söndag 8 januari 2012

Gästinlägg: En Kadetts Reflektioner
Ett rykte i bloggvärlden har den senaste veckan givit vid handen att kadetterna vid OP 09-12 har fått rådet av FM att börja planera för en civil framtid, eftersom det inte längre är säkert att de kan anställas pga en stundande omstrukturering i FM personalkader. (Ryktet dementerades senare av INFODIR via Twitter.)

Att vara på väg in i FM har sannerligen inte varit en lätt resa de senare åren, åtminstone inte om det är Officer man siktat på. Med ständigt omgjorda skolsystem, oklarheter under utbildningen, centraliserat antagningssystem, borttagen förbandstillhörighet under utbildning och så vidare uttrycker många kadetter ofta stor bitterhet och frustration innan de ens har börjat i yrket.
Jag frågar mig ofta vilken bild våra framtida kollegor faktiskt får av sin arbetsgivare under sin utbildning.

Cynismer har nu glädjen att kunna erbjuda en kadetts perspektiv på saken; Varsågod, Kadett vid OP 09-12!

/Parabellum

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mycket har förändrats i Försvarsmakten de senaste åren och ännu har vi långt kvar innan vi nått i hamn med omställningen. Inte minst den grundläggande officersutbildningen har förändrats. De officerare som läst det tidigare Yrkesofficersprogrammet skulle förvisso känna igen sig i stora delar av såväl specialistofficersutbildningen som officersprogrammet, men den senare har fått en dimension som inte funnits tidigare. Jag tänker då inte på den ofta debatterade akademiseringen utan på den sällan omnämnda ovissheten.
I det gamla systemet skickade förbandet duktiga värnpliktiga på vidareutbildning och dessa kadetter kunde sedan med säker förvissning se fram emot att få återse sina förra befäl som kollegor. I viss mån lever detta kvar i den nuvarande specialistofficersutbildningen.

För kadetten på officersprogrammet är tillvaron dock annorlunda. Vi tillhör nämligen inget annat förband än militärhögskolan, vi tillhör inte heller något särskilt truppslag eller ens något särskilt vapenslag. Till och med utbildningens inriktning är något vi söker efter det att vi börjat på skolan. Men även när inriktning och kommande så kallad verksamhetsförlagd utbildning är klar vet vi fortfarande inte vilket förband vi ska till. Först efter ett år ges möjlighet att söka förband och inför termin fyra meddelas en preliminär tillsvidareplacering. Beslut om slutlig tillsvidareplacering utlovas till slutet av den femte och näst sista terminen. Fram till sista terminen vet vi alltså inte var i landet vi kommer att hamna efter examen.

Den här nya ordningen har emellertid många fördelar. För det första skapar den en flexibilitet i personalförsörjningen så att produktionen bättre kan matcha behoven på förbanden. För det andra har den gett oss kadetter möjlighet att välja och byta inriktning efter att ha tagit del av andras erfarenheter istället för att som tidigare bara utgå från sin egen GU.
Ovissheten för oss kadetter bör också sättas i relation till förutsättningarna för civila studenter, vilka inte ens vet om de får jobb efter examen. Vi kadetter är förvisso inte formellt garanterade arbete, men att vi blir anställda har känts tämligen säkert. Även detta förändrades dock strax före jul. Istället för slutlig placering blev vi meddelade att de preliminära inte längre gäller. Ambitionen är fortsatt att vi alla ska erbjudas anställning men förutsättningarna kommer att påverkas av Försvarsmaktens omstruktureringsorder vilken utkommer i februari och besked kan tidigast utlovas till maj. Mellan skål och vägg har vi förstått att man är rädd för att LAS ska tvinga till anställningsstopp och att vi gör bäst i att skaffa en reservplan.

Vår utbildning beräknas kosta omkring en miljon kronor per kadett och år. Med 150 kadetter i årskullen ger det en investering på 450 miljoner kronor. Det är kanske lite pengar i sammanhanget men jag tror att risken för anställningsstopp likväl är ett tydligt symptom på en reformprocess som börjat skena.I början av utbildningen var ovissheten en förutsättning för det nya utbildningssystemet, nu är den ett resultat av en bristande personalpolitik. Oavsett hur det hela utvecklas har det skadat mångas förtroende för såväl försvarsledningen som försvarsreformen.

Vad jag inte kan förstå är att det hela verkar ha kommit som en överraskning inte bara för oss på skolan utan också för FML. Att vi har en övertalighet på officerare har varit känt i snart tio år och antalet platser på OP 09-12 bör ha varit känt i åtminstone fyra år. Trots det är alltså ovissheten total på alla nivåer bara månader innan vår examen.
När jag nu börjar titta på alternativ till hösten är det inte självklart att det handlar om en reservplan. Kanske får alla anställning, kanske bara vissa men om inte klara besked ges i tid kan problemet bli det omvända. Då kan allt för många kadetter komma att tacka nej till anställning.

Förre ÖB Gen Håkan Syrén utkom 2004 med boken Vägen framåt.Under rubriken "Mitt mest korkade beslut" skriver han:
“Det innebär att vi stryper återväxten. Det får konsekvenser som kommer att bli mycket kännbara under lång tid. Jag kommer att agera med kraft för att detta aldrig sker igen."

Kommer historien trots det att upprepa sig bara åtta år senare?

/Kadett vid OP 09-12

23 kommentarer:

 1. Mycket bra skrivet!
  /Kd OP 11-14

  SvaraRadera
 2. Förhoppningsvis reds ett och annat frågetecken ut i den här frågan när fler befattningshavare återkommer till sina arbetsplatser på måndag.

  SvaraRadera
 3. Ja vad ska man säga egentligen? Kan väl bara trösta med att det förmodligen ser likadant ut vart du än vänder blicken inom den offentliga verksamheten. Att arbeta för staten innebär ofta att vara en liten kugge i ett stort, tungrott och oöversiktligt maskineri där politik många gånger kommer före funktion och duglighet.

  Mycket av vardagens små frustationer tror jag har sin rot i att saker faller mellan stolarna, det är ingens arbetsuppgift och igen har koll, ena armen vet inte vad den andra gör. Lägg till politiska prioriteringar som hela tiden ändrar vad som är viktigt och vad man ska ägna sig åt så har du bilden hyffsat klar.

  Jag tror att mycket av vardagens småproblem och frustrationer kan motverkas genom att låta administratörer och assistenter på "golvnivå" vara kvar och inte hela tiden rationalisera bort dessa tjänster för att lägga ansvaret på enhetschefer och dyl, då slutar uppgifter vara knutna till personligt ansvar och faller mellan stolarna och vi hamnar återigen i en sits där igen vad som händer och vad som ska göras.

  /Bluefox
  Aspirant i statlig tjänst

  SvaraRadera
 4. Ett mycket välskrivet och välformulerat och klartänkt inlägg. Även Cynisks ingress var tänkvärd.

  Att det var ett sådant här kaos var nytt för mig. Att ha "flexibilitet i personalförsörjningen så att produktionen bättre kan matcha behoven på förbanden" är inget som ni på kadettnivån skall behöva bekymra er om. Dessutom så verkar ingen kunna redovisa förbandens behov mer än just för stunden.

  Flexibilitet i all ära, men det kan bli överflexibelt också, något som riskerar att passera gränsen för genomtänkt och organiserat och kontrollerat. Utan en fast punkt att utgå ifrån svävar delarna omkring utan någon förbindelse, men det är ingenting som ni unga skall behöva smaka för, även om ni dagligen och stundligen känner av det.

  Jag brukar aldrig gny över illa skrivna, stavade eller genomtänkta inlägg, men jag tar mig däremot friheten att ge dig en eloge för detta inlägg.

  SvaraRadera
 5. Först av allt så håller jag med att det var mycket bra skrivet av min kollega på OP 9-12.

  Det vi måste ha i åtanke är att i den civila världen så är ingenting självklart när man tar examen från en högskola. Har man visat framfötterna och marknadsfört sig själv så kanske man har jobb efteråt, men ingenting serveras som en färdig lösning.

  Sen så är faktum att vi alla, inklusive jag, har blundat för det faktum att vi kommer tillhöra en offierskategori som Försvarsmakten inte är i behov av i den mängd som vi är. Lösningen har varit att vi får konkurrera med Specialistofficerarna om deras befattningar, och jag tror inte det finns obegränsat med platser där heller.

  Ofta har jag fått höra av högre officerare att dessa förändringens tider är det bästa vi vet då vi ska kunna agera i osäker situationer. Men det lätt att säga så när man sitter hyffsat säkert på sin post i förhållande till att tjäna 16000 i grundlön alternativt går en högskoleutbildning där man inte har alltför stora möjligheter att planera och förbereda sig på dåliga tider.

  Det är ingen tvekan om vad vårens stora samtalsämne på skolan kommer att vara. Jag håller tummarna för er på OP 9-12 att det här kommer lösa sig på ett bra sätt tills ni tar examen och att ni håller humöret uppe!

  /Kadett OP 11-14

  SvaraRadera
 6. Det är tydligen så att FM har förbättrat sig. Ja, jag skriver så med YOP03-05 i åtanke. Nu varnar man kadetterna för vad som kanske ska komma, vilket jag ser som ett steg framåt. Bra gjort!

  @FG
  OP är en yrkesutbildning med en enda arbetsgivare och är därmed inte jämförbar med andra högskoleutbildningar.

  @Sumatra
  Den välskrivna ingressen är det Parabellum som står för. Jag solar mig i glansen.

  SvaraRadera
 7. @Cynisk
  Självklart är det så. Det jag försökte få fram med den liknelsen var att kadetterna inte ska förlita hela sin tillvaro på att MHS sköter hela rekryteringsdelen åt dom. Det finns alla möjligheter att själv se till att man har ett jobb att komma till efter examen.

  SvaraRadera
 8. Försvarsmakten är inne i en period av stora förändringar vilket inte minst bemanningen av Försvarsmaktens kommande organisation är ett uttryck för. Under första halvåret 2012 genomförs ett omfattande och grannlaga arbete med att i detalj fastställa vilken organisation Försvarsmakten ska ha från 2013-01-01. Denna organisation benämns Försvarsmaktsorganisation 2013 eller FM ORG 13 och är det samlade begreppet för både insats- och basorganisationen. När organisationen är beslutad ska den bemannas. I detta arbete kommer Försvarsmakten vara noga med att respektera reglerna på svensk arbetsmarknad.

  Inom ramen för bemanningen av FM ORG 13 är myndighetens avsikt att erbjuda alla kadetter med godkänd examen från OP 09-12 anställning i Försvarsmakten. Vi behöver yngre officerare med färsk utbildning och aktuella erfarenheter. Mot bakgrund av de förändringar som bemanningsarbetet kan komma att medföra även för nu anställd personal kan Försvarsmakten idag inte lämna besked till den enskilde kadetten om vid vilken ort och i vilken befattning erbjudandet om anställning kommer att lämnas. Inte heller går det att idag ge ett säkert besked om när Försvarsmakten kan lämna ett sådan information.

  Tillsammans med arbetstagarorganisationerna pågår ett intensivt arbete med att skriva Försvarsmaktens order för omstrukturering 2012. Den gemensamma ambitionen är att ge ut en order, som på ett tydligt sätt beskriver såväl metod som tidsförhållanden. Inom ramen för detta arbete behandlas också de individer som Försvarsmakten idag har rekryterat för att genomgå utbildningar mot framtida erbjudanden om anställning, bl.a. kadetterna vid OP 09-12.

  Det är oundvikligt – men likväl beklagligt – att ett stort organisations- och bemanningsarbete leder till att enskilda individer uppfattar sin framtid som osäker. Försvarsmaktens avsikt är att minska osäkerheten genom information. Därför kommer Försvarsmakten under våren 2012 löpande att informera såväl anställda som kadetter om hur arbetet med omstruktureringen planeras och genomförs. Så snart det är praktiskt möjligt att samla kadetterna på Karlberg kommer högre chef från Högkvarteret att ge information direkt till kurs OP 09-12 och att svara på de frågor som finns.

  Erik Lagersten
  Informationsdirektör

  SvaraRadera
 9. Bra skrivet. Hoppas det löser sig för er.

  /Kd OP 11-14

  SvaraRadera
 10. Hoppa av när tid finns!

  SvaraRadera
 11. "Så snart det är praktiskt möjligt att samla kadetterna på Karlberg kommer högre chef från Högkvarteret att ge information direkt till kurs OP 09-12 och att svara på de frågor som finns."

  Bra!

  SvaraRadera
 12. @Erik Lagersten

  Detta besked tror jag har lugnat många av oss kadetter. Tack för att ni tagit vår oro på allvar.

  /Kadett vid OP 09-12

  SvaraRadera
 13. Lämplig tidpunkt borde då vara v. 12 med tanke på nautikerna som ansluter till Karlberg senare än mark och luft. Tyvärr lite sent men det är nog första möjliga tillfälle då alla är på plats.

  /EXC

  SvaraRadera
 14. Gustav Wasa sa...

  Det torde knappast vara avsikten att på heltid anställa nyexaminerade taktiskt operativa yrkesofficerare tills vidare i basorganisationsdelen av Försvarsmaktsorganisation 2013 (FM ORG 13).

  Vi vet däremot helt säkert att det saknas unga reservofficerare med rätt utbildning och gott fysiskt stridsvärde i insatsorganisation 2014. (IO 14).

  Samtliga kadetter från OP 09-12 torde redan idag i början av sista terminen ur rent akademisk synpunkt vara väl kvalificerade för anställning som reservofficerare i Försvarsmakten och krigsplacering i IO 14.

  För att skydda sin investering, så bör Försvarsmakten utan vidare dröjsmål, som reservofficerare för en period om tio år anställa kadetterna ur OP 09-12.

  De kan alltid senare i för myndigheten lämplig takt omvandlas till heltidstjänstgörande och tills vidare anställda.

  SvaraRadera
 15. @Gustav Wasa
  Så gjordes med YOP03-05 men den "anställningen" är intet till ringa värd för individen så FM får då locka med något särskilt.

  För att skydda sina investeringar bör i stället FM tillsvidareanställda officerarna även om det innebär övertalighet. Då svarar man upp mot marknadsföring och behov.

  SvaraRadera
 16. Gustav Wasa sa...

  Situationen för reservofficerare är idag förvisso annorlunda jämfört med 2005.

  FMUndSäkC, Luftstridsskolan, Skaraborgs flygflottilj, 4.Sjöstridsflottiljen och Ubåtsflottiljen har redan deklarerat att de klarar IO14 utan reservofficerare. De har behov på heltid och följaktligen ska dess officerare vara heltidstjänstgörande.

  Så visst har vi kommit en god bit på vägen dithän att löftet om en reservofficersanställning i dagens Sverige närmast är att betrakta som en nullitet?

  Försvarsmakten kan klädsamt och skonsamt argumentera att så länge man har för många gamla reservofficerare kvar som anställda, så kan inga nya reservofficerare anställas. Och att det är därför myndigheten är förhindrad att anställa OP 09-12 som reservofficerare.

  Med en sådan argumentation, så får också specialförbandet i framtiden förmånen av att bemannas exklusivt med tills vidare anställda operatörer.

  Dåvarande Stf ÖB Hans Berndtsson lovade YOP 03-05 att han skulle simma över Karlbergskanalen om de inte blev anställda. Det verkar nu vara Erik Lagerstens roll att ingjuta framtidstro i kadetterna.

  SvaraRadera
 17. Stf ÖB Berndtsson slapp kanalsimningen med hänvisning till att YOP03-05 faktiskt blev "anställda" som Reservofficerare. Förvisso var det sk noll-avtal helt utan förpliktelser från något håll och helt utan någon som helst inkomst för de "anställda".
  Rena bluff-tilltaget och jag hoppas att ingen i FM försöker köra med det argumentet igen. En anställning är i gemene mans ögon ett jobb som innebär att man arbetar och får lön. Det är inte en avtalshabrovink för att blidka politiker.

  SvaraRadera
 18. @Cynisk: Nu var det ju, i sanningens namn, ganska många (100+?) av fänrikarna som anställdes som "RO i GRO", vilket innebar att de i praktiken var yrkesofficerare innan de faktiskt anställdes som sådana. Det kan du inte ha glömt.

  SvaraRadera
 19. RO i GRO...
  Flera ur YOP03-05 fick korta kontrakt att tjänstgöra i GRO. Kontrakten var det första året så korta (vissa var två månader) att framtiden var omöjlig att planera för de drabbade.
  "Yrkesofficer" är när man är anställd som det och tjänstgör kontinuerligt. Den 1/1 2006 blev de första ur YOP03-05 yrkesofficerare. (Det kan finnas några få undantag i specialsystem).

  RO i GRO är inte i praktiken yrkesofficer. Och det har jag inte glömt.

  SvaraRadera
 20. Jo, man är "i praktiken" det när man har samma utbildning, arbetsuppgifter och lön. Alla var överens om att den absoluta ambitionen var att anställa dem som yrkesofficerare. Huvuddelen erbjöds också detta, i viss kontrast till det du skrev 08.27:
  "Förvisso var det sk noll-avtal helt utan förpliktelser från något håll och helt utan någon som helst inkomst för de "anställda"."

  SvaraRadera
 21. @Anonym 02:26
  Noll-avtalet var helt utan förpliktelser och gav intet. De som valde att tjänstgöra som RO i GRO gjorde det med korta kontrakt inledningsvis. Först 1/1 2006 blev de första tillsvidareanställda Yrkesofficerare. Det är fakta.
  RO är begränsade avseende hur mycket de får tjänstgöra i GRO. Därför krävs anställning som YO för att kunna leva på det. Det är skillnad och det var enorm skillnad för de som skulle försöka ordna boende på tjänstgöringsorten men som inte fick låna pengar på banken för att de inte kunde visa upp någon stadig inkomst eftersom de fick korta kontrakt.

  Det fick också påverkan på den ersättning som utbetalades till de som gjorde internationell tjänst under perioden. KS13 bestod av många RO ur kullen YOP03-05.

  SvaraRadera
 22. Visst, det var säkert ett tufft besked att inte bli tillsvidareanställd direkt, men du tar ändå i när du kallar lösningen "bluff-tilltag". Det var det som var arbetsrättsligt möjligt i det läge som FM befann sig i 2005. Fick du själv inte möjlighet att tjänstgöra i GRO utan blev sittande med ett nollavtal?

  SvaraRadera
 23. @01:46
  Det var fortfarande ett tveksamt tilltag, som bäst och en outredd fråga är det arbetsrättsliga i det. Det var bluff, absolut.
  Jag själv var inte drabbad av detta alls men flera nära vänner hamnade i kläm. Jag har således följt konsekvenserna på mycket nära håll.

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.