onsdag 23 februari 2011

FM och idealisterna

Försvarsmaktens verksamhet går runt tack vare många individers idealism. Vad jag menar är inte bara gratisarbetande FM-personal utan hela organisationer som jobbar gratis. En statlig organisation bör ha tillräcklig ordning på verksamheten att man kan lösa sin behov professionellt, kan jag tycka. Därför är det ett rejält svaghetstecken att Försvarsmakten inte kan leverera i tillräcklig omfattning för att täcka de behov som inblandade har. Behov som folk får tillgodose genom ideella initiativ.


Fler föreningar och förbund har skapats för att täcka de luckor som FM har lämnat. Några av organisationerna riktar sig till individen och dess anhöriga såsom; Fredsbaskrarna och Invidzonen.
Andra organisationer syftar till att ge individen utbildning som Försvarsmakten inte ger. Några exempel på dessa är Försvarsutbildarna, Frivilliga Radioorganisationen, Bilkåren.
Dessutom finns ett otal kamratföreningar och nätverk med förbandsanknytning som alla jobbar för sina medlemmars väl och ve.


Det är fint att folk engagerar sig för att göra bra saker men flera av dessa organisationers verksamhet skulle inte behövas om Försvarsmakten tog sitt ansvar. Fredsbaskrarnas veteranvårdande verksamhet och Invidzonens anhörigstöd borde utgå från Försvarsmakten. Det är självklart i en allt mer professionell organisation, att man tar hand om de behov som personalen har. Visst utgår det medel från FM för dessa verksamheter men det räcker inte!


Jag har absolut inget emot de nämnda organisationerna och inte heller de jag inte räknat upp. Det är fantastiska människor som driver dessa föreningar på idell basis och jag värdesätter deras arbete mycket. Det kommer sannolikt alltid finnas vilja att organisera sig för sitt eget intresse, något som skulle fortsätta gälla trots att FM utvecklas. Vad jag vänder mig emot är de tunga poster som FM överlåter åt andra, ärenden jag tycker att man borde hantera själva.


Försvarsmakten jobbar med veteran- och anhörigfrågor, lite i det fördolda. Man har en utsedd veteranutredare, en överste med gedigen egen erfarenhet av internationell tjänst och man har börjat bygga upp en stödfunktion mot anhöriga. Nyligen publicerades Försvarsmaktens broschyrer för anhöriga till utlandssoldater och de var riktigt bra!
Utvecklingen tycks gå åt rätt håll men jag vill se högre tempo. De som FM vill rekrytera som soldater har andra drivkrafter och incitament till anställning än huvuddelen av de som redan är ute i arbetslivet. De är mindre idealister och mer krävande, enligt studier som gjort på FM:s uppdrag. Det är inte nödvändigtvis av ondo eftersom de kan stimulera en ökad utveckling av verksamheten. Men det krävs av varje arbetsgivare att man är beredd på vad som komma skall.


Organisationer som Försvarsmakten kan inte av trovärdighetsskäl ha viktiga funktioner vilande på ideell grund. Behoven och kraven ökar samtidigt som idealismen minskar. Den nya personalförsörjningen kräver en ökad professionalism som FM måste möta. Frivilligorganisationers och andra ideella organisationers ansvar måste ses över.

7 kommentarer:

 1. Jag rekommenderar alla att skumma igenom årsredovisningen...

  Sanningen friseras på ett sätt som förmodligen skulle fått ett börsbolag att hamna på obs-listan eller få kraftiga böter för vilseledande information.

  Hela dokumentet verkar vara en produkt från vårt alldeles egna propagandaministerium.

  ett citat:

  Bilaga 2 sid 10

  "Nulägesanalys av varumärket Försvarsmakten bland interna målgrupper

  Den interna uppfattningen om Försvarsmakten som arbetsgivare är mer positiv. Försvarsmakten ses som en trygg och generös arbetsgivare med ordning och reda och som erbjuder bra och övergripande utbildningar"

  Hallå?

  "...trygg och generös arbetsgivare med ordning och reda..."

  Känner någon igen sig i den beskrivningen?

  Nedläggningshot, utpressningserbjudande, organisationskaos i anorektiska IO 14, PRIO....

  ...välkommen till VÅR verklighet!


  Vad jag läst hitintills av årsredovisningen gör mig än mer övertygad om att det finns en av någon PR-konslult planerad strategi för det som händer just nu. Sverkers osynlighet och ständiga duckande för obekväma frågor är ingen tillfällighet....

  ...jag undrar hur många miljoner som PR-konsulterna kostar FM ....

  VAR tog vår "paradgren" ledarskap vägen?

  SvaraRadera
 2. "Försvarsmakten ses som en trygg och generös arbetsgivare med ordning och reda..."?
  Det är ju inte sant! Får en statlig myndighet fara med osanning i sin rapportering?

  Det vore på sin plats med en undersökning hur personalen EGENTLIGEN ser sin arbetsgivare.
  De senaste årens positiva löneutveckling överskuggas helt och hållet av övrig behandling av personalen med dåliga försäkringsvillkor, bristande stöd för behövande, nedläggningar, FPAN:isering, omgalonering, omänskliga rotationsfrekvenser, mm mm.

  Alla jag känner överväger titt som tätt nytt jobb men eftersom de är krigare så kämpar de på så länge de orkar. Många har slutat dock och fler lär det bli.

  SvaraRadera
 3. Även inför en generös och trygg arbetsgivare kan en arbetstagare med psykiska problem tveka inför att be om hjälp. Ännu mer så om orsaken till de psykiska problemen kan härledas många år tillbaka i tiden.

  Det finns nog en och annan soldat som inte ens inför sig själv eller sina anhöriga vill erkänna att de behöver allt ifrån kamratstöd till kvalificerad professionell terapi? Inför en annan veteran som varit i samma situation kan det gå lättare.

  Det är den i decennier ackumulerade volymen av obehandlade psykiska problem som är den verkliga veteransoldatutmaningen. Inte ens en plötsligt välfungerande Försvarsmakt klarar nog av att fånga upp och erbjuda dessa sin hjälp i alla de landsändar som Försvarsmakten lämnat.

  Därför behövs veteransoldatstöd även utanför myndigheten.

  SvaraRadera
 4. Kan det bli annat med en minister som kan uttalas sig så här:

  ""Utvecklingen i Tyskland ligger gällande plikten i linje med utvecklingen i ett tjugotal andra länder, däribland Sverige, som lämnat eller lämnar den tillämpade värnplikten. Rekrytering på frivillig grund är – precis som pliktutredningen visade i Sverige – effektivare för att få fram vårt behov av insatsklara soldater, än plikt. Frivilligheten gör att försvaret hittar rätt soldater från börjar och slipper felutbilda soldater, vilket är mycket resurskrävande."

  Medan Tyskarna själva är av en helt annan uppfattning...


  "Försvar och säkerhet
  Kungl Krigsvetenskapsakademiens debattforum - Tillsammans blir vi klokare


  2011-02-20Säker bemanning kraschlandar i tyska försvaret?
  Knappt har Tyskland övergivit värnplikten förrän arméinspektören generallöjtnant Werner Freers varnar i ett brev till Generalinspektören Volker Wieker att det uppstått stora luckor i rekryteringen, och att det inte är möjligt från 2012 att hålla den tyska kontingenten i Afghanistan bemannad. För närvarande ligger rekryteringen, enligt Der Spiegel, på 433 människor för att börja arbeta den första april 2011. Arméns rekryteringsbehov är 2000 soldater per kvartal "

  För den som inte redan gjort det rekommenderar jag att läsa hela inlägget på Krigsvetenskapsakademins blogg.

  Antingen har vi en minister som inte begripere det han är satt att sköta eller så är är näsan lång och tungan svart....

  ...en kombination av båda kan även vara tänkbar!  Själv är jag dock full av tillförsikt!

  Ju hårdare ballongen pumpas upp - desto större och kraftigare blir smällen när den elaka verkligheten kommer och sticker synålen i den....

  Må smällen bli så kraftig att den tar med sig både arkitekterna till dagens kaos och hela propagandaapparaten...

  SvaraRadera
 5. @Gustav Wasa
  Visst finns det avsättning för externa initiativ även framgent. Det bör dock vara antingen samordnat av FM eller ett komplement till den egna verksamheten.

  Jag negligerar inte det fina arbete som Fredsbaskrar med flera gjort men menar på att att FM länge inte tagit dessa ärenden på tillräckligt stort allvar och undandragit sig ansvaret.

  SvaraRadera
 6. @Trident

  Vi har länge haft tendensen att nedvärdera vår egen styrka och i stället anamma allt som omvärlden gör, helt okritiskt. Tyvärr är vi världssämst på att tillvarata andra länders lärdomar, såsom Holländarnas personalförsörjning; Norges värnplikt; Storbrittanien och rotationstakt och; USA:s och BA:s erfarenheter av officerare med ringa militär kompetens.

  SvaraRadera
 7. Ett visst mått av självinsikt kan man utläsa i dokumentet bl.a. står det på sidan 41 i huvuddokumentet följande:

  “För en positiv påverkan på värdet i varumärket och öka attraktionskraften krävs en tydlig ledning och styrning för att åstadkomma en ökad konkurrenskraft.”
  Jag har dock inte hittat den “goda berättelsen” som skall rätta till problemet?
  Var är “skillnaden” mot nu?
  Vad “krävs” för förändringar?
  Vilka “utmaningar” står vi inför?
  (Obs, nyspråk i texten)

  Jag hittar heller ingen genusanalys av följande text på sidan 41:

  “Totalt sett har inte bilden av att Försvarsmakten är en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats ökat. Bland yngre kvinnor har Försvarsmakten förstärkt positionen som en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats, medan den försvagats i gruppen män 18-25 år.”

  Jag är medveten om att detta är ett dokument som skall redovisa resultat och vad som de facto inträffat. Vad jag saknar är ett liknande papper som berättar att vi för att rätta till, följande skall …..?
  Det finns diverse planeringar och annat som dock verkar vara inaktuella innan de ens tryckts. Ibland finns det klara uppdrag regering och riksdag. Men ingen verkar ha läst dem, än mindre agerat utefter dem?
  FOI lämnar med jämna mellanrum rapporter och analyser som också verkar hamna på hälleberget.
  Vi samlar in och analyserar erfarenheter från de mest skiftande ställen och verksamheter, bara för att gömma bort dem till veckan därpå?

  När man långt ner i organisationen sitter och värderar ordrar och direktiv utifrån vad man har för personalresurser, ekonomi, kompetens, m.m. är det något som är galet. Man sitter alltså och prioriterar om alla dessa prio 1 saker som skall göras. Detta innebär givetvis att några saker faller helt utanför listan.
  “Det kom inga pengar med ordern” är ett vanligt svar man får.
  “Det går bort av administrativa skäl” eller “det är på gång” är några som ni kanske känner igen.
  För materielleveranser är väl “kommer under andra kvartalet” en klassiker. Man undviker nogsamt att meddela vilket år.

  Min undran är:
  Om vi nu är så medvetna om de brister vi har och förmågor vi saknar?
  Var hittar jag de kreativa och positiva lösningarna?
  Finns det ens några förslag att diskutera?
  Vad kostar det?
  Ska vi ta bort något annat och i så fall vad?
  Var är “de goda historierna“?

  @ Trident
  Vi har haft pyspunka så länge att ju mer vi pumpar desto mer pyser det till vänster och den stora smällen uteblir. Dessutom är vi väl inte direkt världsmästare på att laga hål.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.