onsdag 7 december 2011

Olämplig Lämplighetsbedömning?

Försvarshögskolan ansvarar för utbildningen till Taktiskt/Operativ officer. Den treåriga utbildningen Officersprogrammet leder till en akademisk yrkesexamen med olika inriktningar: Krigsvetenskaplig, Militärteknisk och Nautisk.
Efter examen ska den studerande vara anställningsbar som officer och fänrik i Försvarsmakten. Den nybakade officeren förväntas då kunna leda trupp och utbildning på lägre nivå i eget förband eller ansvara för komplexa tekniska system.

Ca en tredjedel av utbildningen sker vid någon av Försvarsmaktens skolor och centra genom så kallad Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under VFU:n får kadetten lära sig specifika kunskaper inom vald inriktning. Men skedet innehåller också grundläggande officerskompetenser såsom skjutledareutbildning, kastledare handgranat och andra kompetenser som anses behövas inom de flesta inriktningar. Det handlar om praktisk utbildning och övning med vapen, ammunition och trupp samt för vissa dyra komplexa system. Det är dyr och stundtals riskfylld verksamhet.

För att säkerställa att utbildningen kan genomföras på ett säkert sätt och att den studerande efter examen faktiskt är anställningsbar har Försvarshögskolan satt upp särskilda behörighetskrav stipulerande att den sökande ska vara godkänd vid lämplighetsbedömning. Den lämplighetsbedömningen bygger på intervjuer som genomförs av psykologer och professionsintervjuare, officerare som är utbildade att genomföra rekryteringsintervjuer. Utfallet av intervjuerna sammanställs vid kommissioner där den sökande bedöms som lämplig eller ej lämplig.

Vid lämplighetsbedömning framkommer inte sällan egenskaper som inte är önskvärda i Försvarsmaktens verksamhet. Vissa av de sökande bör absolut inte ha ansvar för vapen och inte heller leda annan personal. Det är dessa som sållas bort eftersom de inte kommer att kunna anställas som officer och dessutom kan utgöra en risk under själva utbildningen.
Denna säkerhetsåtgärd är satt under lupp och anses vara underordnad Högskoleförordningens betydelse.

Högskoleverket skriver i senaste numret av Studenträtt:

"Överklagandenämnden har ännu en gång underkänt lämplighetsprov som behörighetsvillkor. Sedan 2008 har Överklagandenämnden underkänt att Försvarshögskolan ställt upp krav på godkänt resultat på lämplighetsbedömning som behörighetsvillkor för sökande till officersprogrammen. Nämnden anser att behörighetskravet inte är förenligt med högskoleförordningens bestämmelser. Totalt rör det sig om ca femton studenter som fått bifall av nämnden.

Då Försvarshögskolan inte vidtagit åtgärder med anledning av nämndens beslut, har nämnden överlämnat en kopia av detta beslut till Högskoleverket i dess egenskap av tillsynsmyndighet. Ärendet är under utredning hos Högskoleverket.
(ÖNH:s beslut 2011-08-19, reg.nr 33-771-11)"


Här har vi alltså 15 sökanden som bedömts som olämpliga att utbildas till officer men som fått rätt av Överklagandenämnden för att...?
Det finns en lång historia av misslyckade rekryteringar som lett fram till de särskilda kraven. Har Överklagandenämnd och Högskoleverket redan glömt Fk Flink?


Jag hoppas verkligen att man snabbt kommer fram till en lämplighets-lösning som Högskoleverket accepterar. Det är helt avgörande att man sållar bort de värsta ytterskotten innan de får för stort ansvar där andras liv är i risk. Måtte ansvariga nu ta sitt förnuft till fånga och se till att en säker antagning till OP kan genomföras. Med säker avses inte bara rättvis utan framförallt med perspektivet verksamhets- och utbildningssäkerhet.


/Cynisk

15 kommentarer:

 1. PHS använder sig ju också av en lämplighetsbedömning. Den är inte utslagsgivande i teorin men däremot i praktiken. Eller har jag missuppfattat det? Om psykologen och/eller de intervjuande poliserna säger nej är det inte mycket som talar för att sökanden blir antagen.

  SvaraRadera
 2. Annars kan man väl, för att blidka överklagandenämnden, behålla lämplighetsprövningen utan att låta den inverka på antagningen. Den kan istället ses som ett krav för anställning på förband. Då drabbas ju endast de "dårar" som ej anses lämpade. Och skattebetalarna som utbildar olämpliga och icke anställbara officerare.

  SvaraRadera
 3. PHS ger inte en akademisk examen och behöver inte rätta sig efter Högskoleförordningen. Det innebär att de kan forma antagningskraven som de anser lämpligt. Med vissa förbehåll givetvis.
  Det kunde Försvarsmakten också göra när de själva höll i utbildningen men nu är den möjligheten borta efter att FHS tagit över utbildningen.

  @Anonym 20:04
  Problemet med det är att delar utbildningen inte bör ges till olämpliga, tex delar där vapen hanteras. Det kan handla om liv.
  Men redan idag finns det kadetter som inte anställs efter examen eftersom de inte anses vara tillräckligt dugliga. De har inte kunnat avskiljas från utbildningen eftersom Högskoleförordningen anger strama förutsättningar och får därför fullfölja. Sedan är det stopp och skattebetalare och utbildare har satsat pengar och energi på att "elda för kråkor".

  SvaraRadera
 4. Det är en mycket viktig fråga som du tar upp Cynisk. Ännu ett exempel där vi lever i en "svensk" gråzon.

  SvaraRadera
 5. En närliggande sak som jag uppmärksammades på för ett par veckor sedan:

  I samband med antagningen till OP och SOU görs inte en lika komplett läkarundersökning som inför internationell tjänst. Inte heller vid anställningstillfället därefter är det standardiserat att en ordentlig läkarundersökning ska genomföras. Vi har därmed i nuläget ett flertal framtida kollegor samt en hel del nyanställda som inte med säkerhet kommer att uppfylla de medicinska kraven för internationell tjänst. Hur tänkte man nu?

  SvaraRadera
 6. Jag begriper inte varför förståndet aldrig får råda när man har med FM eller FM anknuten verksamhet att göra. Man kan visserligen ställa nämnda krav efter OP och på så sätt hindra de värsta att bli anställda inom FM, men faktum kvarstår att man då har gett dem en fullständig officersutbildning!

  Beträffande PHS så kan de stödja sig på polisutbildningsförordningen https://lagen.nu/1999:740 om det mot förmodan skulle slinka in en fullblodsidiot på skolan

  SvaraRadera
 7. @ CS

  Vissa förband har en riktigt gedigen läkarundersökning vid anställningstillfället. Handlar nog mer om att sätta sig ned med den gode doktorn och förklara varför det är mödan värt att gå den där extra 1,6 km.

  Anders

  SvaraRadera
 8. @Anders
  Bra att vissa förband har tänkt till. Tyvärr har inte alla kommit så långt. Varken vid officersanställningar eller vid anställning av GSS.

  SvaraRadera
 9. Om lämplighetsbedömning hade varit ett obligatorium, så skulle Sverige ha saknat försvarsminister, överbefälhavare och en del andra högre befattningshavare. Lämplighetsbedömning är alltså endast lämplig i det fall personalen är lämplig.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 10. För att komma tillbaka till ämnet så kanske FM bör studera prästutbildningen.
  Nej jag skämtar inte. För att få bli präst genomförs lämplighetsprövning mellan 2-3 året (om jag minns rätt). De som då är lämpliga får gå vidare till prästutbildningen och de som inte är lämpliga kan studera vidare inom teologin och då erhålla en akademisk examen inom ämnet. Men man blir då inte prästvigd.
  Applicera detta och ta in de som vill och har behörighet vid FHS och gör en lämplighetsprövning mellan år två och tre. De som inte anses lämpliga kan studera till en fil kand i krigsvetenskap. De som är lämpliga får då ett trdje år som bör vara koncentrerat mot syntes samt praktisk applikation av teoretiska kunskaper.

  SvaraRadera
 11. Angående argumentet att man inte behöver anställa dom bara för att man måste utbilda dom:
  Minns ni detta?
  http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2009/11/hur-ar-det-med-vardegrunden.html

  Kadetten som det var sånt liv om 2009, som skulle asvkiljas men överklagade, som alla sa att han blir aldrig anställd.....

  Är nu anställd på undbat K3 som Officer.

  Så går det till i Kalle Anka-armén.

  SvaraRadera
 12. Lämplighetsbedömning? Vafalls!
  I all enkelhet vill jag som gammal Krigsskolekadett föreslå att man återinför följande danade expilcita moment i officersutbildningen som obligatoriska för beviljande av examination. Därigenom torde enkelt förelagda problemen lösas genom farbror Darwins urvalsprincip, översatt till brukssvenska, självutkastningsprincipen:
  - FJS grunder puts, studs, drill och disciplin med tre uthopp, 10 dygn.
  - Fjällmarsch, gärna under februari i blåshålet mellan Blåhammaren och Sylarna (i den ordningen från norr mot syd) 5 dygn.
  - Vinterfältövning gärna förlagd till Grubbnäsudden ("Grubbeludden"), 8 dygn av manlig oförvitlighet.
  - Befästningsfältövning i Älvdalens porfyr, även kallad "grävdalen", med grävspade, ej grävmaskin. Skolchefen beställer oavbrutet regn i minst 6 dygn, 6 dygn.
  - Fria kriget övning i utmarkerna av nordvästra Uppland, endast tilldelning av konserv "döda fingrar" (små pyttekorvar i pruttsäkra vita bönor), polisens schäfrar objekttränas med fördel mot kadetterna (som bekämpar dem med rökhgr 4), 5 dygn.
  - Järnvägstransport i CG 60 vagnar från Sthlm N till Vitvattnet och -35 till vinterfältövning med utbildningsbesök på lämplig planerad krigsgravplats.
  - Sist men inte minst, mest för att pigga upp stämningen bland kadetterna;
  Ett präktigt Vikingablot där den som bevisar sin oförmåga att tygla eventuella våldstendenser eller allmän psykopati omedelbart tas ur strid och buntas ihop genom blågul försorg.
  - Som avrundning och för att slutligen pröva kadettens sociala förmåga även ett par strikta slottsbaler med stel sittning tre timmar utan pinkapaus, men med vackra damer och Francais under kvalificerad ledning av dansmästaren i Rikssalen.

  Finns inte just någon ynkepynk som har stått ut med allt detta buller och bång utan kamraternas och Thess Höga råds onda öga och därmed förtida uteslutning ur ett medlemskap till officerskåren. //Slefvfoerarmaestaren

  SvaraRadera
 13. @ Slefvfoerarmaestaren:

  Ok, då har vi löst problemet med blivande arméofficerares lämplighetsprövning. Hur ska vi då göra med FV:s och Marinens?

  SvaraRadera
 14. Jag tycker det är märkligt om man som i mitt fall kan ha en plutonchefsbefattning i ett Hemvärnsinsatskompani och ändå betraktas som olämplig när man söker Officersprogrammet. Antingen går det omkring en massa livsfarliga människor med vapen i Hemvärnet eller så är det något skumt med antagningsproceduren till OP. F.ö. är det i stort sett endast lämplighetsbedömningen som är avgörande för antagningen till OP då den styr 40 av 77,5 meritpoäng. De övriga 37,5 poängen styrs av gymnasiebetygen och vitsorden från militär grundutbildning, något som är helt omöjligt att ändra på i efterhand. Exempelvis är resultat från högskoleprov, akademiska meriter eller senare militära meriter helt irrelevanta enligt antagningssystemet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Först och främst är det inte samma sak att vara hemvärnsbefäl som att vara yrkesofficer. Kraven på de sistnämnda är högre.

   Men jag håller med om att viktningen av poängen är ogynnsamma.

   Radera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.