söndag 6 december 2009

Reservofficer och utlandstjänst
Jag har följt rekryteringen till Utlandsstyrkan i några år och jag kan bara konstatera att villkor och lönehantering är dåligt skött. Det lönar sig helt enkelt inte att ha någon närmare relation till Försvarsmakten. Det får nämligen negativ effekt på din inkomst.

Försvarsmakten försöker att locka ut reservofficerare till tjänster i Utlandsstyrkan men det är helt som förgjort. Jag har själv försökt med konststycket och faktiskt fått napp. Dock så har den fina fisken ramlat av kroken pga dålig ersättning.
Dålig ersättning? Ja, i förhållande till sitt vanliga yrke och i förhållande till en civilist som söker samma jobb.

En RO placeras in i förbandets lönestruktur i samma höjd som Yrkesofficerare och sedan erhålls samma villkor som för YO:
Under utbildningen så erhålls I-lön.
Under insats i Afghanistan erhålls I-lön x 1,3 + 8000 + 3000 + 10000 + 2000.

Ett närtida exempel gav till hands att en RO som var tänkt att åka till Afghanistan gavs I-lön 22000:-. Utbildningstiden var på drygt fyra månader och insatsen på dryga sex månader så jag har räknat på ett helt år för att täcka upp ledigheter. Det är tillräckligt nära i alla fall.
Total inkomst för RO:n skulle bli 441600:- plus lite smågrus för OB under utbildningen.

Om man rekryterar mannen från gatan som inte har någon koppling till Försvarsmakten i övrigt så blir uträkningen en annan.
Denne erhåller för samma tjänst som ovan en befattningslön på 35700:-, både under utbildning och insats. Under insats tillkommer sedan 3000 + 10000 + 2000.
Det borde ge någonstans en total inkomst à 482700:-

Utfallet av ovanstående blev att reservofficeren stannade hemma och i stället fick chefen leta upp en helt civil människa för tjänsten. Nu inte sagt att den civile skulle vara sämre person men då det rör sig om befälstjänst så är det hela ganska märkligt. Jag kan ha fått några siffor fel men det blir skillnad mellan officer och civil och som rekryterare är det svårt att motivera denna skillnad.


Försvarsmakten och arbetstagarorganisationerna jobbar visst på ett nytt avtal men som vanligt drar det ut på tiden och som vanligt vill inte Försvarsmakten betala för "sin viktigaste resurs, personalen".
Man hoppas kanske att det kommande personalförsörjningssystemet ska råda bot på såna här företeelser men jag anser att det bara är ett symptom på en allvarlig sjukdom, Personalsynsröta.

9 kommentarer:

 1. Just lönerna för internationella insatser är mycket intressant. Försvarsmakten hävdar att man med kontraktsanställda soldater ska kunna hålle nere kostnaderna för insatser samtidigt som man håller uppe kunskaperna. För en kontraktanställd soldat ska lönen ligga på 17.000/mån. Utbildningstiden kan då eventuellt tas ur beräkningarna (förutom viss missionsspecifik utbildning).

  Utomlands har lönerna i stället tvingats upp för att kunna bemanna stridande positioner i bl.a. Afghanistan. En vanlig engelsk arméöverstelöjtnant ska enligt hörsägen ha en månadslön på 72.000/mån. Kontraktanställda i Xe/Blackwater och liknande företag har över 100.000/mån.

  Vad händer den dagen då vi i Sverige inte lyckas fylla upp våra positioner i utlandsstyrkan? Är det läge för löneförhandling, eller skickar vi ut ett halvfullt förband?

  SvaraRadera
 2. Problemet existerar ju inte bara för reservofficerare, utan i högsta grad även för yrkesofficerare. Att se nyss rekryterad civil få högre ersättning för att lösa exakt samma uppgifter som en officer med mångårig erfarenhet av befattningen, lockar inte direkt officerare att söka utlandstjänst.

  SvaraRadera
 3. Ja, tyvärr har du rätt Wiseman.
  Som tur är (för HKV) så kan ju folk beordras. De som har de nya kontrakten kan beordras till Utlandsstyrkan och övriga kan säkert beordras till utrikes tjänsteresa.

  SvaraRadera
 4. Jag kan ha fått detta om bakfoten men mig veterligen så har RO ett bättre avtal avseende utlandstjänst än vad YO har, med tanke på att RO anställs i US vid utbildningens start och har således befattningslön, självklart utan tillägg som tillkommer vid rotation, ej arbetstidsplanerade. YO placeras vid HKV motsv för utbildning inför utlandstjänst, har sin i-lön plus 4800 kr i pendlingstillägg, är arbetstisplanerade, men är lite dumlojala, förbereder nedrotation EFTER tjänstens slut.

  Jag kan bara hålla med om att FM är oprofessionellt nonchalent mot egen personal. Men visst är det ett fiffigt sätt att lösa ut konceptet naturliga avgångar så behöver man inte sparka så många?

  Angående "nya" kontrakten så är hela den följetongen en sanning med modifikation och ett sätt att tydliggöra "den nya affärsidén".

  Jag känner inte till något ärende där någon har tvingats till utlandstjänst med stöd av det nya avtalet? Någon? Första kullen YO som skrev på med ett obligatorium för utlandstjänst tror jag var 04-kullen. 03-kullen fick välja om de ville kryssa i.

  Ja avseende FM personalhantering finns det mycket kvar att önska...

  SvaraRadera
 5. Problemet gäller alla FM anställda, YO/RO/PkSp/SO etc. etc. En jurist anställd i FM åker på sin I-lön som Legal och får då 28 000 (x 1.3 och så vidare). Tjänsten för en extern civil anses då vara värd 55 000.

  SvaraRadera
 6. @Lt D
  Tyvärr har du fått det om bakfoten. RO behandlas som YO, och övriga FM-anställda som Sleipnir förtjänstfullt påpekar. Det innebär att RO erhåller I-lön motsvarande sin grad, och inte befattningslön.

  När det gäller de nya avtalen så fick YOP02-04 välja medan YOP03-05 inte fick välja. Efter det så har ett par kullar till anställts med utlandsobligatorium och dessutom har ett antal blivande kaptener och majorer i år varit tvungna att skriva om sina avtal för att få gå nivåhöjande utbildning.

  Jag känner inte till någon som tvingats till mission (enl nya avtalet) men däremot folk som beordrats utrikes tjänsteresa till insatsområde och det var flera år sedan.

  SvaraRadera
 7. Nja Cynisk, Yop 01-03 fick välja och YOP 02-04 fick inte välja utlandsobligatorie i anställningen.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 8. Ok - då hade jag fel!
  Däremot åsyftade jag den kullen som tog examen 03 resp 04 och då var det så att 03 fick välja 04 fick inte välja!

  Undrar hur många övlt/öv på HKv som har skrivit på det "nya" avtalet - föregångsmannaskap?!

  SvaraRadera
 9. Jag hade precis för mig att YOP02-04 fick välja men det kan ju vara fel eller också var det skillnad från förband till förband? Det samma var det egentligen.

  Föregångsmannaskap upphör vid inpassage till FHS, tycks det.
  Blivande studerande vid Stabsutbildningen fick skriva om sina avtal men jag har inte hört att det skulle gälla studerande till HSU. Någon annan som vet hur det är?

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.