torsdag 14 januari 2010

Alla dessa bloggar - Uppdaterad 17/1

Idag upptäckte jag Fredssoldater.se en blogg från Armémuseum och som skrivs av en skyttegruppchef i Afghanistan. Den har vädigt fina bilder och en del intressanta inlägg och den ska bli intressant att följa.
Nytt sedan FS17 är kontingents-blogg där olika befattningshavare använder bloggen som en informationskanal, lite enligt eget tycke och smak verkade det som.
Dessa uppfattas som officiella och kompletterar andra bloggar såsom Chefsingenjören, Morgonsur Väpnaren, och Wisemans Wisdoms, bloggare som utifrån enskilds perspektiv och uppfattning ger uttryck för hur försvaret ter sig.

MUST har tidigare yttrat sitt missnöje över den informationsspridning som sker på bloggar och resedagböcker. Det har lämnats ut information som kunnat riskera verksamhet, enligt Säkerhetskontoret. Bedömt gillar inte de utvecklingen som går mot fler och fler bloggar, resedagböcker och forum, alla med tillhörande fotografier.

Förvarsmaktens informationstjänst har dragits med dåligt rykte en tid, även om jag uppfattar att det blivit bättre på sistone. En anledning till kritik har varit Försvarsmaktens hantering av information, att man "försökt tysta medarbetare" och förnekat dessa deras grundlagstiftade yttrande- och meddelarfrihet. En annan anledning har varit att informationstjänsten själva agerat informationsfunktion och spridit FM:s bild på diverse media, i stället för att bara vidarebefordra råa data och fakta till "riktig media".
Det har inte setts med goda ögon att Försvarsmakten har velat haft ensamrätt på "sanningen". Bedömt gillar inte heller de utvecklingen, eller?

USA har tydligen givit soldater tillstånd att blogga även under insats. De resonerar visst att det är bättre om den amerikanska uppfattningen kommer ut på bred front före motståndarens. Det gör mindre att det är ofiltrerat och ibland onyanserat bara man är först. Hellre ha första ordet än att hamna i baksits mot motståndarens propaganda.
Det kanske är något att fundera på för Försvarsmakten och Sverige? Det är kanske den tanken som ligger bakom det nya bloggandet på insatserna?

Uppdatering 17/1 20:00
Lite metainformation:
Wiseman skriver en bra inlaga på Newsmill.
Kort beskriver han fenomenet anonyma försvarsbloggare. Det finns folk som inte tycker om det men det är uppenbart att det behövs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.