tisdag 22 december 2009

FM och olaga diskriminering?


I Dagens Nyheter rapporteras i dag om att Sveriges Lantbruksuniversitet fällts i Svea Hovrätt och ska betala ut skadestånd till 44 kvinnor som inte kommit in på veterinärutbildningen.
SLU har använt sig av viktad lottning för att få in fler män på utbildningen, i syfte att jämna ut könsfördelningen på utbildningen och till yrket. Vid lika meriter har mannen fått gå före. Svea Hovrätt anser inte att det är gör tillräcklig nytta för jämställdheten och värdesätter individens rättighet högre och fäller därför SLU.

Försvarsmakten dras med en rejäl underrepresentation av det kvinnliga könet. Jag har inga siffror men bedömer att det är i paritet med veterinäryrket fast tvärtom. FM vill ha in fler kvinnor i organisationen men har inte fått erforderlig stöttning. Det stödet kunde ha varit allmän könsneutral värnplikt, till exempel.
I stället har man i urvalsförfaranden särbehandlat kvinnliga sökanden för att få in dessa till officersutbildningarna. Syftet har varit gott men frågan är om förfarandet inneburit tillräcklig stor vinst för jämställdheten kontra principer om diskriminering? Det skulle vara intressant att prova i rätt.

Metoden som FM har valt har varierat något över åren. Först så satte man upp en miniminivå. De kvinnor som nådde över den gränsen antogs. Sedan fyllde man på med manliga sökanden med urvalsförfarande, dvs de bästa kom in. Det innebar i praktiken att kvinnor med sämre testvärden antogs på bekostnad av manliga sökanden.

På senare år har man förfinat metoden, åtminstone till Specialistutbildningen som FM själv äger. Antagning till Officersprogrammet skiljer sig och mig veterligen finns inte problematiken där eftersom platserna är svåra att fylla överhuvudtaget.
Till SOU så skattas de sökande under Lämplighetsbedömningen. De skattas i olika nivåer, ju högre desto mer lämplig. I vardera nivå så värderas kvinnliga sökanden högst. Det innebär att en kvinna som är skattad i nivå 3 slår en man som är skattad i nivå 3. En kvinna som är skattad i nivå 2 slår däremot inte mannen i nivå 3. Ett bättre system än tidigare, tycker jag. Dock så värderas inte samtliga meriter i det varvid det sammantagna meritvärdet får stå tillbaka för könstillhörigheten.

Det har alltså blivit bättre men det är män som fått stå tillbaka för kvinnliga sökanden och det vore intressant med en rättslig prövning av FM:s förfarande. FM behöver fler kvinnor men står utestängningen av män i proportion till den begränsade effekt den får för jämställdheten?
Att endast ha en manlig värnplikt men ge kvinnor förtur innebär en sån disharmoni att jag faktiskt bedömer att det skulle kunna komma kritik mot Försvarsmakten.

Min trupparlösning: Ange kvinnligt kön som en kompetens så är saken klar, rent juridiskt och förklaringsmässigt.
Ännu bättre är att se till helheten vid urvalsförfarande. Vid meritmässigt remi låta kvinnan gå före kan jag acceptera men då ska det vara grundat på den sammantagna meritvärderingen. Annars ska testresultaten samt Skicklighet och Förtjänst vara det som avgör och inte könstillhörigheten.

Är det någon som kommer att anmäla Försvarsmakten? Nej, det tror jag inte.
Kommer Försvarsmakten se över sitt förfarande? Nej, det tror jag inte för jag bedömer att man kör på för att nå rekryteringsmålsättningarna för kvinnor. Andra viktiga principer får då stå tillbaka.


Uppdatering januari 2011:
Helsingborgs Dagblad uppmärksammar nu FM:s särbehandling av kvinnor. Förvisso är det sökanden till grundläggande militär utbildning GMU som artikeln handlar om men principen är den samma.
Även mina blogg-kollegor har nu hakat på:
Wisemans Wisdoms - Det kvoterade landslaget

Chefsingenjören - Antagningstester

6 kommentarer:

 1. Könsfördelning 2009-01-01
  Räknar vi med alla personalkategorier (dock ej vpl) så är andelen kvinnor 12.3%. Endast YO så är vi nere på 4.7%

  SvaraRadera
 2. Jag var själv inne på att anmäla FM för detta för några år sedan. Det var innan anmälningen mot veterinärutbildningen. Jag vara redan då ganska övertygad om att FM skulle bli fälld om det prövades i en rättslig instans. Nu är jag helt säker.

  Angående din sista fågeställning så tro jag du har fel. FM kommer att bli anmäld om ingen ändring sker. Anledningen till att jag inte anmälde var att jag inte drabbats av diskrimineringen samt att jag först något år senare erhöll tillräcklig kunskap om lagstiftningen och insyn i FM rekryteringsprocess. Numera finns den mesta infomationen här på nätet och därför är det största hindret, bristen på kunskap eller möjligheten att förvärva den, borta. Den första anmälan lär dyka upp ganska snart.

  SvaraRadera
 3. Detta är bara ett av problemen med kvinnorna i FM. Eftersom det utövas politiska påtryckningar om fler civila kvinnliga chefer så kvoteras dessa till chefsbefattningar som de inte klarar av. Nää, kom nu inte och säg att det är de uniformerade männens fel & de skall anpassa sig. Det finns många urusla manliga chefer såväl civila som uniformerade i FM - men de kvinnliga civila är sämst ! Detta sannolikt för att de inte har prövats i sitt ledarskap på vägen fram. Sannolikt för att de inte har genomgått den trappstege av ledarskapsutbildning som kommer med officersutbildningen. Sannolikt för att de kvoteras till chefsbefattningar med sitt kön som främsta merit. Sannolikt för att de inte har omdöme nog att tacka nej till en befattning de inte är mogna för. När de väl är på plats så törs ingen uniformerad man kritisera dem eller lyfta bort dem. Dessa kvinnliga chefsbefattningshavare är inte många i FM - men de är dyra.

  SvaraRadera
 4. Jag har inte upplevt några som helst konstigheter med kvinnliga chefer och känner inte igen mig i föregående inlägg.

  Det jag ifrågasätter är diskriminerande åtgärder, även om syftet är gott. Lagen medger viss särbehandling men det har ju SLU fått bakåt på ändå så det är inte bara jag som ifrågasätter det.

  Lite "lustigt" är det ändå att FM kunnat genomföra detta i många år mot män men när det drabbar kvinnor så blir det fällande dom.

  SvaraRadera
 5. Nu har FM:s positiva särbehandling uppmärksammats i Helsinborgs Dagblad:
  http://hd.se/skane/2011/01/19/kvinnorna-faller-bort-i-till-nya/

  SvaraRadera
 6. Jaa...jag blir i alla fall inte klok på detta. Det är alltså viktigare att vi har en jämn könsfördelning än en optimal försvarsmakt... PK-spåret börjar nu verkligen gå överstyr! Dock såg jag att samtidigt som detta sker så ska kvoteringen inom antagningarna till högskola/universitet tas bort...just för att kvinnor anser sig diskriminerade då män tar platser p g a att det är för många kvinnor som studerar. Snacka om att vända kappan efter vinden! Nå, det ger ju vid handen att antagningen till Officersprogrammet inte längre tillåts att kvotera in kvinnor som det tidigare gjorts... Vad är det för fel med devisen "Rätt man/kvinna på rätt plats"!

  /FLIR

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.