fredag 4 december 2009

Löneskevt

I ett samtal med en vän så kom det högst aktuella ämnet RALS upp på tapeten. De flesta förband verkar nu vara klara med sitt RALS-arbete och utifrån de rapporter så är skillnaderna väldigt stora.
Jag har hört folk som har tangerat 3000:- men också så lågt som 1000:-. Den sistnämnda har varit föräldraledig något som tycks innebära monetära konsekvenser, vilket säkert skulle kunna ge fina rubriker.
Klart är i alla fall att det är precis som tidigare år att arbetstagaren ska vara hemma på roten och bevaka sina intressen. Extrauppdrag och internationell tjänst premieras inte.

På tal om skillnader så har jag häpnats över skillnaderna mellan försvarsgrenarna. En nyfänrik på ett centralt placerat Flygvapenförband tjänar (innan RALS) 22000:- vilket är mer än vad vissa löjtnanter med sex års tjänst och genomförd mission tjänar. De löjtnanterna tillhör givetvis Armén.
Jag menar inte att fänriken ska tjäna mindre utan att en löjtnant i Armén måste ges en högre lön än 21000:- när det dessutom är krav på internationell tjänst och det är en realitet.

Det är dock svårt för försvarsmaktsanställda att komma med synpunkter för policyn är: "passar det inte så dra".
Det är dags för Försvarsmakten att omformulera sin informella policy för personalhantering. ÖB:s strategiska målsättningar är idag endast bläck på papper eftersom det inte följs upp med konkreta handlingar.
Bot och bättring krävs när det gäller personal- och lönehantering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.