerar som du gör Skipper men faktum är att Inspektören har MYCKET hög sakkunskap i ämnet. Det går jag i god för.

   Som jag skrev i inledningen; fundera på det.

   Det provocerande inlägget kan ju skapa en debatt med fräscha tankar och inte bara historiska utsvävningar.

   Radera
 2. Fast visst blir väl Marinens musikkår kvar i alla fall?

  SvaraRadera
 3. Jag väljer inte att bemöta Skippers kommentar här utan fortsätter att utveckla mina tankar.
  Problemet är att Sverige har en krigsflotta som är dels tämligen gammal och i akut behov av nybyggnation. Dels är den baserat på mina kunskaper om marina operationer för att kunna bedriva sjöfartsskydd av all trafik till och från landet vid konflikter i närområdet, terrorhot etc. Att flottan skall användas till invasionsförsvar anser jag vara slöseri utan den skall skydda vår sjöfart med militärt våld. Vad gör vi då om vi bara har 1/3 eller en 1/4 av den flotta vi behöver? Ha ett antal åldrande fartyg kvar eller slå samman den med Kustbevakningen som får beväpna fartygen, undervattenskapacitet, helt andra bordningsmöjligheter etc och som kan verka på en helt andra del av konfliktskalan. Jag ser att hotet mot mot vår sjöfart just nu är större från kriminella och olika terroristorganisationer än det rent militära. Vi har t,ex fall av smuggling med undervattensfarkoster på olika håll i världen och vi har sett att civila fartyg som tagit in i docka har haft fästanordningar för transportbehållare monterade av någon okänd under vattenlinjen. Marinen kommer att komma till en trafikseparering om några år där valet står mellan att få oerhört stora summor tillförda eller att vi försöker skapa något annat funktionellt. Duger visserligen inte i fullt krig men väldigt bra i de nedre stegen på konfliktskalan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ok, du ska få ett sakligt svar, men inte just nu då jag har annat för mig för tillfället!

   Radera
 4. Visst finns det samordningsvinster att göra med en sammanslagning. Att KBV gör nytta inom havsövervakning, miljöskydd mm stämmer också. Men förslaget innebär ju att stora delar av de marina uppgifterna helt tas bort eller eroderar. Sjöfartsskydd, ubåtsskydd, kustförsvarsoperation, för att nämna det mest uppenbara. Vad vinsten består i att flytta minröjningsuppgiften till en icke-militär myndighet förstår jag inte.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förtydligande: ev sammanslagning innebär då att KBV inordnas i FM.

   Radera
 5. tycker marinen skall ta över kustbevakningen, en myndighet sköter allt.

  SvaraRadera
 6. Nej varför skall förmågan till väpnad strid finnas till sjöss.De senaste veckornas utveckling i närområdet plus svarta havet visar ju att en kustbevakning utan vapen är fullt tillräcklig för att möta uppkommande hot i framtiden.

  //Master & Commander

  SvaraRadera
 7. Självklart vore det utmärkt att ha både en rejäl marin och en rejäl kustbevakning. Det scenario jag ser framför mig är att landet inom en 10-års period tyvärr har en nästan borteroderad flotta och ev. en amfibiekår. Vi måste börja tänka på hur att hantera den situationen. Kustbevakningen har idag nästan uteslutande fartyg som är yngre än 15-år samt ett i myndigheten ingående och mycket väl fungerande flygväsen samt en mycket god rekrytering. Det är företeelser som inte återfinns i Marinen p.g.a ett antal mycket olyckliga politiska beslut. Vad jag vill komma till att det finns företrädare för Marinen som gärna ser att Kustbevakningen blir en del av den men här försöker jag vända på perspektivet. Om man anser att Marinen kan hantera miljö och personräddning, kontrollverksamheten, gränskontroll och brottsbekämpning så skulle man kunna vända på det och fråga varför inte Kustbevakningen skulle kunna röja minor. Jag tror faktiskt att självaste Skipper i ett inlägg förordat sammanslagning av myndigheterna så jag har lite svårt att förstå hans reaktion.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som sagt jag avser bemöta ditt inlägg på djupet vid ett senare tillfälle.

   Ja jag har förordat en sammanslagning likt vad utredaren Jan Hyllander gjort, allt annat är resursslöseri. Jag menar också att det primärt är inom områden som administration, logistik, underhåll, hyreskostnader och utbildning som hemtagningsvinsterna från en sammanslagning finns. Inte genom att stryka en mängd uppgifter eller för den delen personal i operativ tjänst.

   Men det du föreslår är inte en sammanslagning, utan en nedläggning av Marinen. Där emellan råder det en inte obetydlig diskrepans som kraftfullt skulle påverka rikets säkerhet i en negativ riktning.

   Radera
 8. @Inspektören. Det var ett uppfriskande förslag som ju är konsistent. Det är dock skillnad på själva försvarsgrenen och vad marinstridskrafterna måste klara för operativa uppgifter. Eftersom du här tar bort en del uppgifter, så blir det ju möjligt att lägga ned Marinen i teorin.
  Tyvärr skulle det ju innebära att den samlade operativa förmågan skulle nedgå kraftigt om man inte kan samordna de olika stridskrafterna med varandra. Det allvarliga problemet skulle möjligen bli lite mindre, om man i så fall lät Kustbevakningen uppgå i Försvarsmakten.

  Johan

  SvaraRadera
 9. Skipper har fel, detta inte bara förtjänar att bemötas utan kan inte tillåtas stå oemotsagt.
  Till att börja med är grundpremissen felaktig:
  "Våra erfarenheter från världskrigen visar att vad som behövs är sjötrafikkontroll, hävdandet av territoriet och minröjning. Dessa uppgifter i neutralitet eller kris "

  Problemet är att Sverige inte längre är neutralt, vare sig de facto ELLER de jure, då både alliansfriheten och neutralitetsintentionen är avskaffade med bred majoritet i riksdagen, som också beslutat att Sverige öppet skall agera som underhuggare åt USA. Detta sker framför allt genom konstellationen FRA-NSA-GCHQ, men även utlandsverksamheten hör hit.

  Vidare har kustbevakningen inte kompetens för minröjning, inte heller ubåtsjakt eller ytstrid. Detta går naturligtvis att åtgärda, men skillnaden är helt enkelt lika grundläggande och djup som mellan armén och polisen. Det finns likheter dem emellan, men de kan inte ersätta varandra.

  SvaraRadera
 10. Med nuvarande anskaffning av fartyg och annan utrustning till Marinen är den inte särskilt stridsduglig om 10 år enl. mig. Invasionsförsvar kan FV sköta men skyddet av handelsjöfart och fisket glöms bort. Antingen rustas Marinen rejält nu eller så får vi hitta på något kreativt och detta inlägg är kanske början på en debatt om vi skall ha en liten utarmad marin, en stor välfinansierad eller att gå en helt ny väg.

  SvaraRadera
 11. Oj, oj, oj........
  ....och hur har du tänkt att få med KBV på tåget? Majoriteten av deras personal betackar sig för att på något sätt bli förknippade med "blå" vht.
  Ang sjölägesinformation så skiljer det en hel del mellan civil info och dito mil.
  KBV har inga egna sensorer förutom AIS utan är helt beroende av sjöinfobat levererar.
  KBV bearbetar inte målen och målläget, det är sjöinfo som gör det.....
  O s v, o s v........

  Vad som skulle gynna vht är att flytta ut KRN ledningscentral till Muskö och samordna likt GBG.

  F ö, med tanke på vad du vill göra med sjöinfo misstänker jag att du jobbar i Mordor!

  Observer

  SvaraRadera
 12. Civila myndigheter skall inte bedriva väpnad strid och militära myndigheten skall inte bedriva polisiär verksamhet. Det finns anledningar till det. Och det gäller även på vattnet.

  //Solid State Society

  SvaraRadera
 13. Vårt mest kostnadseffektiva försvar stavas Ubåtar. Både som underättelseplattform och vapenstation. Ska dessa ingå i kbv framöver.

  Ps. Vad saker och myndigheter heter är fullständigt egalt. Det är leveransen av förmåga som är intressant.

  SvaraRadera
 14. Den stora frågan är hur liten kan Marinen bli och ändå leverera militär effekt? Jag anser att händer det inget radikalt rörande fartygsanskaffningen i närtid finns det inget politiskt intresse av väpnad strid till sjöss och då får vi som jobbar på och vid havet försöka komma fram med nya ideer för att rädda så mycket kompetens som möjligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det stora problemet är inte skroven, utan att riksdagspartierna satt okunniga idioter att sköta säkerhetspolitiken. Saknas den politiska viljan att skydda nationen finns ingen anledning att bevara vare sig kustbevakning eller flotta, utan pengarna spenderas bättre på skola, omsorg och alternativa energikällor. Skulle ett tillfälligt behov uppstå kan man alltid hyra in adekvat kompetens, ev. förstärkt med FAS3 om extra personal är nödvändig.

   Radera
 15. Även om jag inte håller med Inspektören om slutsatserna så kan jag i princip förstå hur han tänker.

  Problemet som han pekar på, om jag förstått saken rätt, är väl inte egentligen att KBV skulle kunna lösa alla Marinens uppgifter, utan att Marinen med nuvarande budget & flotta också de har en begränsad förmåga att lösa dessa (t.ex. ytstrid, erbjuda luftvärnsskydd för civil sjöfart, ...).

  Då blir ju frågan, vilket jag personligen tycker att Inspektören gör helt korrekt i att ställa, om det är lönt att ha kvar en enhet med denna begränsade kapacitet, eller om det A) krävs att Marinen rustas upp från grunden igen, eller, B) om det är lika bra att "löpa linan ut" och låta KBV ta över hela portföljen med både fartyg, personal och uppgifter.

  I likhet med flera kommentarer här så tror jag inte på en sammanslagning, då det även på sjön är bra med både en civil och en militär myndighet (ser fram emot Skippers & co svar, där kommer säkert skillnaden mellan dessa att tydliggöras).

  Men en eloge till Inspektören för hans villighet att tänka utanför lådan och vara beredd att ta den debatt och kritik som han antagligen vetat att skulla komma!

  //Corporal Frisk

  SvaraRadera
 16. Jag utgår i mitt resonemang från att Marinen inom 10 år mer eller mindre förlorat förmågan till väpnad strid och att om inga resurser tillförs får ex FV stå för ytattackförmågan. Är oerhört väl medveten om att polisiär och militär verksamhet inte skall blandas men i valet mellan att ha en miserabel marin och en hyfsad kustbevakning ocy alternativet en rejäl kustbevakning och ingen marin vill jag ha en diskussion om det senare alternativet med vissa ökade förmågor för kustbevakningen som t.ex ammunitionsröjning.

  SvaraRadera
 17. Nu är det så att för att få mycket för pengarna ska vi helt enkelt skicka pengarna till Finland som kan bygga upp en bra försvarsmakt. De verkar vara helt outstanding att få "bang for the bucks". För övrigt ska finnarna även ta över ansvaret för den svenska skolan!

  SvaraRadera
 18. Nu är ju också frågan om Flygvapnet år 2024 kommer att ha förmåga att långräckviddigt påverka ytmål. GBU-49 I all ära men den duger bara att fälla på fartyg med klenare kanonkaliber med eldrör i princip i singularis.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 19. Hur litet och underbeväpnat (och obsolet) kan flygvapnet bli utan att det ska hamna inom samma resonemang och ska läggas ned? Luftvärnet? Kannibalism kan rädda dagen men inte morgondagen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu har ju Sverige något andra förutsättningar än uppräknade länder. Både geografiskt och säkerhetspolitiskt. Problemet i sig är inte vad som ska läggas ned till förmån för annat. Problemet är att allt behövs och att basen är för liten! Kannibalism räddar ingen försvarsförmåga. Frågan är möjligen om vi ska ha ett väpnat försvar ööverhuvudtaget om vi saknar politisk övertygelse att finansiera detta.

   Radera
 20. Möjligt att författaren har hög sakkunskap men jag ifrågasätter författarens förståelse för helhetsbilden. Att sätta sensorer på befintliga kustbevakningsfartyg räcker inte för att lösa marinens uppgifter. Marinen rekryterar dessutom fler än kustbevakningen sett till samtliga rekryteringskategorier.
  Oseriöst och konstigt inlägg.

  SvaraRadera
 21. Mitt inlägg handlar varken om att komplettera kustbevakningens befintliga fartyg med nya sensorer eller att den skall lösa Marinens samtliga uppgifter. Det handlar om hur att göra med närvaro till sjöss i en framförallt för Marinen svår ekonomisk veklighet. Inlägget är till sin natur provokativt i syfte att starta en debatt om alternativa lösningar för att utföra nödvändiga uppgifter till sjöss. Vad beträffande rekryteringen så rekryterar Marinen mer personal men den har inte samma urval att välja av som Kustbevakningen.

  SvaraRadera
 22. Förstår att du raljerar men om du vill att nationen ska kunna lösa ut de uppgifter som bygger på erfarenheterna från världskrigen med bl.a. hävda territoriet så får du hela kakan i knät. Då räcker det inte riktigt till utan flera sensorer. Detta är för mig en av flera nödvändig uppgift till sjöss. Tyvärr har jag svårt att se några andra realistiska lösningar med att kbv ska mäkta med att lösa detta också då de har fullt upp med andra viktiga uppgifter. För att hävda territoriet krävs förmåga till vapenverkan och då räcker inte pistol riktigt till. Vid flera tillfällen under andra världskriget skyddade flottan civil sjöfart med vapenverkan mot bl.a. ubåt.
  Tycker fortfarande att inlägget är konstigt dessvärre.
  Mvh
  Micke

  SvaraRadera
 23. Så en kustbevakning som gärna jobbar 9-5 och har fartyg som inte ens kan beväpnas och som är byggda enligt civila specar vilket ger en låg överlevnadsförmåga när något händer skulle lösa IKFN och ev stridsuppgifter.... Tillåt mig skratta. Berätta gärna för mig hur mycket "grov kriminalitet" KBV har bekämpat under det gångna året, eller räknar du in nykterhetskontroller till sjöss? och hur många terrorister och smuggling med undervattensfarkoster har förekommit i Östersjön under det senaste årtiondet?

  Ska nu KBV börja lösa uppgifter på den över skalan så kommer antingen rekryteringen att minska eller lönekostnaderna att öka våldsamt.

  Ursäkta men detta inlägg klassar jag som trolling // Rune

  SvaraRadera
 24. Konstaterar följande:
  1. Du anger uppgifter som Kustbevakare inte gör, men tror att dom gör
  2. Du anger uppgifter som Du tror KBV ska kunna ta över från Marinen, men som KBV inte har, eller kommer att ha förutsättningar för att klara av.
  3. Du förenklar bilden genom att utelämna avgörande fakta för att inlägget ska vara trovärdigt.
  4. För att göra en liknelse med ditt synsätt. Om polisen inte får tillräckligt med resurser för att hantera grov brottslighet så kan man lämna över uppgifterna till Securitas istället och tro att det ska vara lösningen.

  SvaraRadera
 25. De flesta kommentarerna visar på oförmåga att tänka utanför box. Det är uppenbart att Inspektören är fullt införstådd med vikten av Marin förmåga. Men när resurserna är så knappa att systemet inte fungerar och därmed inte ger avsedd effekt finns det kanske andra möjligheter att nyttja de ekonomiska medel som ändå avsätts. Jag tycker det är helt rätt att pröva okonventionellt tänkande. Inspektörens tankemodell kan likväl tillämpas på Armén med Hemvärnet som KBV motsvarighet.
  Fastna inte i detaljer och revirpinkeri! Se istället verkligheten- hur länge har vi inte försökt få väljare och folkvalda att inse att Försvaret behöver mer resurser för att inte kollapsa? Den vägen är uppenbarligen inte framkomlig. Det blir inga förstärkningar, snarare tvärtom. Då återstår två vägar framåt- fortsätta pumpa pengar i det livlösa liket "demonstratorförsvaret" eller att tänka nytt.

  SvaraRadera
 26. Tackar Martin mfl. som har förstått var jag vill komma. Mitt resonemang bygger på en för Marinen "Allt eller något helt annat princip" Att beskriva resp myndighets uppgifter idag tillför inte debatten något. Jag vill se 10 år framåt där jag ser en extremt mörk horisont för Marinens del. Jag vill ha debatt men den skall ha syftet att vi skall generera bra idéer hur vi skall få främst våra folkvalda att förstå hur illa det är och peka på alternativ och deras konsekvenser.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur tycker du framtiden för KBV ser ut då? GD har tydligt uttryckt att det råder en ekonomisk kris även inom din myndighet. Tror du att saker blir billigare om KBV ska lösa den väpnade striden eller ubåtsjakt?. Om inte vilka uppgifter ska då plockas bort enligt herr Kustbevakningsinspektörs förmenande?

   Radera
 27. Intressant inlägg. Verkan i målet uppnått med debatt. Dock får jag ont i magen av den. Om STC är huvudsaklig uppgift så borde vi skrota näst intill alla fartyg och bara investera i flygande plattformar. Ha ett ftg för sanering och miljöarbete, för en sak ska vi ha klart för oss. KBV vill inte ha med militär vht att göra. Det har vi märkt gång på gång i marinen. Minröjning och annan uvstrid, luftstrid, ytstrid och div undverksamhet är något som inte bara kan tas över. Dessutom internationell samverkan inom ramen för PFP skulle bli intressant att se med Amfitrite.
  Syrligt svar men det är knepigt att författa på mobilen.

  LBN

  SvaraRadera
  Svar
  1. STC är EN uppgift längst ned på konflikttrappan. Jag håller helt med att det är något som KBV kan syssla med, borde inte ens vara en uppgift för Marinen som borde lägga krutet på att syssla med sådant som KBV aldrig kommer att komma i närheten av att kunna lösa.

   Radera
 28. @ LBN Minröjning och annan uvstrid, luftstrid, ytstrid och div undverksamhet är saker som jag tror kommer att falla bort om inte Marinen inom 10-15år får omsätta i princip alla fartyg och båtar med undantag av Visby-klassen. Att du får ont i magen är olyckligt för detta är en tuff debatt som måste upp på bordet magont eller ej. Som jag skriver Allt eller något annat. Konsekvensen av att det blir "något annat" blir katastrofal för den sjömilitära förmågan och där måste debatten tas. Skall Marinen vara kvar ja då blir det till att tillföra medel. Tillförs inga medel ja då kan det sluta med Kustbevakning eller ett utökat marint Hemvärn. Även fast inga försvarspolitiker kommenterar så tror jag att dom läser och förhoppningsvis tar intryck av debatten. Jag provocerar rätt hårt men det är inbland det enda sättet att få folk att reflektera, vara kreativa och skriva. Hur ser du själv på Marinens framtid?
  P.S Titeln inspektör återfinns inte bara i Kustbevakningen D.S

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo men återigen, om vi förutsätter att utvecklingen fortsätter i tangentens riktning så kommer flygvapnet inte att ha någon teknisk sjömålsförmåga om tio år.

   Flygvapnet kommer inte heller att ha skyddade baseringar som möjliggör att i relativ säkerhet operera mot moderna komplexa hot som följer av om det eskalerar till vapeninsats över Östersjön.

   Med det ringa antalet plattformar (JAS39) som kommer att finnas till förfogande i luften så kommer vi om tio år att kunna hålla någon slags utökad incidentberedskap. "Satsningarna" på 39E i samarbete med Schweiz och Brasilien kommer att rendera i en kraftigt reducerad flotta av 39 C/D.

   Så flygvapnet är inte ett alternativ att hantera strid mot sjömål om tio år. Återstår då armén som alternativ att ta striden vid en eventuell landsättning.

   Och då väntar vi på den tredje mannen i de Three Yorkshiremen....

   J.K Nilsson

   Radera
 29. Inspektören. Jag har en syn på marinens framtid som kommer fortlöpa under ansträngda former likt idag. En successiv förnyelse av plattformar vill jag tro på. Framförallt i form av ubåtar och minröjning. Den 5 visbykorvetterna kommer nog dessvärre vara de enda som kan lösa kvalificerad ytstrid dom närmaste 10 åren. Arbetet med "delad" plattform ligger redan i pipen som jag förstått. Jag är fullt medveten om att en debatt om marinens framtid behöver lyftas upp i dagsljuset och för allmän insyn. Jag välkomnar den, dock tror jag inte på konceptet att tillföra militära uppgifter till en civil myndighet och börja om från i stort sett scratch. Jag har varken tilltro eller ens en realistisk förhoppning om att KBV vill ta i den stafettpinnen. Detta vill jag tro även inspektören inser. Det är provokativt med syfte dock är flottans personal hyfsat territoriella när det kommer till bemyndigat våldsutövande till sjöss. Med all rätt tycker jag.

  För att detta i fortsättningen ska kunna fortlöpa vara normen för vht till sjöss så ja, resurser måste antingen tillföras eller omprioriteras. Dock är jag fast i min tro om att marinen behövs mer än vad KBV behöver utökas.

  LBN

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med reservation för felstavningar och eventuella särskrivningar pga författat på mobiltfn
   LBN

   Radera
 30. För en person med enbart armé erfarenhet och väldigt lite marina kunskaper så låter förslaget som en bra "utanför lådan" idé. Men sjöförsvar kräver väldigt många färdigheter och med en mini marin så har vi trots allt dessa kvar.

  Men ett Kustbevakning som tillförs territoriell uppgift som hävda svensk integritet, gör dessa enheter till kombattanter för en angripare.

  SvaraRadera
 31. Min uppfattning i frågan framgår av nedanstående. /C
  http://commanderslog.blogspot.se/2014/03/replik-till-en-inspektor-utan-koll.html?showComment=1394898763313#c2112925872896819868

  SvaraRadera
 32. Dela Kustbevakningen i två delar, Sjöfartsverket tar dom tyngre fartygen till miljöräddningstjänsten som består av mycket stor del beredskapstid (delar av dessa ftg kan användas till Sjöfartsverkets nuvarande verksamhet med sjömätning, farledshållning och isbrytning), Polisen tar över de mindre patrullbåtarna mm för att upprätthålla lag och ordning som är deras uppgift. Försvarsmakten ska väl inte blandas in i denna typen av civila sysslor.

  Med vänlig hälsning,
  Rolf Bengtsson

  SvaraRadera
 33. Tror att det är en fd MI som ligger bakom signaturen. Syftet är att peta lite i brasan för att se var det flammar upp.

  Synd att det automatiskt blir argument av typ "du är dum" som har högst frekvens.


  //ZK

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo. Det är sant. Fast petar man i getingboet utan varken tanke och finess utan bara för att få en reaktion så går det som det går.

   Radera
  2. Uttrycker man sig svepande och raljerande, utan att göra det uppenbart övertydligt att man är sarkastisk och raljerande, så får man nog räkna med lite varierande kvalitet på svaren.

   I synnerhet då ett antal dumma och ogenomtänkta förslag förts fram och blivit genomförda på riktigt.

   Radera
 34. Det var synd att Inspektören drog in KBV i det hela, för nu hakar alla upp sig på det trots att poängen är att börja diskutera verklighet. Vad är verklighet? Verklighet är att Doktorn har amputerat benen på patienten. Doktorn säger att -"du kan leva ett fullt liv i alla fall. Du kan göra allt du har gjort tidigare i livet." Patienten har fantomsmärtor och vill ha tillbaks sina ben. Patienten upprepar sitt mantra om att benen är jätteviktiga för de ingår i "ett system av system". Doktorn säger -"Ok. Vi kapar av dina händer och tillverkar små ben av dem...
  Hmm eller så drar man parallellen till paralympics och inser att det kanske inte går att tävla på samma villkor, men att Pistorius trots allt var riktigt vass.

  SvaraRadera
 35. Bäste Inspektör,

  Mina gratulationer till ovan kommentar som, i ren villfarelse, verkar tro att du är amiral. Nåväl, för att i saklig debatt bemöta ditt inlägg har jag tagit mig friheten att skriva en replik på www.sverigehemförsäkring.se - vilket också för mig in på en metafor som anknyter till ditt förslag:
  När villalarmet går och brand eller inbrott konstateras - räcker det med att bevakningsföretagets väktare kommer och dokumenterar - eller ska kanske brandkår/polis tillkallas för att verkligen vidta en åtgärd?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Givetvis skulle det stå
   www.sverigeshemförsäkring.se

   Radera
 36. Bäste Winston.

  Vill be dig att lägga upp ditt inlägg här eftersom jag föredrar att ha all debatt kring ett inlägg i samma tråd.

  SvaraRadera
 37. Jag tycker vi skall lägga ner polisen.
  De som vill återanställes i ett gendarmeri, så har vi 16000 man stående lätt infanteri som folkrättsligt även kan ta strid med en yttre fiende.

  Fler blå uniformer i FM.

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.