onsdag 28 april 2010

Specialistofficer i Utlandsstyrkan?

SoldF Forum så kom det upp att 1.Sergeanter inte har fått anställas som gruppchefer i Utlandsstyrkan trots att de utbildats till det. Någon måttligt ekonomiskt begåvad person hade uttryckt att det var för dyrt att anställa OR6:or på gruppchefsbefattningar eller också så var det någon utan ryggrad som skyllde sitt beslut på ekonomin. Hur som helst så är den ekonomiska uträkningen till fördel för specoffen jämfört med en externrekryterad.

Nu har detta tydligen aktualiserats igen.

Uppgifter från Armén anger att specialistofficerare börjar tappa sugen eftersom de inte får bemanna tjänster såsom skyttegruppchefer. De specialistofficerstjänster som finns bör/ska bemannas av personal med erfarenhet och det saknas instegsbefattningar i Utlandsstyrkan för 1.Sergeanter. När och hur ska dessa få sin erfarenhet?

För nästan 20 år sedan då jag gjorde min första mission så var gruppcheferna Sergeanter och ställföreträdande gruppchefer var furirer. Idag så är en korpral skyttegruppchef i Utlandsstyrkan och det finns ingen plats för 1.Sergeanter.

Försvarsmakten har infört ett nytt befälssystem och kommer att växla officerare till specialistofficerare eftersom det finns för många av de förstnämnda. Samtidigt så tycker man tydligen inte att man kan bemanna insatserna med specialistofficere, med några få undantag.

Jag hoppas att detta är ett utslag av ett allt för påskyndat systemskifte och att tiden hinner ikapp. Tills dess så har förbandscheferna ett gediget arbete att motivera hungriga yngre kollegor som rekryterats och utbildats för insats men som får "gå hemma på kaserngården och sparka kott".

En fortsättning på detta ämne bedömer jag kommer. Jag jobbar på information.

7 kommentarer:

 1. Lönen kan knappast vara den stora faktorn till vem som tillsätts. I så fall är den ren dumsnålhet. Kompetensen måste vara det som styr vem som ska få en befattning.

  Sedan måste dock ibland ges rum till att vissa som har mindre kompetens får chansen för att annars kommer vi snart att nöta ut en mycket liten del av FM med ideliga missioner.

  SvaraRadera
 2. Fel. Skyttegruppchefer i utlandsstyrkan är generellt sett sergeanter. Ställföreträdande gruppchefer är korpraler.

  mvh korpralen

  SvaraRadera
 3. Vem skulle vilja ha en nyexaminerad underofficer som gruppchef? Eller om vi ändrar lite, vem vill ha en nyexaminerad officer som plutonchef?

  I min värld ska cheferna ha viss erfarenhet och det får man inte genom att gå på skola. Rimligare vore då att erfarna soldater blir gruppchefer. Under en övergångsperiod så har vi ju underofficerare som gjort gammal värnplikt och ett antal missioner så i de fallen ser jag inga problem.

  Fänrikar har i alla tider fått gå och sparka kottar och jaga beväring ett par år, det är fullt rimligt att samma sak gäller sergeanterna. Problemet är väl att fått felaktiga förväntningar vid rekrytering och på skolan.

  SvaraRadera
 4. Anonym 20.56:

  Och när den nyexaminerade underofficeren har ett förflutet som "erfaren soldat" då? Det är trots allt fallet i ganska många fall idag...

  SvaraRadera
 5. Själv skulle jag föredra en nyutexad underofficer framför en nymuckad korpral.

  @ Korpralen
  Detta med att skyttegruppchefer är sergeanter var gällande för några år sedan men från och med i fjol så är det korpral som är den huvudsakliga gruppchefsnivån.

  @CI
  "Man" har ansett 1.Serg som överkvalificerade och att de "är för dyra att ha som skgrpch".

  SvaraRadera
 6. OR4 (Corporal/Korpral) används som gruppchefsgrad i Britsiska Armen och i USMC. Kan det ha varit vägledande för utlandsstyrkan? Problemet är alltså att FM ger SO graden 1e sergeant och inte korpral.

  SvaraRadera
 7. Nej, problemet är att folk rekryterats och utbildats för en sak som de sedan inte får jobba med.

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.