fredag 15 januari 2010

Om Gotland


Det här inlägget kommer att reta många, i synnerhet gamla markstridare med fåret Harald på minnes-sakerna. Jag är medveten om att det är kontroversiellt. Jag tycker ändå att det är på sin plats att ifrågasätta gamla sanningar.


Vi behöver inte ha någon omfattande marktrupp på Gotland.
Gotland har beskrivits som avgörande för och mot en invasion av Sverige. Detta för att motståndaren skulle kunna frambasera sina trupper och flygetyg dit och sedan kunna verka på djupet i Sverige. Det var helt säkert en korrekt analys.

Med den teknikutveckling som skett så behöver inte en motståndare använda Gotland för att komma åt det svenska fastlandet. Flygplanen har sån räckvidd att en basering på hemmaplan är betydligt säkrare och ändå är det möjligt att nå mål på djupet.

Få militära operationer är så svåra som landstigningar. Att då mellanlanda på en ö för att sedan fortsätta mot fastlandet är inte någon bra idé. Det är betydligt bättre att gå direkt på fastlandet. Jag bedömer fastlandet som primärt målområde och rikets ledning och dess militära dito som centers of gravity. Gotland är inte det.

Pipen är väsentlig men en invasion av Gotland är inte trolig. En motståndare vill inte sitta på ön endast, eftersom han då blir för sårbar och det är ingen lyckosam strategisk lösning, att endast invadera en ö och få omvärlden emot sig.

Kustrobotar, luftvärn, fartygsbunkringsmöjligheter och flybaseringsmöjligheter är däremot rimligt. Det ska ses som ett försvar av Sverige och inte av ön i sig. Till detta behövs viss marktrupp för att skydda installationerna och det torde räcka med ett par lätta skyttekompanier för bevakningen.

Populistiska utspel om större truppmassor på Gotland blir kontraproduktiva eftersom det lätt blir naivt oseriöst. I huvudsak har FP:s debattartikel bra innehåll men det räcker inte hela vägen. Försvaret av Sverige måste stärkas men det görs inte med Gotlandsbrigaden.

23 kommentarer:

 1. Ett bra säkerhetspolitisk analys, du träffar bra med beskrivning av varför Gotland inte borde vara intressant för en angripare.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 2. Gotlands betydelse beror helt på vad man är ute efter. Om man inte ska hymla med orden är hotbilden den röda stormakten i öster. Genom att ta Gotland och där basera luftvärn av typen S-400 och kustrobotar har man helt låst Östersjon till breddgrader norr om Stockholm för såväl flyg som sjöstridskrafter. Det är betydligt enklare än att ge sig på fastlandet. Det ger också fullständig möjlighet att diktera fartygstrafiken genom Östersjön.

  Att försvara ön från svenskt håll kräver motsvarande resurser, men som klok general vill man ändå ha någon form av markstridsförband i bakfickan. Lv och KA är dock det viktigaste och kommer så att förbli. Visby som flygplats är i sammanhanget ointressant.

  Om man nu skulle sätta sig på ön, vem ska ta tillbaka den? Inte heller väst har dessa resurser förutom USA. Gotland är dessutom ett mycket luftlandsättningsvänligt område, vilket minskar kraven på landstigning.

  SvaraRadera
 3. Trött Yrkesofficer16 januari 2010 kl. 02:12

  Du har helt rätt i det du skriver, men det kan finnas flera mer indirekta anledningar för en stormakt i vårt närområde till att ta Gotland än att bara vilja kunna ta militär kontroll över östersjön för egen del.
  Om någon vill göra en styrkedemonstration i Östersjön av någon anledning så kan gotland vara ett bra mål. Oförsvarat av oss dvs förhållandevis låg risk för angriparen, plus att det är lättförsvarat för den som väl har bitit sig fast. Dessutom kan det vara lämpligt att ta en ö utan naturliga förbindelser till känslig infrastruktur i Sverige, detta för att kunna understryka att det är en varning och inte ett angrepp som kan hota hela Sverige på kort sikt.
  Sen kan det ju även vara så att VI kan behöva ha Gotland för att vi skall kunna behärska vår del av östersjön, vi förfogar ju inte över samma resurser som exempelvis ryssland. Ett enkelt sätt att förvägra oss den kontrollen kan ju då vara att ta just gotland för oss....

  SvaraRadera
 4. Ingen klok general vill sitta på en sån liten ö med hav runt omkring. Och att ha en hel brigad där är bara slöseri.

  Min poäng är att Ryssland inte behöver ta den politiska och militärstrategiska risken att ta Gotland för att behärska Östersjöområdet.

  SvaraRadera
 5. Sveriges militära, förlåt!, försvarsmässiga ambitioner kan till mkt stor del lösas genom att använda Gotland som en framskjuten grupperingsbas idag. Gruppera sjömålsrobotar och mer kvalificerat luftvärn (än vi visserligen har idag) och du uppnår många synergier.

  SvaraRadera
 6. Då behöver inte Ryssland heller "ta Sverige" och Sverige behöver alltså inget försvar? Gotland ligger där Gotland ligger och kan aldrig ignoreras. Ska Sverige ha ett försvar(?) så måste Gotlands strategiska läge beaktas. Rätt utnyttjat kan dess geografi avlasta stora delar av andra vapenslag.

  SvaraRadera
 7. Klart Sverige ska ha ett försvar.
  Gotlands strategiska läge är inte av samma betydelse som förr och man ska inte låta gamla sanningar vara.
  Att ha en brigad på Gotland är bara dumt. Kustrobot och Lv med tillhörande närskydd ja, men mer omfattande marktrupp är resursslöseri.

  SvaraRadera
 8. Efter att ha läst ditt inlägg, beslöt jag mig för en kommentar om S-400, men upptäckte att Wiseman hunnit före.

  Vad är då S-400. Ett system som gör det omöjligt för NATO att leda flygstridskrafter från AWAC:s.
  Det räcker som förklaring till Gotlands militärgeografiska betydelse, på dagens teknologiska nivå. Förr var det som landnings- och startplats för flyg som Gotland definierades som styrande i dessa sammanhang.

  Ryssland har exporterat S-300 (exportversionen) till Iran. Gud förbjude att de exporterar S-400 dit.

  Ditt inlägg är i övrigt väl i grundaste laget. "Jag bedömer fastlandet som primärt målområde och rikets ledning och dess militära dito som centers of gravity. Gotland är inte det."

  Vilken Kilo-ub som helst med kryssningsmissiler, som skjuts ut genom torpedtuberna, slår ut mestadelen av svensk militär och politisk ledning vilken vardag som helst. Var kom attacken ifrån och vem är fienden? Ja, säg det...

  "Få militära operationer är så svåra som landstigningar." Få saker är så lätta som att GÅ iland på oförsvarad kust eller i oförsvarad hamn. Fråga vilken fritidsseglare eller handelsflottesjöman som helst. För att misslyckas måste man vara komplett idiot.

  Felet på arméfolk är att de ser vatten som hinder. Genom hela vår svenska historia har havet bundit människor samman, helt enkelt genom att vara det enklaste sättet att förflytta sig, både vad avser sidoförflyttningar längs kusten och resor över havet.

  Lär dig det, knektdj-v-l.

  SvaraRadera
 9. Jag visste att det skulle gå höga vågor i och med min syn på Gotlands strategiska betydelse. Att det skulle sväras åt mig pga min syn på brohuvuden trodde jag dock inte.

  Jag vidhåller dock vid min syn på brohuvuden och dess svårigheter för vilken krigsmakt som helst. Att angöra en båt är inte det samma som att deployera ett förband.

  Du Sumatra tycks bara vidimera min syn på Gotlands ringa militärstrategiska värde.

  Knektjävel? Kanske det, men det är inte jag som skriker efter fler knektar på ön. Jag vill ha ett försvar som är rätt grupperat.

  SvaraRadera
 10. Man angör en kust, lägger till vid en brygga och embarkerar eller debarkerar en båt.

  Lär dig det, m-n v-n ;-)

  SvaraRadera
 11. Man kan visst angöra en brygga, se bara http://sv.wikipedia.org/wiki/Att_ang%C3%B6ra_en_brygga .
  Utöver det kan man anmärka på ord eller reflektera över kunskaper.

  SvaraRadera
 12. Beckbyxan Sumatra16 januari 2010 kl. 23:36

  Tung kustrobot som nämns i "Gotlandsdebatten" är borta; kunskaper, personal och materiel.

  Fast och rörligt sjöfrontsartilleri är borta. Alla minspärrtroppar är borta.

  Minparken avsedda för Gotlands försvar i form av utsjömineringar och strandförsvarsmineringar är destruerade, fartygen och förbanden för utläggning är borta.

  Pansarregementet är borta, även om dom nu inte hade några stridsvagnar på senare tid.

  Kustartilleriregementet är borta och området förvandlat till filmstudior.

  FV del av Visby flygplats vet jag inte rätt mycket om. Senast jag hörde något var bevakningsuppgiften ett stort problem.

  Kvar finns en Sjöcentral, som går i graven i år och lite Hv. Gotland har länge varit den plats i Sverige där försvarsviljan varit starkast och nu är det den plats i Riket som garanterat och inför öppen ridå övergivits och prisgivits. Även öbor är dock svenska medborgare. Än så länge...

  Försvar av Gotland har inte förrän nu haft låg prioritet. Vi får hoppas att NATO hinner först till Gotland, om läge uppstår. Med våra resurser är vi garanterade att komma 3:a och sist. Brons visserligen, men det utdelas varken silver- eller bronsmedaljer i krig.

  Måhända är det inte brist på kunskaper och insikt som får mig att tycka som jag gör?

  Till språkfrågan:

  http://www.thomassondesign.com/post/stor_
  flaggning_och_marin_terminologi.aspx?culture=sv

  SvaraRadera
 13. Ja, man kan tycka att försvarpolitiken "gått för lösa boliner". Nedrustningen har varit mycket dyr och ett återtag känns nästan omöjligt.
  Vi har inget KA och nästan inget LV som kan skydda en obefintlig Armé.

  Sverige försvaras från Gotland, inte på Gotland.

  SvaraRadera
 14. Håller med dig. med ett undantag; Gotland är en del av Sverige.

  Vem som behärskar Gotland är inte bara en fråga för Sverige, utan borde vara en del av vår Solidaritetsförklaring. Vi borde förbinda oss att inte tillåta någon att förändra det strategiska läget i Östersjön för att vi försummar vårt försvar. Det vore verklig solidaritet med våra grannländer.

  SvaraRadera
 15. Finland är beroende av fria sjövägar för sin export och import, vilket bygger på att Norra Östersjön hålls öppen för all sjöfart. Brist på svensk försvarsvilja kan därför få svåra konsekvenser för vårt grannland. L-i-t-e solidaritet kan vi ju visa. Och lite förståelse för sambanden.

  SvaraRadera
 16. Ok Sumatra, så bara för att vi inte har vettiga system att tillföra ön så skulle lägga en armébrigad där?

  Jag trodde du var bättre att tänka än så.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 17. @ J:K Nilsson

  Vi skulle aldrig ha försatt oss i den här situationen. Utvecklingen vi ser idag, har ju kunnat anas hela tiden. Ett revanschistiskt Ryssland är ju inte direkt någon överraskning.

  Dom rustar upp, vi rustar ner. Det känns inte riktigt seriöst.

  Men faktum kvarstår; från Gotland kan den som har vapensystem som bär avregla hela norra Östersjön. Vem som behärskar Gotland är ingen oväsentlig fråga. Vare sig för Ru eller NATO.

  SvaraRadera
 18. Från Liepaja på Lettlands kust så kan avregla hela norra Östersjön. Därmed kan Ru nå samma strategiska mål med avsevärt lägre risktagning, både politiskt och militärt sett.

  SvaraRadera
 19. Sumatra, vad är felet på mitt resonemang i bloggen "Väpnaren" då? Jag hävdar att du inte behöver Gotland för att kunna göra det du anser att Gotland ligger bra till för att kunna göra.

  Om läget i Östersjön blir sådant att vi pratar om att avregla Östersjön med vapenhot så inser t.om. jag att en Gotlandsbrigad, som skall mobiliseras ,är en dålig idé. Men visst, som jag skrev så är det bara en fråga om att en krigsförbandshandläggare skall börja placera ut personalrader i brigaden och kanske beställa förrådskapacitet på ön och fylla. Eller skall brigaden mobilisera i Arboga vid centrallagret?

  Om Ryssland intar Gotland för att placera ut eldenheter för luftvärn och sjömålsrobotar så ligger norra i europa så djupt i dyn att det är svårt att tänka sig. Det är inte ett parti RISK vi spelar här, eller jo till viss det är det det. Om en spelare uppträder så aggresivt så är otroligt att denna får vara ifred i fortsättningen. Gotland som begränsat mål kostar helt enkelt mer än det smakar realpolitiskt.

  Om Ryssland har ett behov att avregla Östersjön genom att ta Gotland, hur ser de Baltiska staternas suveränitet ut? Hur är Finland påverkat? Om Ryssland anser sig tvunget att ta Gotland kommer fyra brigader med 48 eldrör 155mm och 8cm granatkastare i det stora Sverige att vara tillfyllest?

  Ja det kostar att nyktra till och inse att man vaknat i en snödriva och kissat på sig under fyllan för att det värmde ju då. Folkpartiets utspel är inget annat än en bevarande av dagens Status Quo. Vi har den Armé som Jan Björklund och Allan Widman efterfrågar men hur många tycker att det är rätt? Vi skall inte rusta ner, vi skall rusta rätt. Till och börja med så måste vi ha riktig luftvärnsförmåga och kan till och med semi-u-länderköpa hyffsat vassa ryska system borde vi åtminstånde kunna skaffa NASAMS, IRIS-T kommer som luftvärn 2012 i Tyskland och vi borde kunna förbandssätta RBS90 igen. Vi borde titta på tung kustrobot igen och förbandssätta.

  Vi slår inte tillbaka en överaskande anfall på Gotland med en mobiliserande brigad. Särskillt inte om den anställda delen av P18 skulle befinna sig i Afghanistan samtidigt.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 20. #1 Gotlands läge och betydelse ändras inte av att svenska försvaret kursat.

  #2 Vad göra? Inte vet jag, det är inte jag som försatt oss i den här situationen. Ej heller har jag gjort karriär på alla nedläggningar.

  SvaraRadera
 21. A#1 Nej, men däremot av den tekniska och strategiska utvecklingen som skett.

  A#2 Jag är glad för din skull eftersom du förhoppningsvis sover bättre än de som gjort det.

  SvaraRadera
 22. @ Cynisk

  Ha, ha. Ja jag sover förmodligen mycket bättre.

  Jag sover även bättre än de som fattade beslut att skrota våra fältsjukhus. Hörde på radion från Haiti en intervju av en svensk läkare, att man opererar direkt ute på gatan. Bukskador lämnas att dö eftersom prognosen är så dålig. Amputationer och att skära bort kött som ruttnat prioriteras.

  Stridskrafterna kommer inte att räcka, så vi får prioritera. Men hur? Kan vi ens skydda befolkningscentra. Förr fanns ett lv-regemente i anslutning till var och en av de tre största städerna och det var nog ingen tillfällighet. Har ens huvudstaden något luftförsvar från marken planerat? Med ett S-400 på Gotland är det tveksamt om FV har lust att närma sig huvudstaden från luften.

  SvaraRadera
 23. Sumatra, det var inte ett svar på mitt resonemang. Som Cynisk skriver så kan man både ha och inte Gotland. Förmodligen är det lättare att trappa ner i konfliktskalan om man inte tagit Gotland.

  Det skulle vara enklare för oss om Ryssland intog Gotland och började hota med luftvärn och sjömålsrobotar. Om Ryssland har flygplan i luften och fartyg på vattnet i internationellt territorium så får vi vara så lov att bli pucktvåa innan vi kan skjuta bort dom. Tar dom Gotland är dom lovligt byte redan vid grupperingen av robotsystemen.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.