onsdag 10 augusti 2011

Generalen lovar runt!

General Grundevik, Armeinspektören, skriver på Armébloggen väldigt fina ord som väcker förväntningar hos gemene man:

"Under hösten 2011 kommer armén att ha ett stort fokus på bl a följande utvecklingsfrågor;

1. Det nya personalförsörjningssystemet, främst utveckling av de tidvis tjänstgörande soldaterna (GSS T), och därtill kopplat utvecklingen av ett nytt KFÖ-system (Krigsförbandsövningssystem), dvs hur dessa soldater skall tränas på ett effektivt sätt för att kunna vara tillgängliga, användbara och väl samövade. Öv Tommy Karlsson, nyligen avlöst som chef Ing 2 i Eksjö, kommer under ett års tid att på heltid leda arbetet med att utveckla GSS T och det nya KFÖ-systemet."


Här pratas det om att utveckla GSS/T och KFÖ-systemet. Man borde i stället tala om att implementera det. Just nu finns det inget att utveckla. Hela personalsystemet är i olag och Försvarsmakten kommer att leva i en övergångsfas under lång tid framåt.


"2. Nationellt försvar. Artikel i Arménytt kommer att skapa både information och möjlighet till fortsatt debatt inom detta viktiga område."

Spel för galleriet eller på allvar?
Övningsscenarion blir allt mer nationellt präglade så vi kanske ser ett uppvaknande även på taktisk nivå?


"3. Fortsätta att utveckla systemet för specialist- och reservofficerarna."

"Börja utveckla" borde det heta. Det har inte gjorts mycket för att få Befälsordningen i balans. Just nu är det ett vakuum i vilket många förtvinar. Visst har man satt igång en arbetsgrupp på Militärhögskolan i Halmstad men det går ju för långsamt! Allt går för långsamt så bra personal hinner ge upp. En driftig kollega med många år som nischad officer ville karriärväxla men när handläggningstiden hade passerat två år fick han nog. Nu är han civil och anlitas av FM som konsult i stället. Hur många har vi råd att tappa?


"4. Minska det administrativa trycket på främst pluton- och kompanichefer så att bättre förutsättning skapas för att bedriva ett tydligt och fältnära ledarskap."

Halleluja!
AI har framfört det tidigare men än har inget hänt. En annan general slog sig för bröstet och försökte få bort lönerapportering i Palasso för soldatnivån men misslyckades totalt (det var bara HKV som fick använda de enkla beräkningsunderlagen). Byråkratin är ett arbetsmiljöproblem som ohanterat kan komma att få ödesdigra konsekvenser för personalsituationen.

Det är helt rätt av Grundevik att jobba i den här riktningen men han måste få understöd av samtliga funktioner på HKV, inklusive GD. Den byråkratiska degenereringen har gått för långt för att han ensam ska kunna räta upp det.

Jag applåderar hans utspel men bedömer hans chanser att lyckas som små. PRIO är större än Arméinspektören.


"Därutöver är det också viktigt att få ordning och reda i materielfrågor, vidareutveckla övning i brigads ram samt tydliggöra de fysiska kraven på all krigsplacerad personal."

Fyskraven är tydliga så där finns det inget att göra. Det som ska till är att styra upp konsekvenser för den personal som inte klarar de tydliga kraven. Just nu blir det inga konsekvenser utan den underkände officeren kan bara fortsätta att underprestera.

KFS-arbetet som genomförts under året på många håll hyser jag förhoppningar till. Jag tror att det kan vara första steget till en fungerande materielförsörjning. Inknappningar i olika system och beställningar är det andra. De springande punkterna är dock ekonomi och tillgång. Det finns för lite pengar och för få nyckelsystem (tex PTGB:er).


Generalen fortsätter med:

"Nu efter semesterperioden öppnas möjligheten till att mer föra debatt på Armébloggen. För detta krävs ditt engagemeng och dina idéer. Parallellt med Armébloggen (som skall ses som debattforum och information) publicerar vi Arménytt med fördjupningar, etc i centrala frågor.

Debattera och kommentera det vi skriver i Arménytt på Armébloggen och kom med förslag på fördjupningar i Arménytt och inlägg på Armébloggen."


Det är bra att Försvarsmakten och Armén äntligen förstått Internet och att Internetinformation är bäst i duplex. Jag tror dock att det kommer att ta många år innan Arméns anställda personal kommer att föra en sund debatt på Armébloggen. Det ses inte med blida ögon att "go public" särskilt inte på lägre nivå. Man ska gå till sin chef med sitt tyckande så att denne ges möjlighet att "hantera det", som en viss general uttryckte det. Hanteringen är oftast av karaktären filtrering, ibland rättmätig - ibland inte. Att inte tycka som chefen är dock sällan bra för ens trevnad på arbetsplatsen.
Det finns kategorier som inte har samma beroende av att hålla sig väl med sin chef; Tidvis tjänstgörande personal GSS/T och Reservofficerare samt Hemvärnspersonalen. Dessa tror jag kommer att gå i bräschen för armédebatten.


Arméinspektören har nu spänt bågen offentligt och med det väckt förhoppningar hos mannarna. Nu får han visa om han kan genomföra det också. Jag önskar honom all lycka i det arbetet. Det är välkommet och skulle öka Arméns förmåga väsentligt. Upp till bevis!


/Cynisk

7 kommentarer:

 1. "Fyskraven är tydliga, så där finns inget att göra." Så var det innan sommaren... Nu har C Insats bestämt annat, som är allt annat än tydligt.

  SvaraRadera
 2. Nya fyskrav? Det var som tusan!
  Kan någon i korthet redogöra för dem?

  Jag tycker att det är ganska intressant om det är just C INS som styrt om reglerna. Det är intressant ur flera perspektiv.

  SvaraRadera
 3. I korthet:7 nivåer, där det lägsta kravet är Beep 6:6 utan krav på styrka. Fälttestet finns från nivå C med 14 minuter.

  Jag skriver 2,0 på högskoleprovet utan problem, men kan inte förstå HKV 16100:61173... Det enda jag kan läsa in är att sämre tränade än hittils skall kunna åka.

  SvaraRadera
 4. Sämre tränade?
  Det är ju ett rejält steg åt fel håll!

  FMFysS-kraven var ju ganska låga och att sänka ännu mer kommer bara innebära problem.
  Själv gjorde jag dryga 400 på Multitest och under 11 min på Fälttestet men jag tyckte själv att jag saknade en del fysisk förmåga under min senaste insats.

  Effekten av att sämre tränade åker kommer vara att fler skadar sig, blir sjuka eller i värsta fall dör.

  Varför?!

  SvaraRadera
 5. Då det gäller det av C INS beslutade fyskraven så är det en mall för respektive taktisk stab att ta hjälp av för att kravsätta fyskraven för varje personalkategori i en insats.

  Allstå, om allt funkar som det ska kommer ett beslut från aktuell taktisk stab om vilka nivåer respektive befattning skall nå upp till för att få åka på insats. Det finns tex ett sådant beslut från FTS (20110712) för insatsen FL02. Där kan ni utan att vara blivande ingenjörer förstå vilka krav som gäller, förutsatt att ni har koll på förkortningar då, ni som kommer att läsa beslutet kommer förstå vad jag menar.

  Lägsta kravet, alltså A, beeptest nivå 6:6, alt 2000m löpning på maxtiden 11:35 alt test på ergometercykel (där kraven kommer fastställas senare) är en absolut minnivå som skall uppnås. Underskridande skall enligt C INS beslut från 20010701 innebära att individen inte är aktuell för insats. Återstår att se hurvida ev dispenser kommer att utfärdas. Min tro är det inte kommer att vara aktuellt.

  Nivå 6:6 utan Multitest kan säkert upplevas som "för lågt" i vissa kretsar. Ber då er betänka att i FM finns det ofantligt många befattningar där inte fysisk toppform är det mest efterfrågade. Där detta är önskvärt kan man fortfarande med hjälp av C INS beslut sätta hårda fyskrav. Som det skall vara helt enkelt.

  Förövrigt så måste jag säga att över 400p på Multitest och Fälttest under 11min är riktigt bra. Men mycket vill ha mer antar jag =).

  Träna med kvalitet!

  //JOPP

  SvaraRadera
 6. @JOPP 400/11 min är bra, men markarenans lägsta nivå innan detta beslut var 125/13.30, med undantag för FHQ...
  Jag hade önskat att jag aldrig mer skulle behöva åka på insats med personal som är avsevärt sämre tränad än så, men det verkar inte bli så.

  Efter snart 20 år i Armén väntar jag fortfarande på fysiska krav och generaler och förbandschefer som både klarar kraven själva och dessutom kräver att deras underställda gör det.

  Men jag är inte bitter... :) Jag fortsätter träna för att vara beredd när jag får ställa krav på min personal.

  SvaraRadera
 7. @anonym 07:50
  Då får vi hoppas att ATS tar tag i uppgiften och sätter relevanta krav för respektive befattning. Lite egen lobbying kanske är på sin plats?

  Lägsta kravet A:1 har vi ju redan fastställt. Hårdaste är då nivå G:7 vilket innebär 2000m löpning under 7:35. Fälttest under 10:20 och minst 400p på mulitest styrka. Så nivåer borde gå att finna för samtliga befattningar, men som sagt det är upp till respektive taktisk stab.

  Taktisk stab medges ju även i samråd med PROD sätta nivåer för IO14. Så om allt rullar på så kan vi nog räkna med fyskrav ute på förbanden igen.

  Förövrigt så håller jag med angående din reflektion om generaler, förbandschefer och fyskrav.

  Småler också åt det faktum att det är C INS som fattat beslutet.

  Träna med kvalitet!

  //JOPP

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.