söndag 13 februari 2011

Samgruppering av HKV?

Försvarsmaktens högkvarter anses vara ineffektivt, bland annat på grund av att två huvudprocesser Insats och Produktion inte alltid jobbar tillsammans utan motarbetar varandra. I de flesta fall är det säkert inte så men när det sker är det olyckligt.

Högkvarteret är lokaliserat på fyra olika ställen i Stockholm. Eller är det tre ställen nu när HRC har bildats?

Vore det inte bättre med ett samgrupperat Högkvarter på till exempel Tre Vapen?
Då skulle närheten mellan processerna säkerligen minska friktioner och dubbelarbete och effektiviteten öka.
FMV skulle behöva flytta ut men de kan ju få andra lokaler. Finns det några aber med en samgruppering utöver det uppenbara med att ha alla ägg i en korg?

25 kommentarer:

 1. Skulle verkligen FMV behöva flytta ut?

  Skulle det inte vara mer önskvärt att minska stabsorganisationen så att den är proportionerlig mot övriga (anorektiska) delar av organisationen.

  Vi har väl i princip lika stort högkvarter nu som när Försvarsmakten bestod av 3 fördelningar med 29 Brigader, och otaliga fly- och marinförband

  Ska dessutom de gamla MILO-staberna återuppstå går det inte ens i vildaste fantasin att hävda att hkv inte skulle kunna reduceras med minst motsvarande antal befattningar.

  SvaraRadera
 2. Kanske lokalerna på Tre Vapen räcker till för att även husera FMV där? Jag vet inte.
  Du kan ha rätt Trident.

  SvaraRadera
 3. För att kasta lite bensin på elden, varför skulle Högkvarteret vara mindre för att krigsorganisationen är mindre? Vilka av HKV uppgifter minskas i omfattning av en mindre krigsorganisation?

  SvaraRadera
 4. Wiseman, du har en poäng. Vad är skillnaden mellan en upphandling av 10 stridsvagnar jämfört med 1000? Vilka saker är oberoende av antalet människor i organisationen och vilka ökar med antalet?

  Fundersam

  SvaraRadera
 5. @Trident
  Visst Högkvarteret är lika stort men fram till 2000 så hade vi också ett antal Milostaber, Flygkommandostaber, Marinkommandostaber och Försvarsområdesstaber. Idag ska HKV göra ALLT...i alla fall intill dess att de nya regionala staberna upprättas. Även om inte alla uppgifter finns kvar så är det en väldig skillnad.

  SvaraRadera
 6. En skillnad är att styckpriset per stridsvagn blir 10-100 ggr högre. Just därför att samma antal människor måste göra samma mängd jobb, t.ex. systemsäkerhetsarbete, oavsett hur många vagnar som upphandlas.

  Nu (nyss?) hade vi trots allt en organisation med arbetssätt som motiverades och finansierade mot bakgrund av mycket stor volym i upphandlingen. Om vi hade skapat organisationen och arbetssättet utifrån dagens volymer, skulle den se likadan ut? I näraliggande länder, t.ex. Finland, omgärdas materielanskaffningen med en helt annat organisation, ett betydligt mindre omfattande regelverk och betydligt färre människor. Är deras materiel mindre användbar? Är den farligare att använda? Fler olyckor per år? Får de mindre pang för pengarna? Sämre förbandsförmågor? Antagligen något mindre bra än i Sverige (?), men är det värt den stora merkostnaden att ha marginellt mer ändamålsenlig materiel? (Om vi överhuvudtaget har det...?).

  Såklart ändrar man inte flera års utveckling av lagar, regelverk, arbetssätt, med mera i en handvändning. Framförallt är det nog omöjligt att få lagstiftare och andra ansvariga att t.ex. ta bort krav på verksamhet som syftar till ökad verksamhetssäkerhet, bättre arbetsmiljö, etc. Men, då får man acceptera konsekvensen. Verksamheten blir mer omfattande, kostar mer mantimmar och kostnaden för alla resurser som krävs hamnar såklart på prislappen. Köper man mycket (säg 500 st) så blir påslaget per objekt marginellt. Köper man enstaka objekt (säg 10), så utgör "byråkratikostnaden" (utvecklings- och designkostnad följande alla påbud) huvuddelen av kostnaden i jämförelse med ren materiel- och produktionskostnad.

  När volymerna var stora, påslaget per objekt försumbart, så var kostnaden för den nya regeln med krav på ökad handläggning och ingenjörsverksamhet för att höja säkerheten från 2 skador per miljon händelser till 1 skada per miljon händelser inget att fundera över. (Dubbelt så säkert till en spottstyver per styck!) Det var billigt att stifta lagar och införa krav på ny förbättrande verksamhet. Kostade inte mycket mer än papperet regeln dokumenterades på. Ingen kunde väl då förutspå att vi en dag inte längre skulle köpa stora volymer. Idag ser vi vad det kostar egentligen. Tvivlar dock på att någon någonsin tvingats redovisa kostnaden för en ny regel innan den beslutats. Särskilt inte om det handlar om personalens säkerhet. Rent etiskt så kan ju inte människoliv värderas i pengar, eller hur? Vem kan t.ex. prioritera bort personalens säkerhet bara för att resurserna är begränsade? Själv skulle det aldrig falla mig in att köpa något annat än senaste årsmodellen av Volvo, som är den säkraste bilen på marknaden. Hur skulle jag kunna köra mina barn en 10 år gammal bil med gott samvete, bara för att jag inte har råd med något bättre. Nä, jag får prioritera bort hus och fritid istället. Barnen får bo i en kartong och leka med kottar, bara de åker säkert.

  SvaraRadera
 7. Ja - varför skulle hkv vara mindre...?

  Jag är övertygad om att frågar man någon vid Sveriges största förband så får man säkert till svar att de måste öka personalen....

  Med samma logik som tillämpas i övriga delar av omtransformeringen torde det även gå att ge order till hkv att slimma kostymen - en order är ju en order och ALLT går att lösa...

  Det går inte att ha en vattenskalle till övriga anorektiska operettförsvarsmakt, eller ska vi kasta skrivelser på den lede fi, eller varför inte lura honom att ta över vårt fantastiska s.k. "stödsystem"...

  Vad är det i anskaffningen som kräver sååå mycket personal? Har vi inte en gång för alla bestämt oss för att köpa cots, mots och gots? Då ska vi f..n inte hålla på att "bygga om" i sann svensk anda - duger prylarna åt någon annan duger de åt oss.

  Man kan ju undra hur många som är inblandade i processen med ny stridsväst....? Här måste det ju finnas oceaner av fabrikat som redan används av andra länder att välja mellan, men förmodligen utvecklar vi en egen som köps i små serier för ett styckpris flera hundra procent högre än vad en över disk skulle kosta.

  Om man har den minsta insyn i utvecklings- och anskaffningsprocessen vet man att det går att kapa med YXA!

  Förr fanns det FÖRBAND att göra planer för - nu finns det inget? Ska de regionala staberna göra planer för papperskuvert? Det finns inte förband, ingen förrådsställd materiel, ingen krigsorganisation - det finns några utspridda hemvärnsbataljoner - thats it!


  Så - vad ska vi sysselsätta de regionala staberna med? och hur stora ska de vara?

  På sin höjd kan de väl planera för att ta emot de förband som någon annan har välviljan att skicka hit om det skulle skorpa till sig - men någon större entusiasm väckte inte den av herr Försvarsministern deklarerade solidaritetsförklaringen.

  Jag undrar vad som som skulle hända om något annat land krävde att vi skulle leva upp till det som herr Försvarsministern högtidligen deklarerat. Vilka delar av den patetiska operettförsvarsmakten kan vi avvara i det läget när något annat land kräver hjälp? Ska vi skeppa över hela humorkuben som stabsförstärkningsresurs?

  För vad skulle vi annars kunna avvara?

  Gör vi rätt saker - och gör vi saker rätt?

  SvaraRadera
 8. I stilla undran bara. Vad har HKV med materialanskaffningsprocessen att göra?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 9. Förhoppningsvis är det FM/HKV som gör beställningen av mtrl !

  Roskär !

  SvaraRadera
 10. @anonym 15:54

  ...och förhoppningsvis på egen underlag och inte ett som stuckits i handen av en potentiell leverantör.

  Jag säger bara "Helikopter"!

  Ett civilt företag som gjort motsvarande upphandling hade stämt skjortan av leverantören, fått ett rundligt skadestånd och därefter gett leverantören fingret.

  ...men inte våran firma. Man kan ju börja fundera på VARFÖR....

  SvaraRadera
 11. FM och HKV beställer inte materiell av en leverantör, det är FMV.s uppgift.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 12. Preics som J K Nilsson är det inte utan att man undrar vad HKV:s storlek har med anskaffningen att göra. Själva anskaffningsförfarandet handläggs av FMV och på HKV återfinner någon enstaka svårt överlastad materielsystemansvarig i de taktiska staberna. Kravställningen gör till stor del ute i organisationen på t ex MSS, LSS etc.

  I det stora hela är HKV:s storlek i stort sett oberoende av krigsorganisationens storlek. Inte blir det ett dugg bättre för att tjänster avskaffas på HKV, när istället motsvarande arbetsuppgifter ramlar ner på förbanden. Det finns som bekant inga led däremellan längre. Resultatet har vi ju redan sett i form av t ex PRIO där såväl handläggare på HKV som chefer ute i krigsorganisationen sitter och ödslar arbetstid på sådant vi hade specialrekryterad och för uppgiften lämpligt avlönad personal tidigare. Är det verkligen rimligt att vi har generaler som kostar miljonsummor i lön varje år som ska sitta och själv knacka i PRIO:s ekonomidelar som superhattar?

  De regionala staberna kommer först och främst att avlasta ATS när det gäller att leda hemvärnsförbanden som erfarenhet av Dagny II.

  Oavsett om vi har 10 eller 100 krigsförband måste vi fortfarande ha samma funktioner i HKV. Möjligen kan vi spara in några få krigsförbandsansvariga och liknande, men skillnaden blir inte så stor som man först kan tro.

  SvaraRadera
 13. HKV skulle kunna minskas kraftigt om man jobbade på rätt sätt. Nu ska i stället allt föredragas sjutton olika gånger för olika chefer som inte vågar ta beslut.

  Ett annat sätt att minska på storleken är att delegera ansvar ut till förbanden. Har man t.ex. endast ETT artilleriregemente borde t.ex. MSA för Archer finnas på detta regemente i.s.f. på Tre Vapen?

  En sammanslagning av FMV och HKV borde också kunna vara möjlig. I dagsläget så utplånar FMV mer och mer sitt tekniska kunnande då industrin tar över ansvaret för produkter i foprm av OPS - Offentlig Privat Samverkan och MTC - Militärt Typ Certifikat. Kvar blir bara ekonomer, jurister och projektledare som mycket väl skulle kunna sitta på HKV Prod.

  SvaraRadera
 14. CI, visst vore det en vinst att deligera MSA till förbanden. Vinsten ligger dock inte lägre personalkostnader utan ett bättre arbetssätt. Jag får känslan att det är just reduktionen i storlek som är det viktiga, i syfte att spara pengar.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 15. 60 år sedan, Rommels divisionsstab i Nordafrika: 15 man.

  Nyligen, 1. mekdivstaben i Sverige (numera nedlagd): 1500 man.

  Visst är utveckling fantastiskt! Fler och fler blir sysselsatta när de sociala nätverken växer! Det gäller att kontinuerligt förbättra och detaljera vårt arbetssätt så att vi blir vassare, mer effektiva och framförallt fler som kan göra mer! Vissa måste vara mer effektiva än andra (läs HKV)!

  SvaraRadera
 16. HKV:s numerär kan man vrida och vända på. Jag har suttit och tittat i HKV:s telefonkatalog för att se om jag kunnat hitta några enkla reduktioner att göra men det är inte så enkelt.
  I första hand upplever inte jag numerären som ett problem utan det är arbetssättet och bristen på beslut som är de värsta problemen.

  Jag tror att det skulle bli bättre med en samgruppering av processerna Insats och Produktion och jag är helt övertygad om att det skulle bli mycket bättre om man återtog det gamla hederliga sättet med Bedömande, Beslut, Order. Just nu studsar ärenden bara runt.

  SvaraRadera
 17. Instämmer med Cynisk och CI/JK:s förslag om att sätta MSA på vissa förband. Arbetsmetodiken är det mest destruktiva.

  Vi måste sluta upp med detta att leka marknadsekonomi i en planekonomisk organisation. Det skapar bara onödig byråkrati och merkostnader. Bort med prod, insats och alla andra fånig klyvningar. Åter till försvarsgrenar och försvarsgrenschefer med EN påse pengar och förbandschefer, t ex brigadchefer som ytterst är ansvariga för sitt förbands status.

  Det måste vara tydligt och logiskt vem som är chef och därmed ansvarig för en funktion, förmåga eller vad man nu vill kalla det. Armén förband ska vara arméchefens, inte C Prod Flygs i fredstid och inspektörens vid insats.

  Det finns ett fåtal positiva egenskaper hos dagens system, men de negativa överväger med råge.

  SvaraRadera
 18. Försvarsgrenar med tillhörande chefer har vi redan men de måste ges mandat att lösa uppgift.

  Jag uppfattar att man tittar på en ny indelning av HKV. CJTF-konceptet är visst ute. Det ska bli intressant att se vad det nya blir för något.

  SvaraRadera
 19. Rommel var kårchef i Nordafrika. Kårstaberna var små då de inte hade något logistikansvar.
  Den svenska divstaben bestod inte av 1500 man...

  SvaraRadera
 20. Fast å andra sidan finns det en poäng med att FMV och MSA jobbar intimt.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 21. Vi skulle kunna ta en titt på andra sidan Bottenhavet och se hur Finska försvaret sköter sin ledning.

  Vad kan vi lära av Finska försvaret, en hel del tror jag!

  SvaraRadera
 22. @Charlie Spartan

  Jag är helt säker på att Sverige inte skulle gå med på att FM skulle implementera tankesätt och metoder som används i Finland. Attraktionskraften är nog låg ändå.

  SvaraRadera
 23. Jag är också tveksam till om det är möjligt med så stora reduceringar av HKV. En del går säkert att skära men det stora problemet är hur organisationen är utformad. När jag, på en relativt låg nivå, inte förstår hur organisationen ser ut och framförallt fungerar ovan mig så leder det till att jag förlorar tron på systemet.

  Jag måste kunna se vem som är ansvarig. Jag måste kunna utkräva ansvar av en fysisk person när jag saknar fordon eller ammunition till mitt förband. Jag måste veta vems fel det är när avtalen för mina soldater är dåliga. Jag nöjer mig inte med att enträget rapportera brister till min högre chef och därefter vänta. Jag går förbi linjevägen om jag inte når resultat snabbt nog. Problemet nu är att jag i princip aldrig med säkerhet vet vem som är ansvarig. Så kan det inte vara.

  Angående storleken på HKV så kan man dra vissa paralleller till Afghanistan. Där har vi en gigantisk stab i förhållande till mängden soldater. Trots det så är jag tveksam till om det går att minska den särskilt mycket. Vi är direkt underställda RC N och då krävs en hel del stabsresurser för att hantera den nivån. Problemet är snarare att vi har alltför få manöver- och CS-förband och inte att staben i sig är för stor. Detsamma gäller i Sverige.

  SvaraRadera
 24. Trident, man ska inte glömma bort hur FöD har vuxit de senaste åren. En stor del av uppgifterna i Hkv genereras från departementet, och inte från behovet att styra förbanden. För varje ny handläggare på FöD blir det mer underlag som ska tas fram på HKV.

  SvaraRadera
 25. 13.08: Tack för dina exempel! Jo, jag tänka mig att man lägger mindre tid om man köper färre enheter. Kan det inte då vara bra att köpa det som andra har köpt? Då kan man dra nytta av deras analysarbete. En specialbeställning i litet antal kommer ju att kosta utvecklingsresurser som slås ut på få exemplar. I slutändan blir det skattebetalarna som står för notan. Allt arbete med att specificera, utvärdera och testa som FMV gör motsvaras av det utvecklingsarbete som gör inom industrin. Kan vi minska nyutvecklingen så kan vi minska FMV:s jobb.

  Fundersam

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.