söndag 31 januari 2010

Osäkra försäkringar


Ånyo skriver jag om villkor och förutsättningar för internationell tjänst. Att genomlysa det är som att få en Babushka i present. För varje docka man tar i sär så finns en till inuti, varje svar man erhåller skapar nya frågor och det finns inte svar på alla. Det är snårigt, många känner sig lurade eftersom fakta läggs fram efterhand.

Man förutsätter ju givetvis att våra soldater (sjömän och officerare inräknade) ska ha ett fullgott försäkringsskydd när de åker iväg och riskerar liv och lem för statens räkning. Det är ju självklart att det är så, eller?

När utlandsavtalet stod klart för sisådär 3,5 år sedan så kändes det tydligt; man var bra försäkrad och arbetsgivaren skulle ersätta privata försäkringar som annars inte skulle falla ut pga Force Majeur-klausul och liknande. Det var bra.

Enligt uppgifter från HRC så är det inte alls så glasklart att det betalas ut något. De talar om "del av försäkringsbelopp" och "kanske" och hänvisar till att det inte finns något prejudikat i frågan. Hittills har inget sånt ärende hanterats och man kan därför inte med säkerhet säga vad utfallet blir. HRC hänvisar till HKV JUR och slår på så sätt ifrån sig ansvaret för personalens villkor.

I avtalet om ersättning vid olycksfall och dödsfall under utlandstjänstgöring står det att läsa:
2 §
Om det finns särskilda skäl får arbetsgivaren medge ersättning med ett högre belopp än vad som utfaller enligt de i 1 § angivna bestämmelserna. Som särskilda skäl är att anse försäkringsfall där den höga risknivån som är förknippad med utlandstjänstgöringen har omöjliggjort eller skulle ha omöjliggjort tecknande av försäkringsskydd på rimliga villkor om ersättning vid olycksfall eller dödsfall.

Arbetsgivaren får medge ett belopp som tillsammans med ersättningarna enligt 1 § ger kompensation för bortfallet av försäkringsskydd.
Innan arbetsgivaren fattar beslut ska anställningsmyndigheten efter samråd med berörd arbetstagarorganisation utreda ärendet.
Arbetsgivarverkets beslut
Med arbetsgivaren i 2 § avses Arbetsgivarverket. Innan beslut fattas samråder Arbetsgivarverket med berörd anställningsmyndighet.

Det är alltså Arbetsgivarverket (eftersom de är de som tecknar statens försäkringar) som har bollen och som efter diskussion med Facket och Försvarsmakten kan ge ersättning. Det är på tok för dåligt. Jag efterfrågar formuleringen "SKALL ge ersättning".
Samtidigt skriver man på mil.se att Riskgarantin då faller ut. Detta anger inte HRC vid villkorsgenomgångar med Utlandsstyrkan.

Särskilt allvarligt är detta för de som har internationell tjänstgöringsskyldighet i sitt anställningsavtal. De har inte rätt att säga nej till internationell tjänst och har ett osäkert försäkringsläge.

Om Försvarsmakten ska uppfattas som en god arbetsgivare så måste villkoren konkretiseras. Det duger inte med "eventuellt" och "får medge" utan det måste vara tydligt för alla var landet ligger inför ansökan till FM och Insatsorganisationen. Om inte Arbetsgivarverket är med på banan så får FM lösa det på annat sätt, tex genom att nyttja andra ersättningar än försäkringar.

Försvarsmakten skriver att det är stort intresse för NBG och den Strategiska reserven. 5250 personer har sökt 1750 tjänster. Det tycker jag är ganska magert, framförallt när jag tittar tillbaka på ansökningsmängden som var norm på 90-talet.
Om FM ska höja ansökningsmängden så får man ta och se över villkoren och börja med försäkringarna. Lönerna för officerare har jag ju skrivit om tidigare.

5 kommentarer:

 1. Bra att du också börjat titta på det här. Jag har berört frågan tidigare och jag anser att det är fullkomligt vansinne att tvinga personalen att skriva på kontrakt där arbetsgivaren ännu definierat vad kontrakten innebär.

  Jag tycker det är helt naturligt att all vår militära personal ska vara användbara så väl hemma som i utlandet, men villkoren måste vara klart definierade.

  SvaraRadera
 2. 'Forward, the Light Brigade!'
  Was there a man dismay'd?
  Not tho' the soldiers knew
    Some one had blunder'd:
  Their's not to make reply,
  Their's not to reason why,
  Their's but to do and die

  SvaraRadera
 3. Och de som inte skrev på om "frivillig omreglering" i höstas trakasseras indirekt genom hot att inte få någon plats i IO 14 & därmed riskera att bli föremål för "arbetsbrist". Detta trots att de inte på något sätt vägrat internationell insats, utan bara valt att avvakta med "frivillig omreglering" tills villkoren är klara.

  Bra arbetsmiljö - jag är skeptisk...

  SvaraRadera
 4. Förresten, dockan heter Matrjoska. ;)

  SvaraRadera
 5. Jadu Wiseman, jag valde att använda det i Sverige mest använda uttrycket för dockan.
  Men jag kanske skulle ha skrivit матрёшка?

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.