måndag 16 januari 2012

I klartext: Obalans!

Just nu pågår Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Försvarsmaktens ekonomi är ett hett ämne.
Försvarsminister Sten Tolgfors hävdar gång efter annan att Försvarsmaktens ekonomi är i balans och att det mesta är frid och fröjd inom försvaret. Det är helt fel.
Tyvärr verkar det som att delar av Försvarsmaktens högkvarter förser Regeringskansliet med felaktiga uppgifter. Chefen för Ledningsstaben generallöjtnant Jan Salestrand angav nyligen att Försvarsmakten är finansierad fram till 2014 men inte därefter.

Att det inte finns medel att slutföra den omstrukturering som beslutats på politisk nivå är Högkvarteret tydliga med men det bortser Tolgfors från totalt och menar på att det inte finns politiska underlag för den perioden.


Hur ser det då ut på förbandsnivå?

Mitt förband är hårt ansatt. Vi är mitt uppe i en tillväxtperiod då vi ska gå från värnpliktiga till anställda men vi tillåts inte växa i enlighet med den Krigsförbandsplan som beslutats, ekonomin tillåter inte det. Effekten av det är att vi inte kommer att vara uppfyllda när vi ska vara det. Att växa kostar tid, pengar och arbetskraft och det är brist på samtliga delar.
Delar av förband är så kallade "Rörliga PROD:are" som upptar rader för förbandet men som jobbar någon annanstans.
Vi är så tunna på personal att de internationella insatserna är i risk. Det finns ingen uthållighet längre. Officerarna orkar inte hålla 1:4-frekvens på internationell insats.

På materielsidan är det inte bättre. Vi har idag inte materiel för att växa och även om HKV PROD utlovar en del materiel så är jag skeptisk till att leveranser kommer. Allt för många gånger har leveranser uteblivit. Det rör sig om både systemkritiska materielsystem och om fordon som saknas. Vi har ett bättre läge än många andra förband men är ändå i en katastrofalt dålig sits.

Inför detta år har vi varnats för upp till 30%:iga reduktioner i budgeten för övning och utbildning. Reduktioner av den storleken är dråpslag för verksamheten då vi inte kan höja krigsdugligheten på förbandet. Vi kan då inte heller genomföra verksamhet med de som visat intresse för att bli tidvis tjänstgörande soldater. Det finns inte medel för det.

Utan personaltillväxt, materieltilldelning och övningsverksamhet kan vi inte nå de målsättningar som satts upp för IO14. Vi kan inte lösa uppgiften.


Om vi blickar utåt finner vi att Försvarsmakten kan behöva säga upp personal och det innebär att man kanske inte kan anställa nya officerare som verkligen behövs. Det är inte tecken på balans.
2012 tycks bli ett rejält oår för Försvarsmakten men både ansvariga politiker och generaler tittar åt ett annat håll. Det är allvarligt!
Försvarsmakten är inte i balans, vare sig ekonomiskt eller verksamhetsmässigt. Vi kan inte växa, vi kan inte försvara Sverige och snart kan vi inte genomföra internationell insats och vi far illa av det. Det är dags att tala klarspråk om det.


På den åker som ständigt plöjs kan inget gro – Lars Fresker

/Cynisk

30 kommentarer:

 1. Utan GRO finns ingen åker att plöja.

  /Sumatra

  SvaraRadera
 2. Om Försvarsmakten inte löser sina uppgifter, är det då Försvarsmaktens problem eller är det befolkningens/väljarnas problem?

  Antag att jag betalar dyrt för hemförsäkringen och menar att jag förväntar mig att få 100% ersättning för skada motsvarande nyanskaffningsvärdet. F-bolaget redovisar att visst ska du få 100%. Att det är 100% av värdet efter en nedskrivning av värdet per år glömmer de att förtydliga utan menar att det är underförstått, då det framgår av annan handling. En vis man berättar nu detta för mig. Jag väljer dock att ignorera informationen för att slippa förklara för frugan varför vi betalar så dyrt för ett så dåligt skydd. Hur stor är risken att något ska hända ändå, tänker jag finurligt. Tyvärr, råkar jag nu ut för det otänkbara och oförutsägbara ändå. (En olycka är t.ex. per definition något oförutsägbart. Om de gick att förutsäga skulle de aldrig ske). Nu står jag där, utan möjlighet att klara situationen. Vems är felet? F-bolagets eller mitt eget?

  Den politiska retoriken nu verkar vara att om FM inte klarar av att förklara villkoren i försäkringen, så är det FM problem om den inte fungerar. Jag ser det som mitt problem. De jag har valt att representera mina intressen gentemot FM är våra folkvalda. Om försäkringen inte gäller trots att jag betalar dyrt varje månad, så kan jag inte skylla på någon annan än den som tecknat den och underlåtit att säkerställa att den faktiskt gäller.

  "Snacket" från Sälen, inkl. twittret, gör mig djupt beklämd över läget inom svensk politik. Verkar utspela sig på en främmande nöjesplanet där ingen blev äldre än 5 år. Oseriöst trams, tyckande och påhopp. Rapporteringen i media är inte mer munter. Har bestämt mig för att inte bry mig längre. Blir ju inte bättre för att man röstar på något särskilt parti. Varför bry sig om att rösta överhuvudtaget. Så länge vardagen fungerar hyfsat får man väl vara nöjd.

  SvaraRadera
 3. Bra och viktigt inlägg Cynisk!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns ett grundläggande fel med hela debatten om den reformerade personalförsörjningen och det är att det skulle bli billigare. Självklart är det billigare att a) utbilda endast 5 000 vpl om året och b) rekrytera från "gatan" (ur ett hastigt minskande magasin med hågade f.d. värnpliktiga) för internationella militära insatser.

   Internationell forskning (ref: professor Christopher Dandeker, King´s College, London) visar entydigt att ett professionellt försvar inte blir billigare. Men förhoppningsvis mycket bättre när systemet satt sig.

   De kalkyler som Pliktutredningen redovisade har tyvärr medfört stor skada.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Tack Wiseman!
   Jag kände hur bägaren rann över med Salestrands och Tolgfors utspel de senaste dagarna.

   Radera
 4. Den alltigenom tydliga retoriken är inget annat än djupt ohederlig mot målsägarna. Både förhandlande och granskande ombud verkar agera enbart i ombudens intresse och i ingen av parternas intressen. Det är väl det som skiljer politiken från resten av samhället. Likheten med försvaret är svag folkförankring.

  SvaraRadera
 5. Det sprids en fantastisk oro just nu inom FM eftersom BasOrg13 innebär stora neddragningar i personal, rykten säger att många både pm basorg och insatsförbanden kommer bli sparkade, även inom gss måste man dra in. Vart är vi på väg?

  SvaraRadera
 6. Tänk på att den minskade effekten kan vara godkänd av den politiska nivån. Jag litar till den insikten i stället för att FML ljuger.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 7. Bra inlägg och problemen är inte unika för ditt förband på något sätt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är väl det som är det värsta, att det är lika illa i stort sett överallt?

   Radera
  2. Helt riktigt. Jag inbillar mig dock att det är sämre i Armén - som vanligt.

   Radera
  3. Hmm. Varför skulle det vara sämre i Armén? Flygvapnets 2 basbataljoner har förmodligen den lägsta tillväxttakten av GSS i Försvaret. I stort sett är det endast säksoldater som anställts och då endast för att kunna reda ut IBSS-tjänst. Ingen tillväxt planerad 2012-2013 så vitt vi förstått. Och materiel! Glöm det, kan man väl säga...

   Lönerna är också lägre i basbataljonerna än i armebataljonerna idag. Välkommen till vår nya verklighet.

   Radera
  4. Du får nog ta och utveckla det påståendet. Lönerna följer ett fastställt beslut med giltighet från 1 oktober förra året. Jag har mycket svårt att tro att ditt påstående skulle stämma även om jag inte har beslutet i handen för att kontrollera. Skyttesoldaten har lägst lön i FM och eftersom Armén till huvuddel består av sådana så påstår jag att du har fel.

   Tillväxttakten är dessutom frusen även för huvuddelen av Armén 2012. Det gäller dock bara kontinuerligt tjänstgörande. Det står krigsförbandschefer fritt att rekrytera GSS/T, även om det kan finnas begränsade ekonomiska medel för övning.

   Radera
 8. Cynisk@

  Har ditt förband då rapporterat dessa brister uppåt till HKV? Eller har karriärslystna befattningshavare förskönat verkligheten.

  Skattebetalare

  SvaraRadera
  Svar
  1. Självklart har det rapporterats. Men vad man på HKV gör av siffrorna är oklart.

   Radera
 9. CS:

  Gräset har alltid varit grönare på andra sidan. Fråga valfri kollega ur Marinen...

  Allvarligt talat så är det nog precis lika illa överallt. Marinen kommer att få mycket svårt att genomföra verksamhet till sjöss med tanke på mängden personal som beordras till landbefattningar – utöver neddragningar i vht. För FV del riskerar det bli ännu ett år med mindre flygtid än nordkoreanska piloter.

  När året är slut har Försvarsmakten säkerligen nått målsättningarna i alla fall med PersQ 4 på bredd och 5 på några.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förstör nu inte min inbillning - att det faktiskt kan vara bättre på någon annan plats i organisationen än den jag befinner mig på.

   Jag är också rädd att måluppfyllnaden kommer rapporteras som god på krigsförbandsnivå. Eftersom jag vet hur, i alla fall de öppna rapporterna, som lämnar förbandet ser ut så skulle jag inte bli förvånad.

   Radera
  2. Wiseman@

   Enligt öppna källor flyger FV årligen ca 12000h JAS 39 och antalet insatspiloter skall vara 72 st.

   Hur många timmar tycker du att en insatspilot minst skall ha? Hur många övriga piloter inom FV måste flyga JAS 39?

   Deco

   Radera
 10. I ett inlägg på FM kommenterar http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2012/01/17/fof-rikskonf-vad-innebar-ekonomi-i-balans/ så replikerar Jan Salestrand på ditt inlägg.

  Erik Lagersten
  INFODIR

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har kopierat repliken och postar den här för läsarna. /Cynisk
   --------------------------------------

   I ett inlägg på bloggen Cynismer är signaturen upprörd över mitt inlägg från Sälen där jag säger att Försvarsmakten har kontroll på ekonomin och att vi klarar verksamheten inom nuvarande inriktningsperiod.

   På bloggen beskrivs situationen vid ett förband, dock inte namngivet, som ger en mycket negativ bild av situationen inom i stort sett alla områden. Vidare säger Cynismer att generalerna tillsammans med politikerna verkar se åt ett annat håll.

   Låt mig förtydliga mitt inlägg och kommentera några av Cynismer synpunkter. För det första är det viktigt att när vi nu påtalar obalanser så får det inte tolkas som att vi har dålig kontroll på ekonomin. Vi sköter vår ekonomi med tilldelade medel och det är en förutsättning för att överhuvudtaget vara trovärdiga när vi framför behov av ökade anslag. Det innebär inte att tillvaron är bekymmersfri och vi måste ständigt göra prioriteringar. Men planen följs vad avser tillväxt inom nuvarande inriktningsbeslut. Jag vill påminna om att personaluppfyllnaden vad avser GGS/K och GSS/T enligt planen inte är slutförd förrän 2018/2019.

   Däremot har vi tvingats reducera i övningsverksamheten under 2011 och inför planeringen för 2012 vilket vi öppet redovisat. Skälet för detta är bl a att vi har osäkerheter som är svåra att prognostisera och just för att inte riskera likviditetsbrist och därmed förtroendekris måste vi planera med viss säkerhet. Cynismer anger att det inte finns medel för övningar med GSS/T. Det är just ett område där vi varit noga med att inte lägga några begränsningar. Glädjande är att vi sannolikt får ett bättre ekonomiskt resultat än väntat 2011 och vi kan därför i närtid tillföra mer medel för övningar 2012.

   Vi är också väl medvetna om att det finns materielbrister inom flera förband. Men kom då ihåg att vi startade 2009 med en organisation där ca 40 procent av krigsförbanden hade tre års beredskap utan några som helst krav på vare sig personell eller materiell uppfyllnad. Nu finns det fastställda krigsförbandsspecifikationer för alla förband och därmed blir det än tydligare vilka brister som ska åtgärdas.

   Cynismer ger skenet av att vi inte bryr oss eller avsiktligt försöker ge fel bild av läget. Jag tror att den debatt som nu pågår om behov av ökade anslag på sikt är ett bevis på motsatsen. Det är kanske inte alltid ett välkommet budskap för våra politiker men det är just för att få igång en debatt och diskussion i tid inför nästa försvarsbeslut som vi för fram det.

   Jag vill framhålla att produktionschefen och hans stab har täta och kontinuerliga dialoger med förbandscheferna och deras medarbetare för att kunna balansera uppgifter och resurser på bästa sätt. Försvarsmaktsledningen besöker också alla förband för att få verksamheten beskriven direkt av medarbetarna och därmed få en så rättvis bild av verkligheten som möjligt.

   Avslutningsvis, trots alla bekymmer så får vi också många bevis, inte minst vid besök på förbanden, på bra verksamhet, positiva medarbetare och en fantastisk kreativitet för att bidra till transformeringen av Försvarsmakten.

   Jan Salestrand
   Chef Ledningsstaben

   Radera
 11. Det är intressant att Chefen för Ledningsstaben replikerat på mitt inlägg. Det visar på vikten av den på internet förda debatten.
  Mitt inlägg var ett utdrag ur verkligheten på förbandsnivån och mitt förband är tyvärr inte det enda där vardagen är dyster. Tvärtom är mitt förband ett av de bättre!

  Jag tycker att det är av vikt att beslutsfattare lyssnar på förbandsnivån (jag avser krigsförbandsnivån och inte orgenhet/regemente/flottilj) och att man gör det även om budskapen är dystra. Av repliken uppfattar jag att generalen åtminstone har läst vad jag har att säga.

  Om klartexten inte är tydlig nog i ursprungsinlägget:
  -Vi löser inte vår uppgift med de reduktioner som lades fram precis innan årsskiftet.
  -Vi kan inte växa enligt uppdragen från HKV.
  -Vår numerär räcker inte till att både genomföra internationell insats, växa och gå högvakt, mm. Vi kan inte lösa uppgift enl IO14 org redan nu. Och nej, vi har inga medel att vare sig kalla in eller öva GSS/T.
  -Vi kan inte öva för att möta kompetenskrav utan tvingas rotera med kompetensbrister och får ta igen det i Afghanistan. Detta på grund av materielbrister.
  -Det är många anställda som far riktigt illa i FM just nu. Inte bara pga omstruktureringar utan för att verksamheten är i sån gungning. När man får mattan undanryckt ekonomiskt för sin verksamhet tappar man lust och tilltro till arbetet. Vi kommer säkerligen se en ökad personalomsättning med anledning av det (vilket iofs är bra för omstruktureringsarbetet).

  HKV har kanske koll på pengaflödet men verksamhetsmålen nås inte och därmed anser inte jag att ekonomin är i balans. När ekonomin är i balans är det jämvikt mellan given uppgift och tilldelad resurser. Så är det inte idag.


  Salestrand (och övriga) kan se ursprungsinlägget som feedback från krigsförbandsnivån. Det måhända verkar dystert men det är där jag och mina kollegor befinner oss.
  Vad man gör med feedback är upp till var och en. Det finns en illustration om just mottagande av feedback kallad feedbacktrappan. Den är genialisk i sin enkelhet.

  SvaraRadera
 12. Janne Salestrand. Bollen är din nu. Replikera pÅ i lägget. Vi är många som vill hÖRA!

  SvaraRadera
 13. Deco:

  Betydligt fler piloter än de på de 4 divisionerna du talar om ska vara med och dela på den potten. Betydligt fler...

  Rimligt tilldelning om man ska jämföra med länder av motsvarande teknologisk status och ambitioner som Sverige är 180+ h för de piloter som till hör de fyra stridsflygdivisionerna.

  SvaraRadera
 14. @ herr Salestrand.

  Man kan ju undra om RB12 inte trängt igenom till herr Salestrand.

  Vi här på teatern har inte uppfattat att vår främsta arbetsuppgift är att spara pengar. Däför kan vi inte heller glädjas åt att vi hamnade inom ram. Vi kan bara konstatera att vi inte nådde de mål som FM, regering och riksdag satt upp för oss. Vi fick/får ställa in nödvändiga övningar och verksamhet. Vi får vänta med nödvändig utbildning p.g.a.att materielen inte kommit ännu. O.S.V
  Vi anser inte att vi med tilldelade medel kan klara kraven på verksamheten inom nuvarande inriktningsperiod.
  Hur ser planen ut för att täcka de numera "tydliggjorda" materielbrister som finns?

  I begreppet "god ekonomi" måste man väl ta hänsyn till resultatet inte bara de minskade utgifterna?
  Annars är ju de minskade uppgifterna under 2011-2012 endast sådant som vi kan/kunde vara utan och ta bort från kravlistan?

  Ta gärna en koll till angående antalet övningstimmar som ligger i GSS/T övningsplanering för 2012. Om dessa få timmars övning är utan begränsningar så vet jag inte vad alternativet skulle vara?

  Vad har ni sagt till de förband som på plutonsnivå roterar individer ut och in i systemet på veckobasis.
  Där personal individrekryteras och utbildningsstatusen på plutonerna varierar i samma takt och där varken kompetens eller antal soldater är samma den ena vecka till den andra? Vi var flera från teatern och lyssnade!

  När skall FM börja använda det nya personalförsörjningssytemet fullt ut?

  När man inte kan få bilen reparerad för annat än trafikfarliga saker p.g.a. dålig ekonomi, tycker jag att vägen till en budget i balans är lång.

  Det är möjligt att det är som du säger och att någon har kontroll. Varför då ställa in sedan länge planerade övningar med några få dagars varsel? Stresstest eller vad är syftet.

  Är räddningen återigen en omstruktureringsorder av modellen "önskedröm"?

  Många frågor blir det. Är svaren lika många?

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 15. Wiseman.

  Måste alla de som inte tillhör insatsdivision och som flyger JAS 39 idag verkligen flyga JAS 39? Måste alla divisionerna bestå av piloter med 180h tilldelning?

  Deco

  SvaraRadera
 16. Deco:

  De som sitter i staber på skolor osv och har flygtjänst på JAS 39 har ett mycket ringa antal timmar per år för att hålla sig à jour med sitt beslutsområde, vilket gör de timmarna till en relativt liten del i sammanhanget. I takt med större taktiskt utnyttjande av 39D lär tanken vara att man ska tilldela vissa kategorier flygtjänst baksits istället, vilket är en bra utveckling.

  Ska det finnas någon trovärdighet i Flygvapnets fyra stridsflygdivisioner måste dessa övas ordentligt. Alternativet är att hålla en lägre tilldelning i flygtid och gå ner i uppgifter så att inte alla divisioner ska lösa alla uppgifter, men då faller omedelbart hela JAS-konceptets flexibilitet och för en motståndare går det att anpassa sig efter vilken division som är utbildad på vad. Det är i så fall en mycket stor taktisk förändring som Flygvapnets numerär inte är anpassad efter.

  Därefter har vi naturligtvis de övriga divisionerna som flyger JAS 39. Dessa behöver inte 180 h, men de kan absolut inte tilldelas mindre tid än idag. Är det t ex en bra idé att ha instruktörer som lär elever flyga JAS 39 och som inte har en djup kunskap om det flygplan deras elever ska lära sig flyga? Majoriteten av de instruktörer som finns idag har en taktisk bakgrund på endera attacken eller jakten, men inom några år har generationsskiftet tagit fart på allvar och man förlorar den djupare kunskapsbanken, vilket då ersätts av yngre förmågor som i stort kommer att ha genomfört sin egen utbildning och inte mycket mer.

  Lätt är det inte.

  SvaraRadera
 17. @Wiseman

  Kanske skall inte alla stridsflygdivisioner ha samma beredskap och vara bereda att möta ett "strategiskt överfall" utan några divisioner kan ha lägre beredskap och flyga färre antal timmar i väntan på ett återtagande vid eventuell beredskapshöjning eller en årlig rotation mellan divisionerna. FM med sin begränsade ekonomi måste alltid välja mellan att ha få dugliga eller ha många som är mindre dugliga, såväl avseende stridspiloter, materielsystem och förband. Vidare borde det i dagsläget inte vara realistiskt att jämföra Georgien då med Sverige nu.

  För att kunna kommentera i övrigt måste jag fråga följande:
  Hur många icke insatspiloter flyger JAS 39?
  Hur stor del av de ca 12000h under 2011 flögs av insatspiloterna?

  Deco

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man har redan gjort valet mellan "få dugliga eller många mindre dugliga" när det gäller stridsflyget. Numera finns det bara fyra divisioner kvar, så då måste de vara dugliga eller hur?

   Radera
 18. Deco:

  Ja, det står ju helt fritt att välja vilken beredskap man vill ha på sina krigsförband. Man ska dock betänka att verkligheten bör rimma med målsättningen från Regeringen att stridsflygdivisionerna och större delen av flygvapenförbanden och Marinen ska vara gripbara här och nu och därför vara stående bemannade. Det finns ju idag ett rotationssystem avseende beredskapsnivåer, men cyklerna är föga trovärdiga.

  Avseende dina avslutande frågor ställer du dem lämpligast till HKV InfoS.

  SvaraRadera
 19. @Deco

  Hur många icke insatspiloter flyger JAS 39? Många, för att få behålla flygtjänstförmånerna.
  Hur stor del av de ca 12000h under 2011 flögs av insatspiloterna? 40%.

  Glöm nu HKV InfoS.

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.