lördag 14 januari 2012

Gästinlägg: I enlighet med lagen!

Cynismer fortsätter att diskutera personalförsörjningen som inom Försvarsmakten är ett hett ämne. Anledningen är att man anmält att man kommer att behöva säga upp personal i och med omstrukturering under 2012. Samtidigt har man förvarnat kadetter att de bör skaffa en plan B då deras anställning är i risk, något som dementerats av Försvarsmaktens Informationsdirektör.
Försvarsmakten brottas med att omsätta rätt personal och anser sig vara hindrade av lagstiftningen vars grundprincip är att man inte kan anställa samtidigt som man säger upp personal. Ingen regel utan undantag heter det ju. Är det så även i detta fallet? Signaturen CS diskuterar det i detta gästinlägg:

___________________________________________________________________________________


Försvarmaktens omstrukturering börjar snart på allvar. Strax innan julhelgen fick kadetterna
vid OP 09-12 beskedet att deras planerade anställningar var hotade. Försvarsmaktens informationsdirektör, Erik Lagersten, tog snabbt tag i frågan och presenterade en dementi.
Försvarsmaktens inriktning var att de ska anställas men han var noga med att påpeka att lagarna på svensk arbetsmarknad ska respekteras i omstruktureringsarbetet.

Vad innebär då detta? De senaste dagarnas diskussioner både på försvarsbloggarna och i fikarummen på våra förband visar på väldigt varierande uppfattningar. En av de vanligare uppfattningarna är att ”man kan inte anställa de nuvarande kadetterna samtidigt som man genomför uppsägningar av andra. Det gick ju inte med YOP 03-05”. Vid senaste personalsamlingen på mitt förband var det uppenbart att cheferna inte ville ge sig in i några försök att räta ut frågetecknen, med all rätta.

Arbetsrätt är snårigt. Jag gör inte anspråk på att vara expert inom området, inte ens sakkunnig.
Att göra det vore förmätet mot de som ägnat större delen av sitt arbetsliv åt ämnet och fortfarande inte till fullo kan förutse Arbetsdomstolens domslut i de ständigt nyuppkomna arbetsrättliga situationerna. En stor del av tvisterna kommer dessutom aldrig till domstol eftersom arbetsgivare och arbetstagare väljer att komma överens istället för att processa.
Följden är att antalet prejudikat begränsats. Det krävs dock inte många timmars läsning i lagstiftningen och i några av de prejudicerande domarna tillsammans med viss insyn i Försvarsmaktens nuvarande omstruktureringsarbete för att förstå vad som sannolikt är på gång.


Lagen om anställningsskydd (LAS) ger arbetstagaren en i internationell jämförelse mycket stark ställning. I synnerhet finns ett starkt skydd för den som varit anställd länge och alla har vi hört frasen ”Sist in, först ut”. Även om den frasen mer eller mindre speglade verkligheten en gång i tiden så är den inte längre lika aktuell. Tittar man närmare på lagstiftningen så är det inte alls så enkelt. LAS i dess strängaste tillämpning är synnerligen förmånlig för personal med lång anställningtid och då gäller i princip frasen. Men, inom ramen för LAS medges upprättande av kollektivavtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Staten har genom Arbetsgivarverket slutit ”Avtal om turordning av arbetstagare inom staten” (TurA-S).
Här föreskrivs att vid uppsägningar ska arbetstagare med i huvudsak samma arbetsuppgifter placeras i samma turordning. Personal som blir uppsagd ska erbjudas anställning inom myndigheten, inte nödvändigtvis på samma ort, om det finns befattningar kvar där dessa kan nå befattningskraven inom en inlärningstid. Genom domar i Arbetsdomstolen har det utvecklats en rättspraxis om att sex månader är en skälig sådan.

Det torde inte råda några större tveksamheter kring att det finns en skev fördelning av kompetens inom Försvarsmakten om man ser till den organisation som vi ska inta. Frågan är bara hur skev. AG BoK [Arbetsgrupp Befattningsstruktur och Kravsättning] genomför nu ett till synes gediget arbete med att precisera befattningskrav på samtliga befattningar i Försvarsmakten. PRIO har en inbyggt funktion med kvalifikationsprofiler som lyser rött eller grönt beroende på om den som placerats på befattningen uppfyller kraven eller ej. Hittills har kravprofilerna varit väldigt grundläggande och det har inte funnits någon värdering av hur djupa kunskaper och färdigheter som krävs i enskilda befattningar. Det lär det bli ändring på när AG BoK är klara.


Parallellt med detta sker ett stort arbete med att ta fram en ny löneinstruktion för hela FM
där lön tydligare ska kunna användas som styrmedel för att nå verksamhetens mål. Inte en dag för tidigt. Ett litet förhandsbesked om utformningen har vi fått genom det beslut som reglerar lönerna för GSS som trädde i kraft 1 oktober 2011. Det är ingen hemlighet att Försvarsmaktens ekonomi är ansträngd och att man kommer göra sitt yttersta för att få ner de samlade lönekostnaderna. Det är dessutom ett särskilt uttalat krav i regleringsbrevet för 2012.


Hur hänger då allt detta ihop? Min bedömning är att AG BoK nu försöker göra ett så pass gediget arbete så att det vid intagandet av IO14 kan upprättas ett stort antal turordningslistor.
Genom att precisera befattningskraven i detalj blir jämförbara arbetsuppgifter avsevärt mer
begränsat än vad det varit tidigare i Försvarsmakten. Sex månaders inlärningsperiod kommer för många uppsagda inte att vara tillräckligt för att nå kraven i andra befattningar där kraven i allt större omfattning kommer utgöras av formella utbildningar. Är man därtill tydlig med att även fysiska krav ska uppfyllas och räknas som kvalifikationer så kan man i samband med en omorganisation genomföra uppsägningar i en sådan omfattning att vi kommer att få akut arbetsbrist. Anställning av kadetterna blir då inget problem. Applicera därtill en ny lönestruktur som tydligt anger lönetak på varje befattning.


AG BoK och PRIO har gett Försvarsmakten en möjlighet som är ny i modern tid. Frågan är bara om vi har en chef som vågar genomdriva förändringen och en gång för alla rensa upp i denna myndighet - helt i enlighet med lagarna på svensk arbetsmarknad.

/CS

20 kommentarer:

 1. Du skriver i slutet på inlägget: "Är man därtill tydlig med att även fysiska krav ska uppfyllas och räknas som kvalifikationer så kan man i samband med en omorganisation genomföra uppsägningar i en sådan omfattning att vi kommer att få akut arbetsbrist. Anställning av kadetterna blir då inget problem."
  Har du inte fått detta om bakfoten?
  Det verkar som att du använder begreppet "arbetsbrist" som att det råder brist på personal, när arbetsbrist är begrepp för att det inte finns arbetsuppgifter för berörda arbetstagare...
  Det är ju inte uppsägningar som ger akut arbetsbrist, det ger akut brist på personal med rätt kompetens...
  Har jag haft otur när jag tänkte?

  /Aviatören

  SvaraRadera
 2. Några små "hakar" finns dock...

  Håller de fysiska kraven arbetsrättsligt - eller kan det tänkas att de t.o.m. är diskriminerande. Det finns de som varken klarar av milen eller styrkeprov men som bevisligen är fältdugliga. Nästa sak är om nu kraven är absoluta borde det då inte gälla samma krav för män som för kvinnor? Någonstans i bakhuvudet vill jag minnas att räddningstjänsten har samma krav för män som för kvinnor - rätta mig om jag har fel...

  ...och då borde ju även ALLA kadetter genomföra de fysiska proven när organisationen ska bemannas. Redan idag är den fysiska statusen bland kadetterna oroväckande låg på många håll...

  Formella krav...

  Mig veterligen kan det endast vara inom marinen och bland flygteknikerna som detta skulle vara några problem. I sann akademiseringsanda går det att begära att äldre utbildning valideras in - och i detta stycke kan den "akademiserade" Försvarsmakten inte neka de arbetstagare som begär detta. Det nya modegreppet är ju dessutom "on the job training" och då kan de formella kraven knappast vara några problem

  Att sedan det kommit direktiv att all utbildning äldre än fyra år (om jag inte minns helt fel...) är "värdelös" och inte ska läggas in i kompetensprofilen i det "fantastiska tyska s.k. "stödsystemet" vars namn jag vägrar ta i min mun kan starkt ifrågasättas rent arbetsrättsligt.

  Jag vill påstå att jag med mindre än sex månaders "omskolning" skulle kunna gå tillbaks till den tjänst jag hade för 10 år sedan - detta oavsett vad det tyska s.k. "stödsystemet" säger!

  Jag vill även påstå att många av oss som passerat 40 fortfarande besitter högre kompetens inom vårt huvudområde än vad dagens nyutbildade kadetter gör - även om vi varit från det praktiska hantverket några år.

  Lägg sedan till att vi har en regerings som leds av "det nya arbetarpartiet" - det drar ihop sig till val och en skadeskjuten socialdemokrati backad av LO lär knappast sitta tysta när en statlig myndighet försöker trixa med arbetsrätten - för det är ju defacto det som FML sitter och planerar!

  Ag BoK ger jag inte mycket för. Det vägande direktivet för den gruppen är att skruva ned befattningsnivåerna så att sista raden i excelarket ska gå ihop - lägre grad=lägre lön. Att det fungerar i excel är inte detsamma som att det fungerar i verkligheten - men just den hemska verkligheten tenderar vår högsta ledning att allt som oftast bortse från...

  ...för hade den varit del i beslutsunderlaget de senaste fem åren hade vi inte haft dagens illaluktande sörja!

  Det ska bli intressant att se hur vårt tandlösa fackförbund kommer att agera. Om man i vanlig ordning tuggar i sig ba..smackan med god min eller om man för en gångs skull vågar stå upp för sina medlemmar..

  ...och här kommer ett delikat problem till ytan eftersom man företräder både officerskåren, underofficerskåren och soldaterna.
  Detta är enligt min mening fullständigt hål i huvudet. I många stycken kommer det att sluta i att kategorierna ställs mot varandra - och hur ska då officersförbundet kunna företräda dem alla...?

  FML har under de senaste året målat in sig i ett hörn som bara blir mindre och mindre - nu står man på ett ben och försöker att hoppa upp i luften för att samtidigt försöka måla under den enda fot man har kvar i golvet...

  SvaraRadera
 3. Jag håller absolut med Trident när det gäller Officersförbundets företrädande av alla militära kategorier. Vilken kategori är mest värd för dem?

  SvaraRadera
 4. Först en rättelse till mitt inlägg. Där jag skriver IO14 menar jag FMOrg14.

  @Aviatören
  Jag tänker så här. När du gör en stor omorganisation och där samtidigt specificerar befattningskrav (som är relevanta) så fyller du därefter på med redan anställd personal som uppfyller kraven.

  Efter att det är klart och om det finns fler tomma befattningar delas övrig personal in i två kategorier. 1) de som skulle kunna bemanna en befattning med en inlärningsperiod om mindre än 6 månader. 2) de som behöver mer än 6 månaders inlärningstid. Kategori 1 erbjuds omplacering och då inom hela myndigheten. Tackar de nej så klan de sägas upp. Kategori 2 kan sägas upp direkt med argumentet arbetsbrist. Det finns inte längre några befattningar för dem.

  Egentligen samma system som med införandet av internationell tjänstgöringsskyldighet fast där blev det enklare. Där kunde man ju inte direkt ha en inlärningsperiod för att fylla det nya befattningskravet.

  Du har rätt i att jag använde ordet arbetsbrist fel. Brist på kompetens är det rätta.

  SvaraRadera
 5. @Trident
  Jag delar dina tankar om det konstiga i att officersförbundet företräder flera grupper med ibland motsatta intressen. Det kan aldrig bli riktigt bra när det väl gäller även om det finns fördelar ibland också.

  Arbetsrätt är som sagt snårig och det är helt klart att det finns olika tolkningar. Arbetsgivare och arbetstagarorganisationer tolkar ju givetvis till sin egen fördel. I slutändan hamnar tvister antingen i domstolen eller avslutas genom en överenskommelse. Jag delar inte uppfattningen att man försöker trixa med arbetsrätten. Det är så här det ska fungera.

  När det gäller de fysiska kraven så bör det inte alls vara vara omöjligt att använda sig av dem som kvalifikationer. De måste dock vara reellt motiverade annars kan man bl a hamna in under diskrimineringsaspekten. När det gäller personal med handikapp blir det däremot sannolikt stopp. De skyddas i särskild ordning i LAS. Kvar blir då de som av lättja inte uppfyller kraven. De bör kunna sägas upp.

  När det gäller de formella behörigheterna så vet jag faktiskt inte alls hur en domstol skulle kunna tolka dem. Jag kan tycka att det borde vara skillnad på formella behörigheter som FM själva valt att införa respektive de som kommit till genom lagar och förordningar och alltså utom arbetsgivarens kontroll. Validering av reell kompetens mot de tidigare borde vara självklart men mot de senare är det nog svårare.

  Någon gång måste Alexanderhugget göras. Ekonomin lär inte bli avsevärt bättre. De är aldrig kul för de som drabbas men görs det inte så blir läget bara värre för alla de som är kvar och verksamheten blir mindre produktiv för varje dag som går.

  SvaraRadera
 6. Om vi antar att man kan göra fysiska krav till en del av behörighetsprofilen, borde inte sexmånadersregeln då även gälla detta?

  Rimligtvis är det inte särskilt många personer som man direkt kan säga att de inte på sex månader kommer att kunna uppfylla fyskraven, inte minst eftersom de flesta som kan hänföras till kategorin "av lättja inte uppfyller kraven" förmodligen tjänstgör vid förband med tämligen låga krav.

  Så frågan är, går det i praktiken att säga upp på grund av fyskraven?

  SvaraRadera
 7. Uppgiven, visst borde det bli fråga om minst samma tidsperiod i det fallet. Gruppen som inte uppfyller kraven på grund av lättja är kanske inte så stor men det förekommer definitivt. I tillräckligt stor omfattning för att skapa både ett internt trovärdighetsproblem men också en betydande effektförlust genom att flera arbetstagare inte kan användas vid insats.

  Dessa borde i och för sig kunna hanteras i särskild ordning och sägas upp inom ramen för lagstiftningens "uppsägning av personliga skäl" istället för inom ramen för "arbetsbrist".

  Jag tror definitivt att det går att säga upp personal på grund av fyskraven. Det handlar bara om att FM måste våga driva det. I slutändan kan det förvisso bli ett skadeståndskrav på FM om lagarna, mot förmodan måste jag tillägga, tolkas till deras nackdel. Bara för signaleffektens skull så kan jag tycka att det skulle vara värt att driva frågan från FM sida.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det jag försökte säga är, att "lättjegruppen" borde på sex månader kunna uppfylla fyskraven. Så hur ska man då kunna säga upp dem "här och nu"?

   Att utnyttja "uppsägning av personliga skäl" är inte lätt, det kan knappast användas på den gruppen. Framför allt inte om de kan hävda att fysträningen är eftersatt eftersom arbetsuppgifterna har överstigit tidstillgången... visst är fysisk träning en arbetsuppgift, men hinner man inte med allt man ska på 40 timmar i veckan så tvingas man prioritera.

   Radera
  2. Jag tror inte sex månader skulle vara tillräckligt för hela "lättjegruppen". För många räcker det säkerligen. Att nyttja personliga skäl som uppsägningsgrund är som du säger inte helt lätt och ställer krav på arbetsgivaren att både försöka omplacera och att rehabilitera. Ska man gå den vägen, vilket jag uppfattat att man redan börjat titta på, så är de nog en längre process. Jag kan tänka mig att det skulle sträcka sig över en period om ett par år och bristande förmåga kommer nog föregås av varning och stödjande insatser.

   Prioriteringen i det fallet är inte upp till den enskilda arbetstagaren även om jag själv ibland gör det valet.

   Radera
  3. Ja, då är vi nog eniga. Om uppsägning på grund av fyskrav kommer att bli möjligt, så kommer det att ta tid att genomföra.

   Radera
 8. Det är inga som helst problem för FM att få den åldersstruktur man eftersträvar - men det kostar pengar!

  Det är fullständigt hål i huvudet att tro att ska kunna klämma ur de anställda deras bästa år för att sedan kasta dem på sophögen utan mer kompensation än sex månaders uppsägningstid.

  Nu håller vi på att införa ett system likt det amerikanska eller brittiska - dock bara vad när det gäller skyldigheter. De rättigheter och den utväxling till det civila som borde följa med har man valt att bortse från. Kan måhända detta vara för politiskt känsligt...

  Vill man att personalen ska sluta runt 40 år - då för man se till att när det är dags ha ett skyddsnät värt namnet - pension och/eller en utbildning värd namnet som är klar när det är dags.

  Vad gäller formella krav så kan jag bara se att det omfattar marinen (besättning) och flygtekniker - rätta mig om jag har fel...
  Dessutom är det tveksamt om de kadetter som ska anställas verkligen uppfyller de formella kraven som avses för kadetterna är ju ingalunda färdigutbildade när de anställs.

  Vad gäller de fysiska kraven ser jag verkligen fram mot när FM ska motivera de differentierade kraven för AD och för DO
  Är kraven relevanta - som exempelvis räddningstjänstens (och polisens?) krav på att lyfta upp en 80 kilos docka och förflytta denna en viss sträcka på tid då kommer rekryteringsmålen när det gäller kvinnor att totalhaverera. Hur gärna politikerna än vill annat så är verkligheten att det finns det biologiska skillnader mellan könen...

  ...dock så gör verkligehten inga skillnader på kön. Väger utrustningen 50 kg så gör den det, väger den skade kamrat man ska dra i skydd 90 kg så gör han det.

  Ser man sedan ekonomiskt på det hela är det än mer hål i huvudet att sparka personal men i vanlig FM-anda är investerade pengar förbrukade pengar. Ta exempelvis flygtekniker som redan idag det är stor brist på. En flygtekniker av värsta sorten tar fem år (!) att utbilda - fem år!!. Ska man då sparka denna kategori bara för att komma rätt i PERSS excelark?

  Man ska inte heller glömma att det man vill bli av med är de som är organisationen institutionella minne. Krigsplanläggning, KFÖ, brigadförmåga...

  "Nya" modeord som där kompetensen ratats bort tidigare försvarsbeslut - nu ska de "återtas".

  Att vi ska "återta" brigadförmågan är snudd på patetiskt men visar på hur förfallet har accelererat. För 10 år sedan var slutövningarna i divisions ram - nu klarar vi knappt av att leda en hastigt ihopskrapad bataljonsstridgrupp...

  Nu är det en utopi men det enda rakryggade som ÖB kan göra är att med mössan i hand anmäla hos Försvarsministern att de "kreativa" Power Point-lösningarna saknade verklighetsförankring och att ekonomiska glädjekalky inte heller de överlevde när de träffade verkligheten!

  Tyvärr lär inte detta hända utan chickenracet kommer att fortsätta tills den Skoda som FM är idag träffar fronten på godståget...

  ...och då kommer hela FML unisont att utbrista " men vad f...n - det fungerade ju i Power Point!"

  Som skattebetalare kan jag bara ställa frågan - Vart i hela helv...te tar pengarna vägen? Den lilla patetiska operettförsvarsmakt som jag får för 40 000 000 000 kr per år klarar ju knappt av att bemanna högvakten! En synnerligen begränsad insats i Libyen får hela flygvapnets organisation att gå på knäna...

  ...och varför får finländarna så mycket mer för pengarna?

  SvaraRadera
  Svar
  1. "...och varför får finländarna så mycket mer för pengarna?"

   Den tragiska sanningen är att vi skulle få ut mer på 40 miljarder idag ifall vi _inte_ lagt ett antal miljarder på att avveckla materiel och anläggningar som vi innan dess lagt ner ännu fler miljarder och decennier på att utveckla och anskaffa.

   Det är inte hela svaret, men väl en del av det. Mycket av det vi idag saknar för att kunna få effekt är sådant som vi med vett och vilje har gjort oss av med. Till höga kostnader, så klart...

   Radera
  2. Trident, vi har väl inte differentierade krav mellan kön någonstans i FM?

   Jag tror nog att de arbetsgivare som tilldelar differentierade fysiska krav skulle fällas i domstol om det väl tas dit, vilket det mig veterligen aldrig gjorts.

   Radera
  3. Nu är väl tyvärr även teknikfixeringen enbart en svensk sjukdom och att en liten nation ska ligga i framkant inom exempelvis ledningssystemutvecklingen slukar enorma summor - och det är väl ytterligare en förklaring till att det inte blir mer för pengarna.

   Hade svensson i gemen haft insyn i hur FM hanterade hans hårt hoparbetade skattekronor är jag övertygad om att det skulle krävts en omedelbar nedläggning av hela FM.

   Vad som inte heller riktigt begripits av vår högsta ledning är att den kritiska massan har passerats - både avseende kompetens i organisationen men även möjligheter till rationaliseringar. Det krävs en viss organisation för att hantera det administrativa och de stödfunktioner som krävs för att verksamheten ska fungera - detta oavsett vilka "kreativa" trollkonster man än gör i excel och Power Point!

   Det kan knappast kallas rationellt att lägga över exempelvis rese- och löneadministratörernas arbete på däri icke utbildad personal. Visst går det men det tar tid och blir fel - vilket gör att det tar än mer tid...

   Detta får konsekvenser i kärnverksamheten - vilket redan konstaterats i rapporter och utredningar. Värst av allt är att det även kostar liv när cheferna kedjas vid skrivbordet istället för att följa upp och LEDA verksamheten - även detta finns svart på vitt...

   Är jag inte helt felunderrättad har den tickande kostnaden för vårt "fantastiska" tyska s.k. "stödsystem" med råge passerat 4 miljarder! Konsluterna gnuggar händerna och personaler sliter sitt hår i förtvivlan...

   "Välkommen till vår verklighet" om jag får citera de glättiga trycksakerna som hör bäst hemma i sverkers röda soptunna....

   Radera
 9. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 10. @ CS
  Rätt - d.v.s. fel av mig. Samma krav idag, dock så vill jag minnas att det har varit differentierade krav för många herrans år sedan.

  Jag tror att detta är de aktuella kraven:

  http://www.forsvarsmakten.se/upload/Fysiska%20krav%20f%C3%B6r%20anst%C3%A4llning%20i%20insatsenhet.pdf

  Ser ganska rimligt ut - dock saknar jag ett relevant krav - det som räddningstjänsten har att förflytta en 80 kilos docka en viss sträcka på tid.

  SvaraRadera
 11. Kraven i länken är inte giltiga längre. C INS fastställde nya krav sommaren förra året som, även om tanken var god, är synnerligen röriga. I slutet av förra året kom ATS med kompletterande anvisningar.

  Numera gäller att chefen för bemanningsansvarig organisationsenhet fastställer kraven på den aktuella befattningen utifrån en värderingsmatris. Kraven är inte heller absoluta.

  Exempelvis innebär att t ex LedR fastställer krav på EW-befattningar medan exempelvis I19, som ansvarar för FS 23, ska fastställa kraven för de befattningar som inte andra förband har ansvaret för att bemanna. P7 gör därefter samma sak med FS24.

  Det finns säkert någon smart tanke bakom ändringen även om inte jag förstår den.

  SvaraRadera
 12. @CS

  Nämn något som INTE är rörigt i FM...

  Den "smarta" tanken är nog att få flexibilitet så att kraven kan anpassas (d.v.s. sänkas) på vissa befattningar och därigenom undvika vakanser och diverse pinsamheter.

  ...men man kan ju anta elever till specialistofficersprogrammet som inte ens har ett komplett gymnasiebetyg så varför inte flexibla krav för att undvika vakanser...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har gått och funderat på ditt påstående ett par dagar, "Nämn något som INTE är rörigt i FM". Även om jag tror att du är raljant så leder ändå frågeställningen till ett ställningstagande som varje officer bör göra.

   Visst finns det en hel del i FM som är "rörigt" och förbättringspotentialen på många områden är betydande. De delar som fortfarande är bra tillsammans med min tro och erfarenhet om att det går att påverka i rätt riktning och förbättra där det behövs överväger dock och det gör att jag fortfarande är kvar i FM. Den dagen jag inte längre uppfattar att läget är sådant skulle jag omedelbart lämna in min uppsägningsansökan. Allt annat vore förkastligt och oärligt både mot mig själv och mot FM.

   Radera
 13. Nu börjar det på allvar...

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.