torsdag 15 december 2011

Nya FM - Nu utan självförtroende!
När jag var ung KB-elev i infanteriet så hade Chefen KB-skolan tillika krigsbataljonchefen ledarskapsutbildning med oss unga befälselever. Jag minns att hans ledstjärna i ledarskapet var "Följ Mig", och han levde som han lärde. Jag minns att Majoren höll minst tre övningar i veckan med oss soldater, och ofta var det han som höll i BRAK på morgnarna. Han inpräntade sin syn på ledarskap i oss både genom att vara en föredömlig officer och genom lektioner i ledarskap.
Under dessa lektioner minns jag att han tryckte på att Sveriges militära modell för ledarskap var så framgångsrik och effektiv just eftersom chefer ledde genom begreppet "Följ Mig" och genom föredömets makt. Han var mycket förtjust i begreppet uppdragstaktik och tredjedelsprincipen och försökte förmå oss att använda det i vårt eget ledarskap, när vi fick senare fick möjlighet att truppföra våra egna plutoner.
Jag minns också att han tog upp skillnaderna mellan angloamerikanska officerare och svenska, och att han ansåg att vårt system var mycket bättre -där officerarna under sin utbildning lärde sig hantverket underifrån. först som soldater, gruppchefer och plutonchefer under GU och därefter vidareutbildning under OHS. Det stod till och med om begreppet "fragging" i böckerna om ledarskap, och det var ett begrepp från vietnamtiden där soldater, missnöjda med sina chefer, kastade in handgranater i chefens barack för att göra sig av med honom. Detta skulle aldrig kunna hända här, menade han, eftersom vår ledarskapsutbildning och syn på chefer var så annorlunda.

Nu spolar vi fram tiden nåt decennium och landar i 2011.
Saker och ting har förändrats.
Officersutbildningen är helt annorlunda. Blivande officerare lär sig inte hantverket från grunden under sin utbildning. Majorer som håller tre övningar i veckan och dessutom BRAK med sitt kompani är oerhört sällsynta.
Det ledarskapsrenommé som FM traditionellt haft håller på att dö ut. Fortfarande är det hyfsat starkt utom FM, men inom organisationen så vet alla vart vi är på väg.
Istället för att den civila sektorn inhämtar erfarenheter och kunnande kring ledarskap från FM så är det nu tvärtom.

I en utbildning för första linjens chefer på A9 får officerare utbildning i "Coachande ledarskap". Det är Peter Cederqvist från företaget Newstart som utbildar officerarna i ledarskap och han säger bland annat "att det moderna mjuka ledarskapet är tvärt emot den förlegade bilden av Försvarsmaktens officerare."
Dessutom får officerarna lära sig att "Det mjuka ledarskapet handlar mycket om att samtala, skapa dialog och framför allt intressera sig för den man pratar med. Chefen behöver tillit och förtroende av medarbetaren, då kan han eller hon ge en order som utförs utan en massa missförstånd."

Jag vet inte, men sist jag kollade så var detta med dialog, empati och förtroende grundläggande verktyg hos officerare för att kunna ha ett bra ledarskap. Måste vi nu ha civila som lär oss detta?? Varför har vi fått för oss att vi inte klarar av detta själv?

"Plutoncheferna Niklas Hemphälä och Kent Andersson har gått sista uppföljningsdelen av kursen. Båda anser att den är bra och att alla oavsett antalet år som chef i Försvarsmakten har någonting att lära via det mjuka ledarskapet. Strategin är att delegera ner ansvaret där det löses bäst av personer som sitter med detaljkunskap."

Detta är också något jag vill minnas från min värnpliktsutbildning, jag vill bestämt minnas att Majoren kallade det för uppdragstaktik, något som vi som sagt höll på med på den tiden i FM. Har vi tagit bort det och glömt allt? Är det därför ett civilt företag nu skall lära oss detta igen?

Utbildningen är för övrigt "en intensiv kurs under två dagar där cheferna får lära sig nya grepp för att lättare leda bakifrån än framifrån."

Här trodde jag först att jag läst fel, men efter att ha läst om texten så förstod jag. Man vill alltså nu på allvar lära officerare att leda BAKIFRÅN hellre än framifrån.
"Följ Mig" har ersatts av "Framåt era svin"...

Samtidigt larmar anställda om förhållandena som råder på trupp. Händelserna på P4 som blåstes upp i media i höst visade att officerarna behöver leda just framifrån, inte bakifrån förankrad vid en dator.

Ett annat exempel på detta administrationens vansinne är konceptet Healthscore, som skall börja användas vid ett antal pilotförband i FM. Detta är ett system med enkäter som regelbundet skall fyllas i av den enskilde medarbetaren där chefen skall kunna utläsa hur hans medarbetare mår mentalt och vad dom anser om sin arbetsmiljö och om dom upplever att dom syns och får vara med och bestämma. Detta är såklart ett system utformat för civila arbetsplatser med den miljö som råder där och inte anpassat till militära sammanhang. Kulspruteskytten skall alltså sitta på sin tjänstetid framför en dator och fylla i långa enkäter där han på en sjugradig skala får ta ställning till om hans synpunkter tillåts bestämma slutproduktens utformning eller om han anser att hans arbetsmiljö är säker och fri från risker.
När jag var krigsplutonchef så behövde jag inga enkäter för att förstå vad mina soldater tyckte, det räckte med plutonens timme en gång i veckan och att jag var med dom dagligen i deras tjänst. Återigen ett civilt företag som tjänar pengar på FM.


FM saknar uppenbarligen självförtroende i ledarskapsfrågor.
Vi är själva så övertygade att vi inte har det som krävs att vi hyr in civila företag för att lära oss det vi har lärt dom en gång för tio-tjugo år sedan.
Vad har hänt? Hur har det kunnat bli så här?
Vad skall vi göra för att komma på rätt köl igen?

Vem är det som förstör min Försvarsmakt?

/Parabellum

22 kommentarer:

 1. Exakt det här pratade jag och mina kollegor när vi gick det här i våras...var det inte vi som lärde folk hur man skulle leda?

  SvaraRadera
 2. Inget att bry sig om yngrekollegor!
  Gör som vi alltid gjort. Ta det bästa förkasta resten.
  Det är iallfall en av fördelarna med att ro i ett hav med sirap. Det är inte bara vi som har svårt att få skutan att svänga. Så har även fienden :)

  nej skämt åt sido. Lyssna inte på moderna muppar utan riktig erfarenhet. Lyssna på äldre kollegor mer stor erfarenhet. Det har alltid varit och kommer alltid vara så att div konsulter försöker förändra det som är bra i FM till sin egen fördel. Inget att ta speciellt stor hänsyn till.

  Våra erfarenheter från våra insatser och från vårt dagliga förvärv i FM ger gott med erfarenheter till våra yngre officerare.
  /trupparen

  SvaraRadera
 3. Jag kan garantera att ksp-skytten kommer att slita sitt skägg av vanmakt inför dylika situationer...

  Det goda ledarskapet har kraschat, vi kommer att effekterna av detta om några år.
  Dessutom rekryteras det mycket unga människor direkt in i SOU med endast GMU och KMU i bagaget, och dessutom ringa livserfarenhet från övrig verksamhet.
  Jag tycker inte heller att det gamla systemet med endast vpl. kanske någon utlandsmission och sedan OHS var helt 100% heller, men hade jag fått välja så hade jag hellre haft det så..

  En specialistofficer skall i mina ögon ha en stor del av praktisk erfarenhet, nu verkar det snarare vara till din nackdel om du söker?

  Detta bådar inte gott... :(
  /J (7 missioner, nu SOU...)

  SvaraRadera
 4. Detta elände inleddes på 90-talet då Q-utbildningen började. Q som i kvalitet. Initierades av en stjärnöverste i armén, som aldrig fick en egen brigad. Detta med ÖB´s goda minne (ofarligt?). Jag har som tur är glömt namnet.
  Man införde benchmarking och ISO-certifiering från civila företagsvärlden, som enbart var till för att konkurera.
  För FV innebar det skrotande av OSF och av att högre chef alltd kände närmaste underlydandes förmåga och gav rätt uppdrag till rätt person eller division etc. I stället infördes RML. Ett kalkerande från civila flygvärlden, där chefer bara kan styra medelst reglementen, och ytterst sällan träffar sina underlydande.
  Så eländgt kan det gå om inte haspen är på.
  Jakob

  SvaraRadera
 5. Nog tycker jag att FM verkar ha dåligt självförtroende i mer än enbart ledarskapsfrågor.

  Att man hoppar på nästan varje doktrinär och teknisk trend som kläcks 'over there' utan att tänka på om den är applicerbar för svenska förhållanden, och utan att överväga om man kanske har gammal erfarenhet som kan anpassas till det nya, tycker jag tyder på ett genuint dåligt självförtroende hos organisationen.

  SvaraRadera
 6. FM har verkligen sålt ut sin forna paradgren Ledarskap. Man har gått från sund ledning och pragmatism till centralisering, stelhet och förvaltning med oanpassade affärssystem.

  Det kommer att kosta i en högre personalomsättning vilket ger ökade kostnader för rekrytering och utbildning. Men om vi ska fortsätta med svåra internationella insatser kommer det också att kosta liv.

  SvaraRadera
 7. När nya soldater som gjort GU sedan söker sig till HV och inte vet hur man genomför ett enkelt eldöverfall enligt svenskt formulär 1A undrar man hur det ser ut med andra traditionella svenska militära värden.

  SvaraRadera
 8. @Lew
  Det finns massor av välutbildade soldater och sjömän som inte utbildats i att genomföra eldöverfall. Eldöverfall är inte varje förbands uppgift.

  SvaraRadera
 9. Lew; det var inget problem innan med soldater som kom från flottan eller flygvapnet, eller de truppslagen som inte har strid som huvuduppgift?
  Tillskillnad från förr går ju alla GMU igenom ett och samma paket vilket gör att de har samma förmågor oavsett vapengrentillhörighet.

  /JJ

  SvaraRadera
 10. Tack för ett bra inlägg, synd att du har rätt!! Vem FAN är det som förstör får FM.

  Ge oss 122/90 Mekbat tillbaka igen!
  Upprusta art/grk igen!

  Sluta plottra med insatsförbanden, skicka hela komp/bat...

  /Martin

  SvaraRadera
 11. Det förstår väl alla att utbildning i ledarskap inte tillhör FM kärnverksamhet. Lika lite som att officerare ska jobba med utveckling, materielförsök och definition av de materielsystem som ska användas. Kärnverksamhet är den där uniform, fältutrustning och vapen bärs. Allt annat har inget med militär kärnverksamhet att göra och kan därmed med fördel outsourcas utan konsekvenser för kärnverksamheten. Hur svårt kan det vara?

  SvaraRadera
 12. Parabellum, så rätt, så rätt. Funderar på var de nya GSS och Specoff idag ska hämta sin styrka från. Afghanistan är uppblåst som mål för många. I själva verket hade vi lika många eller fler dödade och skadade, psykiska trauman i Bosnien per tjänstgörande soldat. BA02-05 representerade en period med huvuddelen av soldaterna i skyttetjänst och inte som camptroll. Bara det att det inte var opportunt att skriva om det på den tiden. Att OMLT har en tuff uppgift som infanterisoldater är en annan sak. Men övriga? Stanna upp och betrakta den karolinska svensk/finska armén, där villkoret för avancemang var att gå via första linjens soldat över fänikan till en eftersträvansvärd kaptensbefattning, om man överlevde de första tio åren. Det idealet har levt fram till våra dagar med NBO som nu splittrats. Att axla denna mantel innebär för Specoff att de förutom att vara kungar inom sitt område också måste vara beredda på att i tjänsten med livet som insats ställa sig bakom sin officer som i sin roll måste vara ett föredöme och gå först och det i alla lägen, även när livet står på spel. Fungerar inte detta grundläggande förtroende kommer systemet att vackla när det utsätts för press. Alltså, officeren kan aldrig i framtiden hänvisa till att delegera sitt ledarskap - endast kompetenser, nu finns en än tyngre mantel att axla, nämligen den att ta befälet och leda med föredöme i strid! Vi måste acceptera, som andra krigsmakter (ex England), att det är en grundläggande och avgörande skillnad mellan officerens och specialistofficerens roll. All jämkning av deras roller kommer i själva verket att motverka det system vi nu valt att inträda i. Hur tränar vi för det? /Slefvfoerarmaestaren

  SvaraRadera
 13. Att leda från fronten är något som sergeanter och korpraler gör idag. Jag tycker faktiskt synd om min löjtnant som sitter mer eller mindre inspärrad bakom ett skrivbord och som ser det som en större vinst de gånger han lyckas komma ut i fält med oss. Tack Prio och alla andra ogenomtänkta dumheter för den.

  SvaraRadera
 14. Det bästa jag läst på länge! Vi ska ha anställda civila beteendevetare, fritidskonsulenter, informatörer m m m m. På mitt kompani (så väldigt sent som 2003=forntiden) höll kompaniledningen mån fm och fre em och då menar jag LEDDE övningar på riktigt! Artiklar till hemsidan fick någon plutch skriva, fysutb fixade vi själva. Samtal med sold som hade det tufft satt man på kvällarna på befälsrummet med. Idag är detta borta. Det är nu alltid "någon annan" som ska stödja och hjälpa till. Men va f-n...
  /Utbildad då vi hade 800 vpl/år på mitt förband (plus KFÖ x 2...)

  SvaraRadera
 15. För en massa år sedan gick jag ungdomskurser och en sak jag har med mig därifrån är den kunskap som befälen hade om att leda oss, få oss ungdomar (många av oss skötte oss faktiskt inte så bra annars i skola och liknande) att samarbeta, jobba hårt och faktiskt tycka om det på samma gång. Än idag jobbar jag i grupparbeten med samma tankar att samarbeta som jag fick lära mig då, både på universitetet och jobbet. Nä de bästa ledarna jag haft var i försvaret! Fler borde gå de kurserna för övrigt då de kunskaperna var ovärderliga!

  SvaraRadera
 16. Ja...
  Jag skäms över den försvarsmakt jag förut kände var min. Vad är lojalitet nu? Ska jag sätta ner foten och avsluta min gärning eller troget surra mig på min post och följa skutan ända ner till botten?
  Det kanske finns nån konsult som kan råda mig?

  Förvaltaren

  SvaraRadera
 17. Att våra pluton- och kompanichefer behöver mer fälttjänstträning kan vi nog alla vara överens om. Men som instruktör och truppförare med erfarenhet av både det gamla samt det nya personalsystemet kan jag dra erfarenheten att det krävs ett nytt tänk vad det gäller ledarskap. Att föra soldater med fleråriga erfarenheter från utlandsmissioner där de varit i strid ställer helt andra krav på dig som chef. Kanske inte mest ur ett stridstekniskt perspektiv utan mer när det gäller ”runtomkring” verksamhet. FM har inte funnit sig själv när det gäller hur man skall hantera detta, det är min reflektion och FM famnar lite i mörker just nu.
  Om det är så att man har soldater och gruppchefer i sin pluton som har mer erfarenhet av ”skarp” verksamhet än sig själv så krävs en stort mått av ödmjukhet hos högre chefer. Att mot dessa soldater/gruppchefer sätta sig själv på en pelare och tala ur soldF/MSR som det vore en bibel vid är frälsningsmöte är att krossa allt vad respekt och ödmjukhet står för. Att då som chef fråga sig själv varför dessa har valt att förkasta vissa saker ur denna traditionstyngda bok är kanske en nyttig tanke. Att förstå deras ställningstagande och diskutera frågan i ett värdigt och vuxet kontext löser många problem. Kan detta åstadkommas kan de flesta soldater/gruppchefer (min erfarenhet) också acceptera att vi gör som chefen säjer och vill.
  Att söka kunskap utanför myndigheten är inte av ondo. Sedan om man skall förkasta eller ta till sig det som sagts är alltid upp till den enskilde. Allt som man kan lära sig utanför FM passar inte i en militär kontext. Men att tro att man är bäst på allt och inte se utanför sina egna väggar är farligt. FM har av tradition varit bra på att utbilda ledare och ledarskap skall vara en hörnpelare i vår officers-utb, så jag hoppas FMLOPE snart hittar vad de söker.
  Men jag kanske är en knäpp jävel som inte håller på det som alltid har funkat tidigare, för det är ju den vanligaste kommentaren man brukar få. Men som sagt varje person har rätten att förkasta den feedback man inte finner vara relevant.

  /Underofficeren. (nära soldaten)

  SvaraRadera
 18. Klart att konsulterna måste ha något att sälja, vad ska de annars leva av. Det är bara att ta reda på hur marknaden är och sedan lanserar man nått nytt som ser ut att fattas. Då blir det pengar.

  /Ledarskapsnoja.

  SvaraRadera
 19. Jag läste samma artikel på webben. Hade ungefär samma funderingar. Hur f-n har vi hamnat här?

  Dags för AI att ha chefssamatal med C A9? Androm till varnagel......

  Old School

  SvaraRadera
 20. Tyvärr en klockren beskrivning av dagens FM...
  Min enda tröst är att jag bara behöver stå ut 3 år till, sedan är det pension.

  Officer som började 1976 ("det var bättre förr")

  SvaraRadera
 21. Jag ska tala om vem det är som förstör din (och min) Försvarsmakt....

  ...det är frukterna av NBO!

  Karriärister med äggformat huvud som med ett års mellanstuds innan nästa skolsteg nu kommit upp i beslutande befattningar - helt utan erfarenhet från verkligheten!

  Lägg sedan till det faktum att för att göra vidare karriär måste man visa sig innovativ och hitta på något nytt och politiskt korrekt....

  ...och eftersom man hinner byta befattning innan bajsbomben exploderar - d.v.s. konsekvenserna av nytänket drabbar organisationen - så blir aldrig den egna uniformen nedfläckad av den exploderade bajsbomben!

  ...ansvar!? En floskel som våra högsta chefer endast utkräver av allmogen längst ut på linan!

  Dock ska informationsdirektören ha en hedersbetygelse för han fick 15 dagars löneavdrag....

  ...men så har han ju heller ingen uniform!

  Det ska bli mycket intressant att se vilka som träffas av något illaluktande när den bajsbomb som nu håller på att pumpas upp exploderar...

  ...för 40 000 000 000 kr per år får svenska folket en totalt oanvändbar Försvarsmakt, skräddarsydd för Afghanistaninsatsen som snart ska börja avvecklas. Jag undrar vad alla anställda soldater ska göra sen? För i rådande världsekonomiska läge är sannolikheten för att EU, NATO eller USA skulle ge sig in i någon ny konflikthärd mindre än minimal....

  Spela innebandy 8 timmar per dag för 17 000kr per månad...? Kan detta vara något som faller våra ungdomar på läppen...?

  ...och är det något som våra finansiärer d.v.s. skattebetalarna accepterar?

  Personligen gissar jag att senast vid slutet av kommande år så kommer politikerna på allvar att börja prata värnplikt igen...

  SvaraRadera
 22. @Trident,
  helt rätt!

  Mvh
  Lille Erik

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.